Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Výňatek z dopisu poradců Partners adresovaného klientovi

Vladimír  Švorba
Vladimír Švorba | 13. 10. 2010 | 1 komentář | 1 918

Výňatek z dopisu poradců Partners adresovaného klientovi

(...) Pokud se budeme zabírat pouze fakty: zajištění dětí v produktech od Amcica je u nejdůležitější položky – trvalé následky úrazu – nastaveno na částku 500 000 Kč, s progresivním plněním až do 2 000 000 Kč. Stojí 73 Kč měsíčně. V produktu Flexi od Pojišťovny České spořitelny, který jsme nabízeli my, byla nastavena pojistná ochrana na 1 000 000 Kč, s progresivním plněním až 4 000 000 Kč. Je tedy mnohem výhodnější, a navíc stojí měsíčně jen 41 Kč.

I pokud by vám byla Amcicem nabídnuta úprava pojistné smlouvy natrvalé následky na 1 000 000 Kč, budete měsíčně tratit 105 korun.

 

 

  • AMCICO měsíčně 146 Kč
  • Flexi měsíčně 41 Kč
  • Rozdíl 105 Kč

 

Pojistné smlouvy Vašich dětí od Amcica se navíc tváří jako dvě stejné smlouvy, ale v názvu i konstrukci se liší.

 

 

  • V případě produktu Amcico Garant Junior se jedná o kapitálovéživotní pojištění, kde se peníze zhodnocují ročně ve výši cca 2,4 %.Toto zhodnocení je dále snížené o značné poplatky, které si strhnepojišťovna.

 

  • V případě produktu Amcico Invest jde o investiční životní pojištění,které může vydělat poměrně zajímavé finanční prostředky, které se všakopět sníží o (tentokrát zdvojené) poplatky (jedny poplatky si strhnepojišťovna, druhé poplatky strhne investiční společnost).

 

Spočítal jsem výnosy u těchto typů produktů na modelovém příkladě, kdyse odkládá 500 Kč měsíčně po dobu dvaceti let. Vklad je tedy 120 000 Kč.

 

 

  • U Amcica Garant Junior naspoříte celkem přibližně 155 000 Kč. Zrozdílu vkladu a cílové částky, tedy z 35 000 Kč pak ještě zaplatíte 15%daň z výnosu.

 

  • U Amcica Invest naspoříte přibližně 260 000 Kč. Z rozdílu vkladu acílové částky, tedy ze 140 000 Kč také zaplatíte 15% daň z výnosu, zde21 000 Kč. Po celou dobu spoření se navíc musíte bát, jestli náhodoupojišťovna nezkrachuje, jelikož finanční prostředky investovanéprostřednictvím pojišťoven nejsou nijak chráněny ani garantovány (anistátem, ani pojišťovnou).

 

Jakým způsobem se tedy v optimálním případě řeší spoření dětí,vynecháme-li konzervativní a stále méně výhodné stavební spoření?Pravidelnými investicemi, které jsou ale realizovány přímo přesinvestiční společnost! Ne přes pojišťovnu... V případě úpadku nebobankrotu investiční společnosti se totiž prakticky nic neděje, jelikožinvestiční společnost je pouze správce příkazů. Finanční prostředky jsoustále v podílovém fondu, který s největší pravděpodobností převezmejiná investiční společnost.

Rozdíl mezi Amcico Invest a pravidelnými investicemi (počítáno s výnosem 7 % p. a.):

 

 

  • Amcico Invest (vklad za 20 let 120 000 Kč) výnos před zdaněním 140000. Po zdanění 119 000. Dále je nutné odečíst zdvojené poplatky akalkulovat také s kreditním rizikem pojišťovny (případnou ztrátoupeněz).

 

  • Pravidelné investice (vklad za 20 let 120 000,- Kč) výnos 140 000. Minus poplatky. Zde však pouze investiční společnosti.

 

Rozdíl tedy může být přibližně 35 000 Kč. O tuto částku tedy můžetepřijít v modelovém případě. Realita však může být ještě horší. Dalších 24000 Kč zbytečně přeplatíte za drahé připojištění jednoho dítěte na trvalé následky.

Celkem tedy na špatném zajištění prvního potomka (s investičnímživotním pojištěním) ztratíte zhruba 60 000 Kč. Dalších cca 130 000 Kčpak v porovnání s optimální variantou vyhodíte oknem u druhého dítěte(kapitálové životní pojištění). Suma sumárum, v tomto modelovém případě přijdete na horizontu dvaceti let o cca 238 000 Kč. (...)

Autor je finančním poradcem společnosti Partners. Působí v Praze a v okresech Praha-východ a Nymburk.

Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle +420 724 689 958.

Foto: profimedia.cz

 

Autor článku