Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Recept na nemocný svět: Zřiďme globální odbory!

Přihlášení do diskuze

To měla být odpověď na příspěvek Ota Nik, 04.07.2013 05:31.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A Vy si zase uvědomte, že politické zřízení jednoznačně a plně determinuje hospodářské. Ekonomické svobody jsou podmnožinou občanských svobod a socialismu je omezuje všechny.
Ve feudalismu toto neplatilo, protože naprostá většina lidí nic nevlastnila a vlastnit nesměla - byli nevolníky feudálů, kteří získali půdu k užívání od krále, který ji veškerou vlastnil, a to výměnou za loajalitu, daně a povinnost válčit, když rozkázal.
Jediná správná věta ve Vašem komentáři je ta poslední, ale vůbec netuším, co tím chcete říci...
Máte v tom docela slušný hokej, což jenom dokazuje i Váš souhlas s názory toho šíleného asijského etatisty v článku!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dobře. A dál...?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

V okamžiku, kdy se půjčka centrální bance začala standardně splácet další půjčkou od centrální banky, stal se ze statického systému, kde objem peněz osciluje kolem nějaké konstantní hodnoty, systém dynamický, kde objem peněz neustále roste. Vzhledem ke způsobu, jakým je objem prostředků navyšován, pak objem peněz roste hyperexponenciálně.

Pou zeexistence tohoto nade všechny meze rostoucího objemu virtuálních peněz umožňuje také růst objemu derivátů nade všechny meze, aniž by derivátová bublina praskla při prvním poklesu podkladovéhé aktiva.

Problémy, které nastaly po vyrabování inckého zlata, a které dnes někdo nazývá první hyperinflací v historii, způsobily růst cen (vyjádřený ve zlatě) nižší, než dnešní oficiální „inflační cíle“.

Za dávných dob byly peníze především neutrálním prostředkem usnadňujícím směnu. Teprve později se pro mnoho obchodníků staly peníze primárním účelem jejich byznysu. Dnes jsme zase o krok dále, a peníze se staly univerzálním prostředkem centrálního řízení ekonomiky a psychologické manipulace ekonomického chování obyvatelstva.

Nahlásit

0
+
-

Tihle státomilci mne vždy ohromí svojí fascinující "logikou": Nejprve zkritizují klasickou ekonomii s tím, že chování ekonomických subjektů je nepředvídatelné a následně začnou horovat pro státní intervence a regulaci ekonomiky. Nikdo z nich mi ale nedokázal rozumně vysvětlit jak můžu řídit něco, co na moje zásahy reaguje nepředvídatelně? Nikdo nedokáže tak dobře popřít sám sebe, během hodinového rozhovoru.
V poslední době moderní oprašování Marxe je opravdu bizarní jev. Marx selektivně používal statistické údaje, aby podpořil svoje teorie, někdy přímo falšoval statistiky, mýlil se ve všech hlavních závěrech, jeho popis minulosti nesedí a jeho prognózy se nevyplnily. Za normálních okolností by to byla jedna z nejprofláknutějších postaviček ekonomické vědy. Svědčí to o tom, že lidé jsou ve své podstatě nábožensky založené bytosti, pro které je víra více než racionální analýza a to i v oblastech, kde racionální analýzu lze provést a víry netřeba.
A globální odbory? Hrůzostrašná myšlenka.

Nahlásit

0
+
-

Je to tak blbý, že to snad nemůže být jen špatným překladem!!!

Nahlásit

0
+
-

Neuvěřitelné bláboly.
Když pominu věty typu "Když se totiž asijské krize dostaly do krize ...", zásadní rozpor je ve smyslu článku:
"Současný svět je tak složitý, že ho nelze ekonomicky popsat. Proto ho musíme ZREGULOVAT."
Cože ?Kdo je ten génius, který nenadělá víc zla než užitku? Obama? Stalin? Žluté odbory? Ekologové? Evropský superstát a prezident Van Rompuy? Církev?

Nahlásit

0
+
-

Konečně odpovědi, které mají hlavu a patu. Díky za rozhovor pane Kovando.

Nahlásit

0
+
-

No, nejsem si jistým, jestli takzvané deriváty (odvozeniny) nejsou ještě větším problémem, a to proto, že navyšují objem "peněz" v ekonomice podstatně více než úvěry, které splacením zase peníze pošlou do nicoty. Vždyť problémy byly i v době krytých peněz. Stačilo, že se dostalo do Evropy více zlata z jižní Ameriky a hned nastaly problémy. Peníze nejsou nic jiného než to čemu přikládáme nějakou hodnotu, něco o čem věříme, že to má hodnotu (třeba dobytek, kusy látky, nebo cigarety ve vězení). A je úplně jedno jestli to je zlato, cigarety, nebo papíry potištěné tím správným potiskem, či informace v počítačové síti (bitcoin).
Problém je jinde a to v tom, že správci finančního světa - ti co vytváří peníze, jsou organizace, které existují primárně za účelem zisku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nepleťte si hospodářské a politické zřízení.
Typickým rysem kapitalismu není to, že rozhoduje vlastník (jakoby ve feudalismu nebo v jiném hospodářském systému kde existuje soukromé vlastnictví nerozhodoval), ale v tom, že kapitalista dobývá svoji rentu tím, že se uplatní se svým produktem na trhu. Kapitalismus je TRŽNÍ hospodářství. Nutnost uspět na trhu je podstatou kapitalistického hospodářství.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To mluvíte spíš o demokracii (rozhoduje většina), než o kapitalismu (rozhoduje vlastník).

A ano, myslím, že např. prof.H.H.Hoppe přesvědčivě dokazuje, že demokracie zákonitě vede k socialismu (stále více státu, jeho moci, regulací, donucování, násilného=nedobrovolného přerozdělování... a tedy stále více nezodpovědnosti, krátkozrakosti, morálního hazardu, zkrátka decivilizace).

Naštěstí zase J.Salerno dokazuje, že socialismus nemůže fungovat (protože nezná ceny) a tedy nutně musí ekonomicky zkolabovat. Právě se koukáme na předehru na předskokanech (PIGS).

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Kapitalismus je obtížná cesta od Karla Marxe, přes popření Karla Marxe ke Karlu Marxovi.

Nahlásit

0
+
-

Klíčové problémy (financializace, nerealistické předpoklady při měření rizika (normální rozdělení, efektivní trhy), deregulace bank, klam kompozice (alias redukcionismus), podspotřeba, globální arbitráž pracovní síly) pojmenované v jednom rozhovoru. Konečně! :-)

Nahlásit

0
+
-

"Zkrátka bychom měli přijmout fakt, že sociální realita je natolik komplexní, že ji nelze redukovat na matematické vzorce a rovnice. A mám za to, že nelze predikovat lidské jednání a chování – lze spíše jen črtat možnosti a scénáře vycházející z historické analýzy."

- A na základě tohoto, chce něco regulovat?

Nahlásit

0
+
-

Za všemi distorzemi světa financí stojí nekryté peníze resp. nekrytostí umožněná neomezená emise. To způsobilo, že užitečný servisní sektor ekonomiky, sloužící ke koordinaci těch, kteří mají volné peníze a těch kteří je poptávají, se stal sektorem výrobním - vyrábějícím "peníze".

Nahlásit

0
+
-