Chlapi, buďte sestry! Změny pracovního trhu nutí muže do zaměstnání, kde dominují ženy

Janette  DillováJill  Yavorsky
Janette Dillová, Jill Yavorsky | 14. 1. 2020 | 1 komentář | 5 451
gendermzdyreforma zdravotnictvízdravotnictví

Průnik mužů do profesí, kde zatím typicky převládají ženy, by mohl mít příjemné pozitivní účinky i pro ty ženy. Mohl by například přinést vyšší mzdy.

Chlapi, buďte sestry! Změny pracovního trhu nutí muže do zaměstnání, kde dominují ženy

Za několik posledních desetiletí ve Spojených státech ubylo nebo vymizelo mnoho dobře placených pracovních míst, na kterých bývali zaměstnáni především muži, například v průmyslu. V té samé době zřetelně přibylo míst v oborech, kde dominují především ženy, jako je vzdělávání a zdravotní péče.

A jsou to právě tyto profese, kde můžeme pozorovat jedny z největších růstů v celé ekonomice. A to jak z hlediska počtu nových míst, tak s ohledem na výši mzdy.

Jsme socioložky, které zajímá následující otázka: Jestliže budoucnost je v profesích, kde teď převažují ženy, co přiměje muže, aby se o ně taky ucházeli?

Kdo tady pracuje?

V několika uplynulých dekádách ženy hodně pokročily a dařilo se jim pronikat do odvětví, kterým dominovali muži – do financí, práva a lékařství –. Muži v obsazování míst v oblastech, kde dominují ženy – tedy mimo jiné mezi učitele, zdravotníky nebo personalisty – moc nepostupovali.

Muži se převážně ženským pozicím vyhýbali ze dvou hlavních důvodů. Jednak: nastoupit do takové práce, která zpochybňuje ideály mužnosti (ke kterým patří i to, že si muž drží distanc od ženských aktivit), může znamenat vzít na sebe společenské stigma.

Druhý důvod je potom to, že práce, které dělají převážně ženy, bývají hůř placené než ty převážně mužské, i když se požadavky na dovednosti a vzdělání výrazně neliší.

Ne všechna převážně ženská zaměstnání jsou ale placená špatně. Zdravotním sestrám například často nabízejí vysoký plat, spousty benefitů a jistoty. Přesto jsou i tady muži ve výrazné menšině, je jich kolem 13 procent. Dřívější průzkumy ukázaly, že se o práci v zaměstnáních, která dělají především ženy, uchází jen malé množství mužů.

Nás ale zajímalo, jak se budou chovat muži, kteří přijdou o místo a stanou se nezaměstnanými. Zváží i práci, kterou častěji dělají ženy?

Není to čistě akademická otázka, hodně mužů – zejména mužů z pracující třídy – může dřív nebo později během svého profesního života nezaměstnanost potkat.

Naše nedávná studie ukázala, že když jsou muži nezaměstnaní, jsou o místech, na kterých jinak převažují ženy, ochotnější přemýšlet. A když takovou práci vezmou, často na tom v porovnání s bývalým zaměstnáním vydělají.

Nárůst platu a prestiže

Mužům, kteří přestoupí do převážně ženských prací, roste proti minulé práci mzda v průměru o čtyři procenta, pozice, na kterou přejdou, mívá také znatelně vyšší prestiž.

V porovnání s tím se plat i prestiž mužů, kteří nastoupili buď do převážně mužských zaměstnání, nebo do zaměstnání s vyrovnaným zastoupením žen a mužů, držely na stejné úrovni jako dřív nebo se i snížily. Příklady z genderově smíšených zaměstnání zahrnují výpovědi pojišťovacích agentů, správců nemovitostí a maloobchodních prodejců.

Naše studie naznačuje, že převážně ženské pracovní pozice by mohly nezaměstnaným mužům pomoci zmírnit běžné efekty „zjizvení“ ze ztráty platu nebo prestiže z minulého zaměstnání.

Pokud je tendence v převážně ženských zaměstnáních platit méně než u srovnatelných převážně mužských pozic, jak si vysvětlit, že muži po přestupu do nich proti bývalé práci získávají? Domníváme se, že snad někteří muži můžou být ochotní vzít převážně ženskou práci jedině tehdy, když to pro ně bude znamenat vyšší plat nebo prestiž. Možná tedy výhradně cílí na výrazně lepší místa, než měli.

Zaměstnavatelé taky můžou u mužů oceňovat jejich dosavadní pracovní zkušenosti na převážně mužských nebo smíšených pracovních pozicích a umožní jim přístup k vyšším pozicím.

Zvláště tady se můžou v budoucnu při vstupu mužů do převážně ženských zaměstnání objevit výhody jako „efekt skleněného výtahu”. Výzkum o mužích v netradičních oblastech ukázal, že heterosexuální bílí muži jsou často mnohem rychleji umísťováni do vedoucích pozic, jako by jeli neviditelným – ovšem velmi skutečným – výtahem na vrchol.

To ostře kontrastuje se skleněným stropem, na který na kariérní cestě vzhůru naráží mnoho žen a který přispívá genderové nerovnosti i v oblastech, kde jsou zaměstnané převážně ženy

Nicméně podobné výhody se na pracovní pozici v převážně ženských odvětvích kumulují, jen dokud na ní zůstává muž, a přesvědčivý výzkum socioložky Margarity Torreové přináší pochybnosti, že muži na těchto místech zůstanou dlouhodoběji.

Ukazuje, že mnoho mužů využívá práci v převážně ženských profesích jenom jako přestupní stanici před návratem do převážně mužského nebo genderově smíšeného pracovního prostředí.

Očekávané změny na trhu práce USA

Data: U.S. Bureau of Labor Statistics. Pozn: názvy jednotlivých profesí jsou jen přibližné, značná část nemá českou obdobu

Muži, jděte ženám zvýšit mzdy

To, že muži budou dělat „ženskou práci“, neovlivní pouze jejich kariéry. Bude to mít dopady i společenské.

Práce, které se tradičně spojují se ženami, jsou v americké ekonomice především pečující profese jako učitelství, péče o děti nebo zdravotnictví.

FINMAG V NOVÉM DESIGNU JE TADY. CO SE V NĚM DOČTETE?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

UMĚNÍ JE BYZNYS • „Toho Picassa jsem neměl prodávat,“ říká Patrik Šimon, majitel 20 tisíc artefaktů • Proč jde cena uměleckých děl nahoru? Jaké padají rekordy v aukcích • Dokáže AI malovat jako Monet nebo Mucha?

BYZNYS JE UMĚNÍ • Mléko jako od babičky vyrábí Radim Hrůza z Vysočiny • Pivní sen, ze kterého se zatím neprobudila spolumajitelka Rodinného pivovaru Švihov Anna van der Weerden

STYL JE HRA • Dům architekta Petra Stolína jako způsob poznání • Cestovní kancelář Ježíš Kristus funguje úspěšně už stovky let • Elegie za spalovací motor

HRY, SNY, RADOSTI • „Čekala jsem to horší,“ říká třetí Češka, která vystoupala na Mount Everest • Dunajská delta je zase planetou ptáků • Proč si Martin Vajda, spolumajitel vinařství Sonberk, čte knihy feministek?


Tvrdíme, že za práci na těchto místech, převážně obsazovaných ženami, si lidé zasluhují lepší mzdy nezávisle na tom, jestli do nich nastoupí nebo nenastoupí muži. Nicméně angažmá mužů by status a ekonomickou hodnotu těchto profesí mohlo vylepšit. Ve skutečnosti výzkum ukázal, že poté, co muži nastoupí do převážně ženských pozic, platy spíš vzrostou. Může to být tím, že zaměstnavatelé jsou ochotni za práci významněji ocenit muže nebo třeba tím, že s muži ochotněji vyjednávají o výši odměn.

Vstup mužů do převážně ženských zaměstnání by mohl také pomoci zredukovat potenciální nedostatky sil na trhu práce, jako jsou ty, které se čekají ve zdravotnictví. Vzhledem k předpokládanému přibývání míst v mnoha zatím převáženě ženských profesích pak tato místa můžou mužům nabídnout stabilitu a pracovní příležitosti.

Mimo to vstup mužů do převážně ženských profesí může protlačit to, co my a mnoho dalších akademiků a akademiček vidíme jako potřebný posun v tom, jak společnost hodnotí práci tradičně vykonávanou ženami. Kdyby byly převážně ženské pracovní pozice hodnoceny stejně vysoko jako srovnatelné převážně mužské pracovní pozice, příjmy žen na těchto pozicích – a tím pádem i ekonomický status žen – by se zvýšily.

Náš výzkum ukazuje, že ekonomické podmínky silně nahrávají tomu, že muži budou vstupovat do odvětví, kde dřív dominovaly ženy. A nejde už jen zdaleka o to, že je k tomu bude postrkovat ekonomický šok. Růst platů u převážně ženských profesí a odstranění stigmat spojených s tím, když je vykonávají muži, by znamenaly velký kus cesty v začleňování mužů do těchto pozic a odstranění genderové nerovnosti mezi pracujícími.

Text, který původně vyšel na The Conversation, pro Finmag přeložil Jaroslav Michl

Autor článku

Janette  Dillová

Janette Dillová

Jeanette Dillová učí na University of Minnesota.

Autor článku

Jill  Yavorsky

Jill Yavorsky

Vyučuje sociologii na University of North Carolina – Charlotte. Ve své současní práci zkoumá vzorce a mechanismy segregace při zaměstnání, dynamikou rodiny a zaměstnání a dělbou práce mezi čerstvými rodiči.