Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Diskuze k článku: Z deníku europoslance: Můj „skandál“ s „evropskou hymnou“

Petr Mach | 5. 7. 2014 | Celkem 9 komentářů v diskuzi

Vložit komentář

Všech 9 komentářů v diskuzi.

Petr Vilímek | 7. 7. 2014 21:03

skandál??? v tom případě by musel být Rowan Atkinson být minimálně popraven :-)
http://www.youtube.com/watch?v=oWGZdYNpaSo

Nahlásit

0
+
-

Tomáš Macháček | 6. 7. 2014 10:26

Takový, s prominutím, hovadiny vydají na bůhví kolik článků po celém internetu. Nějaký Mach ukáže Čtvrté říši záda a hýkání se šíří netem. Kdy se dočteme o opravdových skandálech jako je každoroční těžká arizace majetku (zvaná "zdanění") nebo devítiletá indoktrinace dětí v převýchovných táborech (zvaná "povinná školní docházka")??

Nahlásit

0
+
-

Jakub Backa | 5. 7. 2014 14:17

Tak abych to uvedl na pravou míru (trošku delší)

I. EU nikdy žádnou hymnu ani vlajku neschválila

V první řadě je nutné definovat si, co to ta Evropská unie (dále jen „EU“) vlastně je. EU je mezinárodní (resp. nadnárodní) organizace, která vznikla na základě Lisabonské smlouvy 1. prosince 2009. Je právním nástupcem tzv. Evropských společenství, resp. Evropského společenství (dále jen „ES“).,Na EU jako právního nástupce ES přešly veškeré dosavadní závazky ES i celá předešlá normotvorba ES. Pokud proto nějakou vlajku a hymnu schválilo ES, přešly tyto symboly také na EU, a není nutné, aby je duplicitně schválila i samotná EU.

Vlajka a hymna ES byly schváleny Evropskou radou na jednání ve dnech 28.-29. června 1985. Evropský parlament v návaznosti na toto rozhodnutí schválil hymnu ES dne 13. listopadu 1985. Přijetí vlajky ES schválil již dne 11. dubna 1983. Evropská komise pak schválila oba symboly dne 10. prosince 1985.

Po změně ES na EU pak tyto symboly přešly na EU, o čemž svědčí také skutečnost, že (i) o užívání znaku EU zobrazeného na vlajce EU uzavřela EU Správní dohodu s Radou Evropy a (ii) užívání hymny i znaku EU předpokládá aktuální znění Jednacího řádu Evropského parlamentu.

I kdyby zde nebyly žádné výše uvedené právní dokumenty, byly by symboly EU zavedeny prostým užíváním. Právo EU totiž není pouze psané a může jej tvořit také tzv. právní obyčej. Právní obyčej je nepsaný zdroj mezinárodního práva, který vzniká dlouhodobým dodržováním obecně uznávaného pravidla. V případě vlajky a hymny EU jsou tyto symboly používány a jednotlivými členskými státy ES, resp. EU, již téměř 30 let, přičemž mi není znám případ, kdy by tyto symboly nějaký členský či nečlenský stát rozporoval.

Samozřejmě, že se najdou jedinci, tvrdící, že žádná vlajka a hymna neexistují, nicméně na poli mezinárodního práva veřejného nemají jedinci až na výjimky právní subjektivitu a nemohou tak sami o sobě tento obyčej zvrátit.II. Hymna a vlajka byly odmítnuty v referendu

Je pravdou, že návrh Evropské ústavy obsahoval výslovné ustanovení o hymně a vlajce EU. Je rovněž pravdou, že návrh Evropské ústavy byl ve Francii a Nizozemsku odmítnut v referendech a členské státy ES nakonec přijaly tzv. Lisabonskou smlouvu, která obecnou úpravu hymny a vlajky EU neobsahuje.

Z těchto skutečností ale není možné dovodit, že by právně relevantním způsobem došlo ke zrušení či odmítnutí hymny a vlajky EU. Šlo o vnitrostátní referenda rozhodující o uzavření (resp. ratifikaci) konkrétní mezinárodní smlouvy. Odmítnutí uzavření takové smlouvy nemají přímý vliv na právo EU. Pouze na vnitrostátní úrovni zakázala vládám daných států ratifikovat příslušnou mezinárodní smlouvu. Navíc ve většině členských států (celkem 18) byla tato ústava schválena a v ostatních zemích se o ní vůbec nehlasovalo.

Setkal jsem se také s tvrzeními, že vlajku a hymnu akceptovalo pouze 16 států, které přijaly Prohlášení č. 52 k Lisabonské smlouvě a ostatní země (včetně ČR) tak tyto symboly v Lisabonské smlouvě odmítly. Takový právní výklad je ale lichý. Ze skutečnosti, že některé členské státy EU se nepřipojily k Prohlášení č. 52, není možné bez dalšího dovozovat, že tím vyjádřily nesouhlas s obsahem tohoto prohlášení. Mlčení totiž neznamená automaticky nesouhlas. Jednodušší a realitě odpovídající vysvětlení je, že Prohlášení iniciovaly země, kde byla Evropská ústava ratifikována, přičemž země, kde ratifikace neproběhla, prostě neměly politický mandát toto prohlášení podepsat.

Závěr, že Česká republika respektuje existenci symbolů EU, lze navíc dovodit také z obsahu ust. § 33 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění, který upravuje vyvěšování vlajky EU u volebních místností. Kdyby Česká republika žádnou vlajku EU nerespektovala, tak by nepředepisovala její vyvěšování ve svém vnitrostátním právu.

Nahlásit

0
+
-

Adam Čabla | 5. 7. 2014 21:44 | reakce na Jakub Backa - 5. 7. 2014 14:17

"Ze skutečnosti, že některé členské státy EU se nepřipojily k Prohlášení č. 52, není možné bez dalšího dovozovat, že tím vyjádřily nesouhlas s obsahem tohoto prohlášení. "

A

"Ze skutečnosti, že někteří zákazníci si výrobek neobjednali, není možné bez dalšího dovozovat, že tím vyjádřily nesouhlas s jeho doručením a zaplacením"

Ale nejsem právník, takže tomu vůbec nerozumím.

Nahlásit | Zobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jakub Backa | 5. 7. 2014 22:18 | reakce na Adam Čabla - 5. 7. 2014 21:44

Ne, to je jiná situace, protože tady něco platí, a Vy řešíte, zda se to dá zrušit mlčením, cituji kolegu Hasenkopfa (jinak voliče SSO):

Nemá smysl zpochybňovat právní závaznost vlajky a hymny EU tvrzením, že referenda v Nizozemí a ve Francii odmítla Smlouvu o Ústavě pro Evropu, která je měla kodifikovat, zatímco Lisabonská smlouva už je neobsahuje. Tzv. Evropská ústava představovala pouhý pokus o kodifikaci evropské symboliky, o transformaci jejího právního základu z formy mezinárodního obyčeje (viz výše) do formy mezinárodní smlouvy - byl to pouhý projev byrokratického myšlení evropských potentátů, kteří potřebují mít na všechno lejstro a nevěří pouhému slovu (asi vědí proč). Jestliže však byla Evropská ústava odmítnuta, bylo odmítnuto jen to, co v ní bylo nové, nikoli to, co platilo už předtím. Mám-li starou nepsanou normu A (v našem případě evropskou symboliku), k tomu si vycucám z prstu zcela nové normy B, C, D, E a F, dám to všechno do rendlíčku, povařím to a výsledek nazvu Evropská ústava, a vyhodí-li mne pak s tou Evropskou ústavou dveřmi, pak platí, že norma A nikdy platit nepřestala, zatímco normy B, C, D, E a F platit nikdy nezačaly. Muselo by se tehdy hlasovat jen o té vlajce a hymně a negativní výsledek by musel vzejít ze všech zemí EU, aby bylo možno říct, že právní platnost evropské symboliky zanikla. Trochu složitější, ale snad rovněž jasné.


Zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=23258

Nahlásit | Zobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Adam Čabla | 6. 7. 2014 20:14 | reakce na Jakub Backa - 5. 7. 2014 22:18

V ktere platne pravni norme jsou zakotveny symboly EU?

Nahlásit | Zobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jakub Backa | 6. 7. 2014 21:55 | reakce na Adam Čabla - 6. 7. 2014 20:14

To Vám to mám psát ttři krát, máte to napsáno výše, v rozhodnutích EK, ER a EP z roku 1985 a dále v mezinárodním obyčeji.

Nahlásit | Zobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jakub Backa | 5. 7. 2014 13:46

Abych se neopakoval, odkážu na svůj blog:
http://backa.blog.respekt.ihned.cz/c1-62461640-o-ne-existujici-vlajce-a-hymne#

Pan Mach se plete a nerozumí právu EU a mezinárodnímu právu veřejnému. EU má vlajku i hymnu.

Nahlásit

0
+
-

Jan Pozner | 5. 7. 2014 09:38

Konečně pořádnej škandál!
A teď druhej na stránkách Agrofetpressu.
Když budete vykřikovat, že dotace na biopaliva je třeba okamžitě zrušit a jejich pobírače zastřelit za úsvitu, tak tam budete mít titulní stranu s reklamou každej den a zdarma!

Nahlásit

0
+
-

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK