Plzeňský kraj. Kde se čepují řízné inovace

PR článek
PR článek | 30. 8. 2021

Když se řekne Plzeňský kraj, většina lidí si okamžitě vybaví chuť nejlepšího piva na světě, krásnou šumavskou krajinu a plzeňskou Škodovku. Na úspěšnou průmyslovou historii dnes v kraji navazují a soustředí se na rozvoj výzkumu a inovací.

Plzeňský kraj. Kde se čepují řízné inovace

Zdroj: Plzeňský kraj

Podpora výzkumu a vývoje je jednou z možností, jak reagovat na nepříznivý demografický vývoj a být atraktivním krajem pro mladé rodiny, studenty, firmy i investory. Sázka na nové technologie se zvlášť v současné nejisté době vyplatí víc než kdy dřív.

V Plzni postupují systematicky podle Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie), aktualizované v polovině roku 2020. Cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů. Charakteristiky vývoje Plzeňského kraje a změny v průmyslu, zaměstnanosti a vzdělávání, vyvolané například digitalizací a robotikou, jsou silným argumentem pro změnu dosavadního přístupu k podpoře ekonomického rozvoje regionu.

Ve strategii byla formulována vize výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji do roku 2035 a definovány hlavní oblasti nutné změny:

  • Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace – zajištění dostatku a kvality lidského kapitálu
  • Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace – především rozvoj vztahů a infrastruktury
  • Kapacity – rozvoj kapacit výzkumných pracovišť a jejich využití pro praxi
  • Inovace – rozvoj inovačních aktivit v různých sektorech
  • Marketing – posilování značky kraje skrz výzkum, vývoj a inovace

V čem je kraj špička

V rámci strategie byla rovněž vymezena takzvaná inteligentní specializace Plzeňského kraje, tedy oblasti, které jsou dnes na špičkové mezinárodní úrovni. Koncept inteligentní specializace se v poslední době uplatňuje v rámci strategií ekonomického rozvoje v řadě regionů EU. Specializace předpokládá především kvalitní identifikaci perspektivních oborů, ve kterých má region předpoklady vyniknout a které mohou představovat významný faktor jeho budoucí ekonomické konkurenceschopnosti. V přípravné fázi inteligentní specializace v Plzeňském kraji, která byla zaměřena na identifikaci oborů inteligentní specializace kraje, byl kromě analýzy dat důsledně uplatňován proces podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. entrepreneurial discovery process – EDP). Výsledkem je vymezení čtyř oborových priorit neboli domén. Těmi jsou:

  • Nové materiály
  • Inteligentní výrobní systémy
  • Chytrá mobilita
  • Biomedicína a technika ve zdravotnictví

Pro každou z oborových priorit je v Plzeňském kraji vytvořena oborová inovační platforma, ve které jsou zapojeni zástupci podnikové, výzkumné a veřejné sféry, kteří společně hledají další konkrétní možnosti spolupráce a rozvoje dané domény.

Svou činnost tak zahájily oborové inovační platformy Chytrá mobilita, Inteligentní výrobní systémy, Nové materiály a Biomedicína a technika ve zdravotnictví, jejichž vznik iniciovala loňská konference Inteligentní specializace regionu. Cílem konference bylo nalezení oborů a technologických směrů, které mohou při vzájemné spolupráci výzkumných institucí a firem nejvíc přispět ke konkurenceschopnosti Plzeňského kraje. Ve čtvrtek 21. října se chystá její další ročník, který současný stav vyhodnotí a vytyčí další cestu.

Informace nejen o strategii jsou dostupné na webu www.inovujtevpk.cz a na LinkedIn profilu Smart Pilsen Region či na FB profilu GetSmart.

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.