Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Virtuální zlato a bezpečný přístav? Pád bitcoinu očima expertů

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Všechny ty přivlastky dávají Bitcoinu laičtí pisálkové a pseudoekonomové typu pana Mašáta. Bitcoin neni ani měna, ani komodita, a není alternativou k finsnčnímu systému.
Naopak je investicí, potažmo spekulací na inteligenci lidí a jejich touhu po nezávislosti na systému, který se chová tak neskutečně nezodpovědně. Nepotřebují zlato, kov, který byl v historii falšován, zakazován, konfiskovan státem. Stačí shoda na jeho náhradě něčím, co není falšovatelné, zakazatelné ani konfiskovatelné. A ejhle, nejlepší, co tu kdy bylo a splňovalo tyto atributy je Bitcoin. Ten nemůže zabraňovat kolapsům, nebo nutně růst pri krizích. Chová se zkrátka tak, jako jeho uživatelé, a ti nyní více potřebovali stáhnout likviditu (zřejmě na sanování ztrát na trzích), než kupovat Bitcoin. Účelem Bitcoinu není růst o 1000% ročně, ale šířit se v povědomí a počítačích uzivatelů, a to činí znamenitě. Znáte někoho, kdo neví co je Bitcoin?
Vaše premisa je bohužel ABSOLUTNĚ pomýlená - současný kolaps trhů NEZPŮSOBIL koronavirus, ten jej jen odstartoval a urychlil. Kolaps způsobila neuvěritelná akcelerace monetární expanze světových mocností, přepákovaní trhů, nekonečné odkupy aktiv centrálními bankami. Nic z toho by v systému kryté měny, potažmo měny definovaného objemu nemohlo nastat.
Je tedy úžasné, že je tu nástroj, skrze který mohou lidé exitovat z fiat měn, kterým nedůvěřují (protože nedůvěřují kašparům, kteří s měnou manipulují). To je přeci skvělé, ne? Víc v tom nehledejte, lidé co se tu k BTC vyjadřují jsou víceméně ve střetu zájmu, a ještě mají tragicky povrchní znalosti, často ani neví, že jejich banky dávno využívají blockchain....

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
+23
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

"Žil jsem v domnění, že se pohybuji na otevřeném liberální diskusním foru."

Dobrý fóóór. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-5
+
-

Tak v případě onoho "černého pasažéra" mohlo jít o situaci, kdy onen cestující měl v úmyslu jet na černo a po té co se objevil revizor (naštěstí nikoliv mezi pasažérem a řidičem), utíkal k řidiči rychle koupit lístek a tím předejít uložení pokuty. Stejně tak ale mohl ten cestující tvrdit, že autobus dobíhal a nestihl nastoupit předními dveřmi a tudíž si hned po nástupu šel koupit lístek, jehož prodej mu byl odmítnut, aniž by samozřejmě zamýšlel jet na černo. Skutečnost, že došlo jízdě na černo musí prokázat příslušný správní orgán (svědecké výpovědi, kamerové záznamy ...) tak, aby ve vztahu k zjištěném skutkovém stavu neexistovaly důvodné pochybnosti. Současně platí pravidlo, že v pochybnostech musí dát správní orgán přednost způsobu posouzení věci, který je ve prospěch účastníka řízení podezřelého ze správního deliktu. Samozřejmě nejspíše existují i další možnosti jak se bránit. :-)

Ano v právním státě není jednoduché postihovat občany, kteří znají dobře svá práva a ještě důkladněji povinnosti správních orgánů. :-) A tak to má být.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Ano, občas se Vám to podaří, ale žádná záruka na kterou se lze vždy a ve všem spoléhat to není."

Zatím mi stačí, že se to daří více než 20 let. :) Člověk by měl znát své hranice a počítat s tím, že někdy narazí na někoho výrazně chytřejšího. Ve sporu se státní správou ta šance ale není příliš vysoká.

Problém je v tom, že v současné době každý člověk ve spleti zákonů státem přijatých nemůže fungovat bez postihu - nedávno jsem pomáhal na dálku řešit spor cestujícího v MHD, kde byl pokutován revizorem za to, že neměl jízdenku. Prokazatelně si ji chtěl u řidiče MHD zakoupit, ale protože nenastoupil předními dveřmi, řidič mu ji odmítl vydat. V tu chvíli se stal jinak řádný občan černým pasažérem. To je jeden z mnoha příkladů, kdy i poctivý člověk je vydán napospas státu. Podotýkám, že dané MHD provozuje servisní organizace města, čili organizační jednotka státu.

Dalším honem na nevinné je například geofencing, pro který už dnes policie nepotřebuje souhlas státního zástupce. Ten se nyní připravuje pod názvem "inteligentní karanténa". Měření rychlosti nekalibrovanými radary se špatným sklonem paprsku k ose jízdy vozidla je profláknutý, stokrát opakovaný příběh.

Abych vám usnadnil psaní teze, že jsem parazit a vychcánek, připouštím, že někdy záměrně ten přestupek udělám, abych si otestoval postup správního orgánu. Nazvěme to "mystery shoppingem" v oblasti výkonu státní správy a jejich organizačních složek.

Těch příkladů znám celou řadu - kdybyste někdy i vy vyšel do reálného světa, zjistíte, že mafie zas tak velký náskok proti státní byrokracii podporované státním monopolem práva nemá.

A jen na okraj - občanský průkaz je pouze doklad o trvalém pobytu. Pokud získáte trvalý pobyt v jiné zemi, což jde například v Ekvádoru za cenu lépe vybavené Škody Octavia, český občanský průkaz již nemusíte českým úřadům předkládat. Zda ho musíte nebo můžete vrátit, český úředník netuší.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Samozřejmě že můžete poskytovat služby, které stát poskytuje, např. ve školství a zdravotnictví.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Chucpe je kritizovat státem poskytované, neplatit daně a bezplatně (nebo jen za určitý poplatek, který neodpovídá hodnotě poskytovaného) využívat to, co stát poskytuje. To ale vychcánkům Vašeho druhu těžko vysvětlím.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Nemýlím se. Spornou byla otázka, zda si občanský průkaz pouze vyzvedáváte, nebo zda o něj musíte před tím, než si ho vyzvednete požádat. Zákon jasně stanoví, že občanský průkaz se vydává k žádosti.

Vaše představy o tom, jak Vás znalost správního řádu uchrání před jakýmkoliv postihem ze strany státu v případě, že budete porušovat zákony, je mírně řečeno naivní. Ano, občas se Vám to podaří, ale žádná záruka na kterou se lze vždy a ve všem spoléhat to není.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Ano, každý občan je povinen mít občanský průkaz. To je totiž jedna z povinností, které Vám jako občanovi, kterému byl občanský průkaz vydán, ukládá zákon. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena, nikoli však zcela odňata.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Výmluva je to pro stát.
Musíte platit daně, protože zajišťujeme služby, které nikdo jiný nezajišťuje.
Nikdo nesmí zajišťovat služby, které zajišťuje stát, protože je zajišťuje stát.
Nebo na to aspoň musí mít od státu razítko.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

No ale to vlastně jen supluje práci, kterou by za něj měl stát dělat. Pokud je stát (úředník) nehospodárný, plýtvá penězi, což je dokázaná záležitost, pak obyčejní občané musí využít každou možnost, jak tomu plýtvání zamezit. Nedělám si iluze, že to jde jednoduše. Lidé jako Lupták musí znát zákony lépe než úředníci, vyznají se v nich a "optimalizují" výkonnost služeb státu pro sebe. Že se vám to nelíbí, to je vaše věc, dělají to v mezích zákonů. Opět se nám snažíte vpašovat nějakou myšlenku o "morálce". Docela chucpe.

Navíc - mám za to, že lidé jako Lupták jsou díky tomuto přístupu prospěšnější komunitě, než průměrný řadový občan, co se o zákony nezajímá. V neposlední řadě pak ukazují, kde jsou limity onoho státního řízení, kde dochází k tvorbě nesmyslných příkazů a zákazů, takže i za tuto práci jim můžeme být velmi vděčni.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

"Stát má pro takové případy (nejen) zřízeny bezpečnostní složky Polici a Armádu. To jsou vysoce hierarchicky organizované, vycvičené a materiálně náročně vybavené složky, se systémovým předpokladem efektivních zásahů, kde rozhoduje připravenost, akceschopnost a čas. "
Kde?
Zdravotncí nemají ochranné prostředky. Vojáci a speciálové si kupují vybavení za své. Opět taková státní teorie...
https://www.euro.cz/archive/armada-trhanu-cesti-vojaci-si-vystroj-musi-kupovat-sami-n-1290552

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jasně. Pan Fuld ale jako obvykle nedodal takový drobný detail, že podle stejného zákoně stát nařizuje všem občanům občanský průkaz mít jako povinnost:

§ 2
Občanský průkaz
...
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Je ale také klidně možné, že já žiju v bludu a pan Fuld v absolutní pravdě.
S tím se ale bez problémů dokážu smířit, protože jak říká klasik - „Názory lidí jsou částí jejich štěstí.“

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Mýlíte se.
Možná si vzpomenete na jednu z performancí skupiny Ztohoven, která se týkala pozměněných OP.
Bylo to velmi zajímavě a poučné jednak proto, že z počátku se zdálo, že členové skupiny budou čelit nepodmíněným trestům padělání úřední listiny a pak celá aféra skončila na tom, že vlastně není správním řádem definováno, jaké jsou zákonné náležitosti OP.
Ač se řadě lidí aktivity Ztohoven zdály hraniční (OP, dopravní značení, šíření poplašné zprávy, krádež standardy...), vždy byly pečlivě právně podložené a vlastně vždy testovaly neschopnost státu aplikovat vlastní správní řád.

Víte, pokud se naučíte dokonale znát a aplikovat správní řád a dokážete jej aplikovat při jednání se správním orgánem - tedy státem a jeho úřady - jste v podstatě v současné ČR nepostižitelný. Protože neexistuje úředník, který by postupoval korektně podle správního řádu a lze tedy zpochybnit téměř jakékoliv pro vás nevýhodní rozhodnutí státu.
Osobně každému doporuřuji správní řád nastudovat - velmi to osvobozuje. Například já nemám praktického lékaře, takže mě nemůže nikdo v současné době poslat do karantény. A OP vlastnit nemusíte - už jsem rozšířil právní obzory několika policistům.

"Zákony se vztahují nejen na občany daného státu, ale i na cizí státní příslušníky. " - ano, souhlasím, Ale stát a jeho správní orgány jsou poviny postupovat dle těchto zákonů. A protože jsou tak složité, že ani policisté nebo úředníci sami je nedodržují, je téměř vyloučené, aby správní řízení vůči znalému správního řádu mohlo proběhnout.

"Jinak, zkuste získat občanský průkaz bez Vaší žádosti a pak nám tu dejte vědět, jak jste uspěl. :-)"
Nejde o to, jak získat OP, ale jak existovat bez jeho převzetí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Jako výmluva skvělé. Chválím!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Ano, tyto skutečnosti ancapáci přehlíží, stejně jako hromady dalších. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Vtip je v tom, že v demokracii se v podstatě musím domlouvat se všemi, třeba s ostravákem či chomutovákem, které jsem v životě neviděl, nemám s nimi prakticky nic společného"

Vtip je v tom, že se s nimi domlouvat na každém prdu nemusíte, protože pro Vás všechny platí stejná pravidla pro řešení případných sporů, kterým se říká zákony. Domlouvat tedy musíte jen to, co potřebujete (to je to Vaše domlouvání na trhu). A není pravdou, že nemáte nic společného s obyvateli Ostravy a Chomutova. Máte společný stát, ve kterém žijete. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

§ 4 zákona o občanských průkazech:

Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Nejde tady o žádné převzetí. Jde (slovy zákona) o vydání občanského průkazu a žádá se o jeho vydání.

To, že je údajně policista povinen řešit Váš přestupek v Ekvádoru (když tam máte trvalý pobyt), neznamená, se na Vás nevztahují povinnosti, jež Vám ukládá zákon o provozu na silničních komunikacích. Zákony se vztahují nejen na občany daného státu, ale i na cizí státní příslušníky.

Jinak, zkuste získat občanský průkaz bez Vaší žádosti a pak nám tu dejte vědět, jak jste uspěl. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

O OP průkaz nežádáte, jste povinnen jej mít k předložení pro zjištění totožnosti. Nelze jej odmítnout.

"Dle zákona o občanských průkazech1) je povinen mít OP každý občan, dosáhl-li věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, včetně těch, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena."

Akt žádosti je pouze žádostí o převzetí fyzické podoby OP, nikoliv vydání tohoto dokumentu.

Existují dost rozsáhlé konsekvence ve stavu, kdy jste občanem jednoho státu ale trvalé bydliště máte v jiném státu - například občan ČR (vlastní pas ČR) a trvalý pobyt máte v Ekvádoru (vlastníte dokument zvaný "Cedula" což je de facto OP).
Například když vás bude pokutovat policista v ČR za špatné parkování a vy mu sdělíte, že chcete, aby přestupek byl řešen na dopravním odboru vašeho bydliště, musí jej policista odeslat do Ekvádoru a zajistit překlad do španělštiny s ověřením soudním tlumočníkem.
Takhle si to nastavil stát - je třeba ta pravidla znát a vyžadovat, aby je stát dodržoval.

Ale to jen na okraj diskuze...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Je "zaujímavé", že tento ich veľký zázrak koordinácie a zložitej výroby a obchodu nenastal v tom slávnom Somálsku, ktoré bolo svojho času ukazované ako príklad "niečoho ako ankap" a pri ktorom svedkovia ankapoví vyratúvali, o koľko tam bola lepšia situácia než predtým za štátu...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"nijak se nebrání využívání toho, co stát financuje"
Pokud má stát monopol a neexistuje jiná varianta, tak se to těžko nevyužívá...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Já nevím jak dobře fungují darknetová tržiště. Co jsem četl, tak se to tam hemží podvodníky, kteří mohou být stíháni státními orgány, pokud by byli odhaleni. To mi nepřijde jako dobrý příklad fungujicího systému, na nějž nedopadá vliv existence právní řádů jednotlivých států. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Ten článek je doslova komická fantasmagorie.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Tady pan Zdražil pouze čelí fanatickým nekompromisním názorům, přičemž těmi jeho je zde otevřeně opovrhováno. :-) To má ke korektní diskuzi daleko.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Já si myslím, že se snaží minimalizovat své povinnosti vůči státu, ale nijak se nebrání využívání toho, co stát financuje. Proto si nechal občanku a pořídil si ještě jednu, aby při čerpání státních služeb měl více možností.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

To není odpověď na mou otázku. Z hlediska opt outu je důležité, jestli došlo k opuštění dané země, nikoliv to zda došlo k rozšíření parazitování do některé další země.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Jak tedy vysvětlíte, že fungují darknetová tržiště bez centrální autority?
A bitcoin bez centrální autority?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Tak vezměme si například část "Extrémní opatření"

Stát má pro takové případy (nejen) zřízeny bezpečnostní složky Polici a Armádu. To jsou vysoce hierarchicky organizované, vycvičené a materiálně náročně vybavené složky, se systémovým předpokladem efektivních zásahů, kde rozhoduje připravenost, akceschopnost a čas. Domnívat se, že tyto složky mohou nahradit a převzít jejich funkci nekoordinované, volnotržně se pohybující komerční bezpečnostní agentury, které se budou dohadovat mezi lidmi, s dotčenými vlastníky i mezi sebou zda a jak a za jakých komerčních podmínek provedou zásah - to snad přímo hraničí s poplašnou zprávou.

No a tuto velmi nepravděpodobnou hypotézu vydávat za řešení, dovozovat z ní funkčnost bezpečnostních agentur v kritických situacích, argumentovat jejich odpovědností, která by byla uplatněna např. ztrátou jejich reputace považuji za demagogii a manipulaci. Již jen zdravý rozum a zevrubná ekonomická analýza těchto dvou přístupů dává tušit nereálnost a neefektivnost nasazení soukromých bezpečnostních agentur. No a prosazování či navrhování takových řešení považuji za neodpovědné, demagogické a manipulativní.

Mimochodem dal jsem si tu práci a podíval se na pár ukázek Urzova učení. Za pozoruhodnou považuji např. debatu s panem Tesárkem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ij4U7Uyp3ds&t=6s
Zejména v druhé části, kdy i pan Urza ztratil obvyklou obezřetnost ve svých vyjádřeních je patrný myšlenkový chaos, absurdita některých úvah, klopotná konstrukce řešení hypotetických situací a nakonec i vzájemná vyčerpanost obou aktérů si s problémem poradit resp. věrohodně a seriózně argumentovat.

V tomto úhlu pohledu vidím pana Urzu jako poměrně šikovného podnikatele se sektářským bludem, jako produktem, který se mu daří prodávat úzké skupině lidí. Nic proti tomu - má-li pro svůj produkt kupce, ať si plní svá přání.
Ale to už jsme od BTC opravdu hodně daleko, takže já bych za sebe problém AnCapu považoval za uzavřený.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Když se nedohodnete na teorii, tak v praxi to dopadne samozřejmě taky sporem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Víte kolik lidí NA CELÉM světě se musí zkoordinovat ("domluvit") kvůli výrobě pitomé boty (od těžařů ropy na výrobu plastu, přes pěstitele krav na kůži, ...). A zvládnou to nějakým zázrakem (ano, trh je takový malý velký zázrak) daleko líp, než kdyby se někde všichni sešli a o koordinaci demokraticky hlasovali."

ANO. Zvládnout to jen díky tomu, že žijí v civilizovaném světě, kde platí vymahatelná pravidla a není se třeba tedy na 90% všech detailů jakkoliv individuálně dohadovat. V tom Vašem utopickém chaosu by to jednoduše nefungovalo. Ona koordinovaná spolupráce je výsledkem akceptace pravidel a existence právního systému, v němž všechny ty subjekty jednají. Anarchie = chaos, v němž něco funguje jen pouhou náhodou.

Vaše názory lze přirovnat k tvrzení, že fungující organismus složený s bilionů kooperujících buněk a mikroorganismů lze jednoduše nahradit bilionem vzájemně nezávislých jednotlivých buněk a mikroorganismů, aniž by ty buňky měly návod (DNA), jak se zorganizovat, aby celý organismus prosperoval. Vaše názory jsou zcela absurdní a značně nebezpečné.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

To jsou zase bláboly. Samozřejmě Vám nikdo nebrání založit s pár teenagerama vlastní stát. Oni Vám budou platit jako zakladateli daně. :-) Super! Good Luck! Myslím ale, že byste současně měl ale uvažovat o tom odevzdání té občanky a tedy byste se měl nechat prohlásit za nesvéprávného. Teprve pak byste se ocitl v té Vaší ryzí utopii i s Vašimi novými občany a ani byste si nemusel hledat nějaké opuštěné území. :-)

PS
Když roztrháte občanku, tak Vás to povinností, které Vám ukládá právní řád daného státu, nezbaví. Roztrháním občanky se dopustíte snad jen nějaké přestupku. K tomu, abyste byl zbaven svých povinností (a samozřejmě i práv) je třeba dosáhnou zbavení svéprávnosti. Teprve pak budete svobodný. Jsem zvědavý na to, co pak na Vás budou říkat Vaši odběratelé. :-) Třeba jim nebude ani vadit, že veškerá právní jednání s Vámi budou absolutně neplatná. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Neříkal, protože v té době jsem se nesetkal s nikým, kdo by takto vehementně odmítal stát jako platformu organizace společnosti. S totalitním státem měla problém většina v mém okolí ale nikdo nebrojil proti demokratickému státu. Kdybych potkal Vás v té době, nejspíše bych Vám doporučil emigraci. Jenže pro Vás by nebylo řešením ani emigrování do demokratického státu. Vy s Vašimi fanatickými extrémními požadavky nemáte kam emigrovat. :-)

A nějaký věcný argument proti mému argumentu (převzetí práv a povinností přijetím občanství daného státu převzetím a držením občanského průkazu) byste neměl?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-
Zobrazit další