Blockchain obrátí naruby trh s uměním

Wassim  Bendella
Wassim Bendella | 20. 6. 2017 | 4 029

Blockchainová technologie dokáže zaznamenat podrobnou historii každého uměleckého díla způsobem, který je zároveň nezfalšovatelný a veřejně přístupný.

Blockchain obrátí naruby trh s uměním

Možná už jste slyšeli o Johnu Myattovi, slavném padělateli obrazů a pachateli největšího uměleckého podvodu posledních sta let. Myatt mezi lety 1986 a 1994 zkopíroval přes 200 uměleckých děl slavných autorů 19. a 20. století. Jeho padělky byly tak věrohodné, že je odborníci aukčních síní oceňovali závratnými sumami a napálit se nechávali i kupující. Takto sofistikované podvody však nejsou ojedinělé a jejich četnost rozhodně neklesá. Rok 2016 dokonce dostal kvůli řadě podobných skandálů přezdívku „Rok padělků“.

Mnozí sice považují blockchain za podvratnou technologii, která by mohla narušit samotné základy naší globální ekonomiky, málokdo jí však může upřít její všestrannost. Ještě jsem nepřipadl na oblast lidské činnosti, na kterou by blockchain nemohl mít nedozírný dopad a svět výtvarného umění k nim patří také. Současný systém obchodování s uměleckými díly je totiž do značné míry netransparentní. Monitorovat původ a transakční historii jednotlivých děl je i dnes velmi obtížné. Příslušné záznamy jsou stále do značné míry papírové, a jsou tudíž vystaveny celé řadě rizik – můžou být ztraceny, zničeny, pozměněny či odcizeny. Pomoci by mohl právě blockchain, neboť funguje jako distribuovaný registr vlastníků, který je neměnný a odolný vůči cenzuře.

John Myatt

Wassim Bendella

John Myatt mezi lety 1986 a 1994 zkopíroval přes 200 uměleckých děl slavných autorů 19. a 20. století. Nejdřív kopíroval pro zábavu, pak své fejky jako fejky prodával. Byly ale tak dobré, že je kupci začali prodávat dál jako originály. A Myatt s nimi začal spolupracovat. Než vše prasklo, prodal přes spojky obrazy nejslavnějším aukčním síním Christie's, Phillips nebo Sotheby's. Žádná z nich původ děl téměř dekádu nezpochybnila. Když vše prasklo, odseděl si za podvod čtyři měsíce. Po propuštění napodobeniny maluje a prodává dál. Nyní už zase jako fejky. Díky svému věhlasu na nich ale vydělává podobně, jako když o původu obrazů mlčel.

Verisart, Ascribe, Monegraph

Již dnes existuje řada organizací, které plánují postavit na této technologii systém ověřování pravosti. Jednou z nich je Verisart, která v současné době buduje celosvětový, permanentní a decentralizovaný registr uměleckých a sběratelských děl. Umělci si prostřednictvím její mobilní aplikace vygenerují certifikát pravosti, který si pak mohou sběratelé kdykoli okamžitě ověřit. O podrobnostech systému najdete bližší informace na The Cointelegraph.

Ascribe a Monegraph jsou další startupy, které v této oblasti působí. Společnost Ascribe se sídlem v Berlíně dává umělcům možnost vygenerovat si certifikát pravosti, který každému jejich dílu přiřadí unikátní kryptografickou identitu obnášející kompletní historii díla. Když se poté umělec rozhodne svůj výtvor sdílet, má dokonalý přehled o tom, jak se šíří po internetu, a může jej pomocí blockchainu licencovat a vydělávat na něm.

Monegraph využívá blockchainu k verifikaci uměleckých děl v digitální podobě. Umělec může poslat společnosti URL stránky, která obsahuje jeho výtvory, a obratem obdrží blockchainový klíč a hodnotu, které si může uložit do namecoinové peněženky.

Namecoin je opensourcový, decentralizovaný registrační a transakční systém na bázi klíčů/hodnot, který využívá bitcoinovou technologii. S uměleckými díly v podstatě zachází jako s digitální měnou a tvůrci si jeho prostřednictvím mohou generovat certifikáty pravosti svých děl vystavených na internetu. Pokud by si chtěl v budoucnu autorství jejich díla přivlastnit někdo jiný, Monegraph tomu zabrání.

Blockcože?

Blockchain je druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů chráněných proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jenž uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit atomicitu operací a zamezit neoprávněným transakcím.

Jednoslovný český ekvivalent pro anglický termín „blockchain“ zatím chybí. Od začátku roku 2017 běží na stránkách www.blockchain.cz projekt, který si klade za cíl takové slovo vybrat. Zatím je ve stádiu, kdy jsou navrženy slova blokčejn, bloksíť, bloknet apod.

Zdroj: Wikipedie

Po padělatelích zapláčou i znalci

Potenciál blockchainu k ověřování pravosti původu neláká jen začínající firmy. O tuto technologii projevují zájem i zavedené korporace jako Deloitte.

„Distribuovaný registr na bázi blockchainu monitoruje transakční historii uměleckých děl. Vše, co se s uměleckým dílem po dobu jeho existence stane, je zaneseno do registru, v němž lze vše kdykoli dohledat. Jde o řešení jedné z hlavních slabin dnešního trhu s uměleckými díly – nespolehlivou dokumentaci původu a transakční historii uměleckých děl,“ vysvětluje Patrick Laurent, partner a ředitel technologií společnosti Deloitte Luxembourg.

Delloite nabízí komukoli, od umělců po galerie a vlastníky, přístup k distribuovanému registru původu a transakční historie fyzických uměleckých děl. Tento prototyp s názvem ArtTracktive ověřuje pohyby díla na trhu prostřednictvím dosaženého konsensu mezi kupujícím a prodávajícím, a eliminuje tak potřebu důvěryhodné třetí strany.

ArtTracktive je názornou ukázkou toho, jak lze vyřešit současný problém autenticity a dohledatelnosti pohybů uměleckých děl – blockchainová technologie dokáže zaznamenat podrobnou historii každého díla způsobem, který je jak bezpečný, tak veřejně přístupný.

Přestože je blockchain sám teprve v plenkách a související obchodní modely se teprve vyvíjejí, je velmi pravděpodobné, že se nakonec prosadí. Umělci mají přirozený zájem na tom, aby měli nad svými díly větší kontrolu a dostali za ně férovou odměnu.

Z originálu How Blockchain is Changing the Art World přeložil Aleš Drobek.

Autor článku

Wassim  Bendella

Wassim Bendella

Pracuje pro francouzský inkubátor blockchainových startupů Blockchain Valley. Píše pro The Cointelegraph a cestuje po světě; žil v Maroku, Francii, Polsku, Finsku a Nizozemí.