Očima zaměstnavatelů. Má se za stáž platit?

Tereza Mynářová
Tereza Mynářová | 17. 3. 2017 | 23 007
stážzaměstnánízaměstnavatelé

Kdo v Česku za stáže platí a kdo ne? A mají vůbec mladí za několikaměsíční praxi dostávat odměnu?

Očima zaměstnavatelů. Má se za stáž platit?

Vyplatí se absolvovat během studia nebo krátce po něm několikaměsíční stáž? Podle americké Národní asociace vysokých škol a zaměstnavatelů (NACE) záleží na tom, jestli za ni účastníci dostanou zaplaceno. Průzkum NACE z roku 2015 totiž ukazuje, že se to následně projevuje nejen při hledání zaměstnání, ale i na výplatní pásce.

Anketa

Šli byste na stáž zadarmiko?

Studie srovnává, kolik mladých dostalo po skončení praxe nabídku, aby ve firmě nebo instituci rovnou zůstali na stálý úvazek. Mezi absolventy placených stáží to v soukromé sféře bylo 72 procent, u stážistů, kteří prošli neplacenými programy, jen 44 procent. Podobný rozdíl panuje i v neziskovém sektoru a ve státních institucích. Stejně tak se liší mzdy. Medián ročního výdělku mladých, kteří mají za sebou placenou stáž, činil v privátní sféře 53 521 dolarů. U absolventů neplacených stáží se jednalo o 34 375 dolarů.

Jak na placené, tak neplacené stáže narazíme i v Česku. Kdo chce získat pracovní zkušenost ve státním sektoru či v evropských institucích, měl by se připravit na to, že odtud si výdělek spíš neodnese. Přesto se i na řadu neplacených stáží „stojí fronty“ a výsledky amerického průzkumu ani vidina práce zdarma uchazeče evidentně neodrazují. Například na podzimní vlnu stáží v Evropské komisi se přihlásilo 158 Čechů a uspělo jich 14. A do projektu Stáže pro mladé 2, který skončil na podzim 2015, vybral Fond dalšího vzdělávání jen 2930 zájemců z 11 889.

Ptáme se profesionálů. Jaká pravidla platí v dalších firmách či úřadech, které nabízejí stáže? Dostávají tu stážisté za práci odměnu? Měla by být stáž placená, nebo ne a z jakého důvodu? Mají mladí o stáž zájem i v případě, že si z ní neodnesou žádný výdělek?

Jana Weinberg

manažerka personálního oddělení KPMG

Jana Weinberg
+14
+
-

Naše stáže jsou placené, protože stážisté vykonávají odbornou, nikoliv administrativní činnost. Můžou také čerpat benefity a účastnit se vzdělávacích programů jak technických, tak měkkých dovedností nebo se zapojit do programu Zdravá firma, který pečuje o zdraví našich zaměstnanců.

Loni celkový zájem o absolventské pozice i stáže oproti předchozím letům mírně opadl. Vedle demografických změn v tom hrála roli nízká nezaměstnanost a obecně velká nabídka volných zajímavých pozic nejen v soukromém sektoru. Přesto se nám podařilo pozice stážistů i absolventské pozice obsadit a nabrali jsme jich přes sto.

Petr Lebeda

ředitel nezávislého analytického centra Glopolis

Petr Lebeda
+8
+
-

Míváme dva až tři dlouhodobé stážisty za rok, platíme je za dílčí úkoly, v nichž se předtím osvědčili. Na některých projektových aktivitách, například v daňové nebo potravinové oblasti, spolupracujeme i s desítkami dobrovolníků, kteří placeni nejsou. Řada stáží vzniká z iniciativy samotných zájemců, vazba na renomovanou neziskovou organizaci může být položkou v životopisu pro příštího zaměstnavatele nebo výhodou v rámci studia na vysoké škole. Honorář podle naší zkušenosti nemá na zájem o stáže vliv. V posledních deseti letech se podařilo obsadit všechny. 

Miroslav Diro

tiskový mluvčí Hospodářské komory ČR

Miroslav Diro
+8
+
-

Studentům vysokých škol poskytujeme každý rok přibližně dvacet tříměsíčních bezplatných stáží. Nejvíce je přitahují stáže, během kterých se podílejí na přípravě podnikatelských misí doprovázejících prezidenta České republiky, předsedu vlády, předsedu Senátu, ministry nebo jejich náměstky při pracovních cestách do zahraničí. Stejně vysoká je ale i poptávka po stážích v odboru legislativy, práva a analýz. Stáže poskytujeme proto, aby studenti získali nové zkušenosti, praxi a pracovní návyky, a tím mohli zvýšit svou atraktivitu na trhu práce. Pokud se student v rámci stáže osvědčí, nic nebrání nabídnout mu pracovněprávní vztah.

Lenka Bednářová

personální oddělení Albert ČR

Lenka Bednářová
+9
+
-

Vysokoškolským studentům se zájmem o retail nabízíme program Summer Internship. Pět až deset talentovaných studentů se během tří letních měsíců věnuje práci na reálných projektech z různých odvětví maloobchodního řetězce, od logistiky a IT přes nákup a finance až po marketing a komunikaci. Stážisté se stávají plnohodnotnými členy týmů jednotlivých oddělení na centrále společnosti. I proto jsme se rozhodli pro placenou formu stáže. Na závěr můžou studenti získat certifikát o absolvování programu, ten dostávají mimo jiné na základě prezentace výsledků před členy nejvyššího vedení společnosti. Program se již od roku 2008 setkává s velkým zájmem, který až několikanásobně převyšuje počet nabízených pozic

Barbora Smutná

výkonná ředitelka lidských zdrojů České televize

Barbora Smutná
+8
+
-

Na krátkodobou stáž jsme loni nabrali přibližně dvě stě studentů. V rámci programu ČT start, kde studentům nabízíme roční pracovní zkušenost, jsme spolupracovali se šestnácti studenty. Konkurence mezi studenty je přitom čím dál větší, každý rok se hlásí stovky uchazečů.

Dlouhodobé stáže jsou placené – tito stážisté jsou plnohodnotnou součástí týmu, mají vlastní pracovní agendu a samostatné úkoly. Krátkodobé stáže mají spíše vzdělávací charakter a placené nejsou. Stejně tak, pokud u nás studenti zpracovávají své bakalářské či magisterské práce.

Jakub Horký

nábor zaměstnanců v personální agentuře McRoy ČR

Jakub Horký
+7
+
-

Ročně nabereme odhadem do deseti stážistů, zatím se nám podařilo všechny nabízené pozice obsadit. Stážisty nabíráme prvotně bez nároku na odměnu, pokud jsou ale šikovní, nějakou jim nakonec poskytneme. Částky jsou individuální, spíše v jednotkách tisíců.

Na otázku, jestli platit nebo neplatit stážisty, je těžké odpovědět. Pokud se hledá stážista pro velkou nadnárodní společnost, není potřeba tyto stážisty platit, jelikož si tyto společnosti už nyní testují potenciálního zaměstnance. Navíc student by měl být rád, že si může vyzkoušet, co vše to obnáší, a získá nějaké pracovní návyky. Na druhou stranu, pokud odvádí dobrou práci, měl by být odměněn.

Irena Valentová

zástupkyně ředitelky tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí

Irena Valentová
+6
+
-

Na Ministerstvu zahraničních věcí, tedy v pražském ústředí i na více než stovce zastupitelských úřadů České repbuliky ve světě, se každoročně uskuteční kolem pěti set stáží vysokoškolských studentů. Většina z nich se koná na základě dohody zájemce o stáž s daným odborem, na některé stáže se však na webu ministerstva nebo daného úřadu vyhlašuje konkurz – v takových případech se uchazeči vždy ozvou. Stáže jsou zásadně neplacené, prostředky na honorování stážistů ministerstvo zahraničních věcí nedisponuje. I přesto je zájem mezi studenty velký. Studenti mají zájem o to, aby se informace o absolvované stáži objevila v jejich v životopise.

Uršula Králová

výkonná ředitelka pro lidské zdroje T-Mobile Czech Republic

Uršula Králová
+9
+
-

Aktuálně připravujeme koncept praxí pro střední školy v regionech. Tyto stáže placené nebudou. Jde o povinné praxe, jaké vyžadují školy. Jsou většinou dvoutýdenní a studenti během nich sledují činnost jednotlivých oddělení. Praxe mají za cíl zvýšit zájem studentů o pozice zejména na infolince a prodejnách.

Minulý měsíc jsme spustili nový koncept trainee pozic, který se zaměřuje na studenty čtvrtých až pátých ročníku vysokých škol. Letos chceme obsadit deset míst. Trainee pozice je u nás placená a náplň práce je odborná. Studenti budou mít k dispozici mentora a možnost účastnit se interních rozvojových aktivit. Budou také zváni na firemní akce, aby se cítili součásti naši „party“.

Autor článku

Tereza Mynářová

Tereza Mynářová

Vystudovala hospodářskou politiku a učitelství ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze a žurnalistiku na Karlově univerzitě, v rámci Erasmu strávila rok na Mykolo Romerio University v litevském Vilnu.Od července 2016 působí ve společnosti TREXIMA, kde se věnuje odborné publicistice a analýze trhů práce. Předtím působila pět let jako redaktorka ekonomické rubriky Aktuálně.cz, devět let byla také redaktorkou a editorkou nezávislého časopisu iList na VŠE. K jejím zájmům patří cestování na východ Evropy, hra na ukulele, němčina, poezie, všechno okolo Černobylu a Jana Masaryka.