Pět otázek pro vaše přátele protekcionisty

Daniel J. Mitchell
Daniel J. Mitchell | 13. 2. 2017 | 3 248

Daniel Mitchell z Cato Institute názorně předvádí na několika grafech, proč je protekcionismus hospodářsky škodlivý.

Pět otázek pro vaše přátele protekcionisty

Nedávno jsem dával rozhovor televiznímu kanálu Fox Business Network. Ptali se mě na Trumpovu politiku a ekonomiku a diskuze se potom točila kolem témat od „přeshraniční daně“ po regulaci energetiky.

Jejím ústředním tématem ale byla otázka, jestli má Trump nějaké nápady, které by pomohly s tvorbou pracovních míst pro Američany a s hospodářskou konkurenceschopností.

Na Trumpa mám rozpolcené názory; i tentokrát jsem ho zároveň podpořil i kritizoval a doufám, že jistí lidé v Bílém domě pozorně vyslechli, když jsem říkal že protekcionistický „bič“ nebudeme potřebovat, pokud Trump dodá „cukr“ v podobě úlev na daních a deregulace.

Teď bych ale rád rozvedl, proč protekcionismus nefunguje. V rozhovoru jsem zmínil, že dlouhodobé vyhlídky pro zaměstnanost ve výrobním sektoru se nejeví příliš dobře, ale že bychom z toho neměli vinit trh. Rozhodl jsem se najít graf, který by moje tvrzení ilustroval a při tom mě potom napadlo, že bych mohl využít formát „otázek a odpovědí“ a podělit se s vámi o další grafy a tabulky s velice pádnými argumenty k trhu a protekcionismu.

Věděli jste, že… za poklesem zaměstnanosti je spíš růst produktivity než trh?

Špatná zpráva (přinejmenším pro některé dělníky) je, že zaměstnanost ve výrobě skutečně klesla. Bude navíc klesat i dál. Jak ale dokládá tento graf profesora Dona Boudreauxe, výrobní produkce dosahuje rekordních výšin. Ve skutečnosti se děje to, že navyšování produktivity zajistilo výrobu většího objemu produktů při využití menšího počtu dělníků. Tento trend platí i v globálním měřítku.

Srovnání počtu míst ve výrobě s objemem výrobní produkce

Žlutá křivka označuje dosažený objem produkce, zelená linie kopíruje pokles pracovních míst ve výrobním sektoru

 

Věděli jste, že… existuje silný vztah mezi otevřeností trhu a národní prosperitou?

Jistý student profesora Boudreauxe rozšířil jeden z jeho grafů, aby poukázal na spojení mezi protržní politikou a hrubým domácím produktem v přepočtu na obyvatele.

Svoboda obchodu a HDP v přepočtu na obyvatele

Graf potvrzuje spojitost růstu HDP (osa y) s nárůstem indexu otevřenosti trhu (osa x)

 

Věděli jste, že… když ublížíte dovozcům, zároveň poškodíte také vývozce?

Mnoho velkých nadnárodních firem se do značné míry zabývá přeshraničním obchodem, což znamená, že jde zároveň o hlavní dovozce i vývozce. Zde je velice poučný graf od Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku.

Průnik zastoupenínejvětších vývozců a dovozců

Víc než třetinu horního jednoho procenta amerických vývozců tvoří největší dovozci (graf nalevo) a víc než polovinu horního jednoho procenta amerických dovozců tvoří největší vývozci (graf napravo)

 

Věděli jste, že… protekcionismus způsobuje obrovské ztráty spotřebitelům a ničí tak pracovní příležitosti?

Dopady různých protekcionistických opatření byly důkladně probádány a výstup z výzkumů zveřejněný Markem Perrym z Amerického podnikatelského institutu (AEI) nevyhnutelně dokládá vysoké ekonomické náklady. To znamená, že zachráněná („viditelná“) pracovní místa zdaleka nekompenzují ztracená či nevytvořená („neviditelná“) pracovní místa.

Případové studie ochrany obchodu v USA

Význam sloupců zleva: Případ; Ztráty spotřebitelů v milionech za rok; Zisky spotřebitelů v milionech za rok; Roční ztráty spotřebitelů v přepočtu na jedno zachráněné místo (kurz dolaru z r. 1986); Roční ztráty spotřebitelů v přepočtu na jedno zachráněné místo (kurz dolaru z r. 2016)

 

A v neposlední řadě – věděli jste, že… ekonomové se téměř jednohlasně shodují na faktu, že obchodní bariéry oslabují prosperitu?

O ekonomech se traduje mnoho vtipů (často zaslouženě!) na základě stereotypního dojmu, že ekonomové se na ničem neshodnou. Na tvrzení, že protekcionismus je chybný, se ale shodnou téměř jednohlasně.

Dovozní clo

Jak znázorňují výsledky průzkumu, všichni dotázaní ekonomové vyjádřili nesouhlas s tvrzením, že zavádění dovozního cla na různé produkty by mohlo stimulovat domácí výrobu těchto produktů v USA

 

Máte-li mezi přáteli ochránce protekcionismu, zeptejte se jich, jestli by dokázali zodpovědět těchto osm otázek. A také je nasměrujte k moudrým slovům Waltera Williamse.


Z anglického originálu uveřejněného na webuFoundation for Economic Education s laskavým svolením autora pro Finmag přeložil Filip Drlík

Autor článku

Daniel J. Mitchell

Daniel J. Mitchell

Daniel J. Mitchell je členem užšího vedení libertariánského think tanku Cato Institute. Specializuje se na fiskální politiku, zejména daňovou reformu, mezinárodní daňovou konkurenci a hospodářské dopady vládního utrácení. Je členem ediční rady Cayman Financial Review. Jeho práce otiskují mnohá média, mezi jinými Wall Street Journal, New York Times, Villanova Law Review, Public Choice, Emory Law Journal, Forbes, USA Today, Offshore Investment, Playboy a Investor’s Business Daily.