Miroslav Novák

Miroslav Novák
Od roku 2010 pracuje jako analytik ve společnosti Akcenta. Zkušenosti v oblasti bankovnictví načerpal v UniCredit Group, kde působil na oddělení Treasury. K oblastem jeho zájmu patří především problematika měnových kursů. Vystudoval bakalářský obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a inženýrský titul získal na Vysoké škole finanční a správní v oboru Finance a finanční služby. Je autorem řady odborných článků a expertních komentářů. V Česku patří mezi nejcitovanější ekonomy.