Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Diskuze: Jméno? Invest. Rodina? Amcico. Kvalifikace? Kamarád!

Přihlášení do diskuze

Pane Prášile, ta diskuze je již úplně někde jinde než byla zprvu - u mého názoru na afektovaného ujetí redaktorky...Nikdo nezpochybňuje procenta plné invalidity nemocí a úrazem,číst a používat je umím, nic podobného ode mne nezaznělo, podobná čísla platí pro pojištění smrti, také je úplná blbost se pojišťovat na smrt úrazem více jak 200.000,-....Co jsem se snažil nadnést je to, že je potřeba mít k dispozici produkt ( třebas v úrazovém pojištění onen jmenovaný od Victorie), který kryje klienta efektivně již při částečné invaliditě a má doživotní důchod ( zde 12.000,- měsíčně ), Všichni víme, že částečná invalidita je díky své násobné četnosti mnohem větším strašákem než plná....Viz připojištění spotřebitelských úvěrů apodobně, které jsou výhradně na plnou invaliditu...Kdyby tak klienti věděli, jaké mají zajištění......A ještě důležitá věc - plnění nesmí být závislé na přiznání částečné invalidity státem, ale musí být dle oceňovacích tabulek příslušné pojišťovny...A pokud jde o nemoci - je jedno, jestli máte pojištěno 34 nemocí, když vás popadne 35.tá...o tom to je, to je jednoduchý úhel pohledu, to je ta díra v pojištění nemocí... Já klientům doporučuji jasně definované a transparentní produkty a odmítám se s vámi dohadovat o invektivách typu vnucování názorů. Mí klienti jsou v souladu se zákonem seznamováni o všech výlukách ale i o plnění konkurenčních produktů.Své příspěvky v této diskuzi končím. kdo má zájem, nechť se vyjádří na můj mail, který je volně k dispozici.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

?????? Nikdo netvrdí, že výluky neexistují. Výluky jsou součásti programu stejně jako čekací doby. Výluky nejsou pouze u nemocí, ale i u úrazu. Nikdo netvrdí, že jsou pojišťovny dobročinné organizace. Milý pane, podívejte se na statistiky úmrtí a plné invalidity a pak si přečtěte výluky jednotlivých pojišťoven. Potom možná pochopíte, že je větší pravděpodobná nemoc, která může zapříčinit smrt, nebo invaliditu. Především u starších občanu je krytí nemoci daleko dražší nežli krytí úrazu, je to tím, že je nemoc daleko více pravděpodobná, ovšem nemyslím u mládeže. Navíc nemoc může potkat kohokoliv, je jedno jestli je klient celý život v kanceláři, nebo na stavbě. Kdežto pravděpodobnost úrazu si v podstatě určujeme sami, lépe řečeno podle toho jaké máme aktivity. Nevím jak Vy, ale když se pojistím na nemoc budu daleko lépe spát. Pokud se budeme bavit pouze o nemocích, tak si dnes můžete zajistit 34diagnoz v jednom programu. Nechybějí nejvíce vyskytované onemocnění, klidně si je zde můžeme rozebrat. Docela by mě zajímalo, jak by jste klientovi při pojistné události vysvětlil to, že jste ho záměrně nepojistil. Protože to bylo pro klienta srozumitelnější? To Vám asi pěkně poděkuje. Docela by mě zajímalo kdo Vám vnutil tak jednoduchý názor.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Vážený pane Prášile, vážené dámy a pánové, na téma pojištění invalidity jako vábničky na klienta toho bylo na netu napsáno také dost....Doporučuji přistát na zemi oběma nohama a uvědomit si, že pojišťovny opravdu nejsou dobročinné organizace, svoje produkty nabízejí na základě pojistné matematiky vždy tak, aby pro ně byly ziskové (proti tomu žádná...) a je jedno jestli se jedná o pojištění králíků v králíkárně, lokomotovy na nádraží, pracovní neschopnosti, invalidity či úrazu....Takže, prosím - nestavme na piedestal pojištění obecné invalidity jako produkt, po jehož uzavření klient může klidně spát.....Obsahuje spousty výluk a omezení v kategoriích závažných onemocnění a věřte, že Murphyho zákony fungují spolehlivě ...Pokud by existovalo pojištění obecné invalidity bez výhrad, troufnu si laicky odhadnout, že by stálo jistě ne méně než 12.000,- měsíčně...a takové pojištění jistě nemá p.Prášil na mysli...Úrazové pojištění obecně - je oproti tomu řádově transparentnějším a srozumitelnějším produktem a pokud se k němu z nouze "nelepí" nelogická připojišťování nemocí, klient má docela srozumitelný přehled, co si pojistil....Doporučil bych autorce článku při prodejním rozhovoru zásadně nepoužívat formulací typu...."Pokud by pan doktor přišel o pravou ruku, pravou nohu, pravý boltec a pravé oko, bude to X mega...", jedná se jen o směs zmatečných kombinací, která klientovi rozhodně nepomůže k pochopení produktu...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pane Prášile proč nenapíšete na Finmag vlastní článek? Psal jste mi na mail a bylo to zajímavé, myslím si, že by jste se měl o své znalosti a zkušenosti podělit s ostatními.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Já tedy nebudu komentovat cenu zajištění, to už Vám tu dikutující několikrát vyvrátili a bylo by zbytečné se k tomu vracet. Překvapuje mě ovšem jiná skutečnsot a to, že si tak stojíte za onou "garancí" částky při dožití. Garance jistě každému zní velice pěkně, ale když si uvědomíte, že na peníze negativně mimo poplatků působí také inflace, pak si lze snadno odhadnout, že 900 z 1000 klientů v podstatě garantujete dost vysokou finanční ztrátu a to především v závislosti na době trvání smluvy. Ano u klasických investic či investiční pojistky klient nemá garantovánou částku na konci, ale vidí přesně na poplatkovou strukturu a má alespoň určitou šanci svoje peníze zhodnotit. Stále je to v naprosté většině případů lepší než garantovaná ztráta na kapitálovce. A to nemluvím o tom, že i na té "garantované&qu ot;pojsitce jsou peníze ve skutečnosti investovány podobně jako v konzervativních fondech a pokud by v celé Evropě došlo k opravdu vážnému finanční krizi, pak Vám při krachu garančních institucí bude garance víte k čemu... zatím co na pravidelných investicých budete v takové době prostě jen určitý čas levněji nakupovat podíly.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dovolte, abych se připojil, nebudu zde jmenovat produkty, které jsou špatné ani dobré, pouze uvedu pár informací na které se velice často zapomíná. Když už plnou invaliditu, tak bychom měli zahrnou i invaliditu způsobenou vážným onemocněním. Vážné onemocnění u lidí nad 25 - 30let je daleko více pravděpodobné, nežli invalidita způsobená úrazem. Taký je důležité jak daná pojišťovna postupuje při vyhodnocení invalidity.Neustále píšete o úrazech, ale možná ani netušíte, že úraz je daleko méně vyskytovaný nežli vážné onemocnění. Čím je klient starší, tím se pravděpodobnost onemocnění zvyšuje, populace stárne a lidé jsou více nemocní nežli úrazově postižení. To samé platí pro nečekanou smrt, kolik lidí umírá úrazem a kolik na nemoc? Nezapomeňte i na to, že lze pojistit všechny stupně invalidity za slušnou cenu i když je to hodně ,,divné“ Kdybych měl zveřejnit celkovou efektivnost plnění, padly by většinou jména produktů, které nejsou tak často ze strany zprostředkovatelů nabízené a to především kvůli tomu, že je ani neznají nebo spíše je znát ani nechtějí. U konkurence můžeme najít 500% progresivní plnění u trvalých následků, denních dávek a hospitalizace. Navyšování renty, nebo dvojnásobné plnění. Je toho opravdu hodně a je z čeho si vybírat.

Nahlásit

0
+
-

Vážený pane Valášku,chápu, že jste se zastal kolegyně, která ve svém článku poněkud "ujela", to je v rámci kolegiality o.k.Co již o.k. ale není je to, že zřejmě nepracujete s výlukami z pojištění nebo oceňovacími tabulky TN jednotlivých pojišťoven (a co §21(1)zák.38/2004Sb.?), které pojistné plnění pak zásadně ovlivňují . Podstatnou výluku z ÚP u AXY paní kolegyně evidentně nezná, za důležitou považuji i výluku např. u nabízené ČPP-neplnění invalidity následkem pracovního úrazu, atd.Uvedené tabulky ČAP uvádějí plnou úrazovou invaliditu, která má samozřejmě naprosto odlišnou četnost, o té se tu ale nebavíme.Já tu hovořím o naprosto jiném : ÚP EVENTUS vyplácí klientovi od 50% TN dle klasifikace VPP Victoria Volksbanken pojišťovny( Zjistěte si např.dle Vyhl.359/2009Sb. ocenění ztráty jednoho oka od "státu") měsíční úrazový důchod 12.000,-(i pro děti).Pokud jde o "zapšklost" ;vámi kritizovaného produktu EVENTUS - toto důchodové pojištění klientovi transparentně garantuje jednak kap. výplatu, tak také anuitu.Úrazové pojištění je zde oproti KŽP oddělený volitelný doplněk. JDE O GARANCE A ZAJIŠTĚNÍ a ne o předpokládané zisky.A pokud se týká zajištění na stáří, tak i bez přesného finančního plánování tvrdím, že základní produkt, postavený výhradně na transparentních garancích a jistotě potřebuje 1.000 z 1.000 produktivně pracujících osob.A oním produktem jistě není IŽP.Vaše konfrontační narážky na prosazování jednoho produktu ale nehodlám komentovat, to je na jinou diskuzi.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Průměr u lepších úrazových připojištění (Uniqa RŽP 2010, Čpp Maximum plus, Axa 100p nebo 1000e, Aegon invest and Live 2010, Aviva vision, Generali Allegro, ČS Flexi 2010 a bůh ví jaké ještě) je při trvalkách od 10% na 2.000.000 s 4x progresí pro 1. rizikovou skupinu 150-180,- Kč, u 3. rs 360-400,- Pokud využiji lineárně klesající pojistné částky, tak jsou ceny tak o třetinu nižší. Plnění při následcích 50,1-100% trvalých následků je 6-8 mio, což při již zmiňovaném odložení s dosti přízemním 3% zhodnocením mi generuje ročně výnos 180 až 240.000,- (tedy 15-20 tis. měs.)Tím bychom měli vyřešenu tu jednu jedinou položku - a to úrazovou invaliditu, kterou vám tedy přepíšu sem, když jste si statistiku neotevřel sám, činila v roce 2007 u mužů 918 z celkově 13788 přiznaných invalidních důchodů a u žen dokonce pouze 317 z 9566. Tím vám pro vysvětlenou naznačuji "nicotnost" ;tohoto zajištění oproti invaliditě obecné. Neflexibilnost a neefektivnost kžp jako je eventus oproti moderním RŽP a IŽP je myslím již dostatečně a obecně v povědomí. Neříkám, že v jednom z tisíce případů by vaše řešení bylo výhodnější, ale o tom je přesně finanční plánování, aby vyhledávalo optimální řešení v dané situaci a neprosazovalo jeden produkt.Václav Valášek

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Vážená paní Zahradníková, chápu, že je konkrétné odpověď novinářsky lepší obrátit v žert, nicméně zajímalo by mne opravdu to, zda klienti, kterým ono popisované pojištění nabízíte vědí o zmiňované naprosto zásadní a neobvyklé výluce z pojistného plnění ???

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Paní JAno,protože jsme dospělí - zkusme se věnovat při kritice konkrétním věcem, ano ? A propos - bohužel ty háčky naleznou až klienti, primární povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů bohužel nejsou naplňovány...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dámy a pánové, vycházel jsem z konkrétného programu EVENTUS. 60 letý horník kopající v dole i zároveň první ligu je úsměvná paralela, ale troufám si poznamenat že mimo mísu.Nastavení zmiňovaného programu má zásadní funkci právě v tom, že začíná vyplácet doživotní úrazový důchod již při 50 % TN a ne jak bývá zvykem až při plné invaliditě...A pojistné celkem činí 300,- měsíčně, ( pro 2 dospělé celkem 451, dítě 170,-), nastavení jen na invaliditu od 50% nelze provést samostatně....t.j. znovu opakuji plnění : 100.000 na smrt úrazem, 500.000 až 2.000.000,- pro trvalé následky a od 50 % kromě jednorázového plnění ještě 120.000,- navíc a doživotní měsíční úrazový důchod 12.000,-Mohl byste, pane Valášku uvést konkrétní produkt konkrétní pojišťovny za konkrétní ceny, abychom se mohli věnovat něčemu konkrétnímu ???

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pane Jedličko, a já jsem jen tak zběžně zjistil, že pokud šedesátiletému horníkovi co kope nejen v dole, ale ještě první fotbalovou ligu za Spartu, uděláte trvalky na 2mio s 4násobnou progresí, tak jste při odložení na konzervativní 3% zhodnocení na těch samých 12.000 měsíčně za těch samých plus mínus tři sta korun měsíčně u každé druhé pojišťovny. Jen Victoria v tom případě vyplatí pojistné 1.200.000 a jiné 8.000.000,-.Pokud budou posouzené následky či invalidita nižší, může to dohnat lepší výnos přijatých prostředků. Tady už to jen hra s čísly. Ovšem při nastavení pouze trvalé invalidity následkem úrazu od 50% za 300 měs. bych si nebyl jist dobře odvedenou prací. Na stránkách ČAP můžete při v analyticky slabší chvilce posoudit pravděpodobnost a statistiky důsledků různých zdravotních komplikací. A tak chápu, že pojištění hospitalizace dětí a invalidita následkem úrazu se bude vždy dobře prodávat, neb je tak levná...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Tak abych Vás Jano nezklamal.V podstatě jste to už napsala, když zprostředkovatel bude chtít, vždy najde háčky a prosadí si své. To samé udělá s životním plánem. Co se týče toho poškozování, tady je to hodně složité.Rozhodně by se klientovi nemělo lhát, ale i zprostředkovatel se může mýlit a uvést klienta v omyl. Někdo může říct, že neznalost neomlouvá, ale na druhou stranu zprostředkovatele zprostředkují a nemají povinnost klientovi pročítat pojistné podmínky, to si klient má pročíst sám. Ovšem zprostředkovatel, který čte podmínky a vzdělává se v tom, tak má oproti konkurenci velkou výhodu. Nevěřili by jste co některé smlouvy mají v podmínkách a přesto jsou nabízené jako nejlepší produkty na českém trhu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

V každém programu najdeme háčky, co si tady budeme namlouvat.Je jedno jestli je to AXA nebo Amcico. Dnes můžete nabízet špičkový program a stejně Vás může jiný zprostředkovatel strčit do kapsy ubohým produktem. Proto je důležité si klienty vybírat, jestli nemá klient ke mě důvěru, tak ať si táhne k čertu.Vićtoria má zase jiné mínusy. Ja bych moc nejmenovala, divím se, že se k příspěvku nevyjádřil p. Prášil, mohl by o tom napsat knihu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

ok, jenže já jsem ve Vašem článku nic jiného než "měření podmínek" a rozhořčení nad ztrátou klienta nenašel...A opět upřímně - pokud chci klientovi nezávisle v určitém segmenu poradit a najít vhodný produkt, tak buď mám k dispozici všechny produkty na trhu bez omezení a klient mi za výběr pojistného produktu zaplatí, nebo jsem jen a pouze více či méně úspěšný prodejce pojistek a je jedno jestli jen jedné, dvou či patnácti pojišťoven....A v tom já osobně spatřuji etický kontext, který je bohužel na čs.pojistném a finančně - poradenském trhu zahalen silným mlžením ...Protože - Váš článek by určitě nevzniknul, kdyby onen pan doktor od vás již v prvopočátku měl na výběr i z produktů AMCICA, ne ? Anebo je v ČR problém oslovit nějakých 20 pojišťoven a klientovi vypracovat přehlednou tabulku ? Asi ne, je to spíš jen blokováno smluvní závislostí Vašeho zaměstnavatele vůči jen určitým poskytovatelům pojistných produktů....takže nezávislost a objektivita jsou pak kde ?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dobrý den, pane Jedličko, mohu, tento článek není o vzájemném měření délky pojistných podmínek. Je to tom, že jeden člověk pod rouškou kamarádství nakukal svému kamarádovi lživé informace, čímž jej poškodil. A to je velký průšvih. Ale je fajn, že čtete pojistné podmínky, když bude takových lidí víc, nemusíme se bát klamavých pojišťováku zhola nic. :)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A ještě jednu věc k AXE -V Hlavě II, Díl2, čl.6.1. (5) všeobecných podmínek se píše ...za úraz se nepovažuje tělesné poškození vzniklé v důsledku zvedání nebo přesouvání břemen....Můžete to okomentovat ?

Nahlásit

0
+
-

Dobrý den, paní Zahradníková, chápu vaše rozhořčení, každý se snaží hájit svou smlouvu...Ale upřímně - ani "nejlepší" AXAnemá to, co je nejdůležitější - úrazový důchod. Já jsem našel u Vićtoria pojišťovny úrazovku, kde klient při 50 % TN úrazu obdrží nejen jednorázové plnění, ale i skutečný měsíční doživotní úrazový důchod 12.000,-. S plněním do max.2.000.000,- stojí taková pojistka 300,- pro dospělého, pro dva dospělé - partnery 451,- a pro dítě do 15 let 170,-měsíčně...

Nahlásit

0
+
-

Snaha o reklamu na AXU? Nebo se paní či slečno Zahradníková tolik bojíte konkurence Amcica? Spokojená klientka Amcica.

Nahlásit

0
+
-

Jo i tak se svět bohužel někdy točí ;-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

no nepodařilo, plánuji o tom napsat pokračování s názvem co všechno klienti s klidem "sežerou". Je to běs je to běs :)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A jak příběh dopadl? Myslím, podařilo se rozumnými argumenty ukázat na podvod ze strany kamaráda? (protože tohle podvod podle mých definic teda je :-) )

Nahlásit

0
+
-