Zapomenuté téma komunálních voleb: Kouření na veřejných prostranstvích

Tomáš  Kindl
Tomáš Kindl | 18. 9. 2014 | 7 komentářů | 5 375
kouřenínikotinismusobecní volbyregulacezákon o obcích

V parlamentu právě zuří bitva o zákaz kouření v restauracích. S blížícími se komunálními volbami se nabízí prostor k úvahám, jaká pravidla kouření lze nastavit na místní úrovni. Jaký názor na to mají vaši kandidáti?

Zapomenuté téma komunálních voleb: Kouření na veřejných prostranstvích

Můžete mít štěstí na rodinu, sousedy, pracoviště, můžete se vyhýbat návštěvám kuřáckých restaurací – a přece tabákovému kouři neutečete. Jakmile opustíte dveře svého domova, najde si vás na ulicích, náměstích, zastávkách veřejné hromadné dopravy, v parcích a v dalších prostorech přístupných každému bez omezení, zkrátka na místech, která se souhrnně označují jako veřejná prostranství.

Cílem nastavení pravidel kouření na veřejných prostranstvích není jen ochrana lidského zdraví. Cílem je také ochrana před obtěžováním kouřem, prevence znečišťování těchto prostranství nedopalky a odstranění špatného vzoru pro děti.

Anketa

Kouříte? A jste pro zákazy?

Obce vědí, co je pro ně dobré

Celostátní zákon nikdy nemůže obsáhnout veškerá místní specifika a přesně rozlišit, kde je dobré kouření zcela zakázat a kde naopak povolit. Proto se jako vhodnější forma v případě veřejných prostranství jeví řešení na komunální úrovni – přijetím obecně závazné vyhlášky, jejíž přílohu bude tvořit mapa se zákresem nebo přesný popis míst, kde je kouření zakázáno, eventuálně naopak povoleno (obdobně je v některých obcích regulována konzumace alkoholu, pouliční umění nebo nabízení sexuálních služeb).

Obecně závazná vyhláška může překonat údajné definiční problémy se zákonným zákazem kouření na zastávkách, který byl z tohoto důvodu v roce 2010 zrušen, respektive omezen pouze na přístřešky. Dodnes tento – byť zrušený – zákaz ve společnosti pozitivně rezonuje a ohleduplní kuřáci postávají opodál.

Kouření by mělo být zakázáno v okolí škol a dětských hřišť i na velmi frekventovaných ulicích a náměstích (regulaci lze omezit i časově či vázat pouze na konání různých společenských akcí, například trhů). V parcích by mohly být vyhrazeny „kuřácké koutky“.

Kromě výše nastíněné pravomoci regulovat kouření na veřejných prostranstvích, plynoucí ze zákona o obcích, takzvaný tabákový zákon umožňuje dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí nebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším osmnácti let.

Domnívám se, že tato pravomoc by měla být rozšířena po vzoru slovenského zákona na ochranu nekuřáků, který stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat kouření i na jiných veřejně přístupných místech (například v zoologických zahradách a podobně).

Ohleduplnost, nebo úplný zákaz

Ani částečná regulace kouření obecně závaznými vyhláškami samozřejmě nezaručí, že lidé nebudou tabákovému kouři nadále vystavováni. Nechceme-li jednou kouření zakázat úplně, musejí se kuřáci naučit ohleduplnosti k ostatním. Svoboda neznamená, že když si kuřák zapálí, ostatní (teoreticky) mohou utéct jinam. Naopak. Kuřák je odpovědný za svůj kouř, proto by si měl vždy hlídat, kterým směrem vítr vane.

Autor článku

Tomáš  Kindl

Tomáš Kindl

Autor je právník, jehož koníčkem je tabáková legislativa. Více viz blog Tabák a právo.