Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Podpora životního pojištění

Podpora poskytovaná rozvoji životního pojištění v jednotlivých státech většinou souvisí s tím, jaké místo zaujímá v zajištění obyvatelstva na stáří. V převážné většině států, které mají rozvinutý důchodového systém, patří životní pojištění do dobrovolného komerčního pilíře.

Jednoznačně převažující formou podpory životního pojištění jsou daňové úlevy. Nejčastěji jde o možnost daňové odčitatelnosti zaplaceného pojistného v plné nebo limitované výši a obvykle se tato výhoda vztahuje na pojištěného, který je zároveň pojistníkem, plátcem pojistného i daně. Ve většině států, které tuto formu podpory využívají, jsou stanoveny podmínky, které je třeba pro uplatnění daňové výhody splnit. Stát jimi vyjadřuje své preference, například aby pojistné smlouvy byly dlouhodobé, pojistné částky dosahovaly určité minimální výše, výplata plnění byla zahájena až od stanovené věkové hranice, měla určitou podobu či způsob využití. 

Řidčeji stát poskytuje daňovou výhodu i třetím subjektům, které přispívají na životní pojištění. Jde zpravidla o příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění zaměstnanců. 
Někde má podpora životního pojištění ještě podobu daňového zvýhodnění v momentě výplaty pojistného plnění, tedy úlevy na dani z výnosu nebo z příjmu. Může to platit pro některé skupiny obmyšlených (nezaopatřené děti), při určitém způsobu využití pojistné částky (například na splacení hypotéky) nebo pro sociálně slabé, nemocné, handicapované atd.

Některými ekonomy je však podpora životního pojištění ze strany státu kritizována jako nesystémová a deformující tržní vztahy zvýhodněním jednoho produktu před jinými.

Česká republika
Stát zvýhodňuje životní pojištění několika daňovými úlevami. Od daňového základu si může daňový poplatník odečíst pojistné zaplacené na životní pojištění do maximální výše 12 tisíc korun za rok. 
Do odečtu nelze zahrnout tu část pojistného, která je určena na krytí rizik úrazu, závažných onemocnění nebo pojištění zproštění od placení. Pro uplatnění daňového odpočtu je třeba splnit zákonem stanovené podmínky: výplata pojistného plnění může nastat nejdříve po 5 letech (60 měsících) od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku. Pro odečet zaplaceného pojistného musí pojistné smlouvy splňovat ještě i další podmínky, kterými jsou minimální pojistné částky pro případ dožití, jež činí u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 tisíc korun, u smluv s pojistnou dobou nad 15 let pak 70 tisíc korun; u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. Pojistné plnění podléhá dani z příjmů.
Daňově jsou zvýhodněni i zaměstnavatelé, kteří přispívají na pojistné svým zaměstnancům. Od 1. ledna letošního roku je pro ně daňově uznatelnou položkou pojistné zaplacené na životní pojištění (případně penzijní připojištění) v celkové částce 24 tisíc korun ročně za jednoho zaměstnance. Příspěvek musí být poukázán přímo na účet pojišťovny. Zaměstnanec z něj není povinen odvádět daň, sociální ani zdravotní pojištění.

Španělsko
Životní pojištění není státem nijak daňově zvýhodňováno. Pojistné plnění je daněno podle toho, jakým způsobem dostane pojištěný peníze. Pokud jde o jednorázovou částku, činí daň z příjmu 18 %, tak jako u investičních fondů, spořicích účtů, akcií atd. Pokud je pojistné plnění vypláceno jako renta, rozlišuje se mezi doživotní a dočasnou rentou. Doživotní renty se daní podle věku příjemce pojistného plnění sazbou v rozmezí osmi až čtyřiceti procent. Pokud je renta časově omezená, zdanění se liší v závislosti na době vyplácení renty a pohybuje se mezi 12 až 25 %. Výjimku tvoří dva produkty životního pojištění, které daňově zvýhodněny jsou: PPA (na způsob penzijního programu) a PIAS (systematický spořicí program). PPA umožňuje daňový odpočet pojistného s určitými zákonem danými omezeními. U PIAS je celkový zisk osvobozen od daně, pojištěný je však nucen přijímat pojistné plnění ve formě rent, které jsou každý rok daněny při výplatě daní z příjmu.

Polsko
Polská vláda podporuje životní pojištění daňovými úlevami. Neinvestiční životní pojištění je od daně osvobozeno, u investičního životního pojištění se pojistné plnění daní sazbou 19 %. Zvláštním produktem je penzijní připojištění („Indywidualne Konto Emerytalne“ – Osobní důchodový účet), které je od daně osvobozeno do určitého limitu – daňová úleva činí až 3697 polských zlotých ročně (cca 500 eur).

Rusko

Stát podporuje rozvoj životního pojištění daňově, a to tak, že zaměstnavatelé mohou přispívat na pojištění svým zaměstnancům a využívat přitom daňové optimalizace. Donedávna této výhody využívalo mnoho zaměstnavatelů, vypláceli zaměstnancům část mzdy právě formou příspěvku na životní pojištění. Šetřili tak mzdové náklady. Zaměstnanci ovšem tyto pojistky prodávali, a tak stát podmínky daňové optimalizace zpřísnil. Zaměstnavatelé už tolik nepřispívají a zájem o životní pojištění prudce klesá. Očekává se, že stát přijme jiný model podpory.

Slovensko
Slovenská vláda podporuje životní pojištění daňovým zvýhodněním. Daňová pobídka platí pouze pro fyzické osoby (nikoli pro zaměstnavatele, kteří by chtěli platit příspěvek svým zaměstnancům). Maximální odpočitatelná částka je 12 tisíc Sk. Avšak do této částky se nezapočítává pouze pojistné za životní pojištění, ale kumulativně i příspěvky na penzijní připojištění a tzv. účelové spoření. Pokud má tedy někdo důchodové spoření ve výši 12 tisíc Sk, žádné pojistné za životní pojištění si už odpočítat nemůže.

Maďarsko
V Maďarsku je  životní pojištění podpořeno daňovou úlevou. Její výše (pokud je splněna podmínka přinejmenším deseti let trvání pojištění) dosahuje 20 % z každoročního pravidelného pojistného a dalších 10 % z pojistného za minulý rok. Podle platného zákona o dani z příjmů nemůže celková hodnota daňového odpisu i při splnění všech náležitostí přesáhnout částku 100 tisíc forintů (cca 400 eur).

Rumunsko
Stát zatím žádným způsobem životní pojištění nepodporuje. Velcí hráči na pojistném trhu lobbují u vlády, aby životní pojištění získalo daňové zvýhodnění.

Bulharsko

Z daní si lze odečíst pojistné odvedené na životním pojištění až do výše deseti procent daňového základu. Pro přiznání daňového odpisu je ovšem nutné, aby ten, kdo této výhody využívá, byl pojistníkem a zároveň obmyšleným. Pokud je obmyšleným třetí strana, pojistné odepsat nelze. Zruší-li klient pojistku předčasně, dodaní se odevzdané pojistné 15% daní. Využije-li poplatník možnost daňového odpisu, daní se pojistné plnění při dožití 7% daní. Dojde-li k pojistné události, je pojistné plnění od daně osvobozeno.

Řecko
V Řecku lze u individuálního životního pojištění odepsat až 1 200 eur na osobu. Po uplynutí pojistné doby nepodléhá pojistné plnění z životního pojištění žádnému zdanění, pokud ho inkasuje sám pojistník. Pokud je oprávněnou osobou dědic, pak se pojistné plnění daní podle vztahu k pojištěnci, rovněž však s ohledem na celkovou výši obdrženého dědictví – to je totiž až do určité částky vyňato z daně.

S využitím materiálů ING zpracovala Světlana Rysková. Foto: Profimedia.cz

Komentáře

Celkem 3 komentáře v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK