Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Kryptoměny? Jen doufáte, že se najde trouba, kterému je prodáte dráž

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Spořit ve 3, pilíři více než 300Kč měsíčně je nesmysl. Stále opakované tvrzení, že za 300Kč získáváte 90Kč státního příspěvku, je velmi šikovně propagovaná manipulace. Ve skutečnosti to je přesně obráceně - vy prodáváte svých 300Kč (již zdaněných a tedy výrazně státem pokrácených) za ubohých 90Kč státu.

On si od vás za 90Kč kupuje vaše tři stovky, které mu penzijní fondy pošlou výměnou za státní dluhopisy - tedy za slib státu, že vás a vaše potomky v budoucnu formou daní oškube.

Celý trik je založen na ukusování tohoto příspěvku formou správcovských poplatků - takže při odchodu do důchodu z těchto 90Kč mnoho nezbývá. Vy jste vlastně poskytli státu bezúročnou půjčku.

O velmi zlodějsky nastaveném systému penzijního spoření v ČR se samozřejmě ví a nikdo to příliš netají. Každým rokem vychází podrobné srovnání systémů penzijního spoření v zemích OECD - publikace Pensions at a Glance.

Pro rok 2017 je volně k dispozici na webu - http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

Velmi poučné jsou zejména grafy 8.7 na straně 158 a 8.9 na straně 161. První graf ukazuje, že fondy v ČR jsou mezi všemi hodnocenými absolutně nejhorší - střadatelům jejich peníze nezhodnocují, ale likvidují.

Druhý graf ukazuje, proč tomu tak je - penzijní společnosti si účtují naprosto nehorázné poplatky za toto okrádání - druhé nejvyšší mezi všemi hodnocenými zeměmi.

Můj názor je, že do 40ti let má člověk především žít a nikoliv škudlit a sponzorovat bankéře. A po té čtyřicítce je řada jiných možností, jak se na důchod zabezpečit a neplatit předražené služby v arogantních penzijních fondech.

Nahlásit
+46
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Váš článek jen jasně potvrzuje, že objem kryptoměn bude bujet (inflačně růst) daleko větším tempem, než o kterém kdy mohly účetní peníze snít. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-3
+
-

Samozřejmě, že může platit a nejspíše i platí, že navýšení podílu kapitalismu v nějaké zemi oproti aktuálnímu stavu může prospět k dosažení vyšší prosperity. Stejně tak samozřejmě může platit přesný opak, tedy že snížení kapitalismu v zemi, která je "příliš kapitalistická", může znamenat větší prosperitu. Podle mne platí, že existuje optimální poměr kapitalismu a socialismu, kdy při odchýlení se od tohoto optima (na jednu nebo druhou stranu), dojde k poklesu prosperity. Tvrdím, že takový optimální poměr může být pro různé země různý a že nebude ani v čase statický. Tedy, že dnešní optimální poměr může být za 10 let úplně jinde.

A indikátorem optima je vývoj ceny spotřebitelského koše. Nadměrný růst cen znamená příliš socialismu, resp. málo kapitalismu. Pokles cen znamená málo socialismu, resp. příliš mnoho kapitalismu. Trh a demokracie však musí být vždy přítomny. Trh jako prostředí v němž se ceny hýbou a demokracie jako nástroj udržení politického systému samotného a jako nástroj umožňující právě regulaci onoho poměru, pokud se vychýlí z rovnováhy.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Jsou neslučitelné, vždyť sám přeci musíte vidět ten fundamentální rozpor mezi nimi (o svém rozhoduje vlastník VS o cizím majetku rozhoduje stát/voliči).

Nepopírám fenomenální úspěch Západu. Měl ve srovnání s východním blokem relativně více kapitalismu (svobody). A tě svobody měl tehdy také více, než jí má nyní - protože demokracie nutně vede (evoluční cestou) k socialismu. Když rozhoduje masa proletářů, nemůžete dostat nic než socialismus.
Dnes má třeba Singapur více kapitalismu oproti např. Francii a výsledek také můžete vidět. Je to přímá úměra.

Komunistům nejsem podobný ani trochu, protože vám socialismům, ani hardcore komunistům nijak nebráním žit socialisticky či dokonce komunisticky. Jen samozřejmě na svém a za své - kibucy, vzájemně výpomocné spolky, družstva - toho všeho můžete v ancapu mít, co hrdlo ráčí, nikdo vám tam nepošle represivní složky, nikdo vás nezavře za protirežimní činnost. Pokud se ale my budeme (na svém a za své) chovat podle sebe, vy na nás ty ozbrojence pošlete. To je zásadní rozdíl. Který ne mne, ale vás staví po bok komunistů.

"Absolutní totalitní moc kapitalistů" je jen váš výmysl, reálně jde o moc spotřebitelů.
Jste asi velmi nesebevědomí člověk, když si myslíte, že bez státu by vás kapitalista zaměstnavatel dřel z kůže. Já mám zkušenost zcela jinou - všechny lidi, co znám, si zaměstnavatel rozmazluje daleko daleko daleko nad státem daná minima.

Daně jsou dnes pro každou vrstvu obyvatelstva takové, o jakých vládnoucí politická vrstva usoudí, že jsou maximální možné. Pokud je korporátní daň relativně nízká, nesvědčí to o laskavém přístupu státu k podnikatelům, ale o tom, že si erár spočítal, kde leží u této skupiny vrchol Lafferovy křivky.
A pokud tvrdíte, že obyčejní zaměstnanci jsou státem dnes obíráni nejvíce, tak je to opět jen argument proti němu - není zjevně výhodný ani pro obyčejné lidi.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Kapitalismus a demokracie jsou neslučitelné? No to potom popíráte fenomenální úspěch západní kapitalistické demokratické společnosti, kterého dosahovala za studené války. Pořád tvrdím, že jste smýšlením podobný komunistům. Ti si taky mysleli, že mají recept na nejlepší uspořádání společnosti a demokratické kapitalistické státy považovaly za ztělesnění zla, stejně jako Vy.

Vy si pořád neuvědomujete, že absolutní totalitní moc kapitalistů na jejich zaměstnanci je třeba vyvažovat. A nejlepším způsobem tohoto vyvažování je právě demokratický sociální stát.

Vy pořád argumentujete možností 95% zdanění. Nic takového nehrozí. Dnes jsou zaměstnanci zdaněni dramaticky více, než majitelé podniků. Dnešní snahy jsou přesně opačné, než kterými tady strašíte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

- Uměle (politickým rozhodnutím a státním donucením) byl zaveden pouze fiat (znárodnění zlata, atd...).
- Bitcoin vznikl opakem "uměle" - spontánně a tržně. Zjevně nechápete elementární pojmy.


A úroky nic nevyrovnaly:
http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts

Natož pak skutečné inflatování peněžní zásoby:
http://www.shadowstats.com/alternate_data/money-supply-charts

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

A co z toho grafu vyvozujete? :-)

Mě z něho plyne, že stále více peněz končí mimo reálnou ekonomiku v úsporách a na kapitálových trzích (podívejte se na kontinuálně se zpomalující rychlost oběhu peněz). A protože objem peněz = objem dluhů, tak roste i absolutní objem dluhů. Co z toho plyne?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Pokud během těch 10-ti let úroky vyrovnaly pokles kupní síly měny, pokud reálně rostly mzdy a penze, pak není žádný problém. Vše je sice dynamické, ale důležité parametry si zachovávají své hodnoty, nebo se mírně zlepšují. Měnová zásoba je jen bezvýznamná neovlivnitelná výstupní hodnota, která jen odráží reálné aktivity reálných subjektů v ekonomice.

BTC je uměle do ekonomiky importovaný prvek, který by ekonomickou aktivitu pouze dramaticky omezoval a svazoval a který by z neproduktivního držení měny a omezování spotřeby učinil nejvýnosnější způsob "ekonomické aktivity". Jak takový "systém" dopadne je každému byť jen mírně inteligentnímu člověku hned jasné.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Samozřejmě, že zde uvádím mé názory. Nicméně jen názory, které mají stejnou "vynucovací" sílu s směřování jako ty Vaše. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Čili v Rusku byl zlý stát, ten zkolaboval a nastoupil bolševický stát. Něco jako precedent.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

KAPITALISTICKÝ a DEMOKRATICKÝ je opak. Jsou to neslučitelné principy.
V kapitalismu je suverénním pánem nad majetkem vlastník.
V demokracii to je stát, resp. jakási většina, kterou stát (teoreticky) zastupuje (pokud si odmyslíme docela podstatný vliv korupce, politické propagandy, ignorance mas, atd...).

Jaký kapitalismus, když hlas kapitalisty je jeden a hlasů jeho zaměstnanců je třeba tisíc? A k tomu hlasy dávkařů a státních zaměstnanců....
V důsledku je ten kapitalista vlastníkem čistě formálním, suverénem je "lid" a lid jen kapitalistovi blahosklonně dovoluje ponechat si část zisku za to, že on nese stoprocentní riziko.
Celé to je samozřejmě nelegitimní, protože kapitalista/vlastník k tomu nedal dobrovolný souhlas.

To co dnes máme, je zkrátka státní demokratický socialismus, který se od toho minulého (reálného) socialismu liší v jediném: lidu došlo, že kapitalisty zlikvidovat úplně, nakonec povede i k jeho bídě. A tak si kapitalisty "pěstuje" jako vykořisťované otroky na tu nejnáročnejší, nejrizikovější, nejkreativnější, duševně nejvyčerpávavější práci.
Ale samozřejmě opravdu velcí kapitalisté, ti mají prostředky, jak se z tohoto jha vymanit (daňové ráje, optimalizace, korupční úpravy zákonů), či na něm dokonce profitovat (zákony omezující konkurenci v jejich oborech, pobídky, státní zakázky, atd...). A tak výsledkem je možná spíše fašismus (odrůda socialismu), než klasický socialismus - maseni jsou jen malí a střední podnikatelé, velcí oligopolisté (zejména bankéři) jsou jedna ruka s politiky a tvoří vládnoucí třídu. Malí a střední podnikatelé + zaměstnanci v soukromé sféře tvoří třídu porobenou a vykořisťovanou (ale ti zaměstnanci jsou zpracováváni propagandou, která jim tvrdí, jak je to celé pro ně výhodné).

Slovní spojení "kapitalistický demokratický právní stát" je jen prázdná floskule. Co je na tom právního, když mi někdo může vzít polovinu majetku a pokud si to odhlasují, tak od příštího roku třeba 95%? Kde byly nějaké právní záruky u amerického vyvlastnění zlata?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Agregaty-m1-m2-m3.png

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Má zpět NOMINÁLNĚ.

To by uměl každej - natisknout si kvadrilion, za to nakoupit podřadné dluhopisy a akcie a za 10 let prohlásit, že to mám zpět. Bohužel v nějaké jiné měně, protože dolar dnes, dolar před 10ti lety a dolar před 100 lety jsou jiné měny, s jinou měnovou zásobou. Ne jako bitcoin, kterého je vždy v každém okamžiku jasně daná měnová zásoba.

Je to jako jásat, jak jsem zhubl, když při tom ale původní měření jsem dělal metrem cejchovaným v CM a následné metrem cejchovaným v palcích.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

"Totalitnímu státu, který se oháněl komunismem předcházelo selhání kapitalistické civilizace. "

Cože? Kde? V Rusku byl nějaký kapitalismus? Ne, bylo tam samoděržaví, byla tam válka (jako vždy vyvolaná a vedená státy) a po ní chaos a boj o moc. A tu uchopil nějaký Vladimír Iljič Fuld, který měl dokonalou představu, jak má vypadat ekonomika, měnový systém, sociální systém a k tomu měl ještě pocit, že má právo tuto svou představu vnutit ostatním i proti jejich vůli.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

jj, diskuse na iDnes jsou druhé nejlepší.
Hned po Novinkách.
Škoda, že se tolik nediskutuje v Haló novinách...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Ty kráso, že jsou úspory bublinou, to jsem dodnes od žádného bolševika nečetl...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Mnohem zajímavější než samotný článek autora blogu je diskuze pod článkem. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

„Daně jsou cena, kterou platíme za selhání při vytváření civilizované společnosti. Čím vyšší daně, tím větší selhání. Centrálně plánovaný totalitní stát představuje úplnou porážku pro civilizovaný svět, zatímco zcela dobrovolná společnost úplný úspěch.“

Přesně tak. Totalitnímu státu, který se oháněl komunismem předcházelo selhání kapitalistické civilizace. Ano ideální je 100% svobodná CIVILIZOVANÁ společnost. Jenže to je stejná utopie jako ten komunismus, který si sliboval, že stát napraví nefunkčnost necivilizovaného kapitalismu a že nastolí novou spravedlivou civilizaci.

Jediná cesta je uvědomit si, že lidé nejsou a nebudou ideální a proto ani jimi vytvořená civilizace nemůže být ideální, takže jediná reálná cesta k civilizované společnosti, je vytvořit pouze směs existujících "ideálů". Namícháním kapitalismu se sociálním státem a tuto směs dynamicky udržovat v rovnovážném stavu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Ideologické blábolinky.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Hezké PFko:
https://vilembarak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=641323

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Existuje-li problém: https://pilc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=633150
Dříve či později se najde i řešení: crypto

Nahlásit

+0
+
-

Děkuji za přání. Také přeji vše nejlepší v roce 2018 Vám i ostatním.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

debata? Vy nedebatujete, jenom tady sypete z rukávu nesmysly :)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

I já se dovoluji připojit s poděkováním za Vaše diskusní příspěvky. Prosím, zachovejte nám svoji přízeň.
Zdařilý rok 2018 všem!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Pokud je v účetních penězích nějaká bublina, pak jsou to úspory a peníze co obíhají na sekundárních kapitálových trzích. Když splasknou tyhle bubliny (spadnou ceny kapitálových aktiv a lidé přestanou hromadit úspory a začnou utrácet a spotřebovávat a/nebo investovat do nových produkčních kapacit) tak to samozřejmě účetní měně jen prospěje. A když se to nestane, tak hold budou na kapitálových trzích nesmyslně vysoké ceny a na účtech lidí budou nečině ležet stále více peněz. Nic strašného. Důležitá je reálná ekonomika.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

To je naprosto přesné. Už jsem se začínal divit, že se novinářům někam vytratil skutečný důvod vzniku kryptoměn. Myslím, že rok 2018 bude pro kryptoměny přelomový ve všech směrech.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

https://wave.rozhlas.cz/prolomit-vlny-bitcoin-neni-bublina-ale-spendlik-6617157

Nahlásit

+2
+
-

To, že banky a stát nerespektují pravidla, která pro svoje fungování ustanovili, je smutné. Pokud vím většinu peněz, které americká vláda do bank nalila, už má zpět. Samozřejmě, že lepším řešením by byla nucená zpráva, zestátnění krachujících bank a následná privatizace. Kdo neumí řídit banku tak, aby nezkrachovala, má jít od válu, nebo za své chyby zaplatit. Řešením by ale nebylo nechat banky padnout. To by dopadlo moc špatně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Debata s agresivním fanatickým primitivem Vašeho ražení mě nebaví. Pan Altman má alespoň nějaké argumenty. Vy plodíte jen primitivní nesmyslné bláboly.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Samozřejmě, že sám sobě nevadím ani si nejsem hrozbou. Samozřejmě, že nejsem bolševik a kapitalistický demokratický právní stát hájím jenom proto, že existují agresoři vystupující radikálně proti takovému státu a přes všechny jeho nedostatky, jej považuji v podstatě za jedinou reálnou možnost, jak v současnosti uspořádat společnost. Co se státních zákazů týče, tak některé považuji za naprosto nezbytné a mnoho jich považuji za zbytečné, či dokonce škodlivé. Takže se necítím být ani 100% zakazovačem. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Upřímně Vám děkuji za Vaše ocenění. :-) Jsem rád, že jsem přiměl své oponenty k jejich výkonům. Věcná diskuze ještě nikdy nikomu neuškodila. Také přeji vše nejlepší v Novém roce.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

ne nikdo nemá právo rozhodovat o ničem jiném než o tom co se týká jeho samotného. Samozřejmě pokud někomu někdo jiný deleguje některou ze svých záležitostí k rozhodování tak v pořádku, pokud k tomu došlo dobrovolně...
Iluzi že jsme si všichni rovni před zákonem věříte? Tak jste asi slepý hlupáček...

1. je úplně jedno co si kdo myslí o nocoinerech, pointa je v tom že každý je zodpovědný sám za sebe a pokud někdo prodělá kalhoty na slepé víře ve stát (pravděpodobně to budete vy pokud žijete podle těch sraček co tu kážete) tak je to jen a jen jeho problém - měl sledovat co se kolem něj děje, adekvátně na to reagovat a nespoléhat že se o něj postará stát (nebo bůh nebo nějaká jiná vymyšlená entita)
2. ano daně jsou krádež, narozením se na určitém území se z člověka stává nevolník který je od určitého věku povinen odvádět polovinu příjmu státu? Nemyslím si, příměr k výpalnému je naprosto adekvátní...
4. nikoho nezajímá co is myslíte o fixlování státních statistik, klidně si věřte oficiálním číslům, nemáte ale právo ostatním nevěřit a podle toho se zařídit (třeba převést ekonomickou činnost do bitcoinů)
5. to, že jen díky státu může vlastník mít svá vlastnická práva jste si vycucal z prstu - nemáte to ničím podložené
6. vaše nesmyslné pojmy zase nikoho nezajímají, krom toho nevím proč by měl někdo diskutovat o něčem co jste si zrovna vymyslel jako by šlo o nějaký reálný základ - je to hovadina kterou jste si zrovna vycucal z prstu tak se nedivte že na ni nikdo příčetný nehodlá reagovat
7. demokratické referendum - to myslíte to hlasování kde vlci v převaze (ti co jejich život závisí na státu) s ovcemi (ti kteří se bez státu obejdou, zároveň ho ale financují) hlasují o tom co se bude večeřet? děkujeme, nechceme, my se vám vlkům vyhneme a změnu si prosadíme ať chcete nebo ne - živelně a tak jak nám bude vyhovovat (nezapomeňte celý tenhle bod shodit na tom že jsem nás co se vašemu diktátu nepodřizujeme v tomto příkladu přirovnal k ovcím - to by tak odpovídalo vaší intelektuální kapacitě)
8. kritizujte si co chcete, to co nesmíte je nutit ostatním svá řešení - nemáte na to právo, tudíž jste toto právo nemohl delegovat na svého voleného zástupce, tudíž ani ten toto právo nemá
10. ano ekonomika v ilegalitě je naprosto v pořádku, vzhledem k tomu že je na všech ekonomicky aktivních občanech tohoto státu pácháno nepřetržitě násilí, jsou jakékoliv prostředky obrany (šedá ekonomika, nezjistitelné platební transakce, apod.) naprosto morálně v pořádku - ze zákona jsou sice ilegální ale vzhledem k tomu že zákony píše agresor tak to nikoho nezajímá...
11. tvrzení pana Altmana platí za všech okolností - jestli bitcoin spontánně nahradí současné peníze a early adopter na tom vydělá tak je to spravedlivá odměna za riziko které se svými prostředky podstoupil, to že se vám to nelíbí protože jste nebyl na jeho místě je už bohužel váš problém...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-
Zobrazit další