IPC – profesionální služby pro správu majetku

PR článek
PR článek | 9. 9. 2019

V anglosaském světě jsou běžně využívaným nástrojem pro správu majetku Trust Funds. Od r. 2014 je zná i české právo pod názvem svěřenské fondy, a tak jejich výhod mohou využívat i tuzemští občané.

IPC – profesionální služby pro správu majetku

Svěřenské fondy jsou legislativně upraveny v občanském zákoníku a rovněž v navazující legislativě jako jsou daňové předpisy. Svěřenský fond je soubor majetku, který vyčlenil zakladatel ze svého vlastnictví k vybranému účelu a tento vyčleněný majetek je spravován jím zvolenou a jmenovanou osobou - správcem. Tento majetek je tedy po určitou dobu v držení správce, který však není jeho vlastníkem a o svěřený majetek pečuje tak, aby, v souladu se zákonem, jeho hodnota rostla a současně zůstával majetek v transparentní správě.

Většina zakladatelů svěřenských fondů je tedy charakteristická uvědomováním si své odpovědnosti za svůj či rodinný majetek, dlouhodobým plánováním a zájmem zodpovědného využití jeho potenciálu a řádné správy. Předpokladem pro naplnění těchto cílů jsou správci svěřenských fondů, kteří o svěřený majetek zodpovědně pečují a starají se o jeho maximální rozmnožení a navýšení. Pro takové správce je jasným partnerem při jejich správě majetku společnosti Invest & Property Consulting a.s.

Oblasti činnosti IPC

IPC se v oboru svěřenských fondů pohybuje od jejich samotného zavedení v roce 2014. Disponujeme tak naprosto unikátními zkušenostmi z této oblasti. Máme za sebou důvěru tisícovek svěřenských fondů a jejich správců, která je vyjádřená hodnotou majetku, na jehož správě odborně participujeme.

IPC je jasnou volbou pro správce, kteří chtějí odpovědně spravovat svůj majetek a hledají silného partnera. IPC proto správcům a jejich fondům zajišťuje konzultační, administrativní a servisní podporu ve sjednaném rozsahu. Všichni totiž máme společný cíl – zodpovědnou správu, růst hodnoty svěřeného majetku a spokojené zakladatele - klienty.

Rovněž je naším zájmem i vysoká odbornost svěřenských správců, a proto se angažujeme i v oblasti vzdělávací činnosti. Každý nově spolupracující svěřenský správce absolvuje sérii odborných školení v rámci společnosti IPC. Lektoři jsou členy odborných asociací a jsou tedy profesionály na svém místě, kteří se ve svém oboru neustále vzdělávají. Odbornost a kvalifikaci správci stvrzují v podobě certifikace.

IPC také vlastní aktivní správou zhodnocuje majetek. Díky propracované podnikatelské strategii naší společnosti dovedeme prostředky ve správě svěřenských správců efektivně zhodnocovat v našich vlastních projektech. IPC neinvestuje prostředky do žádných akcií, dluhopisů ani jiných cenných papírů. Vlastní podnikání IPC, při kterém dovede zhodnotit prostředky, spočívá ve vstupech do firem, které samy něco produkují a vytváří tak přidanou hodnotu. Aktivně se účastníme na řízení, strategickém vedení, administrativě a právním zajištění těchto firem, a tak zvyšujeme jejich hodnotu a výslednou ziskovost projektů. Zhodnocujeme tedy prostředky spravované svěřenskými správci společně s naším kapitálem. 

Naše podnikatelská strategie je tedy v protikladu k investičnímu riskování. Investice je riziko, rychlost, růsty i propady. Naše projekty jsou naopak charakterizovány rozvahou, stabilitou a přesným zaměřením na oblasti, ve kterých podnikáme my a námi (spolu)vlastněné společnosti. Majetek ve svěřenských fondech je tak aktivně spravován podle jasně definovaných pravidel. IPC se aktuálně podílí na 26 projektech, ve kterých má své projektové manažery. Projekty pokrývají 8 segmentů, které společnost vyhodnotila jako perspektivní a dlouhodobě stabilní (development, pivovarnictví, zpracování kamene, vzdělávání, alternativní medicína, finance, nakladatelství, odkup a vymáhání pohledávek).

Výběr úspěšných projektů IPC

Jedním z příkladů je developerský projekt rodinných domů v Mělníku. Tento projekt realizujeme prostřednictvím naší společnosti Building Invest EU s.r.o. Development a bytová výstavba je obecně v České republice jednou z oblastí, kde v posledních letech dominuje vysoká poptávka ze strany zákazníků a developerům přináší jistotu vysokého zhodnocení. Nejatraktivnější jsou pak projekty, které vznikají v blízkém okolí Prahy a na území Středočeského kraje. Jde totiž o projekty cenově zajímavé pro kupující, pro které vytváříme moderní bydlení v dobré dostupnosti hlavního města a přitom v prostředí historických středočeských měst. To je sázka na jistotu. Pro rok 2020 připravujeme další výstavbu na již zakoupených pozemcích.

Obdobnou jistotu a perspektivu nabízí také oblast vzdělávání a snahy učinit vzdělání srozumitelnějším a vědomostně dostupnějším co nejširšímu okruhu žáků.  Proto IPC již od roku 2017 spolupracuje na projektu Spolužáci.cz, který „překládá“ středoškolské učebnice do jazyka, kterému studenti rozumějí a lépe tak látku pochopí. IPC pomohlo finančně tento projekt nastartovat a nadále mu aktivně poskytuje ekonomické poradenství a pomáhá se strategickým řízením. Hodnota tohoto projektu se již dnes počítá v desítkách milionů korun a o jeho úspěšnosti nejlépe svědčí vítězství v soutěži Startupper roku v České republice a vzápětí i v celoevropském Startupper of the year by Total Challenge 2019.

Nedílnou součástí podnikatelské strategie IPC jsou hodnoty jako serióznost vysoká přidaná hodnota a společenský přínos projektů. Právě takový je projekt Fulcrum provozující kliniku alternativní medicíny Vila Origanum (www.fulcrumbohemia.com). Komplementární a alternativní medicína se čím dál tím silněji etabluje a integruje i do tradičního lékařství a tento obor z pohledu odborného i obchodního skýtá obrovský potenciál.

Průhledná struktura a správa majetku

Majetkově je společnost IPC tvořena dvěma vlastníky. Majoritní podíl 51 % akcií společnosti aktuálně vlastní statutární ředitel IPC pan Oliver Kalnássy. Majitelem zbylých 49 % akcií je interní ekonomická auditorka společnosti Alina Vaněčková. Sídlo, kanceláře i veškeré zázemí je v České republice.

Struktura společnosti je tvořena projektovými manažery, kteří odpovídají za realizaci jednotlivých projektů, a specialisty na jednotlivé segmenty, v nichž IPC vyvíjí svoji činnost. Oporou pro svěřenské správce jsou také strategičtí manažeři společnosti IPC. Pravidelně správce informují o novinkách a aktualitách, stejně jako o tom, jakých služeb mohou v rámci spolupráce s IPC využít. IPC disponuje také širokým administrativním aparátem a externími konzultanty v oboru daně a účetnictví a právo.

www.ipcas.cz