Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopisNadílka

Diskuze: Bitcoin: Nejdřív vás ignorují…

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Jistěže to bude boj.
Přesto myslím, že jsem ve starších příspěvcích snesl dostatek argumentů pro to, že ve finále bude úspěšný.
Jak vidíme i na stanoviscích ECB a establishmentu obecně: jejich vyjádření a navrhovaná opatření spíše BTC popularizují a zatraktivňují. Ukazují jejich slabost a strach. Ukazují nevýhodnost a křehkost jejich produktu - fiatu. Kdo bude věřit měně, která vedle neustálých manipulací a znehodnocování ještě navíc zjevně potřebuje ochranu jak batole, aby se nesesypala?

Pro BTC hovoří:
- špatné vlastnosti fiat měny a chorý princip fungování celého bankovního systému
- obměna generací: pro dnešní snapchatovou, steamovou, airbnbovou, uberovou, ebayovou generaci je kryptoměna daleko přirozenější a intuitivnější řešení, než těžkopádný státní moloch "krytý" lichvářskými dlužními úpisy předlužených lidí, firem a států
- přesun ekonomiky do kyberprostoru: lidé se z polí přesunuli do fabrik, následně do služeb a nyní přichází přesun do kyberprostoru. Velká část ekonomické aktivity se bude odehrávat v něm, nastupuje virtuální a augmentovaná realita, umělá inteligence, práce na dálku, atd... Analytik, designér, recenzent, ... pracující pro zákazníky na druhé straně světa bude považovat za anachronismus hranice, stát, "národní" měnu, ...
- pokud stát zruší/omezí hotovost (zřejmě otázka času), bude to pro BTC silný stimul
- BTC spolu s decentralizací a anonymizací je dobrý prostředek pro ochranu plodů práce produktivní menšiny. Každý jedinec má přirozenou tendenci chránit si výsledky své činnosti.

Ale dnes bych se místo obecných filosofických řečí chtěl soustředit spíše na praktickou stránku z individuálního pohledu:
- Myslím, že se shodneme, že BTC má solidní perspektivu. Jeho prosazení není jisté, ale je možné až pravděpodobné.
- Pokud se prosadí, jeho kupní síla dramaticky vzroste - důvod: 21 milionů jednotek na celosvětově používanou měnu
- Koupit si tedy dnes byť jen 1 BTC je tedy rozhodně zajímavá spekulace. Mohu přijít o 16 tisíc Kč, ale potenciálně mohu vydělat o několik řádů více. Pokud se BTC ujme, tak i 1 BTC bude opravdu hodně peněz.
- POHOVOŘTE tedy se svými známými, přepošlete jim tento článek, vysvětlete jim rozdíl mezi fiatem, zlatem a BTC
- Bude to mít na BTC pozitivní zpětnou vazbu: pokud každý "osvítíme" pár dalších lidí, tak povědomí o BTC vzroste, vzroste také jeho akceptace, vzroste jeho rozšíření mezi lidmi, vzroste jeho schopnost nahradit fiat, poklesnou možnosti vlády BTC silou potlačit. Pokud se nějaký kritik systému zaobírá otázkou, co konkrétně může dělat, tak toto je nepochybně jedna z možností.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
+31
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Božíčku. Množství postupně svobodně vznikajících kryptoměn (byť každá z nich představuje konečné množství NIČEHO) bude zcela neomezené.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-7
+
-

Tak asi Vás už začínám chápat. Prostě by se současný stav zmrazil a peníze by od daného okamžiku nemohly ani vznikat ani zanikat. Objem peněz a dluhů by byl nadále konstantní, měnili by se jen osoby držitelů peněz a dlužníků.

Nicméně, když si představím konkrétní příklad, tak tady máme dlužníka, který by bance splatil svůj dluh. Kdo by se stal novým majitelem těchto peněz, které by splacením dluhu bance nezanikly? A nebo by peníze, jimiž by bance byl splacen dluh, zanikaly? Pak by jednoho krásného dne zcela nevyhnutelně zanikly veškeré peníze. O následcích takové peněžní kontrakce radši ani nebudu psát. :)

Řešením by mohlo být, že peníze, které by měly zanikat při splacení dluhu by se staly majetkem centrální banky, která by je půjčovala následně komerčním bankám, které by je dále půjčovaly na úvěrovém trhu. Tím bychom ale postupně přešli od účetních peněz k jakémusi hybridu účetních a papírových peněz, které by v podstatě emitovala centrální banka, která by byla konečným příjemcem úroků. Komerční banky by měli k dispozici pouze příjem z rizikové prémie, stejně jako v případě účetních peněz. Nikde ale nevidím prostor pro to, aby úrokový příjem plynul i držitelům peněz, protože úroky od dlužníků by plynuly emitentovi peněz - centrální bance. Nad tímto hybridem jsem zatím do hloubky nepřemýšlel. Nicméně velký problém vidím v nepružnosti peněžní nabídky, která se nemůže přizpůsobovat potřebám reálné ekonomiky. Tohle ale by ale asi mohla být pro jiné asi ta hlavní přednost. :-) Nicméně tahle varianta státní virtuální měny mi přijde určitě zajímavější, než bitcoin.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No, myslel jsem si, že i když je pro vás hotovost jen systémová odchylka, tak vás 520 miliard korun emitovaných do oběhu ČNB přesvědčí o tom, že hraje stále dosti podstatnou roli, zvláště má-li opru v zákoně jako jediná platná měna na území ČR. Což např. vaše "účetní peníze" nejsou.
A přečetl-li jste si můj příspěvek, pak nová zákonná fiat-kryptoměna zavedená zákonem, by neobohatila spekulanty, ale v daném kursu všech svých závazků by její nominále v prvním vygenerovaném bloku vlastnila opět CB.
Takže návaznost nové měny na starou by byl plně zachován. A rovněž i stávající systém bankovních účtů.
Pouze nově emitovaná měna by měla nová pevná pravidla a už by nepodléhala "měnové politice" vlády a CB.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Třeba proto, že VISA je firma podléhající státní regulaci a kontrole.
Je to firma, která je závislá na přízni státu. Firma státem vydíratelná, napadnutelná.

Proto VISA nikdy nezavede měnu, která by ohrožovala státní emisní monopol, která by umožňovala lidem získat zpět soukromí zrušené státem (zrušené bankovní tajemství), která by lidem umožnila vyhnout se státní krádeži (jak daňové, tak inflační).

Daleko pravděpodobnější další postup firem jako VISA je lobování u státu za zrušení hotovosti (vždyť přeci boj s terorem, úniky a korupcí, ne? a taky podpora záporných úroků) s nevyřčenými cíli:
1) Napakovat se na transakčních poplatcích (konečně by měli provizi z KAŽDÉ platby)
2) Získat podrobná data o nákupním chování lidí, jejich pohybu, zvyklostech, preferencích - v dnešní době dataminingu mnohamiliardová hodnota

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Zákonné definice a ekonomické definice se docela často liší. Zákon stanoví hotovost zákonným platidlem. To neznamená, že platidlem nemohou být i bezhotovostní (účetní) peníze. Každá hotovost se na svět narodila jako účetní měna. Účetní měna jsou pro mě peníze a hotovost je potvrzením, že v bankovním systému existují moje bezhotovostní peníze (v centrální bance). Existuje neomezená možnost převádět hotovost na bezhotovostní peníze. Logicky ale neexistuje neomezená možnost převádět bezhotovostní peníze na hotovost. Tato možnost je omezena objemem státních dluhopisů, kterými disponují obchodní banky, protože ČNB přijímá jako kolaterál proti hotovosti právě státní dluhopisy. Poměřování objemu hotovosti a dluhů domácností je k dané diskuzi zcela mimoběžná. Kdyby všechny banky chtěli získat maximální množství hotovosti, tak k tomu musí poskytnout jako kolaterál všechny státní dluhopisy, které vlastní. Jakmile by jim došly dluhopisy, dojde i ochota ČNB půjčovat další hotovost. Paradoxně, pokud by byl splacen státní dluh, skončila by i schopnost bank vyplácet vklady v hotovosti.

Papírové peníze (ty, proti nimž nestojí žádný dluh) mají cenu toho papíru, na němž jsou vytištěny. To neznamená, že nemohou být používány jako prostředek směny. Obdobně je na tom BTC, který je digitální nic. Má jen hodnotu, kterou mu momentálně přisuzuje několik nadšenců. Oproti tomu bankovky, které jsou směnitelné na bezhotovostní vklady jsou spojeny s dluhem, konkrétně s dluhem státu. Protože schopnost státu splácet dluhy je pofiderní a jen teoretická, pak z určitého úhlu pohledu lze prohlásit, že i tyto bankovky mají hodnotu blízkou hodnotě papíru. Protože ale jsou směnitelné za bezhotovostní peníze, které jsou v celku kryty soukromými i státním dluhem, záleží nakonec na poměru státního soukromého dluhu. Teprve až by v celém systému existoval pouze státní dluh a žádný soukromý, pak by účetní peníze (bezhotovostní i hotovostní) měly formu peněz papírových a teprve v tomto okamžiku by se dostaly na úrověň BTC. A teprve tady by se mohla projevit výhoda BTC, že ho je konečné množství (což však může býti i jeho nevýhodou). V situaci, kdy bude 100% dluhů státních, pak ale bude i celá ekonomika 100% státní. Budeme v socialismu a debaty o penězích a BTC ztratí jakýkoliv smysl. :-) Ocitneme se v peněžní singularitě. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

"Nevím proč by vám měla vadit fiat kryptoměna když vám nevadí fiat měna." Účetní měna je lepší oproti kryptoměně, protože držení účetní měny je spojeno s existencí subjektu, který tutéž částku dluží a je tedy nucen kvůli splacení svého dluhu něco produkovat. To v případě kryptoměny neplatí. To je zcela zásadní rozdíl. No a druhá věc co mi vadí, že postupný přechod od účetní měny ke kryptoměně, kdy by došlo k neuvěřitelnému přesunu majetku do rukou spekulantů. Pokud by už tento přechod měl nastat, pak v jednom okamžiku zrušit účetní měnu a tuto nahradit kryptovměnou. To bude ale problematické, protože kryptoměna nepočítá s těmi dlužníky. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ano. Pokud by nějaká autorita typu ECB přeměnila veškeré vklady a dluhy na vklady a dluhy v eucoinech, asi by žádná nespravedlnost nenastala. Jen by se tím zakonzervovalo aktuální množství peněz a dluhů. Jinými slovy pouze by se zmrazily současné účetní peníze. Stále by byli majitelé eucoinů, kteří by se měnili při obchodních transakcích a stále by zde byli dlužníci, kteří by se měnili podle toho, že už svůj dluh splatili a jiní si uvolněné eucoiny půjčili. Banky by ale stále hrály velmi důležitou roli úvěrových institucí a poskytovatelů platebních služeb. Podivný bizardní peněžní systém by se z toho stal, jehož reálné fungování si asi neumím představit.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Proč by VISA nemohla spustit kryptoměnu, která bude mít předem stanovený počet visacoinů, např. 1 bilion? Když se tato nabídka spojí s možností platit na VISA terminalech a VISA kartama u 99.9% obchodníků světa, proč by se po těch visacoinech nemělo okamžitě zaprášit. BTC by ve srovnání s visacoinem najednou vypadal jako neškodný projekt studentů z 5 B základní školy. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A opět stojíte na hlavě. A opět lžete jako když tiskne.
Zákonnou měnou jsou papírové koruny a mince. Účetní peníze jako závazek banky na výplatu této zákonné měny je primární a účetní peníze vzniklé jako zápis tohoto závazku za vklad pokladnou a pak další zápisy účetních peněz při poskytnutých úvěrů je sekundární.
Je pravda, že tyto "účetní peníze", které vznikly úvěrem násobně převyšují peníze, které vznikly vkladem hotovosti. Ale nepleťte si příčinu a následek.
V jiné naší polemice jste hotovost nazval systémovou chybou a argumentoval jste profesorem Jílkem. I když mohu mít respekt k jeho značným znalostem bankovních technik, tak v této základní věci se tragicky plete a vy s ním.
Abych pak vyčíslil tuto chybičku systému tak podle bilance ČNB je emitovaná hotovost přes 520mld. CZK. Celková zadluženost domácností a podniků pak něco přes 4.200 mld.CZK. Takže systémová chyba ve výši jedné osminy dluhů.
To, že za jako jediné peníze vy uznáváte "účetní peníze" v bankách, ještě neznamená, že je to pravda.
Pokud tvrdíte, že pouze papírové peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu, ale netýká se to "účetních peněz", je to druhá lež.
Obojí jsou nesměnitelné peníze. Žádná banka ani ta centrální, nemá za povinnost ji směnit za cokoliv jiného, než za to co jste nazval bezcennou papírovou měnou.
Žádná banka vám také nezaručí jejich kupní sílu.
Hodnotu jim dává to, že jsou stále používány pro nákup zboží a služeb na území daného státu a jsou tedy poptávány za účelem směny.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Těší mne, že se z vás vyklubal libertarián. Ano správně inflace je navýšení peněžní zásoby, nekryté peněžní komoditou. Nikoliv růst CPI, jak nám tvrdí ČNB.
Ale ČNB také tvrdí, že inflace je pro ekonomiku zdravá. Tak byste panu guvernérovi mohl pomoci a začít propagovat Bitcoin.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No tady jde jen o argument s chudákem babčou co má úspory na důchod.
Pokud měly úspory v 90 roce tak už jich má tak polovic a za to opravdu nemůže BTC.
A na důchod se v současnosti nespoří. Máme průběžný systém, který může přeřadit na bitcoiny a pokud do důchodového účtu nebude vláda sahat pro své jiné bohulibé účely, tak může klidně znovu zavést důchodové spoření a má po starostech s důchodovou reformou.
V rámci důchodového spoření je neinflační měna k nezaplacení.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Opět špatně. Bitcoin nevytváří paralelní ekonomický systém. Vytváří paralelní a pro většinu uživatelů lepší platební systém, než nabízejí banky. V ekonomice zaujímají naprosto shodné postavení, jako kterákoliv cizí měna používaná v ČR.
Opět jediný, komu to může vadit jsou banky.
Všechno ostatní strašení praním špinavých peněz, financováním terorismu a kriminalitou si ponechte pro malé děti.
Pro většinu lidí je ochrana před kyperským scénářem dostatečným důvodem před držením svých financí v bankovním systému.
A to že se přiblížila hrozba hojení se za v lepším případě chyby bank na účtech vkladatelů k tomu jen přispívá.
Finanční sektor je vždycky ve skvělé kondici, dokud se neocitne druhého dne v totální krizi.
Takže účetní peníze? Ne děkuji. Jen v nutné míře a se skřípěním zubů.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Bitcoin je prostředkem směny, protože ho lze použít s nízkými náklady pro převedení na jiného v jakékoliv výši, kdekoliv v dosahu internetu.
Jako uchovatel hodnoty je zajištěn pouze dvěma podmínkami
1. Nízkou emisí nových bitcoin jednotek.
2. A to podstatnější jejich rozšířením pro stanovení cen pro nákup a prodej. Čím větší rozšíření, tím větší jistota do budoucna. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komoditu, ale stejně jako fiat money nemá mimo směnu jiné použití, nemá jinak vlastní vnitřní hodnotu
.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A opět reaguji, na vaši zcestnou myšlenku, že si každý může zavést vlastní kryptoměnu.
Podstatné na měně je to, jak je algoritmicky vyřešen platební systém a emise nových jednotek dané měny. A komu tyto jednotky náleží.
Spustím novou kryptoměnu, a co? Jaký je její kurs?
Jsem-li CB mohu provést měnovou reformu a své závazky v dané měně nahradit kryptoměnou v libovolně nastaveném kursu. A jsem připraven, krýt veškeré své závazky směnou za novou měnu stanoveným kursem. (Samozřejmě je důležitá otázka emisního monopolu). A koneckonců právě takhle to proběhlo s eurem.
U soukromé kryptoměny, bych musel být připraven počáteční blok měnových jednotek krýt vlastním majetkem v dostatečné výši pro ustálení počátečního kurzu, při jeho rozprodeji, protože jak správně podotknuto, pokud toto neudělám pak v této fázi kryptoměna není krytá ničím.
O jejím přijetí pak bude rozhodovat dostatečně velký tržní segment, kde bude měna obíhat vzájemně mezi plátci i příjemci bez zprostředkování jiné měny.
Právě tato fáze bude rozhodovat stane-li se, byť třeba bez legální podpory obchodní měnou pro veškeré příjmy i výdaje daného uživatele.
Kurz nové kryptoměny, pak bude po překonání kritického množství nastavován primárně v tomto segmentu, kde bude účtování, kalkulace a stanovení cen, nákup i prodej probíhat zcela v této měně.
Právě velikost tohoto segmentu pak bude rozhodovat o novém kurzu a jeho zvětšování bude pomáhat zpevňování dané měny a naopak.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Opět musím reagovat. Nejde o zavedení kryptoměny, ale o její povahu.
Zavedení kryptoměny znamená ustanovení algoritmu pro platební systém a emisi nových jednotek dané měny. A samozřejmě stanovení, komu nové jednotky náleží.
Takže bude-li mít kryptoměna od Goldman Sachs pravidlo, že keynesiánsky politicko-korektně si připisuje na svůj účet 10% inflační navýšení dané měny, nezbyde mi než ho s jeho krásnou, novou, bezpečnou GS-kryptoměnou poslat kamsi.
Tím nechci říci, že by se na to nějací zoufalci nenachytali. Zvlášť kdyby rozdávali při reklamní kampani koblihy zdarma. Ale obávám se, že by program nebyl opensource, ale GS by jen statečně prohlásil, že nová měna je schválena Washingtonem a dalšími 20 vládními autoritami.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Nevím proč by vám měla vadit fiat kryptoměna když vám nevadí fiat měna.
No vlastně to vím.
Je to ve druhém odstavci o převodu stávajících měn na kryptoměnu. Již jsem o tom psal v reakci na váš příspěvek o tom proč si banky nebo VISA nevytvoří vlastní kryptoměnu.
Každý může vytvořit kryptoměnu, ale aby byla dobrovolně přijatelná pro ostatní uživatele, musí se u ní vzdát dalšího emisního monopolu a převést je do vynutitelného algoritmu vtěleného do programu, který zajišťuje platební systém a emisi nových jednotek této měny. A spolu s tím i to, komu tyto nové jednotky náleží.
Takže kterákoliv centrální banka, může provést měnovou reformu a převést své závazky ve vlastní měně v běžném kurzu na existující, nebo novou kryptoměnu.
Ale vzdáním se emisního monopolu, by popřela smysl své další existence. Takže to dobrovolně nejspíš neudělá.
Ale ano, v takovém systému bych dokázal žít. Určitě by byl lepší a transparentnější, než stávající. Nicméně by to mělo vámi jistě nezamýšlené důsledky.
Vysoký odliv platebního styku mimo bankovní soustavu.
A silné ukotvení emise takové měny prostřednictvím úvěrování bankami.
Takže konzervace stávajícího stavu? Ani náhodou.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Bohužel, můžete si být jist, že jim jde jen o techniku používání blockchainu v platebním styku. Nikoliv o vzdání se emisního monopolu měny.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Neuvěřitelná blbost.
Každý může vytvořit svou kryptoměnu. Svatá pravda. Ale tady nejde jen o kryptoměnu. Když si banka nebo Visa vytvoří kryptoměnu, ale ponechá si emisní monopol?
To pak nebude měna, ale "s..a", kdo by jí dobrovolně používal? Nejde jen o platební styk, ale hlavně o pravidla tvorby dalších jednotek měny vtělené do nezměnitelného algoritmu a komu tyto nové jednotky náleží.
Já jako někdo kdo si chce spořit 30 let na důchod budu stokrát raději spořit v něčem, co má jasně stanovená emisní pravidla nezávislá od politiků, než v měně, kde si CB stanovuje jako svůj hlavní cíl znehodnocování vlastní měny.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

O cenovou nestabilitu se bude jednat pouze v případě ostatních fiat měn, ne o cenách vyjádřených v BTC. Další argument v jeho prospěch. A vzhledem k tomu, že už polovina globálního trhu bude prováděna ve stabilní měně BTC, jaký je důvod k držení se ostatních fiat měn?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Co tomu brání aby si centrální banka vytvořila svou kryptoměnu založenou na blockchainu?

To je velmi jednoduché. Jde o kontrolu a o moc. Samozřejmě může např. ECB vytvořit vlastní kryptoměnu a spustit prvotní blok zahrnující veškerá vlastní pasiva splatná na viděnou denominovanou v Eurech.
Aby se však tato kryptoměna vůbec mohla blížit nadšenému přijetí podobnému Bitcoinu, musela by tato měna kopírovat tyto vlastnosti Bitcoinu.
- placení prostřednictvím internetu bez prostředníka (odkloní převážnou část platebního styku z bank a center platebních karet)
- převede svůj emisní monopol na Eura do open source programu a zavede inflačně/deflační pravidlo, které se bude blížit celosvětovému (evropskému) růstu ekonomiky klidně o trvalý 2% roční přírustek. Jinými slovy vzdá se možnosti další „tvorby“ měnové politiky a dalšího zasahování a intervencí na finančních a úrokových trzích.
- možnost změny tohoto programu by už nadále byla mimo dosah politiků a bankéřů, ale závisela by na většině držitelů a uživatelů této kryptoměny.

Jde o politickou utopii, (tím by se zbavila ECB dalšího smyslu své existence), ale za těchto podmínek jsem dokonce ochoten vzdát se bitcoinu a začít používat tuto měnu místo něho. Asi by jste za těchto podmínek ani vy nemohl používat argument o okrádání poctivých pracujících bitcoinovými spekulanty.
Pro méně chápavé by to také znamenalo, že vaše milované „účetní peníze“ by se rozdělily na dvě části.
1. Část by zůstala v bankách. To zejména u té konzervativní veřejnosti, která by nedůvěřovala svým schopnostem ochránit datové úložiště se svou „peněženkou“ a ochotnou za tuto službu platit bance poplatky.
2. Další, (dle mého odhadu převažující) část by existovala jako současná hotovost mimo bankovní soustavu. Platební styk by se pak odehrával přímo mezi prodejcem a kupujícím bez bankovního zprostředkovatele. Na rozdíl od současného stavu, kdy díky politice CB na omezení maxima nominálu bankovek, hotovost u částek v milionech a stovkách milionů jednotek měny zabírá značný prostor a způsobuje vícenáklady na vedení pokladní služby, i finanční rezerva Applu v řádech miliard dolarů by se vešla na flešku o mizivé kapacitě.

A proč to ECB neudělá? Žádný úředník, nebo politik se dobrovolně nevzdá ani jedné své kompetence, ale vždy bude bojovat o jejich rozšíření. Vůbec nejde o ekonomiku, nebo výhodnost pro uživatele měny.
Jak jsem uvedl na začátku, jde o kontrolu a moc.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No a navíc, _kdybych chtěl vzít za platný páně Fuldův předpoklad, že je nutné přesvědčovat ostatní pro změnu statu quo_, aktuální status quo je ten, že bitcoin je povolený, kdo do něj chce své "fiat" peníze přestěhovat, to může udělat, a nikdo mu v tom nebrání. Pokud tedy někdo někoho musí "převědčovat ke změně", je to pan Fulda a jemu podobní, kteří by měli přesvědčit většinu, aby bitcoin zakázala...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jak způsobí inflaci fakt, že zvítězí BTC a Au a naopak CZK, EUR a USD skončí v kamnech a na toaletách?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ne.
Volatilita BTC je dočasný jev.
Je způsobena tím, že většina obchodů je spekulativních.
Díky Greshamově zákonu se BTC (zatím) v běžných transakcích nepoužívá.

Mimochodem: kde jste přišel na 30% volatilitu? To jste se na grafy díval asi před hodně dlouhou dobou, ne?
A roky jsou u takto mladé měny opravdu dlouhá doba.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Nějak se vám tu ti zločinci a anarchisti pomnožili. Co budete říkat za rok či 5, až tu bude zločinců a anarchistů 15% a shodou okolností to budou všechno podnikatelé, živnostníci a zaměstnanci v soukromém sektoru?

A vy, společně s politiky, úředníky, dávkaři, neziskovkáři, bankéři a grantaři budete stále vykřikovat něco o zločincích a anarchistech.
Nakonec stejně na bitcoin přejdete - už proto, že až půjdete milostivě žádat na úřad o 10 razítek, abyste si na SVÉM pozemku mohl postavit dům, budou po vás chtít "všimné" právě v BTC (zvlášť pokud mezi tím moudře zrušíte hotovost).

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Ale on nikoho přesvědčovat nepotřebuje.
Natož většinu.
BOHATĚ stačí přesvědčit třeba čtvrtinu z produktivní desetiprocentní menšiny.
Již nyní vám z EU socialistického ráje prchají milionáři.
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/75547/bohati-lide-prchaji-z-evropy-nejvice-z-francie-ale-take-z-italie-recka-a-spanelska.html

Nemusí přesvědčovat dávkaře, byrokraty, grantaře a dotačníky. V tomto "hlasování nohama" mají "od přirozena" volební právo jen produktivní. Což mi přijde skvělé!

Stačí malé procento populace (část produktivní menšiny) a většinový názor hospody bude zcela irelevantní. Můžete si vykřikovat, co chcete. Nakonec v 1989 se také o změně nehlasovalo a v ulicích nebyla většina - ze začátku se venkovani spíš divili, co v tý Praze zase blbnou, proč jim berou "klid na práci".
Pak se přidali - jako se přidají k BTC.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

No hlavně to je vtipné od někoho, kdo sám je přívržencem toho největšího letadla (průběžné penzijní pyramidy) a navíc ještě zastáncem násilného donucování lidí k účasti v něm.

To už fakt snad ani není k smíchu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

To je boží.
Být ideologicky zaslepený, odmítat svobodu a konkurenci, chtít lidi s jiným názorem zavírat.... a ještě to vydávat za kladnou charakterovou vlastnost.

"Vůbec nejsem proti svobodě a jejím projevům (typu BTC) kvůli tomu, že jsem zastydlý socan a etatista a diktátor, co chce jen zakazovat. Moje motivy jsou ušlechtilé, jsem v podstatě svatý muž!"

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Nějak vám všude na světě těch anarchistů a teroristů kvapem přibývá!

Až jednou budete jako kůl v plotě a "anarchisti a teroristi" vám pod balkonem budou skandovat "Kde máte ty živly?".

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

________________________
Ovšem empiricky se to nějak neděje, že...
Kryptoměn už vznikly stovky, často i technologicky vyspělejších, s nezanedbatelným rozpočtem na úvodní propagaci.
A nic! Dědoušek BTC stále dominuje. A k tomu se ta potvora dále vyvíjí, zdokonaluje a rozšiřuje.
________________________
VisaCoin může vzniknout. Ale je otázka, zda současní držitelé BTC tento začnou houfně prodávat a nakupovat VC. Možná ano, spíše ne.
Problém VisaCoinu je ale úplně stejný, jako problém e-goldu.
Když pominu, že Visa je součástí bankovního kartelu, tedy spiknutí bank a států, když si toto odmyslím a budu (naivně) předpokládat, že jejich cílem bude opravdu nabídnout kvalitní nezávislou měnu, tak jak to udělají? Stát na firmy vždy má páky. Vždy je může donutit systém změnit/cinknout tak, aby to vládnoucí klice vyhovovalo. Vždy zde bude tlak na emitenta, aby měnu přizpůsobil regulacím a to pod průhlednými záminkami boje s terorem, org.zločinem, praním špinavých peněz, atd... Visa zcela jistě nezavede měnu, která by umožnila tyto (zejména americké) zákony obcházet a k tomu ještě třeba umožnila Iránům a KLDR obcházet embarga a Řekům (a časem dalším) kapitálové kontroly.
________________________
Tedy:
- Vise rozhodně státy (s USA a EU v čele) nepovolí emisi měny, která by ohrožovala emisní monopol ECB a FEDu
- I kdyby ano (nepravděpodobné), tak tyto státy Visu donutí implementovat do jádra měny taková omezení a anti-anonymizační opatření, že takové měně nikdo nebude věřit (kdyby lidi takovou měnu chtěli, už by bitcoin takový vznikl - ale opak je pravdou a nové kryptoměny naopak posouvají ochranu soukromí uživatelů dále).
________________________

Takže ve výsledku to bude takto:
- Nadšenci používají BTC od začátku a přišli k němu hodně levně (dokonce pamatují dobu, kdy šlo těžit na domácím PC)
- Prozíraví early adopters nastoupili v době, kdy BTC byl za jednotky tisíc Kč
- Čtenáři tohoto článku a diskuse (plus jejich známí a příbuzní, kterým to vysvětlili) dnes nakupují bitcoin za 18 tisic
- Vy budete ještě 2 roky vést etatistické a socialistické řeči a pak si BTC stejně koupíte za 80 tisíc kus, protože ideologický zápal je sice fajn, ale když už vás nikdo relevantní neposlouchá a všichni se chovají ekonomicky, tak to přestává být zábavné a začíná být prodělečné
- Za 5 let to dojde i poslednímu pastevci na samotě v Beskydech
- Pak přijde zlom, CZK přestane fungovat a rohlík už bude jen za picoBTC
- Lidem to ale tolik nebude vadit - už dávno budou brát mzdu v nanoBTC. Tedy mám na mysli samozřejmě těch 10% produktivních lidí, kteří mají za co ty BTC získat (za svou práci, služby a výrobky, kterých si lidé cení a ty BTC jim za ně dají)
- To povede k ohromné revoluci. Produktivní budou živit své děti i staré rodiče. Charita se postará o to procento lidí, kteří jsou např. postižení. Ale dobrých 30% zdravé neproduktivní populace v produktivním věku si bude muset najít nějakou pro ostatní užitečnou činnost. To povede k mohutnému ekonomickému růstu, srovnatelnému s tím, kdyby nějakým zázrakem místo vymírání najednou do práce začaly nastupovat velmi silné populační ročníky (nebo kdyby k nám nějakým nedopatřením přišly 3 miliony gastarbajtrů ve věku 20-50 let ze Švýcarska, Rakouska a Slovenska - a stejné množství byrokratů, dávkařů, grantařů a dotačníků odešlo).

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

Bitcoin zákazat NELZE:
https://www.cryptocoinsnews.com/govt-realized-bitcoin-not-shut-says-u-s-federal-prosecutor/

Navíc i kdyby se o to ČR či EU pokusila, bude jen pro smích:

1) Udělá tím BTC skvělou reklamu a přizná slabost a zranitelnost CZK a EUR (když je tak závažně ohrožuje btc konkurence, že je potřeba použít represivní aparát na jejich ochranu)

2) I kdyby ČR a EU BTC zakázala, nebude to mít žádný efekt. EU je čím dál marginálnějším trhem. Ekonomika se čím dál víc globalizuje. Bitcoin dál bude sílit v Asii, Africe a obou Amerikách. Stále více věcí za něj půjde koupit na síti - od internetových služeb po zboži z Ameriky či Číny. Za BTC bude možné pracovat na mezinárodním trhu práce. Tzn. i Evropani budou mít stále větší důvod BTC mít a používat - nakoupí za něj z celého světa a to čím dál levněji. Nakoupí za něj věci, které jsou v EU zakázané (MegaUpload2, hraní v kasinu, OpenBazaar 2.0, ...).
Zákaz BTC v EU tedy jen prohloubí zaostávání EU a jen zakceleruje růst šedé ekonomiky.
Již nyní z EU prchají milionáři. Co se v EU bude dát koupit za EURa bude čím dál méně zajímavé. Ano, rohlík a elektřinu asi stále (zatím) budu platit v CZK. Ale je dost možné, že nájem či koupi bytu časem bude prodávající preferovat provést v BTC (a dá i motivační slevu). Pokud to bude zákon zakazovat, tak se to zkrátka nějak obejde - o pronájmu nemusí nikdo vědět (aspoň se při BTC platbě ušetří na daních) a prodej nemovitosti se udělá tak, že menší část ceny se uhradí CZK a větší bokem v BTC.
Až stát časem zruší hotovost, tak celá situace nabude absurdní charakter, protože ti samí politici, kteří BTC po fuldovsku zakážou, budou v BTC požadovat "provize" ze státních zakázek do stranických volebních pokladen i vlastních kapes.

Je absurdní myslet si, že lze zakázat lidskou přirozenost, touho ochránit plody své práce, preferenci vyššího užitku před nižším, touhu po svobodě.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Celé to ale mylně vychází z toho, že fiat státní měna je něco jako voda.
Něco, co je skvělé a užitečné.
Problém je, že to není pravda. Jde spíše o jed a lidé ho pijí jen proto, že je k tomu nutí státní represivní aparát.
Někteří to prokoukli a místo jedu chtějí pít skutečnou vodu. A výrobci a distributoři jedu se z toho mohou zjevit, chtějí všem pití jedu nakázat silou a pití vody postavit mimo zákon.
Naštěstí jakmile určité procento populace poznalo, co je skutečně voda a co je jed, již to nelze zastavit. Je jedno, že většina lidí je buď pod vlivem jedu, nebo pod vlivem davové psychózy, nebo to prostě neřeší - tato demokratická většina je a bude irelevantní. Jediný dopad na ně se bude řídit tím, jak rychle sami prohlédnou a začnou používat skutečnou vodu místo jedu. Čím později, tím hůře pro ně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-
Zobrazit další