Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Očima expertů: Konec důchodového věku. Do penze, kdy se vám zachce?

| 19. 2. 2016

Jeden by v sedmdesáti zastal práci za dva, druhý sotva v šedesátce přestal stíhat tempo. Pokud se ale narodili ve stejném roce, věk odchodu do penze mají stejný. Nebylo by lepší, kdyby mohli do důchodu odejít, kdy se jim zachce – s penzí vysokou podle toho, kolik stačili odvést na důchodovém pojištění?

Očima expertů: Konec důchodového věku. Do penze, kdy se vám zachce?

Minulá vláda přišla se zákonem, podle kterého se věk odchodu do důchodu neustále prodlužoval, teoreticky do nekonečna. Ta dnešní stanovila hranici, za kterou už růst nemá – upozorňuje ale, že ji bude pravidelně přenastavovat. Je totiž potřeba reflektovat fakt, že se prodlužuje věk dožití a s ním i doba strávená v penzi. Pohledem strážce kasy doba vyplácení důchodu. Těch, kteří na důchody pracují a platí, ale nepřibývá a přibývat asi nebude. Jak to udělat, aby mezi odvody a výplatami byla rovnováha? Posunout čas odchodu do důchodu? Na papíře ten bod můžete dát kamkoli. Pětašedesát, sedmdesát roků…, v reálu ale narazíte na to, že zdaleka ne každý v tom věku stačí držet tempo, v některých profesích se to zdá být nemožné.

·       Sedmdesátníci jdou do práce. Sci-fi, nebo realita?

K čemu vlastně je předem daná hranice důchodového věku? Jeho zrušení by mohlo pomoci těm, kteří mají problémy se zaměstnáním už před šedesátkou, a starším lidem, které pár let před důchodem nikdo nechce zaměstnat. Každý by zkrátka mohl odejít do penze podle vlastního uvážení, stát by vyplácel rentu podle toho, kolik let odpracoval a kolik odvedl na důchodovém pojištění. Bez ohledu na to, jestli mu je čtyřicet nebo osmdesát.

Co si o tom myslí odborníci? Mohlo by zrušení pevně daného věku pro odchod do důchodu dávat smysl? Bylo by funkční, a především politicky průchodné?

Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí

Michaela Marksová
-22
+
-

V českém důchodovém pojištění může každý odejít do důchodu až o tři roky dřív, než je zákonem stanovený důchodový věk. A s růstem důchodového věku nad 63 let se tato možnost bude prodlužovat až na pět let před dosažením důchodového věku 65 let. Můžete také odejít kdykoliv později po dosažení důchodového věku, prakticky bez omezení. Vzhledem k tomu, že úkolem starobního důchodu je zabezpečení příjmu ve stáří, je nutné definovat hranici stáří, tedy okamžik, od kdy je možné poprvé starobní důchod přiznat. Zrušení této hranice by odstranilo vazbu starobního důchodu na stáří, a tím by tato dávka vlastně ztratila svůj smysl.

Aleš Poklop

předseda České spořitelny – penzijní společnosti a prezident Asociace penzijních společností

Aleš Poklop
-7
+
-

Nejsem zastánce toho, aby se rušil pevný věk odchodu do důchodu. Nevím, že by to v některé z okolních zemí fungovalo a ani jsem si nevšiml, že by to u nás někdo vážně navrhoval a prosazoval. Těžko hledám důvody, které by tento přístup odůvodňovaly a zároveň vyvážily pravděpodobnou komplikovanost takového sytému. Ten by zřejmě kladl požadavky na další sociální složky státu a vyvolával řadu nových otázek. Například: měly by se vyplácet sociální dávky mladému člověku, který jde z vlastní vůle do předčasného důchodu a pobírá částku pod hranicí životního minima? Zároveň jsem přesvědčený, že na tak zásadní a převratnou změnu důchodového systému není obecně zralá ani naše společnost. Dnes je stále 95 procent lidí v důchodovém věku zcela závislých na příjmu ze státního důchodového systému a spoléhá na to, že se o ně stát postará. O tom, jestli je takovýto návrh politicky průchodný mohou rozhodnout jen politici a voliči. Já bych ho z odborného hlediska nedoporučoval; ani bych pro něj nehlasoval. 

Daniel Münich

ekonom, CERGE-EI

Daniel Münich
+17
+
-

Pevná hranice věku odchodu do důchodu v zákoně působí jako vzdálený červený signál na zaměstnance i zaměstnavatele už řadu let před tím, než den D skutečně nastane. Obě strany pak celou dobu dělají řadu více či méně zásadních rozhodnutí a chovají se tak, že k odchodu do důchodu daného zaměstnance v den D skutečně dojde, byť by to nebylo nutné. Další věc je, že populace starších lidí je po stránce zdraví a schopností pracovat ve své původní profesi velmi heterogenní a stanovení jednoho věku pro všechny na to prostě nesedí. Důležitější by měl být počet let, kdy bylo placeno sociální pojištění na důchod. Ale jinak než teď, kdy je striktní a ne zrovna krátká hranice počtu let, a kdo jí nedosáhne, nemá nárok.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vít Samek
-11
+
-

V českém důchodovém systému již dnes tato možnost existuje a není ji proto třeba zavádět. I při postupně zvyšovaném individuálním – zákonem stanoveném – věku pro vznik nároku na „plný“ starobní důchod může pojištěnec odejít do důchodu až o pět let dříve, případně kdykoliv později s tím, že se mu ve výpočtu důchodu tato skutečnost projeví snížením nebo zvýšením vyměřeného důchodu.

Zavést vznik nároku na starobní důchod bez ohledu na věk pouze ve vazbě na celkovou pojištěnou dobu (dobu zaměstnání, čekací dobu) „odpracovanou“ v průběhu života nepovažuji za rozumné, zejména proto, že smyslem důchodového zabezpečení je zabezpečit pojištěnce především ve stáří. Navíc vyměřený důchod by v drtivé většině případů, pokud by k odchodu do důchodu docházelo ještě dříve, než umožňuje dnešní právní úprava, byl příliš nízký.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Aleš Tůma
+4
+
-

Ale proč ne, ať si každý jde do penze, kdy chce. Už teď existuje možnost předčasného důchodu nebo předdůchodu. Úplné zrušení věkových omezení si dovedu představit. Jen nevím, co by to řešilo. Dejme tomu, že se sníží potřebná doba pojištění, a půjdete do penze v padesáti. Potom ale vypočtený důchod bude jen symbolické kapesné. (Jinak by se z průběžného systému stalo skutečné letadlo, respektive utopie o nepodmíněném základním příjmu pro všechny.) Alternativa je umožnit každému, aby se připravil na důchod, jak chce, tedy skutečný opt-out. Vzhledem k tomu, jak dopadl II. pilíř (budiž mu země lehká) je něco takového samozřejmě naprosto politicky neprůchodné.

Martin Potůček

sociolog, předseda důchodové komise

Martin Potůček
0
+
-

Takový systém u nás částečně funguje už dnes. Do důchodu můžete předčasně odejít o tři roky (a v budoucnu až o pět let) dřív. Důchod vám ovšem bude trvale krácen o to víc, o co dříve se rozhodnete do předčasného důchodu odejít, a to trvale. Pokud jste si uspořili dostatečnou částku ve třetím pilíři, můžete dva až pět let před dosažením důchodového věku požádat také o takzvaný předdůchod. Budete sice spotřebovávat peníze, které jste si sami našetřili, ale po dosažení věku odchodu do důchodu vám důchod z prvního pilíře krácen nebude. Pokud by se hypoteticky zrušil důchodový věk a člověk by mohl jít do penze kdykoli, tedy třeba už po několika letech práce, jeho důchod by ho těžko uživil. Schůdnější by mohlo být, kdyby se dala omezená částka z budoucího důchodu spolu s přerušením práce vybrat jednorázově. A vyrazit ještě v plné síle třeba na cestu kolem světa. To je dnes ale jen těžko představitelné.

Marie Zemanová

generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti

Marie Zemanová
-2
+
-

Kdybych to chtěla zlehčit, tak odpovím ve stylu kolegů z našeho provozního oddělení – „zprocesovat“ jde nakonec skoro všechno. Na politickou průchodnost je zase třeba se zeptat zejména politiků. Jinak ale sama za sebe mohu říct, že co se týká státního systému, tak v něm by měla být spíše jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost pro občany. Individuální volbu a ošetření individuálních potřeb bych řešila v prostředí penzijního spoření, kde koneckonců již dnes možnost předdůchodu existuje.  

Jaroslav Vostatek

ekonom

Jaroslav Vostatek
+6
+
-

Ano. Jedná se o moderní systém starobního pojištění, který je známý pod zkratkou NDC [notional defined contribution system – zdánlivě příspěvkový systém; pozn. red.]. Zaplacené pojistné a případný státní příspěvek (například za péči o malé dítě) jsou připisovány na osobní penzijní účet, který se každoročně valorizuje. Po dosažení minimálního důchodového věku – například 60 let – může klient kdykoliv požádat o starobní důchod. Konverzní sazba pro přepočet osobního konta na důchod v daném věku se každoročně snižuje podle rostoucí očekávané střední délky života osoby v daném věku. NDC funguje úspěšně v řadě zemí, doporučuje ho Světová banka. NDC musí být ale doplněn samostatným solidárním pilířem, například rovným důchodem, poskytovaným od pevného, leč rostoucího důchodového věku. Dnes u nás u důchodů převažuje solidarita, odpovídající rovný důchod je asi 30 procent průměrné celostátní mzdy. K financování starobních důchodů formou NDC za současného stavu stačí pojistné asi devíti procent ze mzdy. A systém NDC vyhovuje i celkovému zaměření sociální politiky dnešních koaličních stran.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+4
+
-

Anketa

Která odpověď vás nejvíc zaujala?

Věk odchodu do důchodu není úplně pevný ani nyní. Při splnění určitých podmínek je možné pobírat důchod předčasně, po šedesátém roce života, ovšem pochopitelně adekvátně snížený. Loni také vláda schválila časnější odchod do důchodu horníkům, v tomto případě bez snížení. To jsou ale jen poměrně drobné výjimky. S tím, aby lidé odcházeli do důchodu, jak se jim zachce, nesouhlasím, i když na první poslech to zní celkem liberálně. Jenže starobní důchod má svůj význam. Proto se ostatně označuje adjektivem „starobní“. Jiný význam pak má důchod invalidní, vdovecký nebo sirotčí. V zásadě tedy stát nějakým způsobem zaopatřuje každou ze základních skupin potřebných. Pokud by se mělo do penze odcházet libovolně, zřejmě by se tak jako tak musela stanovit nějaká spodní hranice. Nebo si o starobní důchod budou moct žádat padesátníci či čtyřicátníci? Třicátníci? To by šlo o něco na způsob nepodmíněného zaručeného příjmu – peníze za nic i pro ty, kteří si je sami můžou klidně vydělávat. Ale proč? Proč by aktivní, pilní a pracovití lidé měli prostřednictvím přerozdělovací mašinerie dotovat ty, kteří také objektivně můžou být aktivní, pilní a pracovití? Zkrátka to nedává smysl, posiluje to demotivační tendence v ekonomice, stejně jako je posiluje moderní levicí hýčkaná nesmyslná idea zaručeného příjmu.

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

Jan Altman | 19. 2. 2016 09:26

Z praktického hlediska to je irelevantní diskuse, protože nikdo nemůže vědět, co bude za 20 či 30 let. Budou vůbec nějaké státní penze? A pokud ano, nebude tak maximálně na nějakou rovnou dávku pro zajištění elementárních potřeb např. ve výši 6000Kč v dnešních cenách (nominálně to samozřejmě klidně může být sto tisíc)?
Během tak dlouhého období se může stát cokoli: válka, převrat, státní bankrot, změna nálad ve společnosti (mladí a produktivní odmítnou platit), atd... Kdo by vsadil svou existenci na produkt, ze kterého nemůže vystoupit, prostředky v případě hrozících problémů realokovat a kde hlavně nejsou dopředu známé podmínky a politici na produktu v budoucnu mohou změnit cokoli? Může vůbec takový produkt právně existovat, když dopředu není nic jasné (jak dlouho a kolik budu platit, kolik pak dostanu, pokud vůbec něco)?

A z filosofického hlediska je ta diskuse irelevantní dvojnásob. Každý člověk má právo se na stáří zabezpečit jak chce a do penze odejít, kdy chce. Je to zcela zjevně věc osobního rozhodnutí, preferencí a možností. Násilné nahánění lidí do jednoho stáda je neslučitelné s elementárními lidskými právy, svobodou a spravedlností. Každý, kdo se takové zvůli brání, koná nanejvýš morálně.

+28
+
-

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

Richard Fuld | 19. 2. 2016 13:13

Úplně zbytečná diskuze. Současný důchodový průběžný systém je určen pro 95% populace, která se bez něho neobejde. Zbývajících 5% obyvatelstva je v situaci, kdy jim může být nějaký státní důchodový systém zcela ukradený, včetně nějakého věku odchodu do důchodu, protože tito lidé ani nepoznají, že se dostali do pozice důchodce.

Pro oněch 95% populace je ale životně důležité zachovat funkční průběžný systém a proto úvahy o nějakém vyplácení důchodu v okamžiku, kdy se onen "důchodce" libovolně rozhodně odejít do důchodu jsou zcela nesmyslné. Ostatně i kdyby se to zrealizovalo, tyto "předčasné důchody" by se v případě průměrné mzdy stejně pohybovaly nejspíše v řádu desetikorun měsíčně, takže by takový "důchod" stejně nedával žádný smysl. Je to jednoduše totálně hloupý nápad.

-8
+
-

Další příspěvky v diskuzi (36 komentářů)

Richard Fuld | 19. 2. 2016 13:13

Úplně zbytečná diskuze. Současný důchodový průběžný systém je určen pro 95% populace, která se bez něho neobejde. Zbývajících 5% obyvatelstva je v situaci, kdy jim může být nějaký státní důchodový systém zcela ukradený, včetně nějakého věku odchodu do důchodu, protože tito lidé ani nepoznají, že se dostali do pozice důchodce.

Pro oněch 95% populace je ale životně důležité zachovat funkční průběžný systém a proto úvahy o nějakém vyplácení důchodu v okamžiku, kdy se onen "důchodce" libovolně rozhodně odejít do důchodu jsou zcela nesmyslné. Ostatně i kdyby se to zrealizovalo, tyto "předčasné důchody" by se v případě průměrné mzdy stejně pohybovaly nejspíše v řádu desetikorun měsíčně, takže by takový "důchod" stejně nedával žádný smysl. Je to jednoduše totálně hloupý nápad.
-8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 20. 2. 2016 20:28
reakce na Richard Fuld | 19. 2. 2016 13:13

Nechte se těch 95% (nebo raději 100) svobodně rozhodnout a uvidíme, jak to vaše "neobejde" dopadne v realitě. To je ten nejlepší možný test jakékoli teze.

Protože ta "výhodnost" je pro velkou část zaměstnanců zhruba stejná, jako pro živnostníky:
http://sichtarova.blog.idnes.cz/c/494996/ministryne-socialnich-veci-zivnostniky-nesocialne-skube.html
+5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 21. 2. 2016 09:20
reakce na Jan Altman | 20. 2. 2016 20:28

To byste tomu dal. Jinými slovy říkáte, zrušme sociální odvody a nechme ty důchodce předvést, jak se o sebe krásně sami postarají. A když jim to nepujde, tak si ten průběžný systém nechají zase zavést. Tomu ale říkám nezodpovědné sociální inženýrství.
-6
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 21. 2. 2016 15:22
reakce na Richard Fuld | 21. 2. 2016 09:20

Argumentujete úplně stejně, jako argumentovali mnozí zastánci amerického otroctví: nemůžeme těm negrům dát svobodu, neuměli by se o sebe postarat, nerozhodovali by se rozumně, vždyť oni neumí plánovat a chovat se rozumně a prozíravě, ...
+3
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 09:48
reakce na Jan Altman | 21. 2. 2016 15:22

Tak co na můj argument můžete vymyslet jiného, než totálně demagogické zjevně nepřiléhavé srovnání černošského otroka s důchodcem. :-) Chtít po stařečkovi, aby se o sebe postaral sám po té, co mu seberete důchod a srovnávat ho přitom s práceschopným černochem, který bude propuštěn z otroctví, je opravdová perla. :-)

Vy si neuvědomujete absurditu Vašeho názoru? Opravdu myslíte vážně, že bychom měli dnešním důchodcům sebrat důchody a nechat je předvést, jak se sami o sebe skvěle postarají? To vše jen proto, aby se "v praxi" ukázalo, jak chorá tato Vaše myšlenka je?
+0
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 22. 2. 2016 15:26
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 09:48

Tedy jednak z těch důchodců jste ty bezbranné a nesvéprávně jedince udělal vy. Bez vás mohli mít naspořeno.

A tedy když už jsme v tom: dnešní pětašedesátník je jistě schopen se uživit lépe, než negramotný nevzdělaný člověk, který celý život žil jako nesvéprávný jedinec, nenaučil se o sebe postarat, má syndrom vězně, atd...
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 21:24
reakce na Jan Altman | 22. 2. 2016 15:26

Oni ale nejsou bezbranní a nesvéprávní. Oni se postarali o své potomky, současně se postarali o důchody svých rodičů. To není znak nesvéprávnosti, ani bezbrannosti. A neuhýbejte. Řešíme absurditu Vašeho nápadu sebrat důchodcům jejich důchody, nikoliv to jak se do současné situace dostali. Skutečnost dnes změnit nemůžete. Můžete ale upustit od nesmyslných nápadů.

Co se týče těch černošských otroků a jejich údajné neschopnosti se o sebe postarat, tak vlastně dáváte za pravdu té argumentaci, kterou jste před tím kritizoval. :-) To jsem opravdu nečekal. :-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 22. 2. 2016 10:37
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 09:48

Nemůžete se ohánět sebráním důchodu důchodci, když celou dobu jeho aktivní činnosti ukrajujete z výplaty tohoto budoucího důchodce. Vy si neuvědomujete absurditu Vašeho názoru? Opravdu myslíte vážně, že stát se bude umět za 30 let postarat o dnešní pracující a dát jim slušný důchod?
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 21:26
reakce na Michal Mrozek | 22. 2. 2016 10:37

Můj názor není absurdní. Nebýt průběžného systému, ukrajovali by z jeho příjmu jeho rodiče, které by ve stáří podporoval.
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 23. 2. 2016 06:29
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 21:26

Nastavuji si budíka za 30 let, abychom dokončili tuhle rozpravu.
Obávám se ale, že budete někde na Kajmanských ostrovech či v jiném daňovém ráji a nebudete se o tom chtít ani bavit. Vy jste ten "rovnější" mezi sobě rovnými.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 23. 2. 2016 13:43
reakce na Michal Mrozek | 23. 2. 2016 06:29

Záruka, že průběžný systém bude funkční i za 30 let tkví nikoliv v tom, že jej organizuje stát (politici tento systém spíše ohrožují), nýbrž v samotném principu, na němž je průběžný systém založen. Zjednodušeně řečeno průběžný systém je založena na tom, že rodiče v aktivním věku půjčují svým dětem peníze, jež jsou spotřebovávány na jejich výchovu a následně jejich děti vrací tyto peníze svým rodičům v podobě důchodu. Jinak řečeno rodiče 1/3 svého příjmu investují do svých potomků, 1/3 svých příjmů splácí svým rodičům a z té poslední 1/3 sami žijí. Jakmile dospějí do důchodového věku dostanou se do role rodičů, kterým jejich děti vrací dříve vynaložené peníze ve formě důchodu. Tento systém je jednoduchý přirozený a plně funkční. Průběžný systém je na něm založen a liší se pouze šíří, v níž je uplatňován. Na místo, aby byl uplatněn v rámci rodiny, je (pouze v ohledu vracení peněz rodičům) uplatněn v rámci celých generací občanů daného státu.

Typický příběh "průměrné" rodiny.

Narodím se a příštích 20 let mě budou živit rodiče, kteří si mě a mého sourozence pořídili okolo 20-tého roku jejich života.

Po té si najdu práci založím rodinu a začnu živit své potomky, což budu činit rovněž následujících 20 let. Moji rodiče jsou v tomto období stále ekonomicky aktivní, přičemž v této době hradí důchody jejich rodičům.

Po 20-ti letech přestávám živit své potomky, kteří se postaví na své vlastní a založí vlastní rodinu a současně začínám platit důchod svým rodičům, kteří v 60-ti letech odešli do důchodu.

Po dalších 20-ti letech (v mých 60-ti letech) odcházím do důchodu a moje děti ukončí výchovu svých potomků a současně začínají odvádět na můj a manželčin důchod. Současně moji rodiče umírají.

Opakuji, že jde o hypotetickou "průměrnou" rodinu. :-) Všimněte si, že po celou dobu aktivního života je taková průměrná rodina zatížena ROVNOMĚRNĚ, tedy buďto hrazením výchovy potomků, nebo následně hrazením důchodů rodičům. V podstatě je tak zajištěn obdobný životní standard člověku od kolébky až do hrobu.

Nicméně státem upravený současný systém není bezchybný. Problém tohoto systému je, že umožňuje bezdětným důchodcům účast na průběžném systému i ve fázi nároku na důchod, který je ale vyplácený potomky, na jejichž výchově se bezdětní podíleli jen minimálně (jen z cca 20%). Proto optimálním řešením by bylo, omezit nárok bezdětných na důchod z průběžného pilíře na cca 20% a pro bezdětné zavést povinný státní kapitálový pilíř (důchodové účty vedené u ČNB), v němž by panovala stejná úroveň zásluhovosti jako v pilíři průběžném.
-2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 24. 2. 2016 06:45
reakce na Richard Fuld | 23. 2. 2016 13:43

Soudný člověk, který se naučil kritickému myšlení, si udělá z příspěvků jasno hned. Na komentářích velmi oceňuji, když jdou k přesnému popisu reality, používají jednoduché, jasné a výstižné pojmy. Pokud nazývají věci pravými jmény, pak takovým komentářům tleskám a dávám pluska. Žel u těch vašich nemohu.

Systém, který popisujete, není funkční z toho důvodu, že se dostává do průběžných záporných čísel. Rozjíždí se věkové složení obyvatelstva, takže tento systém musí být sám o sobě zákonitě v červených číslech. Vzorové příklady, viz ten váš, se nějak nemohou setkat s realitou. Realita je, že lidé se nežení a nevdávají. Mají děti mimo manželství. Tradiční rodina je (dle dnešního trendu vzato) přežité klišé, a to je špatně. Jak můžete počítat s něčím, co nefunguje? Pokud už rodina funguje, je docela problém s početím. A když už i tohle zafunguje, pak jedno dítě je zcela postačující pokračování, čili nejvíce je jedináčků. Když jsou dva, tak je to akorát. Tři už je příliš, přece si nebudeme toho nakládat moc. Pokud už je vůle i vhodný počet dětí, přijde rána v podobě nemoci a smrti. Kam zmizel ten, kdo měl živit rodinu? Má jej nahradit stát, zabezpečit vše? Takže realita není složena ze vzorových příkladů. Proto tento systém musí padnout, být nahrazen něčím životaschopným, co realitu zohledňuje. A tím je pouze a jedině osobní odpovědnost každé rodiny, sama za sebe. Proto je třeba, aby stát do rozhodování jednotlivců, klanů a rodin zasahoval stále méně, rozvolnil tento přežitý průběžný systém a větší díl odpovědnosti za chování předal jednotlivcům.

Průměrnost je tragédie naší doby. Prolíná se celým socialistickým uvažováním. Zaklínáte se průměry a nevidíte realitu. To se potom těžko hospodaří tak, abychom se jako národ vyhli červeným číslům...
+2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 24. 2. 2016 13:45
reakce na Michal Mrozek | 24. 2. 2016 06:45

Vaši obecnou kritiku odmítám. Co konkrétně v mém komentáři způsobuje nepřesný popis reality? V čem ta nepřesnost spočívá? Pokud má být popis reality přesný, jak mám současně splnit Váš požadavek na jednoduchost daného popisu? Které mé konkrétní pojmy jsou složité, nejasné, popř. nevýstižné? Kde konkrétně nenazývám věci pravým jménem? To vše by mne opravdu zajímalo. Pokud nejste schopen na uvedené otázky odpovědět společně s jasným, přesným, jednoduchým a výstižným odůvodněním, pak jsem nucen považovat Vaši kritiku za pouhé plané tlachání.

Systém, který popisuji se dost výrazně liší od systému právě zavedeného. A právě z toho důvodu se může zdát, že není funkční. Pokuste se mi vysvětlit proč by neměl být funkční můj systém, nikoli ten v současnosti zavedený. Navíc příčinou Vámi dovozované nefunkčnosti současně zavedeného systému není v samotném principu jeho fungování. Má své zcela konkrétní příčiny, které mohu v případné další diskuzi podrobně rozvést. Proč by se vzorový příklad, založený na principu průměrné rodiny, nemohl potkat s realitou. To je jako byste řekl, že jablko vážící v průměru 200 g se nemůže setkat realitou vagónu jablek. Samozřejmě, že průměrné 200 g jablko se již z definice průměru jako takového a variability velikosti jablek bude ve vagonu vyskytovat nejčastěji a tedy se "sejde s realitou". Ta Vaše realita (absence, sňatků, nízká porodnost, mimomanželské děti) je z hlediska principu fungování průběžného systému zcela irelevantní, resp. mnou uvedený průběžný systém (doplněný kapitálovým pilířem pro bezdětné) bude funkční bez ohledu na to, jestli budou děti vyrůstat v úplných nebo rozvedených rodinách, nebo zda budou vyrůstat zcela mimo rodinu. Funkčnost uvedeného systému stojí v daném ohledu pouze na tom, že si biologičtí rodiče budou plnit své vyživovací povinnosti, což stát poměrně tvrdě vymáhá.

Současně je třeba napsat, že problém stálého poklesu porodnosti je problémem společnosti bez ohledu na to, jaký důchodový systém je v ní zaveden. Žádný důchodový systém nezabrání vymírání. K tomu důchodový systém neslouží. Moje modifikace průběžného systému (převod bezdětných do kapitálového pilíře) pokles porodnosti řeší efektivně (samozřejmě jen do té míry, kdy se tento pokles stane problémem obecným, nikoli pouze problémem důchodového systému).

Vy tady bědujete, jaký je problém mít děti, natož jich mít více než dvě ("přece si nebudeme nakládat moc"). Pokud jsou tedy 3 děti nadměrným závažím, pak my vysvětlete proč si k tomuto závaží ještě chcete přiložit na svá bedra další závaží v podobě nutnosti spořit si na vlastní důchod? Toto závaží odpovídá zhruba právě nákladům výchovu jednoho dítěte samoživitelem. Můj systém by byl založen na tom, že břemeno ve formě spoření na důchod by nesli pouze ti, kdo by nenesli břemeno v podobě výchovy vlastních potomků (tedy bezdětní). Mě tento koncept přijde logický. Nerozumím tomu, co Vám na něm přijde nefunkčního.

Jinak když mě poučujete abych se držel reality, pak se toho držte taky. Vy totiž argumentujete spíše výjimkami z pravidla (reality), když poukazujete na případy, kdy zemře otec rodiny apod. Navíc tyto případy spadají spíše do odvětví sociálního (ves smyslu sociálních podpor, vdovských a sirotčích důchodů), nikoliv důchodového systému (ve smyslu starobních důchodů).

Na základě pouze excesivně se vyskytujících výjimek z reality, zde dovozujete, že současný systém musí být nahrazen něčím novým životaschopným. Nic konkrétního ale nepředkládáte. Zkuste mi alespoň modelově na nějakém jednoduchém příkladu nastínit, jak by ten Váš životaschopný důchodový systém vypadal. :-)
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 24. 2. 2016 14:38
reakce na Richard Fuld | 24. 2. 2016 13:45

Je to velmi jednoduché a již jsem to vysvětlil. Nejste schopen na základě průměru dojít k nějakému slušnému výsledku v hospodaření. Klidně si myslete co chcete, je to vaše záležitost. Vůbec neberete v úvahu reálný vývoj situace. Pokud je porodnost nízká a zároveň se prodlužuje délka života (nikoliv však kvalita), státní systém a ani ten váš není udržitelný nijakým způsobem. Nebudete přeci nutit lidi v 80 se sklerózou či alzheimerem, aby pracovali, nebo snad ano? Státní systém vykazuje totální neschopnost přizpůsobit se realitě, toho jsme svědky už hezkou řádku let, kdy se stále připravuje reforma, pracuje na tom "důchodová komise", a výsledek je žádný - jen samé kecy okolo. Takže se nedá ani předpokládat, že případné vaše návrhy nějak projdou a budou jakýmkoliv způsobem účinné.

Neběduji nad problémem mít děti, nýbrž konstatuji, že stát místo rodin a jednotlivců rozhoduje o důchodu, když napřed vezme nemalou část výplaty pracujícím. Asi vám to stále nedochází - ta zodpovědnost zabezpečit rodinu (či partnerský svazek) je primárně na partnerech, nikoliv na státu. Odtud plynou veškeré pomýlené návrhy důchodových reforem. Jediná možnost je systém postupně rozvolnit a zodpovědnost přenést zpět na jednotlivce. Postupně nechávat víc a víc peněz z výplat lidem, ať si mohou spořit na stáří sami a dle svého rozhodnutí. Jakékoliv takovéto šetření je efektivnější, než ta pyramidová hra, do které stát všechny nutí.

Máte starost o má bedra, když mám 3 děti a naložím si ještě starost o důchod. Je to docela příjemná starost, protože bych měl podstatně lepší výplatu a přemýšlel bych, co s ní. A vůbec: Co je vám do toho? To je moje starost a zodpovědnost. Jakým právem si dovolujete mluvit mi do vedení rodinných financí?

To současný stav a trend jasně ukazuje, kam celá ČR směřuje - důchody budou nižší a nižší, protože nebude z čeho je vyplácet. Budeme se jako stát více a více zadlužovat, až spadneme do dluhové spirály.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 24. 2. 2016 16:23
reakce na Michal Mrozek | 24. 2. 2016 14:38

"Nejste schopen na základě průměru dojít k nějakému slušnému výsledku v hospodaření. Klidně si myslete co chcete, je to vaše záležitost." To je zase pouze urputné vágní tvrzení, bez jakékoliv argumentace.

"Vůbec neberete v úvahu reálný vývoj situace. Pokud je porodnost nízká a zároveň se prodlužuje délka života (nikoliv však kvalita), státní systém a ani ten váš není udržitelný nijakým způsobem." To není pravda. zcela jasně uvádím, jak jednoduše a účinně řešit problém poklesu porodnosti. Můj příklad je zcela realistický i v ohledu průměrné délky dožití (muži 76, ženy 82) a to počítám s tím, že by byl odchod do důchodu v 60-ti letech.

Dynamika prodlužování věku dožití bude zcela udržitelná. Navíc s problémem prodlužování délky života se bude potýkat jakýkoliv důchodový systém i ten kapitálový. Jednoduše nebudou stačit úspory na příliš dlouhý věk dožití (tedy na příliš dlouhý "pobyt" v důchodu). Takže jste zase v roli kladeče, který říká, že něco nepůjde, ale neříká jak to vyřešit, aby to šlo.

Souhlasím, že není zaručeno, že chyby současného systému nebudou politici schopni nebo ochotni odstranit. To ale neznamená, že mnou navržený systém není funkční.

Vaše "řešení" je postupný přechod z průběžného systému na individuální spoření na důchod. Tento přechod ale není reálný i kdyby i všichni občané i politici chtěli. :-) Tomuto přechodu brání náklady na tento přechod v řádu bilionů korun. Na to prostě tahle země nemá a mít nebude. A i kdyby na to země měla, tak by to byly doslova do luftu vyhozené peníze.

Váš "systém" individuálního spoření je v podstatě je ve skutečnosti jen jakýmsi totálně nezodpovědným gamblerstvím. Oproti průběžnému systému, nemáte vůbec zaručeno, že ty Vaše investice do dnes již totálně nafouknutých trhů finančních aktiv právě před odchodem do důchodu nesplasknou. Toto riziko je imanentní jakýmkoliv investicím. Průběžný systém žádné tržní riziko neobsahuje.

Váš "systém" individuálního spoření navíc nikterak neřeší prodlužování věku dožití. Doba po kterou budete spořit nebude dostatečně dlouhá v poměru k době, po kterou byste měl naspořené peníze spotřebovávat.

Ve vašem "systému" si průměrně vydělávající člověk naspoří na důchod, který bude sotva stačit na přežití, a to budeme mluvit o velkém štěstí.

A i kdyby se to přes bilionové náklady podařilo plně zavést za příštích cca 50 let (jakože není šance), tak ve finále velmi pravděpodobně zjistíte, že penzijní fondy drtivé většiny lidí jsou totálně vykradené. A tehdy lidem by lidem došlo, že ty bilionové náklady se vyhodily do luftu a nějaký politik (zřejmě potomek toho co prosadil přechod na spořící systém) občanům oznámí, že je přišel všechny zachránit a ze dne na den zavede průběžný systém. A budete zase na začátku. :-)

Shrnuto podtrženo. Vaše "řešení" je zcela nerealistické z důvodu nezaplatitelných astronomických přechodových nákladů a toto "řešení" nikterak neodstraní nedostatky, které vidíte jen u průběžného systému.

Píšete, že mám starost o Vaše bedra, když mám 3 děti a naložím si ještě starost o důchod. Je to docela příjemná starost, protože bych měl podstatně lepší výplatu a přemýšlel bych, co s ní." :-))))) Toto jsem tedy nepobral. Jak se Vám to stane, že když máte 3 děti a musíte si šetřit na důchod, že máte více peněz, než kdybyste si šetřit nemusel? Co to je za kravinu? Pokud so myslíte, že byste měl více peněz protože byste neodváděl odvody na současné důchodce, tak to se proberte. To jsou právě ty biliony, o kterých jsem psal, a které by musely být nejprve zaplaceny, abyste si po 50-ti letech namísto placení odvodů šetřit na vlastní důchod. Vy jste asi zrovna spadl z hrušky. :-)

"A vůbec: Co je vám do toho? To je moje starost a zodpovědnost. Jakým právem si dovolujete mluvit mi do vedení rodinných financí?" Co je mi do toho? No strašně moc. Když někdo prosazuje nesmysly, které by se mě týkaly, tak mu musím na jeho vlastním příkladu ilustrovat, že to jsou nesmysly. To, že si to berete osobně je výhradně problém Vašich komunikačních schopností. :-)

"To současný stav a trend jasně ukazuje, kam celá ČR směřuje - důchody budou nižší a nižší, protože nebude z čeho je vyplácet. Budeme se jako stát více a více zadlužovat, až spadneme do dluhové spirály." No jistě. :-) A zachrání nás, když si k tomu naložíme placení zbytečných přechodových nákladů v řádu biliónů korun a pro příštích 50-let a umrtvení průběžně spořených peněz na tu samou dobu. Bravo to nás určitě zachrání, před nízkými důchody, a dluhovou spirálou. To nám opravdu pomůže, ale leda tak do hrobu. Zbytečné spoření ten Vámi uvedený trend jenom posílí. Ale to je zbytečné. To byste musel používat k přemýšlení více, než několik pravidel typu "odeesáckých volebních heslíček".
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 24. 2. 2016 19:07
reakce na Richard Fuld | 24. 2. 2016 16:23

Teď jsem vás prokoukl. :)))

Vy jste Jan Altman a trénujete libertariány, aby uměli účinně argumentovat. :))))))))))

Pokud stále tvrdíte tezi, že stát něco udělá lépe než lidé, kteří nejsou s to cokoliv rozumného udělat, je vaše tvrzení zcela rozporuplné. Stát není nic jiného než lidé, stát není nějaká superinteligence. Vidět to můžeme na jakémkoliv rozhodování, můžeme si namátkou vybrat - je to úplně jedno, jaké rozhodnutí státu vyberete.
Pokud jsou lidé tak neschopni vlastního rozumného uvažování, jak můžete zase tvrdit, že titíž neschopní lidé budou tvořit stát, který se vyznačuje superinteligencí a jedinečnými řešeními? :)))

V konečném důsledku je každý zodpovědný sám za sebe a za svou rodinu, za své blízké. Zbytek si řekneme za 30 let. Buďte v dosahu, budu vás kontaktovat. :))
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 25. 2. 2016 18:49
reakce na Michal Mrozek | 24. 2. 2016 19:07

Neprokoukl jste vůbec nic. :-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 26. 2. 2016 09:12
reakce na Richard Fuld | 25. 2. 2016 18:49

Díky za potvrzení, děláte záslužnou a dobrou práci. :)
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Petr Bárta | 21. 2. 2016 09:38
reakce na Richard Fuld | 21. 2. 2016 09:20

No a Vy zas jinými slovy říkáte, že 95% důchodců je nesvéprávných, nedokáže se o sebe postarat a rozhodovat sám za sebe, musí se o ně postarat někdo jiný. V takovém případě ovšem nechápu, jak takových (zdůrazňuji, podle Vás) 95% může mít volební právo, jehož využitím de facto rozhodují o chování jiných lidí...
+2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 09:52
reakce na Petr Bárta | 21. 2. 2016 09:38

Píšete nesmysly. Ti důchodci se dokázali postarat o sebe, vychovat generaci svých potomků a přitom ještě zajistit důchody svým rodičům a tím udělali naprosto vše, co bylo potřeba pro zajištění jejich vlastního důchodu. Oni už se nemusí starat dál o sebe. Oni tak učinili během svého aktivního života. Nechápu, kde berete tu drzost o takovýchto lidech mluvit jako o neschopných a nesvéprávných a upírat jim volební právo. Proberte se člověče.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Petr Bárta | 22. 2. 2016 10:56
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 09:52

Já?

_Vy_ jste napsal "...nechme ty důchodce předvést, jak se o sebe krásně sami postarají. A když jim to nepujde..." - _Vy_ tedy tvrdíte, že se ti důchodci o sebe nepostarají... Já jsem jen rozvedl _Vaše_ tvrzení, to Vy o nich nepřímo říkáte že jsou neschopní (se o sebe postarat) - a co je jiného člověk který je neschopný se o sebe postarat?

A jste to také _Vy_ kdo v jiném příspěvku tady prohlašuje že "...Jinými slovy bez "nahnání lidí do stáda" to jednoduše nejde." Jste to tedy _Vy_ kdo zcela jasně upíráte lidem svobodu zařídit se na svůj důchod podle svého...
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 23. 2. 2016 13:50
reakce na Petr Bárta | 22. 2. 2016 10:56

Absurdním vytrháváním vět z kontextu a doplněním podtržítek ke slovu "Vy" jste mě opravdu nepřesvědčil. Jen jste z té diskuze udělal bramboračku.

Cituje ty mé věty, kterými jsem panu Altmanovi ilustroval, jak absurdní, jsou jeho názory. Ty věty nevyjadřovaly můj názor. To jste nepochopil? Nebo jste to nechtěl pochopit?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Petr Bárta | 21. 2. 2016 09:38
reakce na Petr Bárta | 21. 2. 2016 09:38

oprava - ne důchodců, ale obyvatel (opět, podle Vás)...
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Altman | 19. 2. 2016 09:26

Z praktického hlediska to je irelevantní diskuse, protože nikdo nemůže vědět, co bude za 20 či 30 let. Budou vůbec nějaké státní penze? A pokud ano, nebude tak maximálně na nějakou rovnou dávku pro zajištění elementárních potřeb např. ve výši 6000Kč v dnešních cenách (nominálně to samozřejmě klidně může být sto tisíc)?
Během tak dlouhého období se může stát cokoli: válka, převrat, státní bankrot, změna nálad ve společnosti (mladí a produktivní odmítnou platit), atd... Kdo by vsadil svou existenci na produkt, ze kterého nemůže vystoupit, prostředky v případě hrozících problémů realokovat a kde hlavně nejsou dopředu známé podmínky a politici na produktu v budoucnu mohou změnit cokoli? Může vůbec takový produkt právně existovat, když dopředu není nic jasné (jak dlouho a kolik budu platit, kolik pak dostanu, pokud vůbec něco)?

A z filosofického hlediska je ta diskuse irelevantní dvojnásob. Každý člověk má právo se na stáří zabezpečit jak chce a do penze odejít, kdy chce. Je to zcela zjevně věc osobního rozhodnutí, preferencí a možností. Násilné nahánění lidí do jednoho stáda je neslučitelné s elementárními lidskými právy, svobodou a spravedlností. Každý, kdo se takové zvůli brání, koná nanejvýš morálně.
+28
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 10:06
reakce na Jan Altman | 19. 2. 2016 09:26

Každý člověk má jen taková práva, která mu společnost v níž žije přizná. To o čem píšete Vy nejsou práva. Jsou to jen Vaše soukromá přání. Samotná podstata slova "právo" je dána pouze v kontextu společnosti lidí. Právo jednotlivce nerespektované ostatní společností, resp. nevymahatelné ostatní společností je jen jakési pseudoprávo. Jednotlivec nezískává svá práva tak, že si je vymyslí a pak je sám sobě udělí. Jednotlivec může získat nějaká práva jen od společnosti, jíž se stane členem (např. narozením se do dané společnosti). Jednotlivec nemůže být jakýmsi samozvaným zákonodárcem, který si sám sobě udělí jakási "práva", jejichž respektování by následně mohl požadovat od ostatních jednotlivců (tedy společnosti).

Když už mluvíte o základních lidských právech, pak mezi ně patří i právo na materiální zaopatření ve stáří. Průběžný systém je pak přirozeným mechanismem, který toto základní právo materiálně zajišťuje. Váš přístup, tedy zrušení průběžného systému, by vedl přesně k tomu, že byste jedno ze základních práva (kterými se oháníte) učinil pro velmi významnou část společnosti nerealizovatelným.

Jinak ono to stádo jednotlivců je ta společnost, v níž má vůbec nějaký smysl mluvit o právu. Právo bez společnosti nemůže existovat. Právo je pravidlo, které platí ve společnosti. Pokud tedy kritizujete organizaci jednotlivců do společnosti, současně tak napadáte prostředí, v němž může existovat i samotné právo. Jinými slovy bez "nahnání lidí do stáda" to jednoduše nejde.
-2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 22. 2. 2016 15:29
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 10:06

Zřejmě nejste moc zběhlý v oblasti přirozeného práva.

Každopádně právo na zaopatření ve stáří nemůže být právem, protože "právo" na cizí majetek je nesmyslem.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 23. 2. 2016 13:59
reakce na Jan Altman | 22. 2. 2016 15:29

Já ale nemluvím o přirozeném právu na zaopatření ve stáří. Já zde hovořím o základním právu. Přirozená a základní práva mají k sobě blízko ale není to totéž.

A právě proto, že právo na zaopatření ve stáří se dotýká majetkových práv jiných spoluobčanů (resp. státu), má toto právo nějaký obsah a smysl. Pokud by takové právo nezasahovalo do sféry těch, kdo jsou povinni dané právo naplnit, zajistit, resp. financovat, pak by se jednalo o zcela prázdné a nenaplnitelné právo. Nešlo by v podstatě vůbec o právo. To je právě to, že vy nechápete, že právo dává smysl teprve tehdy, jeli možné jeho uplatnění vůči těm, kteří mají povinnosti s uvedeným právem spojené. Např. právo na výplatu mzdy za vykonanou práci je zcela logicky spojeno s povinností zaměstnavatele tuto mzdu vyplatit. Pokud by platilo, že máte pouze právo na výplatu mzdy ale Váš zaměstnavatel by neměl povinnost Vám ji vyplatit, pak by Vám to Vaše "právo" bylo úplně k ničemu. Stejně tak je třeba se dívat i na ostatní práva, tedy i na právo na zaopatření ve stáří.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Koss | 22. 2. 2016 21:58
reakce na Jan Altman | 22. 2. 2016 15:29

Opravdový genius přirozeného práva komik Honza Altmann. Tady se dovíme pokud někdo střádá třicel let na socialní zabezpečení pak nemá „pravo“ na podporu v nouzi nebo ve staří. Přece jak může někdo domáhat „cizí“ majetek, který patří jenom nalidem typu Altamanna a podobným osvoboditelům. Můžeme se snad dozvědět jakou substanci Honza používá na dosažení svého geniálního osvícenectví, které má nezadržitelný ohlas na stránkách Finmag?
-3
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Josef Tětek | 19. 2. 2016 09:24

Ad Lukáš K.: zvláštní odpověď. Smysl nedává především to, že stát sebere člověku s nijak závratným příjmem 40tis "superhrubé" 10 tisíc korun měsíčně a pak jeho apologeti bědují nad nezodpovědným lidem, jenž si není schopen spořit na stáří. Nevidím nic nesmyslného na tom, kdyby si "důchod" mohl brát i třicátník: jednoduše by si oněch *jemu patřících* 10tis měsíčně bral po právu zpátky.

(výpočet viz http://www.penize.cz/kalkulacky/mzdova-kalkulacka#mzda, 30tis "hrubé").
+11
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 22. 2. 2016 10:09
reakce na Josef Tětek | 19. 2. 2016 09:24

Nevidíte nic nesmyslného? Asi nemáte rodiče a prarodiče, kterým je z těch peněz, co byste si je rád vybíral již ve třiceti, vyplácen současný důchod. Mě ten Váš názor přijde naopak zcela zjevně nesmyslný.
-3
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Miroslav Mlčuch | 23. 2. 2016 21:07
reakce na Richard Fuld | 22. 2. 2016 10:09

za a) třeba nemá
za b) až je jednou třeba nebude mít, tak si to stejně nemůžu vybrat
Ten argument nefunguje..
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 24. 2. 2016 13:48
reakce na Miroslav Mlčuch | 23. 2. 2016 21:07

Je nesmysl požadovat výplatu peněz, které byly odvedeny za účelem výplaty důchodů někomu jinému. Co na tom nechápete?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 26. 2. 2016 06:55
reakce na Richard Fuld | 24. 2. 2016 13:48

Aha, takže teď odkrýváte nesmyslnost a Sisyfovské úsilí důchodové komise. Je nesmysl cokoliv na systému měnit, říkáte tím. Trochu vám ale nedochází, že ta změna se může dělat pozvolna a může se přestat vybírat tolik peněz a zároveň ruku v ruce s tímto přestat odvádět tolik peněz.

Co na tom, že jde o nelíbivé opatření, protože jsme si všichni zvykli dostávat od státu a holt budeme v důchodu dostávat míň. Pokud budou lidé vědět, že si mají začít spořit na důchod, protože se budou výplaty státu dejme tomu co 5 let snižovat, zařídí se podle toho.

Hlavní trabl vidím v tom, že to je dlouhodobé opatření přesahující životnost politické garnitury. Politici nechtějí dělat dlouhodobá opatření, protože ta nejsou v krátkodobém horizontu viditelná a nemohou z nich sklidit politické body. Zato je velmi pravděpodobné, že si tyhle body přivlastní opozice. Přesto je třeba dělat taková opatření, která jsou dlouhodobá. Tady v tom demokracie totálně selhává a selhávají i politici ve vysvětlování takovýchto opatření. Žel, socialisté s tímto návrhem nebudou nikdy souhlasit, protože platí staré pořekadlo: "Sociální demokrat, v noci lhal a ve dne krad."
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 26. 2. 2016 17:43
reakce na Michal Mrozek | 26. 2. 2016 06:55

Sisyfovské úsilí důchodové komise? Ano, ale většinou špatným směrem, který celý systém obvykle zhorší a žádný problém nezlepší (typicky 2. i 3. pilíř). A průběžný pilíř dostává taky na frak.

Pozvolný pomalý přechod z průběžného systému do kapitálového? Buď bude rychlý (cca 35 let) a bude stát cca 10 bilionů (cca 350 miliard přechodových nákladů ročně), nebo bude pomalý např. 70 let a bude stát taky cca 10 bilionů (cca 175 miliard ročně). Když si zvolíte rychlost např. 350 let (cca 1 miliarda ročně), tak náklady neucítíte ale k cíli půjdete strašně dlouho = TAKY NESMYSL.

Pomalostí přechodu nic nevyřešíte, jen přivodíte zbytečné náklady. Opakuji plošným přechodem na kapitálový systém ať už dlouhodobým, nebo "rychlým" VŮBEC NIC NEVYŘEŠÍTE. Problémy s porodností i prodlužováním věku dožití tady budou úplně stejné a přechod na kapitálový systém se jich nijak nedotkne. Co se změní bude, že budou důchody více závislé na kondici již dnes přetlakovaných finančních trhů a hlavně spoření na důchod ještě více oslabí kupní sílu poptávky, což se nevyhnutelně negativně odrazí na kondici ekonomiky. NIC TÍM NEVYŘEŠÍTE, JEN DO SYSTÉMU PŘINESETE RIZIKO A PODRAZÍTE NOHY EKONOMICE.

Mě nevadí, že to, co navrhujete bude neoblíbené. Mě Vadí, že to nebude ODSTRAŇOVAT SOUČASNÉ PROBLÉMY, NEBUDE TO FUNGOVAT a BUDE TO ŠKODIT.

Lidem nestačí vědět, že mají spořit. Oni musí mít taky z čeho. Spořit na důchod (myslím relevantně, ne to šolichání v 3. pilíři) si může tak 10% populace. Ostatní si jednoduše nenaspoří dost, kdyby se v této zemi rozkrájeli.

Přes všechno výše uvedené, jsem pro doplnění průběžného pilíře o kapitálový pilíř, avšak výhradně pro určený pro bezdětné. Takový pilíř účinně vyřeší vyřeší problém nízké porodnosti, tak že bude vždy nejméně tolik aktivních potomků, jako je jimi "živených" důchodců. Ti pro průběžný systém nadbyteční bezdětní důchodci budou pouze brát důchod pouze z jejich kapitálového pilíře (resp. z průběžného pouze cca 20%, protože i bezdětní nesou část nákladů na výchovu nové generace).

Na tohle primitivní avšak efektivní, jednoduché a téměř beznákladové řešení problému nízké porodnosti žádná komise nepřišla. Na místo toho vymýšlí jakési debilní pilíře, které nic neřeší, jen sabotují současný systém. Tedy něco řeší. Bankéřům přinášejí další stříhací stroje na ovečky. To je jediná ambice těch slavných komisí. Podle toho pak ty jejich návrhy vypadají.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 26. 2. 2016 07:53
reakce na Michal Mrozek | 26. 2. 2016 06:55

Hmm, tak to pořekadlo jsem trochu pokroutil: Lhát jde lépe ve dne než v noci. :)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 26. 2. 2016 17:44
reakce na Michal Mrozek | 26. 2. 2016 07:53

Já mám lepší pořekadlo. :-) Co levičáci nerozdali, to pravičáci rozkradli. :-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Ondřej TůmaOndřej Tůma
Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Absolvoval půlroční studijní pobyt ve Frankfurtu nad Mohanem na Johann Wolfgang Goethe...více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!