Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Ještě z toho onemocníte, Andreji. Po nás ať přijde potopa

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Jasně že nemusí.
My to tak také dělali, když jsme hráli sázky a dostihy...Ten kdo hru ovládl, postupně zruinoval ostatní hráče. To ale znamenalo, že hra končí, a musí se svého postavení a drahých koníčků vzdát.
Co jsme udělali? No namalovali stotisícovku, a každý nešťastník dostal "likviditu". A hra běžela dál, prachy samozřejmě tekly k vítězi, ale zdání, že se třeba poštěstí hnala hráče dál.
Nemělo to žádné limity - namalovat se dalo cokoli, takže dokud vám kluci nerozkopli herní pole, šlapalo to jako hodinky, jednou jsme namalovali dokonce milion.
Jo, jasně, je to naprosto psychopatické, taková fuldovská hra s nulovým součtem, a dokud lidem stačí, že se najedí a koupí si par krámů, nejsou v podstatě překážky. Jen jaksi hodnota aktiv roste společně s emitovanou likviditou - když v poli litají miliony, nikdo vám už Napoliho za pár tisícovek neprodá - aktiv už je na to množství peněz moc malo...Kdyby si někdo ulil tisícovku, po deseti kolech je mu shola k ničemu - na stole už lítají cifry o řád větší...
Tohle končí ne rozevíráním nůžek mezi bohatstvím a chudobou, ale jejich rozlomením, bohatí mají nekonečný zdroj likvidity, chudí už kromě zakladních potřeb nemají na nic a čekají, až zase připluje nějaká obálkay sby ještě chvíli mohli hrát. Pro etatistický fuldostát naprosto optimalní stav...
Kdo bude zlobit, vypadne z kola ven....
A lidé jako fulda budou dělat kontrolní komisaře, tak jim lidé nebudou moci nakopat zadnice...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
+28
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Klasické nesmysly o šetření státu v dobrých časech, aby měl stát co utrácet v těch zlých. "Pouhé" zastavení růstu dříve stabilně rostoucího státního dluhu panu Páleníčkovi nestačí, přitom jde z hlediska polistopadového vývoje státního dluhu o zcela zjevnou a nepřehlédnutelnou kladnou výjimku z jinak z velmi neutěšeného stavu.

Problematičnost uvedeného konceptu spoření v dobrých časech na zlé časy spočívá v tom, že již tento (zdánlivě bohulibý) záměr může urychlit příchod oněch zlých časů, ne-li je přímo vyvolat. Současně platí, že ty dobré časy zde nenastaly pouze díky oživení okolních ekonomik. Dobré časy zde nastaly rovněž díky onomu zvyšování mezd a důchodů, resp. především díky tomuto. Nebýt růstu životní úrovně, ocitli bychom se ve státě stále chudých občanů, kteří by se s dopady krize potýkali mnohem hůře, než máme možnost nyní.

Jinými slovy i díky onomu kritizovanému nevytváření rozpočtových rezerv jsme se ocitli v tak dobrých časech, v jakých jsme se ocitli. Pokud bychom se po Kalouskovsku tehdy "odpovědně" chystali na ty zlé časy, pak by ty dobré časy nebyly tak dobré, jak jsme je zažili, pokud bychom se nějakých dobrých časů vůbec dočkali. I zde platí, něco za něco. I příprava na zlé časy něco stojí. Za onu přípravu na zlé časy bychom platili tím, že ony dobré časy by nebyly tak dobré, jak by mohly být.

Lze tak shrnout, že chystáním se na ty zlé časy by se stát předem a jistě(!) vzdával zčásti oněch časů dobrých, a to vše pouze z důvodu možného(!) budoucího příchodu časů zlých! A přitom úplně zbytečně! Uvedeným spořením státu na zlé časy pouze u jednotlivých občanů zajistíme, že časům zlým budou čelit relativně slabší, když současně stát žádné rozpočtové rezervy na horší časy vůbec nepotřebuje, jak je vysvětleno dále.

Od liberála bych navíc očekával, že bude horovat spíše za to, aby se na horší časy připravoval individuálně každý jednotlivec(!), podle svého uvážení a ne stát. Z hlediska připravenosti na horší časy mi přijde určitě vhodnější, pokud budou dané situaci čelit primárně jednotlivci s jejich vlastními rezervami. Proč bychom se v tomto měli spoléhat na nějakou tvorbu státních rozpočtových rezerv? Stát by pouze v dobrých časech jednotlivcům neměl komplikovat tvorbu oněch individuálních rezerv jalovými a zbytečnými snahami o dosahování rozpočtových přebytků (vysoké daně, fiskální restrikce, fiskální "odpovědnost"...), a to platí jak pro dobré, tak pro špatné časy! Současně ale musím dodat, že z hlediska možností čelit ekonomickým šokům by byla kontraproduktivní i nadměrná tvorba rezerv na individuální úrovni jednotlivých ekonomických subjektů. V tomto ohledu jsem chtěl pouze připomenou panu Páleníčkovi, že v jeho náhledu na danou věc dlí zjevný rozpor s "ideologií", kterou zastává.

Nyní k tomu, jak by měl stát v dobrých a zlých časech využívat své rozpočtové možnosti. Pokud stát hospodaří v dobrých časech v podstatě vyrovnaně, čehož jsme byly v minulých letech svědky, pak lze takové chování státu v dobrých časech považovat za odpovědné, úspěšné a prospěšné. Ve zlých časech by pak stát měl pomáhat státními penězi všude, kde je potřeba, bez ohledu na rozpočtové "následky" s cílem eliminovat co nejvíce dopady dané krizové situace.

Názory pana Páleníčka jsou opřeny pouze o jakousi "lidovou moudrost", že jednotlivec by si měl spořit na horší časy, kterou však zcela nepřiléhavě aplikuje na hospodaření státu. Současně pak upozorňuje na pseudomorální problém toho, že netvoření státních rezerv na zlé časy v dobrých časech má za následek razantní zadlužování státu při záchraně ekonomiky ve zlých časech, což následně údajně dopadne na bedra dalších generací, které budou muset onen gigantický státní dluh splatit.


Jaké následky může mít aplikace oné "lidové moudrosti" na stát, jsem již psal výše. Pan Páleníček se však mýlí rovněž v jeho názoru, že v krizi vzniklé státní dluhy bude někdo muset v budoucnu splatit. Z hlediska chodu ekonomiky (o to jediné tady jde) je totiž výše státního dluhu zcela irelevantní veličinou. Nebudu moc přehánět, pokud napíšu, že údaj o státním dluhu je jen bezvýznamným číslem zapsaným kdesi v účetnictví státu.

Stát a jeho v podstatě bezmezné možnosti zadlužit se, zde máme právě proto, aby v krizích nemuseli zbytečně trpět občané státu a firmy v něm podnikající. Stát a jeho státní rozpočet je v podstatě bezedným absorbérem všech negativních ekonomických šoků, umožňující bez fatálních následků přečkat i velmi zásadní narušení chodu ekonomiky.

Chápu, že tento způsob náhledu na státní rozpočet je v příkrém rozporu se současnou doktrínou fiskální "odpovědnosti". Jenže doktrína fiskální "odpovědnosti", která hlásá, že státní dluhy je třeba mít pod kontrolou, neboť jednou přijde den, kdy budou muset být splaceny, je chybná. K tomu, aby státní dluhy musely být splaceny neexistuje jediný racionální ekonomický důvod.

Proč není nutné splácet státní dluhy?


Principiální důvody:

Kdo je dlužníkem a kdo tedy má splácet státní dluh, je každému jasné. Splatit státní dluh musí dlužník, kterým je stát. Avšak jak může stát, který není podnikatelsky aktivním subjektem (a tak to má v tržní ekonomice být) splácet své dluhy? No jedině z příjmů, kterými disponuje, tedy převážně z daní, které platí firmy a občané. Lze tak uzavřít, že skutečnými dlužníky ve vztahu ke stáním dluhům jsou daňoví poplatníci daného státu.

Obdobně netriviální je ale i otázka, kdo je věřitelem státu. Jednoduchá, ale velmi zavádějící odpověď zní, že věřitelem státu jsou aktuální majitelé státních dluhopisů. Uvedené ale platí jen ve vztahu k zcela marginální části státního dluhu (typicky v případech, kdy stát prodává své dluhopisy přímo občanům). Drtivá většina věřitelů jsou ale opět občané a firmy (z nichž drtivá většina jsou také daňovými poplatníky). Zjednodušeně se dá totiž říci, že primárními věřiteli státu jsou aktuální držitelé peněz, které banky vytvořily v okamžiku, kdy tyto peníze půjčily státu. Jinými slovy věřiteli státu není opět nikdo jiný, než zase daňový poplatníci, kteří by tak měli penězi jimi odvedenými na daních splácet státní dluhy v podstatě sami sobě. Ekonomická nesmyslnost této situace, kdy někdo splácí dluh sám sobě, je zřejmě evidentní.

Dalším principiálním důvodem, proč splácení státního dluhu je nesmyslné, spočívá v tom, že peníze, které nejprve stát vybere na daních od daňových poplatníků a pak jimi splatí bankám státní dluh, v bankách prostě zaniknou. Nikdo ty peníze nezíská, nikdo z toho nemá nějaký reálný prospěch. Po pokusu o splacení státního dluhu by tak zde zůstala pouze trpká pachuť z navýšení daní, které bylo nutné pro vybrání dostatečně velké částky, tak aby mohl být státní dluh splácen, pokud by tedy takové zvýšení daní nevedlo nakonec k opačnému vývoji, tedy k poklesu ekonomiky a naopak sníženému výběru daní a tedy naopak k růstu státního dluhu, namísto jeho splacení.


Praktické důvody:

Pokud připustíme, že státní dluhy by měli občané a firmy splatit, pak nám zde vyhřezne další absurdita tohoto počínání. Splacením státního dluhu totiž stát a občané a firmy v něm sídlící vůbec nic nezískají. Splacením dluhu sice dojde k tomu, že v kolonce státní dluh bude zaúčtována nula, současně ale občané a firmy daného státu o částku splaceného dluhu zchudnou. Tato situace nás tedy staví před otázku: chceme splnit naši pseudomorální povinnost splatit státní dluh za cenu o výši státního dluhu zchudneme a odměnou nám bude jen neuchopitelný pocit nulového státního dluhu? Nebo se smíříme s tím, že ve státním účetnictví je zapsána cifra představující státní dluh a dál budeme pokračovat ve svých životech bez zbytečného násilí v podobě splácení státního dluhu, kterým nikdo nic nezíská?


Z vnějšího pohledu pak celá věc vypadá následovně. Buď bude existovat stát s bohatými občany a firmami a prosperující ekonomikou, který je ale zadlužený, nebo budeme vidět stát sice oddlužený, avšak s chudým obyvatelstvem a firmami a s decimovanou ekonomikou. Třetí možnost je ta, že se stát neúspěšně pokusí o splacení nesplatitelného dluhu, kdy zde zbyde ještě zadluženější stát s chudým obyvatelstvem a zdecimovanou ekonomikou. Pro mě je volba zcela jasná. Volím raději život bohatých jednotlivců v zadluženém státě s fungující ekonomikou, než jistotu živoření ve zdecimované ekonomice s chudým obyvatelstvem v možná(!) oddluženém státě.

Dalším důvodem, proč je splácení státního dluhu jen zbytečným masochismem je skutečnost, že "problém" státního dluhu lze vyřešit velmi efektivně a elegantně tak, že jej prostě na trhu skoupí centrální banka daného státu, což se v posledních letech v podstatě běžně děje v rámci kvantitativních uvolňování. Pojem kvantitativní uvolňování podle mě totiž nejspíše znamená, že na primárním trhu se státními dluhopisy QE vytváří nové kvantum prostoru pro nákupy nově emitovaných státních dluhopisů. Vzhledem k tomu, že centrální banku vlastní stát, pak nastává situace, kdy stát dluží instituci, kterou sám vlastní, tedy z určitého pohledu dochází k tomu, že stát formálně dluží sám sobě.


Nevyčítejte tedy vládě, že Vás neškrtila v dobrých časech, protože byste dnes nebyli v takové ekonomické kondici, v níž jste nyní. To, že si stát nevytvořil v dobrých časech rezervy na zlé časy není z mnoha výše uvedených důvodů vůbec důležité. Naopak by bylo chybou, pokud by se o to stát pokoušel. Navíc konkrétně ČR je jednou z nejméně zadlužených vyspělých zemí, takže k dalšímu zadlužování z titulu absorbce i vážných ekonomických šoků má stále obrovský potenciál, bez toho, že by hrozilo, že na nás zaklekne ECB a/nebo MMF s tím, že si tady žijeme moc nad poměry, jako se to stalo Řecku. Také z tohoto důvodu je potřeba mít skutečnou měnovou autonomii, tedy vlastní měnu a vlastní centrální banku, která má příslušné pravomoci a potřebnou míru autonomie, což právě Řecku tak citelně tehdy chybělo.

Uvedl jsem spoustu důvodů, proč by se nemělo trvat na tom, že se státní dluh musí splatit. Zajímalo by mne tedy, zda někdo má relevantní a silnější důvody, proč by se na splacení státního dluhu mělo pohlížet jako na zcela nevyhnutelné.

Nahlásit
-60
+
-

To je demagogické přirovnání. Já přece netvrdím, že když si stát půjčuje a tím navyšuje peněžní zásobu, že tím nic nezpůsobí, že to nebude mít nějaké negativní dopady. Tvrdím, jen že to, co tím stát způsobí bude mít daleko menší následky, než pokud by tak v krizi nejednal. Vy tento kontext v tom svém příkladu ignorujete, a pak Vám vychází ty Vaše absurdity.

Jinak, pokud se bude oceňovat Vámi emitované perpetum se záporným úrokem, pak Vaše kredibilita bude paradoxně přece úplně irelevantní, protože splatit jistinu nemusíte a namísto placení úroku, jej budete inkasovat. Důležitá naopak bude kredibilita toho, kdo od Vás ty perpetua koupí a kdo se zaváže Vám platit úrok. :-) A to mě vede k myšlence, že perpetuum se záporným úrokem bude mít nevyhnutelně i zápornou cenu, takže je docela možné, že ten Váš příklad, kdy chcete prodávat perpetuum se záporným výnosem nelze vůbec realizovat. Jinými slovy zase píšete nesmysly, které nijak na správnost toho, co píši nedopadají.

PS. Pokud je to opravdu tak, že cena konzole se záporným kupónem je záporná, pak konzole je pak jediný finanční nástroj, který vlastně absolutně znemožňuje vydání takového dluhopisu se záporným kupónem. Záporná cena perpetua se záporným kupónem by znamenala, že za takové perpetum platí ten, kdo jej prodává a ten kdo je kupuje, dostává za něj zaplaceno a ten kdo je kupuje platí prodávajícímu úrok. Jinými slovy zápornost úrokového kuponu by se u perpetua projevila tím, že kupující by byl de fakto prodávajícím a prodávající kupujícím. Vidíte, nakonec Vaše absurdní argumenty vedli k nalezení docela zajímavého finančního instrumentu, který efektivně a 100% brání existenci záporného úroku. :-)

Pokud chcete mít jistotu, že se nikdy nedostanete do prostředí záporných výnosů, pak je třeba kupovat jen perpetua. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Koruna je i moje měna a já teď potřebuji 100 mega, takže si je vytisknu, OK? (půjčím si na negativní úrok, ideálně s nekonečnou splatností, tržní cena mého dluhopisu bude vzhledem k mé chabé disciplíně tak 30% nominálu, ale centrální banka ten dluhopis hezky koupí za nominál).

Ostatním, kteří tou měnou platí, to jistě nebude vadit :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Děkuji za tento skvělý analogický příklad a argumentaci k věci. :-) Dnes tolik vzácnou. :-)

U tělesné teploty existuje hranice (okolo 40 stupňů celsia), jejíž dlouhodobější působení na lidský organismus způsobí jeho smrt, přičemž důvody, proč lidské tělo tyto podmínky nevydrží lze lékařsky přesvědčivě vysvětlit.

Oba tyto atributy u ukazatele v podobě poměru státní dluh / roční HDP ale chybí. Nevíme jak velký poměr státního dluhu k HDP a jakým způsobem by vedl k zániku v podstatě nesmrtelného státu.

Pořád mi tedy chybí relevantní ukazatel, jeho hraniční hodnota a důvod, proč při jejím dosažení bude mít ekonomika státu fatální problém.

Vaše analogie je super, ale moc nás k cíli neposunula.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Somálcům posílejte svoje peníze". Čtěte co píšu. Nikde nepíšu, že se Somálcům mají posílat peníze. Píšu o tom, že by se Somálcům nemělo bránit vytvořit si své peníze.

Ta idea není chorá. Kouknete se na film Zázrak z Worlglu (bude se Vám 100% líbit, je to i protistátní agitka a navíc oprávněná). A pak se sem vraťte a vysvětlete mi, jak je možné, že ve Worglu to fungovalo.

https://slusnafirma.cz/alternativni-ekonomicke-systemy/zazrak-worgelu-jako-historicka-inspirace-tom-nakopnout-solidarni-udrzitelnou-ekonomiku/

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ta měna je i Italů a když ji potřebují na záchranu ekonomiky, tak mají právo ji využít když ECB s tím nemá problém, a to tím spíše, že Němců se to nijak nedotkne (to, že si to nemyslí je podružné). Je to společná měna, kde Němci nemají žádné výsadní právo do ní kecat více, než ostatní země. Když se jim to nelíbí, měli by Němci z eurozóny vystoupit a zavést si zpět marku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

"Měli by to nechat na Italech a jejich vládě a centrální bance, když nenesou žádnou odpovědnost za své absurdní jednání. "
To by platilo, pokud by měli vlastní měnu. Průšvih je, že mají stejné Euro...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Prosazujte si, co chcete. Za své a na svém. Somálcům posílejte svoje peníze, svoji měnu, ať si za to kupují třeba vaše brilantní ekonomické analýzy. Ostatní nechte na pokoji, neokrádejte je daněmi, nenuťte je používat měnu, kterou tisknete a rozdáváte Somálcům a českým houmlesům v pomatené naději, že tím něčemu pomáháte.

Prostě idea, že když budete na ostrově se čtyřma negramotnejma domorodcema, tak že si nějak pomůžete tím, že si budete z banánových listů dělat peníze a ty domorodcům rozdávat, aby si za ně od vás mohli koupit v potu tváře vyrobené nástroje a vypěstované jídlo, ta idea je chorá.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Ano, já vím, že jste se mi to pokoušel už mnohokrát vyvrátit tvrzením, že na prodeji zboží, které je zaplaceno penězi, které zákazník dostal za nic od státu, musíte prodělat. Ale já Vám tuhle pitomost také přece nesčetněkrát vyvrátil. :-)

K těm Somálcům. Kdyby Somálsko bylo Vaším odběratelem a hrozilo by, že o něj jako o odběratele přijdete, pak by se Vám jistě vyplatilo, pokud byste Somálsku nebránil, aby hrozbu ekonomické krize odvrátilo tím, že si Somálská centrální banka natiskne peníze na záchranu Somálské ekonomiky. O nějakých Vámi placených daních, které by se posílaly Somálsku na záchranu ekonomiky tu nemůže být řeč. Řeč je o tom, že přiblblí Němci chtějí prostřednictvím jejich soudu ECB zakázat, aby ECB povolila italské(!) centrální bance tisk peněz na záchranu italské ekonomiky. Němci kafrají Itálii do toho, co má dělat, aniž by Němci nesli jakoukoliv odpovědnost za to, jak to v Itálii dopadne. Takže Vaše přirovnání, jak platíte daně na pomoc Somálsku je úplně mimo.

Ty Vaše kydy, jak pekař dá půlku platu státu, aby ty peníze rozdal lidem, které si za ty peníze koupí ty jeho rohlíky jsou přece opět úplně mimo mísu. Stát těm lidem dá peníze, které pekaři nesebere (půjčí si je na to), takže pekař žádné peníze na pomoci svým zákazníkům neodvede a naopak stát jemu zajistí, že o své zákazníky nepřijde, protože díky státu budou mít i v krizi na nákup jeho pečiva. Pekař i zákazníci vyhrávají. Nikdo neprohrává. Pokud by to stát neudělal, všichni by prohráli. Pekař by měl menší tržby a zákazníci by neměli na nákup pečiva. A cena v podobě inflace se v krizi neplatí. V krizi pouze dojde k tomu, že výpadek soukromých peněz v poptávce bude částečně nahrazen státními penězi, takže se pouze předejde snížení inflace, resp. deflaci. Proto se to taky všem vyplatí. Po krizi se vše vrátí zpět do původních kolejí a opět se nastolí standardní stav, kdy si zákazníci na pečivo musí zase vydělávat. Toto není žádný blud, toto je realita, takto to funguje ve vyspělých civilizovaných zemích. Pouze to mnoho lidí neumí pochopit a náležitě ocenit. :-) To samé platí pro ten Váš blábol s ajťákem, co půlku výdělku v BTC odevzdá zákazníkovi na to, aby si od něj koupil jeho software.

Nechat to na lidech, jestli pekař bude v krizi dotovat své zákazníky? Vy jste dobrý. To by ten pekař nakonec mohl zkrachovat stejně jako ti jeho zákazníci. Naopak stát to nesmí nechat na těch lidech, kterým hrozí dopady krize. Stát jim naopak musí pomoci, jinak by nastal zbytečný pokles životní úrovně všech. Proto ten stát máme.

Nicméně v daném duchu s Vámi i souhlasím (i když to nebude to, co chcete číst), a to v tom, že Němec by se neměl srát do toho jestli italský stát zachrání svou ekonomiku nebo ne. Měli by to nechat na Italech a jejich vládě a centrální bance, když nenesou žádnou odpovědnost za své absurdní jednání.

Jádro rozdílů v našich názorech spočívá v pohledu na fungování ekonomiky.

Vy prosazujete prostředí s obavou o vyčerpání omezených zdrojů, s rigidní peněžní zásobou, dokonalou ekonomickou kalkulací, omezeným objemem investic s minimálním rizikem chybných investic, omezováním spotřeby, šetřením, 100% "zásluhovostí" (přitom Vám nevadí bezpracný a bezrizikový zisk z pasivního držení deflační měny), což ale ve finále vede k pomalému růstu, nedostatečnému využití ekonomického potenciálu, minimálním výkyvům ekonomického cyklu, bez možnosti státu krizi zmírnit nebo ji eliminovat zcela, s rizikem dosažení všeobecné chudoby ze stále se snižující spotřebou (životní úrovní) a s rostoucí tendencí ke spoření v deflační měně.

Já prosazuji prostředí podporující cirkulaci omezených zdrojů, s pružnou peněžní zásobou, nedokonalou ekonomickou kalkulací, s neomezeným objemem investic a s větším rizikem chybných investic, s růstem spotřeby, bez šetření, ne 100% "zásluhovostí" (mě vadí bezpracný a bezrizikový zisk z pasivního držení deflační měny ale nevadí mi poskytnutí pomoci potřebným, které umožňuje účetní měna), což ale ve finále vede k rychlému růstu, maximálnímu využití ekonomického potenciálu, větším výkyvům ekonomického cyklu (hlavně nahoru) s možností státu krize mírnit nebo zcela eliminovat, s potenciálem všeobecné permanentní prosperity, se zvyšující se spotřebou (životní úrovní) a s klesající tendencí ke spoření v účetní měně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"A já nyní v tomto smyslu zpochybňuji takovouto automaticky akceptovanou myšlenku, že státní dluhy nemohou růst neomezeně."

A já nyní v tomto okamžiku zpochybňuji takovouto automaticky akceptovanou myšlenku, že teplota lidského těla nemůže růst neomezeně. Jediné co máte v rukách je obecné a nekonkrétní tvrzení, že růst tělesné teploty má své hranice. Já se ptám kde jsou a co nastane při jejich překročení.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

To je stejnej blud, jakej jsem vám tu již mnohokrát vyvracel!

Kdyby to bylo jak říkáte, tak by bylo výhodné zavést v ČR speciální 10% daň z obratu a její výtěžek posílat Somálcům, aby si za něj mohli kupovat české zboží.

Stejnej blud, kterej jste tu šířil již minule ohledně státního násilného přerozdělování: že je pro pekaře vlastně úžasné výhodné dát půlku výdělku státu, ten pak ty peníze z části dá penzistům, celníkům, nezaměstnaným, grantařům a dotačníkům a ti si pak u toho pekaře koupí chleba a proto je to pro něj výhodné - protože prostě poptávka (sice nekoupěschopná, nakupuje se za cizí, ale což). Znovu opakuji že je to totální blud - pro pekaře by bylo DALEKO výhodnější pro tyto lidi nepéct, mít více volna a ušetřit vstupy (od energie po mouku).

To byste rovnou mohl říct, že pro programátora pracujícího za bitcoiny je super výhodné půlku těch bitcoinů dát zákazníkovi, který si pak od toho programátora objedná vývoj nějaké aplikace - čili programátor na konci bude na původním stavu svého bitcoinového "účtu", půl roku bude mít nervy s vývojem té aplikace, bude mít i náklady, ale je to pro něj určitě super!

Mám návrh: prostě to nechme na těch lidech. Ať si to sám ten pekař a programátor zváží - pokud to je tak výhodné, je jasné, co si vyberou. A ať si i Němec zváží, zda je pro něj výhodné tolerovat dluh jihu v systému TARGET2, zda je pro něj výhodné nechat si ředit eurové úspory kvantitativním uvolňováním a financováním jižanských vlád inflační politikou ECB.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Taky se obávám, že tvrdohlaví fanatičtí skopčáci zase utopí Evropu ve sračkách. Rozdíl mezi námi je v tom, že Vy jim v tom fandíte.

Ozdravný mechanismus krizí? O tom byste měl vyprávět, těm na které dolehla Velká krize v 30. letech minulého století. Tenhle "ozdravný mechanismus" je jen planý a nebezpečný ideologický blábol. Stejně jako komunisti razili jako ozdravné opatření ve stylu "naženeme fabrikanty do dolů, ať konečně poznají, co je to pořádná práce".

Pokud není problémem věčné refinancování jistiny státního dluhu, proč by mělo být problémem věčné refinancování části jistiny státního dluhu, kterou si stát půjčil na uhrazení úroků ze státního dluhu?

Pokud je možné převést státní dluhy na perpetua, proč by měl být problém v tom, že státní dluh bude jednoho dne představovat např. tisícinásobek HDP? K čemu je vlastně dobrý ukazatel, který poměřuje státní dluh nakumulovaný např. za 350 let s HDP vytvořeným za jeden jediný rok? A proč to neobrátíte, proč třeba nepoužíváte ukazatel, který by poměřoval nárůst státního dluhu za jeden rok s HDP, které bylo vytvořeno za posledních 350 let?

A pokud byste už nějaké racionální důvody pro použití uvedených absurdních ukazatelů nakonec i našel, jak určíte hodnotu těch ukazatelů, jejíž překročení bude znamenat neudržitelnost takové situace? A co vlastně bude podstatou té neudržitelnosti? Proč právě překročení nějaké hodnoty nějakého ukazatele bude nutné považovat za neudržitelné. Co strašného se stane, když té hodnoty ten ukazatel dosáhne?

Jediné co máte v rukách je obecné a nekonkrétní tvrzení, že růst státních dluhů má své hranice. Já se ptám kde jsou a co nastane při jejich překročení. Základem kritického myšlení je pochybovat o automatických "pravdách", které jsou všem předkládány jako samozřejmě platné. A já nyní v tomto smyslu zpochybňuji takovouto automaticky akceptovanou myšlenku, že státní dluhy nemohou růst neomezeně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

Vy stále vycházíte z nesprávné premisy, že pracovití Němci něco platí líným Řekům. To je ale pouhá hloupá mediální zkratka, která nemá se skutečností nic společného.

Pokud Němci zablokují pomoc Itálii a Španělsku, nakonec na to sami doplatí, protože oni vyváží do Itálie a Španělska svou produkci. Němcům klesne nakonec ekonomika obdobně jako těm, kterým zablokovali pomoc z peněz, které nikomu nepatří, které pro tento účel budou teprve vytvořeny navíc italskými a španělskými bankami. A tímto stupidním jednáním nakonec Němci uškodí nejen Italům a Španělům ale i sobě samotným. Produkce, která nemá koupěschopné odbytiště, nadělá problémy každé ekonomice, bez ohledu na to, jak byla dříve efektivní a spořivá a vzorná.

Je to jednoduché, když budete usilovat o to, aby zchudli Vaši zákazníci, nakonec jejich chudoba dolehne i na Vás. Prostě o ty zákazníky přijdete a jiné v krizi nenajdete. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Tak.

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1259798278738186241

http://www.ecofin.cz/clanek/582606/je-to-nemecka-verze-brexitu-co-znamena-rozhodnuti-nemeckeho-ustavniho-soudu

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Jj, jak jest zmíněno v komentářích, pro Německo bude teď levnější, když opustí eurozónu oni :-)
Je to hra o čas.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Zjednodušeně řečeno:

Buď Němci nepůjdou rudo-zelenou fuldocestou a Itálie zkrachuje dříve.
Nebo Němci půjdou zeleno-rudou juldocestou a zkrachuje celá EU :-) , jen o něco později.

Jinak se sluší podotknout, že italský vládní dluh není zdaleka tím jediným problémem:
https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1259614055943340034

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Asi s těmi zelenými máte pravdu - oni jsou voleni s tím, že voliči se mylně domnívají (věří) že jejich rétorika je agresivnější než bude reálná politika, kde budou muset nakonec jít do kompromisu.

Podle mých kontaktů do Německa (samozřejmě omezených a zaměřených do specifické sociální bubliny) se vnímání zelených poměrně rychle posouvá do polohy - "oni to myslí dobře, ale jsou příliš fanatičtí. Volit je budeme jenom když nehrozí, že by získali příliš velký podíl na moci."

Údajně ale voliče odrazují stále častější půtky mezi různými frakcemi Zelených a jejich vzájemné osočování. To v Česku spíše působí jako všeobecné pobavení, Němce s jejich vrozenou disciplínou ale tento způsob jednání popouzí a Zeleným ubírá na přitažlivosti.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Sdílím vlastně stejný názor až na jednu záležitost.
Domnívám se, že jste až příliš velký optimista ohledně zelených v Německu. Aktuální opinion polls nenasvědčují ani trochu, že by je většinová německá společnost měla plné zuby, právě naopak.
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_next_German_federal_election
Mají vysokou podporu zejména v západní části (tedy mimo bývalou DDR). Někteří zelení už trénují na pozici Bundeskanzler a věří, že se to stane (což by byla samozřejmě katastrofa). Levá strana spektra sice oslabila po propadu SPD, ale "vrátilo se to" právě v těch zelených. Na pravé straně je víceméně pusto (jako bych viděl giff s Travoltou :-) ). Navíc, kdo ví, co bude až AM skutečně půjde pryč, když AKK, která zeleným tak okatě nenadbíhala, to vzdala dřív , než cokoli mohlo začít.
Itálie si to samozřejmě vyžere, a bude to začátek rozpadu eurozóny a pokračování rozpadu EU (s tím, že nejenom tomu poslednímu budou soudruzi "kupředu levá", tedy i většina německé politické scény, bránit všemi silami a všemi prostředky).

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nepochybuji o tom, že Německo nechá Itálii padnout. Vzájemná nevraživost mezi Němci a Italy je tak obrovská, že ústupky už nepřicházejí do úvahy - voliči obou stran by je považovali za nepřijatelnou slabost jejich politiků

Nemohlo to dopadnout jinak -. svět, který stojí na představě, že lze tiskem peněz vyřešit každý problém, vybuchne jako papiňák, protože místo ozdravných mechanismů krizí, firemních krachů a pozitiv nezaměstnanosti (nutí člověka vážit si práce, vzdělávat se, rozmýšlet svá rozhosnutí s výhledem do nejisté budoucnosti, krotit emoce...) vytváří u mnohých pocit falešné jistoty, u jiných frustraci z toho, že tvrdá práce a činorodost jsou nedoceněny.

Kde jsou ty časy, kdy Italové pouze Angelu Merkel nazývali "velký zadek", dneska o ní píší jako o "Hitlerově vnučce." V Itálii se dnes demonstrativně pálí vlajky EU a policie tomu přihlíží.
Italští ministři a premiér oficiálně děkují Číně, Rusku a tleskají kubánským doktorům.
Němci skřípou zuby, protože jim nikdo oficiálně nepoděkoval za 8 tun zdravotnického materiálu, který do Itálie poslali, ani za speciál, který převezl několik desítek nejtěžších případů COVID do německých nemocnic.

Nadto za eurobondy pro Italy v Německu lobují zelení, kterých má dneska většinová německá společnost plné zuby.

Němci se ptají, z čeho chtějí Italové zaplatit půjčky -- když od roku 1981 vysolili jen na úrocích 3.8 bilionu € (přepočteno na dnešní úroveň), což představuje 200% jejich HDP. I když žádné půjčky nedostanou, odhaduje se, že letošní rok Itálie skončí s dluhem okolo 190% HDP. I kdyby jejich dluh byl přerolován do perpetuit a nemuseli splácet jistinu, je otázkou, zda vůbec dokáží splácet úrok.

Němci nechají Itálii vlastnímu osudu. Nepochybně už ani Němci nechtějí EU.
Itálie nebude sama - už zkolabovala Argentina (což je u ní tak pravidelné jako příliv a odliv Pacifiku) a cca před měsícem vyhlásil default Ekvádor . kterému k tomu významně dopomohla "spolupráce" s Čínou.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Zase na nás hrajete nechápavého?
Zase předstíráte, že nevidíte tu "tragédii obecní pastviny"?
Měl jste někdy s někým něco společného, nějaká majetek?
A stalo se, že část spoluvlastníků se chovala zodpovědně, ale nějaký vyčůraný spoluvlastník to začal (na úkor ostatních) dojit a obohacovat se a tak se k němu nakonec přidali všichni až ten majetek vydojili k smrti?

Opravu nevidíte, že se společnou měnou je to to samé?
Opravdu nevidíte, že když si nezodpovědné jižní země budou tisknout peníze (a ano, nové peníze vznikají v tom vašem cinklém systému dluhem, na tom se myslím i shodujeme) a Němci ne, takže prostě němečtí střadatelé budou dotovat jižanské lehkoživky?

Právě proto Bundesbanka (a dtto německý volič) toto nerada vidí. Za ten váš nápad by vám tak akorát dali dali 25 na holou. Nápad, že Němci si peníze tisknout nebudou, ale budou přihlížet, jak si společnou měnu, ve které si Němci spoří na penzi, tisknou špagetožrouti, žabožrouti a pijáci ouza?

Přijde mi zcela logické, že Bundesbanka (a německý volič a potažmo tedy i politik) tuhle jižanskou žranici za peníze německých penzistů chce zarazit.

Vy zde sice budete plácat něco o tom, že to jižanské zadlužování a tisk EUR není na úkor německých střádalů. Asi proto, že vy jste ten nejchytřejší - moudřejší než všichni analytici Bundesbanky, IFO Institutu, atd... Prostě utimátní dumájev a akaďěmík Julděnko, kterému IFO a Bundesbanka nesahá ani po kotníky.

Jižani se k něčemu zavázali (maastrichtská kritéria, pakt stability, limity na deficity a zadlužení), tak ať to dodržují, nebo ať odejdou.

Něco vám navrhnu: zaveďte si společnou měnu, kterou budete sdílet jen vy s obyvateli Chanova. A ti obyvatelé Chanova si tu měnu budou moct tisknout. A když se vám to nebude líbit, tak vám poradím, ať VY si ji netiskněte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Jj, už běžím :-) Musím u toho klečet na hrachu?
Označte prosím přesně tu část mého textu, kde tvrdím ten nesmysl, co jste mi připsal včetně použití slova „výhradně“.
„Správnost názorů“ dovozujete pouze na základě „důkazu úporným tvrzením“ (děkuji za přiléhavý výraz) a goebbelsovským omíláním furt dokola. Veškeré Vaše argumenty byly už dávno a už nesčetně krát vyvráceny, přesto však pokračujete v šíření bludů, kterým říkáte „správné názory“. A pokud je někdo byť jen trochu nesdílí, sklouzáváte k „argumentaci“ „ad personam“ (což ovšem jinde popíráte) nebo vulgaritě či zesměšňování. Nepřesvědčil jste nikdy nikoho, jediný, kdo tvrdí, že Vaše názory jsou správné, jste Vy. Jj, teď zase nasadíte kadrillu nebo pustíte nějaký bonmot...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Vždyť je to jednoduché. ECB rozhodla o zavedení programu nákupu státních dluhopisů, nicméně ty nákupy provádí centrální banky jednotlivých zemí eurozóny. Pokud Deutsche Bundesbank považuje tyto nákupy za něco, co je v rozporu s mandátem Bundesbanky nebo ECB, nebo na nich vidí jakýkoliv jiný problém, nechť Bundesbanka německé ani jiné státní dluhopisy nenakupuje. Nemyslím si, že ECB to může Budesbance přikázat. Zakázat asi jo, ale přikázat? Těžko. Německá ekonomika nejspíš ty nákupy vůbec nepotřebuje. Ostatní země ale tyto nákupy potřebovat mohou. Proč by jim do toho měla kecat Bundesbanka nebo německý ústavní soud? Ať si Němci hledí svého a neserou se do řešení problémů ostatních zemí. Pokud Němci zabrání pomoci Itálii a Špnělsku, nebudou to Němci, kdo bude nést přímé následky krachu italské nebo španělské ekonomiky. Zase tu máme tu německou rozpínavost a pocit nadřazenosti všem jiným národům. Tohoto genu se Němci jen tak nezbaví.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Ale no tak, to se nestydíte tvrdit, že správnost názoru se odvíjí výhradně od toho, kolik lidí jej zastává, notabene pouze v diskuzi zde na finmagu? Zamyslete se hluboce nad sebou.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Vy si opravdu vždy najdete v mých příspěvcích to co chcete, ale často to co tam vůbec není. Nikde nezpochybňuji pravdivost údaje o počtu přívrženců pana Karpiše. Jen tvrdím, že z hlediska správnosti názorů je počet přívrženců zcela irelevantní a jako zářný příklad jsem Vám uvedl Hitlera, který měl velmi velký počet přívrženců a jehož mnohé názory lze jen stěží považovat za správné.

Co se mnou? Spíše, co s Vámi chlapče? Přestaňte se unavovat argumentací ad personam a začněte s argumentací ad rem. :-) Nebo svým znalostem a svému úsudku natolik nevěříte a musíte se spoléhat na schopnosti pana Karpiše nebo členů NERVu?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Příčinou TÉTO(!) nestability bankovního systému - myšleno nestability způsobené runy na banku. Je tak zjevní, že nevylučuji existenci jiných rizik nestability bankovního systému.

Píšu také, že riziko nestability současného bankovního systému z hlediska možného nedostatku hotovosti při runech na banku je dnes docela dostatečně systematicky ošetřeno a že za hlavní riziko nestability bankovního systému považuji riziko ztráty solventnosti.

Co na tom, nechápete? V čem je problém? Pan Pleska nic mazat nemusí. :-)

Hiršův index fakt neřeším. Tento druh soutěžení mě nijak neoslovil. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/evropa-kdo-ohlida-hlidace.A200506_230157_p_zahranici_wag

https://www.investicniweb.cz/jak-nemecky-soud-prekrocil-rubikon-aneb-kde-jsou-mantinely-evropskeho-kvantitativniho-uvolnovani/

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/statni-kasa-bez-rousky

Nahlásit

+1
+
-

to myslíte kadrilu fuldovičovnu kadrilovou?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Ale no tak... Zcela zlovolně a záměrně opomíjíte ty nesčetné davy příznivců tady na Finmagu! A mraky těch, co dokázal svými argumenty přesvědčit a ještě houfy na pravou víru obrácených! To jste neměl, to není od Vás hezké. Je vidět, že si nevážíte daru bezplatné hluboké edukace, jehož se Vám nezištně dostává. Zamyslete se!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Když už chcete mermomocí tvrdit, že počet odběratelů je podvodná informace, zadejte si do Google
link:www.jurajkarpis.com

Pak to zkuste na vaši webovou stránku, kde obhajujete své názory - OMG, já zapomněl, vy žonglujete miliardami, ale své vlastní webovky si dovolit provozovat nemůžete.

Zkusil jsem i Hirschův index na vaše jméno a nic. Ani na seznamu NERVu, který radí Babišovi, nejste.

Slovy klasika: "Tak co chlapče s vámi...?"

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Napsal jste:

"Příčinou této nestability bankovního systému může být překvapivě především nedostatek státních dluhopisů v držení bank, tedy nedostatečná velikost státního dluhu!"

Snad abyste požádal pana Gabriela Plesku o smazání, protože toto tvrzení tady stále bude a těžko už někdy budete přesvědčovat ostatní, že vaše příspěvky nejsou pouze ekonomický dadaismus.

Mimochodem - při vaší edukativní plodnosti - snažil jsem se dohledat váš Hirschův index a kde nic tu nic. Nevíte proč tomu tak je?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Oil market? Proboha ne! Vždyť tam fungují zcela oficiálně kartelové dohody. Tomu trhu chybí naopak něco jako celosvětový ÚOHS, který by jim to kartelování zatrhl. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-
Zobrazit další