Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Víte, do čeho investujete?

Nové rozdělení fondů, připravované EFAMA, má odstranit některé národní odchylky a usnadnit jejich porovnávání a prodej v zahraničí. Zatím se k ní připojilo 17 předních správců fondů, působících v Evropě, např. finanční skupiny Allianz, BNP Paribas, Credit Suisse, DWS, Fidelity International, Franklin Templeton, Goldman Sachs, HSBC, ING, Morgan Stanley, UBS a Pioneer Investments. Zatím mezi nimi chybí vlastníci České spořitelny a Komerční banky, tedy Erste Bank a Société Générale.

„Jde o novou záležitost. Lze ale očekávat, že se tato iniciativa prosadí i v ČR a členové Asociace pro kapitálový trh začnou dodržovat dohodnutá pravidla,“ řekl Finmagu výkonný ředitel Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Martin Hanzlík.

Podle EFAMA zatím podporují tuto iniciativu finanční skupiny spravující fondy s aktivy přes půl bilionu eur. Ratingová agentura Feri Lipper upřesnila, že jde asi o polovinu evropského trhu mezinárodně koncipovaných fondů. Odkdy by měli správci fondů dodržovat dohodnutá pravidla, není zatím známo.

Nová pravidla připravilo Forum pro kategorizaci evropských fondů (EFCF), pracovní skupina EFAMA, složená z čelných představitelů správců mezinárodních fondů. EFAMA věří, že pomůže zvýšit transparentnost a ochranu investorů.

Čtyři kategorie fondů

Fondy, které je možné nabízet i v zahraničí, budou rozděleny do čtyř kategorií – a to na akciové, dluhopisové, smíšené nebo fondy peněžního trhu. Akciové fondy by měly investovat nejméně 85 % aktiv do akcií, u dluhopisových fondů činí minimální limit pro investice do převoditelných cenných papírů s pevně stanoveným výnosem 90 %. Neměly by vůbec investovat do akcií.

Fondy peněžního trhu budou rozděleny podle durace a investiční strategie (od instrumentů peněžního trhu po převoditelné dluhové cenné papíry). Smíšené fondy pak charakterizují investice do akcií, dluhopisů a hotovosti.

Všechny fondy budou navíc členěny podle řady kritérií: země/region, odvětví, tržní kapitalizace, měna, v níž jsou denominovány, úvěrová kvalita, úrokové sazby, aktiva v rozvíjejících se zemích, způsob alokace aktiv a podle strukturální charakteristiky, kam patří fondy fondů, tzv. indexové akcie (ETF) a pákové produkty. Cílem je omezit velký počet kategorií fondů a upřesnit jejich definici.

Kromě čtyř základních kategorií budou fondy, které nepatří do speciální třídy aktiv, členěny na fondy s absolutním nebo totálním výnosem, konvertibilní, otevřené nemovitostní, uzavřené nemovitostní, realitní investiční trusty (REITS), zajištěné fondy, protektované fondy, fondy životního cyklu, fondy investující do cenných papírů, krytých různými finančními aktivy, nebo komoditní fondy.

Akciové fondy by měly mj. držet minimálně 80 % akcií firem v zemi nebo regionu, na které se zaměřují. U odvětvových budou přesněji vymezeny sektory, do nichž investují. Precizněji mají být definovány firmy s malou tržní kapitalizací (TK). Zatímco v USA byla stanovena na 4 mld. dolarů, ve Velké Británii činí miliardu liber a v eurozóně 3 mld. eur. Kromě ČEZ, Erste Bank,Telefóniky CR 02, NWR, Komerční banky a VIG by k nim patřily všechny firmy, obchodované na pražské burze.

Dluhopisové fondy by měly držet minimálně 90 % obligací a žádné akcie. Podíl konvertibilních obligací může (kromě speciálních fondů) činit nejvýše 20 % jejich aktiv. Stěžejní roli při jejich dalším dělení má hrát měna, v níž jsou vedeny, otázka, zda jsou zaměřeny na rozvíjející se země, kvalita dluhopisů, do nichž investují, úrokové sazby a durace.

Dluhopisové fondy, které nesplní tato kritéria, tedy ty, které se budou snažit dosáhnout maximálního výnosu díky pružnému řízení portfolia napříč trhy, budou zařazeny zvlášť. Podle dalšího kritéria budou členěny na fondy, které dbají na sociálně zodpovědné investice, obligační fondy fondů, manažery manažerů, ETF, sledující nějaký index (trackery), uzavřené, hedgeové a styl a leverage.

Fondy peněžního trhu budou rozlišovány podle durace instrumentů, do nichž investují. U tzv. krátkodobých by měl činit vážený průměr instrumentů, které vlastní, nejvýše 60 dnů, u další kategorie pak do půl roku, do zbývající budou patřit fondy s průměrnou modifikovanou durací mezi nulou a jedním rokem.

Klasifikace fondů peněžního trhu má být v souvislosti se zkušenostmi s krizí likvidity, která začala v srpnu 2007, novelizována, aby sem nebyly řazeny fondy peněžního trhu, které do této kategorie nepatří.

Smíšené fondy by měly držet včetně zajištění alespoň 70 % aktiv v měně, ve které jsou vedeny a nejméně 80 % investic v deklarované zemi či regionu. Podle alokace aktiv budou patřit mezi defenzivní (s méně než 35 % akcií), vyvážené (35–65 % akcií) a dynamické (přes 65% akcií). Fondy, jejichž portfolio může v souladu s jejich strategií dočasně tvořit až 100 % akcií, budou patřit mezi flexibilní smíšené fondy.

Ostatní kategorie fondů
Řada fondů zůstává mimo tyto kategorie. EFAMA k nim řadí fondy s absolutním výnosem (absolut return), které se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků, aniž by jejich aktivity omezoval nějaký srovnatelný index (benchmark), jímž se řídí. Mohou bez omezení využívat deriváty, nebo strategie short/long v rámci celého trhu.

Cílem manažerů fondů, zaměřených na totální výnos (total return), je maximalizovat jejich zisk ve vztahu ke zvolenému srovnávacímu indexu (benchmarku).
Konvertibilní fondy by měly investovat alespoň 70 % majetku do převoditelných dluhopisů.

Otevřené nemovitostní fondy budou regulovány na národní úrovni podle zvláštní regulace. Realitní investiční trusty (REITS) a uzavřené realitní fondy rovněž. Není je ale třeba specificky regulovat.

Zvlášť budou posuzovány zajištěné či garantované fondy, fondy s ochranou kapitálu (capital protected), fondy životního cyklu (s předem daným investičním horizontem) nebo fondy investující do cenných papírů, krytých různými finančními aktivy (ABS), respektive komoditní fondy.

Zpracování a ověřování dat má probíhat čtvrtletně. Stále více investorů hledá u fondů i dalších investičních instrumentů vysoký zisk a je otázkou, zda ne tak trochu na úkor rizika, což nahrává fondům, zaměřeným na absolutní a totální výnos, které mohou být pro investora méně čitelné.

Přesto je pro řadu investorů, a to nejen pro méně zkušené, iniciativa EFAMA velmi záslužná. Měla by přinést daleko větší informovanost o tom, kam a podle jakých kritérií fond investuje a větší možnost kontrolovat, jak dodržuje dohodnutou strategii. Nelze si než přát, aby v souvislosti s dosud neskončenými problémy na finančních trzích byly více srovnatelné i další investiční instrumenty.

Pružná pravidla

Striktní dodržování doporučení EFAMA může na první pohled usnadnit porovnávání nabízených fondů, ale také omezit výnosy posuzovaných fondů. Tvůrci pravidel ovšem chápou, že hodnotu akcií ve fondu může krátkodobě výrazně ovlivnit silný příliv peněz nebo rozsáhlý pokles cen akcií a správci fondů nejsou na tuto skutečnost schopni krátkodobě reagovat. Podobný dočasný pokles podílu akcií v majetku fondu nebude proto považován za zásadní změnu. Fond bude dál klasifikován jako akciový.

Podobně bude moci mít dluhopisový fond malou nebo nečekanou akciovou expozici. Přesná pravidla, která vymezí dobu a možnou velikost podobného „výkyvu“, nejsou zatím známa. Důležité bude, aby nemohli správci fondů podobné výjimky zneužívat a investory zbytečně nemátli.

Komentáře

Celkem 1 komentář v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK