Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Ďábel v detailech reformy penzí

Pavel Kohout
Pavel Kohout | 28. 1. 2011 | 10 komentářů | 1 647

Reforma penzijního systému je v pokročilém přípravném stadiu. Navzdory některým zprávám však ještě není „ruka v rukávu“. Ještě nejsou dojednány některé důležité detaily. A jak známo, právě v detailech dlí ďábel.

Ďábel v detailech reformy penzí

Zanedbání detailů bylo příčinou, proč například maďarská reforma penzí nedopadla dobře a proč se slovenská rovněž vyvíjí nebezpečně. Konkrétně: první detail spočívá ve výpočtech reformy prvního pilíře, tedy existujícího průběžného systému. Zdánlivě jde o „pouhé“ parametrické změny, ale na parametrech velmi záleží.

Abychom odstranili dlouhodobý propad do deficitu, je třeba provést alespoň jednu ze tří změn: zvýšit míru odvodů ze mzdy, snížit budoucí náhradový poměr anebo prodloužit důchodový věk. Na první z těchto možností můžeme rovnou zapomenout. Proč: z mezinárodních srovnání vyplývá, že vysokou daňovou a odvodovou zátěž práce mají tři typy ekonomik. Za prvé země, které vykazují chronické rozpočtové potíže a mají problémy s šedou ekonomikou: Řecko, Maďarsko, Belgie. V druhé skupině země, které mají do značné míry dysfunkční trh práce: Francie, Belgie, Řecko, Itálie. Tato skupina – nikoli náhodou – do jisté míry splývá s první skupinou.

Stabilizaci zajistí autopilot

Lze namítnout, že vysoké daně z příjmů a vysoké odvody do sociálního systému mají i země s vysokou míru produktivity: Německo, Rakousko, Švédsko a Finsko. Ano, je jistě obdivuhodné sledovat vysokou konkurenční sílu Německa nebo Švédska, jak zápasí s daňovým břemenem a vyhrávají. Až my sami budeme mít ekonomickou sílu a produktivitu jako Němci a Švédové, pak možná nastane čas zvednout daně a ukázat světu naši sílu. Prozatím by nás však vysoké daně spíše odsunuly dále směrem na jihovýchod Evropy (ne, nemám na mysli Vídeň.)

Při uvážení všech souvislostí vychází najevo, že jedinou významněji pohyblivou proměnnou je penzijní věk. Skutečně, když budeme prodlužovat penzijní věk pomocí tzv. autopilota, ukazuje se, že systém lze stabilizovat. „Autopilot“ je žargonový termín pro postupné prodlužování penzijního věku podle postupujícího stárnutí populace.

Češi? Chudáci s holým zadkem

Proč ale vůbec máme zakládat druhý pilíř, když první bude perfektně vyladěn, propočítán a pomocí autopilota stabilizován? Pokud jde o dlouhodobé úspory, Češi jsou v mezinárodním srovnání nuzáci žijící ze dne na den bez finančních rezerv. Odchod do penze znamená pro mnohé propad do bídy. Týká se to zejména vyšších příjmových skupin. Pro jejich příslušníky může být penzionování skutečně tvrdým propadem v životní úrovni.

V rámci zemí OECD má Česká republika objem aktiv penzijních fondů k HDP v hodnotě 5,95 procenta. Menší objem má Německo nebo Rakousko, ovšem zde je nízký objem penzijních fondů kompenzován obrovskými technickými rezervami životních pojišťoven a velkými objemy podílových fondů. Pokud si vezmeme jako příklad Dánsko, tedy stabilní ekonomiku s rozvinutým sociálním systémem, zjistíme, že na jednoho Dána připadal v roce 2008 objem majetku v ekvivalentu 1,173 milionu Kč, počítáme-li dlouhodobé investice: penzijní fondy, životní pojištění a podílové fondy. Na jednoho Čecha připadalo podle statistik OECD jen necelých 55 tisíc Kč. Češi jsou tedy, řečeno nepříliš diplomaticky, chudáci s holým zadkem, kteří plně závisí ve stáří na penězích od státu. Aby se tento stav alespoň částečně začal zlepšovat, je žádoucí zavést druhý pilíř.

Klíč? Úspory z rozsahu!

Politická síla, která lidem umožní vytvořit si úspory, bude populární. Bude populární proto, že lidé mají raději skutečné peníze na vlastním účtu než mlhavé přísliby, že někdy ve vzdálené budoucnosti jim stát něco snad zaplatí. Aby však Češi skutečně nashromáždili seriózní úspory, je třeba systém správně navrhnout. Minimalizovat náklady – to znamená nezakládat nějaké nové zbytečné důchodové správcovské společnosti, ale využít existující penzijní nebo ještě lépe podílové fondy. Výhody? Existující fondy umožní využití úspor z rozsahu, což je u jakýchkoli fondů klíčová podmínka nízké nákladovosti. Dále, systém dohledu a regulace funguje hladce již řadu let. ČNB se v roli regulátora osvědčila, o čemž svědčí počet fondů vytunelovaných za posledních deset let (nula).

Konečně, z hlediska možné konfiskace státem je obtížnější zabavit majetek v podílových fondech (kde jsou penzijní úspory smíšeny s ostatními) než majetek specializovaných penzijních fondů. V mezinárodním srovnání směřuje česká penzijní reforma nejspíše ke švédské, kterou také byla částečně inspirována. Žádná reforma však nezabezpečí dva „detaily“, bez nichž žádná společnost nebude dlouhodobě prosperovat: aby se vyplatilo mít děti a aby tyto děti chodily do dobrých škol.

Psáno pro Lidové noviny

Foto: profimedia.cz

Autor článku

Pavel Kohout

Pavel Kohout

Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spolulyakl8dal finančněporadneskou společnost Partners. V letech 2002–2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), později byl dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Patří též mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany. Ředitel Algorithmic Investment Management.