Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Kdo vysvětlí penzijní reformu lidem? Finanční poradci!

Petr Šafránek
Petr Šafránek | 10. 3. 2011 | 5 komentářů | 4 191

Ponechme teď stranou, zda je vládou navržená penzijní reforma správná, či nikoliv. Jedno je jisté – ať už je jakákoliv, vláda rozhodně nezvládla první fázi komunikace reformy se širokou veřejností. Jediné, co si ze zamýšlené reformy lid doposud odnesl, je zdražování v důsledku sjednocení sazeb DPH.

Kdo vysvětlí penzijní reformu lidem? Finanční poradci!

A dokonce ani to zdražení není srozumitelně komunikováno, protože mnoho lidí se domnívá, že například potraviny budou výhledově o 17,5 % dražší – protože jaksi netuší, že již dnes u potravin platídesetiprocentní DPH.

Sociálce neplatíte na svůj důchod

Jisté je také to, že se nepodaří najít takovou podobu penzijní reformy, která by nevyžadovala aktivní součinnost jednotlivců. Ať už jeto samotné rozhodnutí vstoupit do takzvaného 2. pilíře (opt-out),tedy vyvést část svého pojistného z průběžného systému do systému fondového, nebo pochopení v každém případě omezených možností státního systému a rozhodnutí vytvářet si vlastní rezervu na důchod. V tomto směru se žádná vláda doposud neodvážila vést otevřenou informační kampaň srozumitelnou nejširší veřejnosti. Mnoho lidí kvůli tomu ani nechápe základní princip průběžného systému a mylně se domnívá, že odvody pojistného správě sociálního zabezpečení si platí na svůj důchod. A už vůbec netuší, že mnohými zatracovaný opt-out by byl právě alespoň částečným naplněním této myšlenky – tedy že by alespoň část pojistného byla skutečně ukládána na důchod plátce!

Pusťte na to byznys

Kdo tedy vysvětlí lidem nutnost tvorby vlastní rezervy, ať užje to ve druhém, nebo třetím pilíři? Podle mého názoru existuje jediné efektivní a vyzkoušené řešení – umožnit v obou pilířích komerční distribuci příslušných produktů za přiměřenou provizi. V ten okamžik jsou tu k dispozici tisíce finančních poradců a zprostředkovatelů, kteří jsou zvyklí vysvětlovat problematiku osobníchči rodinných financí skutečně domácnost od domácnosti. Samozřejmě a zcela logicky to nebudou dělat zadarmo. Ovšem za přiměřenou provizi nabízejí obrovský potenciál – to, že jsou každý den v osobním kontaktu s lidmi a umějí s nimi hovořit.

Dnes je například penzijní připojištění se státním příspěvkem prezentováno jako velmi úspěšný produkt sněkolika miliony účastníků. Kde by ovšem tento produkt byl, kdyby jej neměli v nabídce prakticky všichni finanční poradci a zprostředkovatelé? Ano, státní příspěvek je jistě silnou motivací, nicméně sám o soběnestačí. Nebo se snad někde stály fronty u přepážek na tento produkt? Nikoliv. Byli to poradci a zprostředkovatelé, kdo jej trpělivě „nosili“ doslova domácnost od domácnosti, až nasbírali ony miliony klientů.

Platit agenturní osvětu je vyhazování peněz

Podobně tomu může být s penzijní reformou. Troufám si tvrdit, že bez zapojení komerční distribuce nemá penzijní reforma, postavená na aktivním konání jednotlivců, naději na úspěch. A je nesmysl považovat finanční poradce a zprostředkovatele za někoho, kdo se chce na penzijní reformě jen „přiživit“. Osvěta, kterou v rámci své činnosti mohou osobně provést, je jinými prostředky v daném čase nedosažitelná. A navíc jevelmi efektivní – zatímco v klasické reklamní kampani dostanou všichni(agentury, média, atd.) zaplaceno bez ohledu na reálný dopad kampaně, provize finančním poradcům a zprostředkovatelům je vyplácena výhradně za reálně získaného klienta.

Autor je předsedou Legislativně právní komise a členem představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ).

Autor článku

Petr Šafránek

Petr Šafránek

Předseda Legislativně právní komise a generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ).