Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Soukromé renty na dně

Dušan Šídlo
Dušan Šídlo | 20. 8. 2007 | 3 komentáře | 2 261

IMMOFINANZ, základ penzijních programů prodávaných několika zprostředkovatelskými společnostmi, umazal výnosy za poslední dva roky. Potvrdilo se, že nejde o stabilně výnosový instrument, za který byl často vydáván.

Soukromé renty na dně
Zajištění penze je velmi populárním tématem. Některé finančně-zprostředkovatelské společnosti prodávají klientům různé projekty penze či programy soukromých rent. Prodejní argument těchto programů je postaven na tom, že klient si naspoří do penze během relativně krátkého období, obvykle deseti let.

Během tohoto období jsou klientovi investovány vyšší úložky do nemovitostní akcie společnosti IMMOFINANZ a obvykle nižší úložky do investičního životního pojištění. Po deseti letech mají výnosy z nakoupených akcií IMMOFINANZ dosahovat takové výše, že spolu s investovanou částkou postačí k samofinancování (předplacení) investičního životního pojištění a případně penzijního připojištění, kterým je investiční pojištění nahrazeno či doplněno u starších klientů.

Koncept těchto programů je založen na tom, že klient platí více na počátku období do instrumentů, které přinášejí nadprůměrný výnos. To mu umožní pozdější samofinancování státem dotovaných produktů. Základem programu je nemovitostní akcie společnosti IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG, která je již řadu let největší investiční realitní akciovou společností v Rakousku. 

Společnost vlastní rozsáhlé portfolio nemovitostí, převážně komerčního charakteru (administrativní budovy, nákupní střediska, atd.) a mimo jiné se zabývá investováním do realitních projektů na území východní Evropy včetně České republiky.

Ačkoliv společnost IMMOFINANZ vykazuje výborné hospodářské výsledky a poprvé ve své historii oznámila plánovanou výplatu dividendy, kurz akcie se výrazně propadl. K 16.8. činil 8,10 EUR za akcii. Za poslední měsíce hodnota akcie klesla o více než 35 % a kurz akcie se dostal na úroveň před dvěma lety (viz graf v pravém sloupci).

Na hodnotu akcie negativně působí pesimistická nálada na kapitálových trzích a rovněž růst úrokových sazeb, který snižuje výnosy z jednotlivých projektů. Hodnotu úspor ve zmiňovaných programech snižuje i oslabování EUR vůči koruně.

Vývoj této akcie je tedy pro někoho možná překvapením. Akcie IMMOFINANZ se totiž v minulých letech chovala více jako dluhopis než akcie. Vývoj kurzu nepodléhal větší volatilitě, hodnota kurzu na konci roku byla vždy vyšší než na jeho začátku. Díky této vlastnosti, tedy nadprůměrnému výnosu při zcela minimální volatilitě, se tato akcie stala základní součástí spořících programů k zajištění penze.

Ačkoliv po uklidnění na kapitálovém trhu, lze očekávat opětovný růst hodnoty této akcie, byla odhalena jedna ze slabin těchto programů. Pokud se základní instrument stává volatilním, nemusí být předpokládaná doba spoření dodržena, pokud by mělo být období čerpání prostředků načasováno do takovéhoto období propadu.

Současně se ukázalo, že měli pravdu spíš ti, kteří nevěřili na zázraky a považovali historický vývoj akcie IMMOFINANZ za ojedinělou historickou anomálii, než ti, kteří považovali dlouholetý stabilní vývoj kurzu akcie za záruku budoucího vývoje.

Autor článku

Dušan Šídlo

Dušan Šídlo

Vystudoval VŠE v Praze, od roku 2001 pracuje jako analytik pojištění a v médiích komentuje aktuální dění na pojistném trhu. Jako jeden z prvních publikoval články o pojištění na finančních serverech, je autorem komentářů a analýz pro Finmag, Peníze.cz, Hospodářské noviny, Ekonom, MF Dnes, Lidové noviny, Osobní finance, Pojistný obzor a další média.