Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Flexibilita životního pojištění II.

V prvním článku na téma „Flexibilita životního pojištění“ jsme se zaměřili na nejdůležitější faktory, které ovlivňují flexibilitu životního pojištění. Seznámili jsme se tedy s pojmy jako je redukce, splacený stav nebo platební prázdniny. Dnes se podívejme na praktické příklady.

Dvousečná zbraň

Flexibilitu životního pojištění je možné označit za dvousečnou zbraň. Na jedné straně přináší výhody, které umožňují pružně reagovat na životní situaci pojištěného. Na straně druhé výrazně zvyšuje riziko, že vzhledem k neodborným zásahům do smlouvy nebo jejím častým změnám v průběhu trvání pojištění nebude možné dosáhnout plánovaného záměru. Flexibilita pojištění tak může pojištěnému pomoci, ale také uškodit.

Časté chyby při využití flexibility

Příklad č.1 – Pojištěná samoživitelka snížila kvůli odchodu na mateřskou ve třetím roce, kdy platí pojištění, platbu u svého investičního životního pojištění z 1 000 Kč měsíčně na 300 Kč, tedy na nejnižší možné minimum. Po roce opět navýšila placené pojistné na původních 1 000 Kč.

Jde o častý a zdánlivě správný postup. Snížením pojistného ovšem vzrostly relativní náklady na existující pojištění (část poplatků u této smlouvy je fixní, například poplatek za správu smlouvy). Při opětném zvýšení pojistného vyplatila ale pojišťovna zprostředkovateli provizi za navýšení pojistného, a to k tíži účtu pojištěné.

Snížení pojistného tak bylo velmi drahé. Vhodnější bylo zvolit přerušení placení pojistného nebo splacený stav (od tohoto okamžiku totiž nemusí klient platit pojistné, má ale možnost zaplatit mimořádné pojistné).

Příklad č. 2 – Firma pojištěnému zaměstnanci nabídla, že mu bude přispívat na pojištění 8000 Kč měsíčně. Aby nemusel uzavírat novou smlouvu, rozhodl se, že tento příspěvek zahrne do existující smlouvy o životním pojištění formou mimořádného pojistného s tím, že peníze okamžitě vybere, neboť potřebuje co nejdřív splatit spotřebitelský úvěr.

Jde opět o zdánlivě správný postup, který ale neumožňuje dosáhnout plánovaného záměru. Mimořádné pojistné bylo investováno do smlouvy, u které pojišťovna vedla tzv. akumulovaný dluh. Jakmile zaměstnavatel uhradil mimořádný vklad, pojišťovna ho využila na úhradu neumořených poplatků. Když chtěl pojištěný část peněz vybrat, aby mohl splatit spotřebitelský úvěr, pojišťovna mu to neumožnila. Pojištěný se rozzlobil a smlouvu s velkou ztrátou vypověděl.

Příklad č. 3 – Pojištěný investoval formou investičního životního pojištění do dluhopisového fondu. Vzhledem k historicky většímu zhodnocení se pak rozhodl, že bude místo něj investovat do akciového fondu. Chybným zadáním žádosti pojišťovně však došlo nejen ke změně alokace nového pojistného, ale i k přesunu dosud investovaného pojistného. Vzhledem k následnému velmi výraznému poklesu ceny podílových listů akciového fondu, ztratil pojištěný na nově investovaném pojistném a zároveň přišel o dosažený výnos dluhopisového fondu.

Jednou z výhod investičního životního pojištění je paradoxně fakt, že klienti ho obvykle nepokládají za investici. Proto častěji dodržují strategii „kup a drž“, což je chrání před ukvapenými neodbornými zásahy do pojistné smlouvy. V daném případě ovšem vedla flexibilita pojištění a možnost měnit alokační poměr a přesouvat peníze mezi fondy ke ztrátě hodnoty investice.

Příklad č. 4 – Klient v 90. letech uzavřel životní pojištění s technickou úrokovou mírou ve výši 5 %. Letos chtěl do smlouvy vložit mimořádné pojistné a navýšit běžné pojistné. Ani jedno mu pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami neumožnila a nabídla převod na smlouvu, kde to možné je. Pojištěný s převodem kapitálové hodnoty na novou smlouvu souhlasil.

Jde o ukázku, jak může být „flexibilní a modernější pojištění“ využito v neprospěch klienta. V daném případě nebyl totiž převod pro pojištěného výhodný. Nová smlouva byla sice flexibilnější, měla však výrazně nižší garance a vyšší pojistné za krytí rizika. Pojišťovna neeticky využila fakt, že není možné měnit pojistné podmínky bez souhlasu pojištěného.

Příklad č. 5 – Klient převedl smlouvu do splaceného stavu, který neumožňoval mimořádné pojistné. Vzhledem k nepříznivému vývoji hodnoty aktiv fondu v posledních dvou letech se peníze na účtu vyčerpaly a v souladu s pojistnými podmínkami pojištění zaniklo. Přestože chtěl pojištěný reagovat na negativní vývoj na kapitálových trzích, pojišťovna to nedovolila, neboť dle podmínek daného produktu nebylo možné ve splaceném stavu přesouvat dosud investované pojistné mezi fondy. Pojištění tak zaniklo a pojištěný musel dodanit dosud získanou daňovou úsporu.

Je vhodnější volit pojistné produkty, které u splaceného stavu umožňují mimořádné pojistné i částečné odkupy, aby nebyly peníze u pojišťovny „zaparkovány“ bez možnosti jakkoliv reagovat na aktuální situaci na trhu.

Příklady chytrého využití flexibility

Příklad č. 6 – Pojištěný si sjednal investiční životní pojištění s krytím rizika úmrtí a invalidity. Pojišťovna umožňuje libovolně dlouhé platební prázdniny, u nichž je možné zvolit, zda a jaké pojištění má dál platit.

Klient zvolil již při sjednání produkt, u kterého je moderní forma platebních prázdnin – řada pojišťoven nechává na něm, zda chce být během přerušení placení pojistného dále pojištěn, či nikoliv. Tento produkt tedy umožňoval hradit rizikové pojistné z již vytvořené částky na účtu.

Příklad č. 7 – Pojištěný si sjednal variabilní životní pojištění kvůli zajištění pro případ úmrtí. Investici nevyžadoval, proto platil minimálně potřebné pojistné. V době trvání pojištění mu finanční poradce doporučil provést částečný výběr z rezervy pojištění a smlouvu ukončit. Vybrané peníze bohatě postačily na uzavření nového výhodnějšího pojištění.

Některé produkty počítají minimální pojistné pro dané pojistné krytí tak, aby na konci pojištění byla vytvořena určitá minimální kapitálová hodnota ve výši pár tisíc korun. To vede k tomu, že kapitálová hodnota smlouvy se dostává v době platnosti pojištění do záporu nebo postupně roste a pak klesá. Na tomto vývoji může pojištěný vydělat.

Příklad č. 8 – Pojištěný se rozhodl smlouvu ukončit. Pojištění okamžitě nevypověděl, ale před výpovědí provedl maximální částečný výběr. Poté zažádal o ukončení smlouvy s výplatou odkupného.

Pojištěný chytře využil možností smlouvy v podobě částečného výběru ještě v době, kdy bylo odkupné zdaňováno sazbou 25%, zatímco částečný výběr 15%. Ze smlouvy získal víc, než kdyby ji vypověděl (pozn. podle dnes platného zákona o daních z příjmů podléhá odkupné i částečný výběr srážkové dani ve výši 15%). Některé produkty umožňovaly i zkrácení pojistné doby jako alternativu k výše uvedenému postupu.

Příklad č. 9 – Pojištěný chtěl čerpat daňové výhody životního pojištění. Sjednal pojištění za jednorázově placené pojistné a smlouvu převedl do splaceného stavu, u kterého lze provést částečný výběr. Z pojištění vybral maximální částku, kterou investoval do otevřených podílových fondů. Pojišťovna mu však dál zasílá potvrzení pro daňové účely na původní částku.

Klient využil nedokonalostí legislativy, která umožňuje čerpat daňové výhody i na životní pojištění s jednorázově zaplaceným pojistným, kdy je pojistné pro daňové účely rozpočítáno dle sjednané délky pojistné doby. Protože částečný výběr není považován za porušení zákonných podmínek pro čerpání daňových výhod, předplatil si klient jednorázovým vkladem a následným výběrem každoroční daňové výhody do doby, než dojde ke změně legislativy či jejího výkladu.

Příklad č. 10 – Klient si před lety sjednal úvěrové životní pojištění za konstantní pojistné, kdy pojistná částka v jednotlivých letech odpovídá aktuálnímu zůstatku úvěru. Vzhledem k tomu, že ke konci pojistné doby již bylo pojistné vůči výši pojistné částky neadekvátně vysoké, smlouvu vypověděl a uzavřel levnější pojištění.

U pojištění s klesající pojistnou částkou je obvyklé, že se pojistné nehradí po celou dobu trvání pojistky. Ke konci by totiž byla výše pojistného vzhledem k nízké pojistné částce příliš vysoká a bylo by výhodné pojištění vypovědět. Klient využil toho, že u daného produktu bylo pojistné rozpočítáno na celou pojistnou dobu a v situaci, kdy bylo pojistné ve vztahu k pojistné částce (zůstatku úvěru) vysoké, smlouvu vypověděl.

Dvakrát měř, jednou řeš

Uvedené příklady různého využití flexibility pojistných smluv životního pojištění naznačují, že finanční poradce by měl mít dostatek informací, jak jednotlivé změny u pojistného produktu v době trvání pojištění ovlivňují jeho výhodnost či nevýhodnost. Měl by být v kontaktu s klientem i po sjednání smlouvy, aby pojištěný klient neudělal chybné rozhodnutí. Jako další trend v oblasti flexibility životního pojištění lze očekávat větší flexibilitu nejen u možných změn, ale i v jeho poplatkové struktuře.

Foto: Profimedia.cz

Komentáře

Celkem 2 komentáře v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK