Jarní emise spořicích dluhopisů: Výnosy klesají

Jan Traxler
Jan Traxler | 13. 5. 2013 | 2 957
aleš tůmabankyČeská poštaČeská spořitelnaČeskoslovenská obchodní bankadaň z příjmů

Právě dnes začíná upisovací období už čtvrté emise státních spořicích dluhopisů. Na investory čekají velmi nízké úroky, které navíc budou nově podléhat patnáctiprocentní dani z příjmů. Najde Kalousek i tentokrát dostatek věřitelů?

Jarní emise spořicích dluhopisů: Výnosy klesají

Upisovací období letošní jarní emise státních spořicích dluhopisů začíná právě dnes a trvá do 31. května. V tomto období si lidé mohou zažádat o jeden z pěti druhů spořicích dluhopisů. 12. června pak budou dluhopisy emitovány a připsány na majetkový účet upisovatelů. Žádosti o úpis dluhopisů se podávají u distributorů, kterými jsou Česká pošta, Česká spořitelna, Komerční banka a Československá obchodní banka. Varianty dluhopisů zůstávají prakticky totožné s předchozí emisí, tedy kromě výnosů, které výrazně poklesly.

Všech pět druhů státních spořicích dluhopisů

Státní spořicí dluhopis

Diskontovaný
1,5roční

Prémiový
 
tříletý

Kuponový
pětiletý

Reinvestiční
pětiletý

Proti-inflační
sedmiletý

Upisovací období

13.–31. května 2013

Datum emise tranše

12. června 2013

Datum splatnosti emise

12. 12. 2014

12. 6. 2016

12. 6. 2018

12. 6. 2018

12. 6. 2020

Jmenovitá hodnota 1 ks

1 Kč

Emisní kurz

97,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Min. počet kusů
v objednávce

tisíc kusů

Pořizovací cena
1000 ks

975 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

Max. hodnota objednávky na osobu

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

5 000 000 ks

Typ úročení

diskont*

pevná úroková sazba s prémií v posledním roce

rostoucí pevná úroková sazba

rostoucí pevná
 úroková sazba

pohyblivá úroková sazba podle vývoje míry inflace

Reinvestice výnosu dluhopisu**

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Frekvence připsání výnosu dluhopisu

při splatnosti

1× ročně

1× ročně

1× ročně

2× ročně

Výplata výnosu dluhopisu

při splatnosti

při splatnosti

1× ročně

při splatnosti

při splatnosti

* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
**  výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v hodnotě úroku
Zdroj: Ministerstvo financí

Pozor! Výnosy podléhají dani z příjmů

Vzhledem k nižším úrokovým sazbám České národní banky a potažmo nižším úrokům u spořicích účtů a termínovaných vkladů se Ministerstvo financí rozhodlo snížit úrokové výnosy u státních spořicích dluhopisů. Ještě horší zpráva pro zájemce o tuto formu zhodnocování volných finančních prostředků je povinnost úrokové výnosy dluhopisů zdanit patnáctiprocentní sazbou daně z příjmu.

Od začátku roku totiž platí nové ustanovení týkající se zaokrouhlování daňového základu i vypočtené daně. Doposud se zaokrouhloval základ daně a vypočtená daň u každého dluhopisu samostatně. Díky tomu, že jmenovitá hodnota jednoho spořicího dluhopisu je jedna koruna, vyšla daň po zaokrouhlení na nulu. Od letošního roku se však zaokrouhluje až vypočtená daň ze všech dluhopisů dohromady. V praxi to znamená, že úrokové výnosy dluhopisů budou po zdanění ještě o 15 procent nižší.

Sedmiletý proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu je doba do splatnosti dluhopisu tentokrát sedm let (u vánoční emise byl proti-inflační dluhopis o půl roku kratší). Výnos tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 % + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. června roku 2020 a podléhá samozřejmě výše uvedené dani (pokud se její sazba v příštích letech nezvýší, jak plánuje ČSSD).

Osmnáctiměsíční diskontovaný dluhopis

U diskontovaného dluhopisu došlo pouze ke zvýšení emisního kurzu na 97,5 procenta, zatímco u vánoční emise byl emisní kurz 97 procent jmenovité hodnoty. Jinými slovy došlo ke snížení diskontu, tedy výnosu pro investory. Tisíc kusů diskontovaného dluhopisu (to je minimální objem jedné objednávky) pořídíte při emisi za 975 korun. Při splatnosti za osmnáct měsíců obdržíte za těchto tisíc kusů dluhopisů 1000 korun. To je na první pohled zajímavý výnos 2,56 procenta – ovšem za jeden a půl roku. Pro porovnání s úroky v bance tedy přepočteme na roční výnosnost, která činí 1,7 procenta ročně před zdaněním. Myslím, že čistý výnos po zdanění 1,45 procenta ročně moc radosti střadatelům nepřinese.

Prémiový tříletý dluhopis

Tříletý dluhopis nese a automaticky reinvestuje roční úrok ve výši 0,5 procenta. Při splatnosti dluhopisu 12. června roku 2016 ale majitel dostane k půlprocentnímu úroku ještě prémii ve výši šesti procent jmenovité hodnoty dluhopisu. Z investované tisícikoruny tedy majitel dluhopisu dostane po třech letech necelých 1076 korun před zdaněním, což odpovídá ročnímu výnosu 2,46 procenta. Po zdanění aktuální sazbou 15 procent by tedy tříletý prémiový dluhopis vydělal majiteli 2,09 procenta ročně.

Přehled připisování úroků

Zdroj: Ministerstvo financí

Výnosové období

Prémiový tříletý

Kuponový  pětiletý

Reinvestiční pětiletý

12. 6. 2013–12. 6. 2014

0,5 %

0,5 %

0,5 %

12. 6. 2014–12. 6. 2015

0,5 %

1,0 %

1,0 %

12. 6. 2015–12. 6. 2016

0,5 % + 6,0 %

3,0 %

3,0 %

12. 6. 2016–12. 6. 2017

-

4,0 %

4,0 %

12. 6. 2017–12. 6. 2018

-

6,0 %

7,0 %

Pětileté dluhopisy

Trochu vyšší výnos nabízí pouze pětileté dluhopisy. Ty jsou nabízeny ve dvou variantách – kuponový a reinvestiční. Jak název napovídá, u reinvestičního dluhopisu jsou úrokové výnosy automaticky reinvestovány (nakupují se další dluhopisy). U kuponového dluhopisu se úrokové výnosy každoročně vyplácejí majiteli ve formě kuponu.

Aby byl majitel dluhopisu motivován držet ho až do splatnosti, úrokové výnosy postupně rostou. Po prvním roce od emise je vyplacen/reinvestován úrok 0,5 procenta, po dvou letech jedno procento, po třech letech tři procenta, pak čtyři procenta a nakonec při splatnosti dne 12. června roku 2018 je vyplacen úrok šest procent u kuponového dluhopisu a sedm procent u reinvestičního. 

Celkově tedy za pět let vydělá majitel kuponového dluhopisu 14,5 procenta před zdaněním, což odpovídá ročnímu úroku 2,75 procenta ročně (po zdanění patnáctiprocentní daní zůstává čistý výnos 2,33 procenta ročně) Majitel reinvestičního dluhopisu dostane z investované tisícikoruny po pěti letech 1163 korun před zdaněním. Přepočteno na roční úrok to dělá 3,07 procenta ročně před zdaněním, po odvedení daně z příjmu zůstává čistý výnos 2,61 procenta ročně.

Výnosy o 20–30 procent nižší než u předchozí emise

Porovnejme si nyní výnosy u jednotlivých typů spořicích dluhopisů s předchozí vánoční emisí. Bez ohledu na to, že investor musí nově počítat se zdaněním výnosů, i před zdaněním jsou výnosy u všech typů dluhopisů nižší oproti předchozí emisi. Nejvíce poklesl výnos u diskontovaného dluhopisu, po zdanění o 0,6 procenta ročně, tedy v relativním srovnání téměř o 30 procent.

Roční výnosnost jednotlivých dluhopisů výrazně poklesla

Státní spořicí dluhopis

Diskontovaný 1,5roční

Prémiový tříletý

Kuponový pětiletý

Reinvestiční

pětiletý

Vánoční emise 2012

2,05 %

2,76 %

3,10 %

3,28 %

Jarní emise 2013 před zdaněním

1,70 %

2,46 %

2,75 %

3,07 %

Jarní emise 2013 po zdanění

1,45 %

2,09 %

2,33 %

2,61 %

Relativní rozdíl výnosů

29,42 %

24,19 %

24,73 %

20,34 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Podle serveru iDnes řekl médiím k otázce daní a výnosů Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí, tuto krásnou větu: „Dani jsme přizpůsobili výnosy. Pro občany to bude stále stejně výhodné.“ Jak můžeme vidět z tabulky výše, není to vůbec pravda. Výnosy jsou naopak nižší i před zdaněním. Výnosy státních spořicích dluhopisů byly totiž sníženy v souladu s průměrnými úroky u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Ještě jednou zdůrazňuji slovo průměrnými.

Spořicí dluhopisy nejsou výhodné

Některé banky (a samozřejmě mnoho kampeliček) nabízí aktuálně vyšší úroky než státní spořicí dluhopisy. Třeba u J&T Banky mám na ročním termínovaném vkladu úrok tři procenta, na pětiletém vkladu 3,6 procenta. Potom nevidím jediný důvod, proč kupovat Kalouskovy dluhopisy, a to ani pro ultrakonzervativní jedince. Jsem velmi zvědavý, jak velký objem kapitálu se Ministerstvu financí tentokrát podaří získat. Bude to zajisté zajímavá vizitka finanční (ne)gramotnosti českého národa.

Je sice pravda, že výnosy u spořicích dluhopisů jsou výrazně vyšší než u klasických českých státních dluhopisů, obchodovaných na burze, kde má aktuálně desetiletý dluhopis výnos do splatnosti pouze 1,53 procenta ročně. Souhlasím tedy s Alešem Tůmou v tom, že si touto formou ministerstvo financí půjčuje zbytečně draze. Z pohledu daňového poplatníka je to skandální. (Na druhou stranu je otázkou, zda by na burze při takto nízkých úrocích získal Kalousek dostatek kapitálu, ale pravděpodobně ano.)

Nesouhlasím ovšem s tím, že se jedná z pohledu konzervativního investora o dobrou nabídku. Jedná se o lepší nabídku než u klasických českých státních dluhopisů, obchodovaných na burze. Ale jedná se zároveň o horší nabídku v porovnání s mnohými termínovanými vklady, což je z pohledu rizika i likvidity srovnatelná forma zhodnocení peněz se státními spořicími dluhopisy. 

Navíc i konzervativní investoři mají různé další možnosti, jak dnes bezpečně zhodnotit peníze. Určitě velmi zajímavou alternativou jsou například české korporátní dluhopisy nebo nemovitostní fondy. Samozřejmě zde už investor musí počítat s drobnými výkyvy hodnoty investice a možností krátkodobých poklesů. Na oplátku za toto riziko ale může mít výnos kolem pěti procent ročně. Z pohledu rizika to už nejsou varianty úplně srovnatelné se spořicími dluhopisy, ale pro mnoho konzervativních investorů jsou dle mého názoru lepší volbou.

Autor je privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Autor článku

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky placeného poradenství formou odměny ze zisku. Zaměřuje se na privátní klientelu, ale radí také několika církevním organizacím a nadacím. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase hraje stolní tenis, do práce jezdí nejraději na kole a miluje horskou turistiku.