Alena Géblová

Alena Géblová
Autorka s dlouholetou praxí v ekonomických redakcích. Pracovala jako redaktorka a editorka v titulech Profit, Euro, Lidové noviny nebo Statistikaamy.cz Zajímá se o témata s průřezovým přesahem oborů ekonomie, sociologie, demografie a statistiky. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze a marketing na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.