Ministr zdravotnictví podlehl tabákové lobby

Tomáš  Kindl
Tomáš Kindl | 26. 8. 2014 | 17 komentářů | 5 487

Do Sněmovny míří poslanecký návrh zákona zakazujícího kouření v restauracích. Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon, který obsahuje prakticky totožný zákaz. Proč když dva dělají totéž, není to totéž?

Ministr zdravotnictví podlehl tabákové lobby

Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo nesouhlas s poslaneckým návrhem na zákaz kouření v restauracích. Zdánlivě paradoxně tak bojuje proti návrhu identickému s tím, který samo připravuje. Proč?

Identicky komplexnější

Hlavním argumentem ministerstva je, že poslanecký návrh prý není komplexní, protože se nezabývá také alkoholem a jinými návykovými látkami jako připravovaný ministerský návrh. Pokud ale jde o kouření v restauracích, budoucí vládní návrh není o nic komplexnější než stávající návrh poslanecký – vymezení zákazu je totožné. Nevidím žádný důvod, proč by kouření v restauracích muselo být zakázáno až současně s úpravou zcela nesouvisejících protialkoholních opatření.

Poněkud úsměvným důvodem ministerstva k zamítnutí poslaneckého návrhu je, že nedefinuje termíny „vnitřní prostor“, „kouření“ nebo „zařízení společného stravování“. Tyto pojmy ale předložený návrh nedefinuje, protože je nezavádí. Nejde o pojmy nové, ale používají už ve stávajícím zákoně. Pokud ze stávajícího znění zákona podle ministerstva není zřejmé, jestli pod současné zákazy kouření (například ve školách a nemocnicích) spadá také používání elektronických cigaret, je to problém jeho chybného výkladu stávajícího znění zákona (který samo toto ministerstvo před několika lety připravilo), nikoli předloženého návrhu. Používání elektronických cigaret stávajícími zákazy kouření postihovat nelze, protože elektronické cigarety nehoří (jednalo by se o nepřípustnou analogii; samozřejmě není vyloučena jiná budoucí úprava v ministerském návrhu). Nekompetentnost zpracovatele připomínek prozrazuje i opomenutí skutečnosti, že zákaz kouření se nevztahuje jen na kouř z tabákových výrobků, ale na jakýkoli kouř (třeba marihuanový).

Zcela mimo mísu je i poslední kritická poznámka ministerstva, že návrh neobsahuje přechodné ustanovení, ve kterém by bylo určeno, do jaké doby musejí provozovatelé splnit povinnost označení prostor grafickou značkou Kouření zakázáno. Tuto povinnost je z povahy věci třeba splnit ke dni, kdy zákon začne být účinný.

Anketa

Uvítali byste, kdyby hosté v restauracích nekouřili?

Co bude přijato?

Podstata věci je v tom, že zákaz kouření v restauracích má mnohem větší šanci být přijat jako samostatný návrh než jako součást dlouhé řady změn, které má přinést připravovaný ministerský návrh.

Připravovanému ministerskému návrhu z důvodu množství otázek, které řeší, hrozí, že stejně jako v letech 2011 až 2013 bude opakovaně odkládán nebo nebude předložen vůbec (poslanecký návrh může přinést změnu za čtyři měsíce, ministerský nejdříve v roce 2016). Navíc pokud nakonec předložen a projednán bude, hrozí, že bude přijata verze, která kouření v restauracích nezakáže.

Boj ministerstva proti poslaneckému návrhu za použití zjevně zástupných důvodů proto vzbuzuje velké pochybnosti o skutečných záměrech ministerstva. Podle vlastních slov ministerstvo o prosazení úplného zákazu kouření v restauracích dlouhodobě usiluje. Zřejmě by rádo usilovalo ještě mnohem déle. Doufejme, že vláda, která o návrhu bude jednat již tuto středu, tlaku tabákové lobby odolá.

Aktualizováno

27. 8. 2014: Vláda tabákové lobby odolala. Nepřijala Ministerstvem zdravotnictví navržené nesouhlasné stanovisko. Nepřijala ani neutrální stanovisko, a když k přijetí souhlasného stanoviska chyběl jediný hlas, platí fikce souhlasného stanoviska.


Článek vyšel v Lidových novinách. Více k problematice také na autorově blogu: Tabák a právo

Autor článku

Tomáš  Kindl

Tomáš Kindl

Autor je právník, jehož koníčkem je tabáková legislativa. Více viz blog Tabák a právo.