Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Investice a daně 4: Nemovitosti

Jan Traxler
Jan Traxler | 14. 3. 2016 | 1 komentář | 30 791
daň z převodu nemovitostídaň z příjmůdaň z příjmů fyzických osobdaněinvesticepronájem nemovitosti

Poslední díl miniseriálu o správném danění peněz, které vám v roce 2015 přinesly vaše investice je věnovaný příjmům z nemovitostí. Poradíme, jak správně zdanit nájem a kdy se musí zdanit příjem z prodeje nemovitosti a kdy je naopak od daně z příjmů osvobozený.

Investice a daně 4: Nemovitosti

Pronájem nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí má v zákoně o daních z příjmů samostatný paragraf – § 9 zákona o daních z příjmů. Uvádí se v příloze 2 daňového přiznání. Příjmy z nájmu je před zdaněním možné snížit o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (může jít například o náklady na správu nemovitosti, opravy, inzerci a další) Podobně jako při podnikání je i zde možné uplatnit jakési paušální výdaje ve výši 30 procent, maximálně ale 600 tisíc korun ročně (§9 odst. 4 zákona o daních z příjmů).

Pokud pronajímáte nemovitost (nebo podobně i nějakou movitou věc), musíte vést stejně jako podnikatel fyzická osoba jakési jednoduché účetnictví. Ustanovení § 9 odst. 6 zákona o daních z příjmů přímo říká:

Přiznej se jako kapitalista

Investice a daně

Náš miniseriál věnovaný danění příjmů z investic je zatím v polovičce. Nenechte si ujít další díly. A ano – klidně se vraťte sem, na tomhle místě je včas budeme inzerovat.

Poplatníci mající příjmy z nájmu a uplatňující u těchto příjmů skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení vedou záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, evidenci o pohledávkách a dluzích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení nájmu, a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy.

Dílčím základem daně je příjem z nájmu snížený o prokazatelné výdaje nebo paušální výdaje. Pronajímáte-li víc nemovitostí, pak pro všechny musíte použít stejný režim – buď u všech uplatníte skutečné výdaje, nebo u všech paušál, kombinace není možná. Do daňového přiznání pak uvádíte součet příjmů a výdajů za všechny nemovitosti. Je tedy možné uplatnit ztrátu z pronájmu jedné nemovitosti proti výnosu z pronájmu jiné nemovitosti.

Dílčím základem daně podle § 9 je kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Případnou ztrátu z pronájmu nemovitostí bohužel nelze uplatnit proti příjmům z podnikání, příjmům z prodeje cenných papírů a podobně.

Tady je na místě ještě upozornit, že správu a pronájem nemovitostí lze provozovat i jako živnost. V takovém případě se potom veškeré příjmy a výdaje související s provozem živnosti daní standardně podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy ze samostatné činnosti). V praxi pak může dojít i k souběhu, kdy nějakou nemovitost spravujete v rámci obchodního majetku jako živnostník a zdaňujete podle § 7 a jinou vlastníte jako soukromá osoba a zdaňujete podle § 9. Někdy lze této kombinace využít k optimalizaci daní, ale to už je téma pro zkušené daňové poradce. Nám tu jde jen o rámcový popis problematiky zdanění výnosů z investic.

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management

Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz.

Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Příjem z prodeje nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti se daní podle § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjmy a uvádí se do přílohy č. 2 daňového přiznání. Proti příjmu je možné uplatnit jako výdaje pořizovací cenu nemovitosti a náklady spojené s prodejem nemovitosti, tedy například provize realitní kanceláři, ale také daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitostí), pokud ji platil prodejce (od 1. dubna 2016, jak počítá chystaný zákon, ji bude vždy platit kupující).

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozený od daně z příjmů, pokud vlastníte nemovitost déle než pět let (§ 4 odst. 1b zákona o daních z příjmů). U nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení je časový test pouze dva roky, ale to se asi nebude týkat investiční nemovitosti. Ještě je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen v případě, že peníze z prodeje nemovitosti použijete do jednoho roku od prodeje k uspokojení svých vlastních bytových potřeb.

V případě, že nemovitost zdědíte a následně prodáte, není potřeba splňovat podmínku časového testu. Postačí, když podmínku splňoval zemřelý. Ovšem pozor, platí to jen pouze v případě dědictví, nikoliv v případě daru. Pokud nemovitost dostanete darem, pak už musíte nemovitost standardně vlastnit dalších pět let, aby příjem z prodeje nemovitosti byl osvobozen od daně z příjmu. Nebo obdobně dva roky, pokud v nemovitosti máte bydliště.

Stahujte!

Daňové přiznání – formuláře

Toto jsou interaktivní pdf formuláře (pozor v prohlížeči se nemusí otevřít dobře, stáhněte si je do počítače). V galerii formulářů nabízíme i formuláře pouze k tisku a interaktivní formuláře v MS Excel.

Autor článku

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky placeného poradenství formou odměny ze zisku. Zaměřuje se na privátní klientelu, ale radí také několika církevním organizacím a nadacím. V roce 2021 založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálu Nemovitostní-fondy.cz a autorem více než 650 odborných článků a publikací. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase hraje stolní tenis, do práce jezdí nejraději na kole a miluje horskou turistiku.