Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Kdo nemá rád růst, nemá rád lidi

Bjørn Lomborg
Bjørn Lomborg | 23. 10. 2018 | 5 komentářů | 7 244

Pokud chceme, aby se lidé zajímali o životní prostředí, musíme je nejdřív nechat zbohatnout tak, aby mohli myslet i na něco jiného, než za co se dneska najedí. Žádat ve jménu planety o zastavení hospodářského růstu je kontraproduktivní. A od lidí zakotvených v bohatých zemích pokrytecké.

Kdo nemá rád růst, nemá rád lidi

Na 240 akademiků ze svých slonovinových věží vyhlásilo, že hospodářský růst škodí Evropě i planetě. Společně se stoupenci „nerůstové ekonomiky“ z celého světa na toto téma uspořádali ve dvou měsících konference v Méxiku, Malmö a Bruselu.

Jejich úsilí je předzvěstí návratu k někdejšímu dávno překonanému strašení ekologickou katastrofou. Je to postoj odtržený od reality a je to taky pohrdání miliardami lidí na celém světě.

Tito aktivisté tvrdí, že musíme zastavit hospodářský růst, že planeta překračuje meze toho, co životní prostředí ještě unese, a že stoupá nerovnost mezi lidmi.

Jenomže pokud jde o nejdůležitější otázky životního prostředí, hospodářský růst problémy nevytváří, nýbrž je řeší. Nejčistší místa nejsou nejchudší země, ale bohatší ekonomiky, které si uklízejí na vlastním prahu. Jak společnosti bohatnou, lidi si můžou dovolit přestat se strachovat o stravu a o hygienu a začít si dělat hlavu s životním prostředím.

Lomborg v Česku

Náš rozhovor

„Pokud se nám podaří přesměrovat jedno procento českých veřejných peněz a tohle procento přinese desetinásobek v budoucnu, pomůžeme vám z dvanácti zbytečně utracených miliard udělat 120 miliard příjmů,“ tvrdí Bjørn Lomborg v rozhovoru pro Finmag:

Jak zabránit plýtvání z českého státního rozpočtu

Největším environmentálním zabijákem je znečištění vzduchu v interiéru. Jeho obětí jsou chudí lidé, kteří musí pálit dřevo a zvířecí trus, aby si uvařili a ohřáli se. Jak společnosti bohatnou, můžou si lidi dovolit čistší technologie. V roce 1990 znečištění vzduchu v budovách zapříčinilo víc než osm procent úmrtí; v roce 2016 to bylo 4,7 procenta. přestože lidí neustále přibývá, každoročně v důsledku znečištěného vzduchu v budovách umírá o 1,2 milionu lidí míň.

Když některá společnost vyrůstá z krajní chudoby, znečištění venkovního vzduchu se nejdřív zhoršuje. Pak ale zase výrazně opadá, jelikož růst, technologické změny i postoje veřejnosti ovlivňují přístupy a předpisy. V Číně například emise oxidu siřičitého dosáhly vrcholu v roce 2006 a od té doby klesají.

Světové lesy vyprávějí podobný příběh. Většinu dějin lidstva byly stromy, všude kde se usadil člověk, decimovány. Vyšší zemědělské výnosy a měnící se postoje způsobily, že bohaté země lesy rostoucí měrou ochraňují a pracují na znovuzalesnění.

Hospodářský růst navíc zajišťuje lepší přístup k podstatným věcem, jež většina lidí na planetě požaduje nebo chce: zdravotnictví, školství, bezpečnosti a mobilitě. Jak uvnitř jednotlivých zemí, tak napříč mezi nimi platí, že spokojenost se životem stoupá s vyššími příjmy. Studie uskutečněná v Evropě, která zkoumala, jestli hospodářská prosperita zlepšila kvalitu života, zjistila, že „kvalita života Evropanů je lepší v bohatších společnostech“.

Hybatelé kampaně za nerůst tvrdí, že jejich hlavní starostí je nerovnost, ale záměrně přehlížejí naprostou většinu planety. USA zažívají zřetelný vzestup nerovnosti: horní 1 procento si v roce 1913 vydělalo 18 procent příjmů; v roce 1976 údaj klesl na 10,4 procenta a v roce 2014 se vrátil na 20 procent. Ve většině světa se ale zkušenost výrazně liší, včetně kontinentální Evropy a Japonska, kde si horní jedno procento oproti době před sto lety vydělává zhruba polovinu. Celosvětově se nerovnost snižuje, protože se mnohem víc lidí v rozvojovém světě vymanilo z chudoby.

Příjmy ale nejsou jediným ukazatelem klesající nerovnosti. Polovina všech přírůstků k blahobytu v letech 1960 až 2000 pramení z toho, že žijeme déle a zdravěji. V uplynulém půlstoletí se mezera mezi očekávanou délkou dožití v nejbohatších a nejchudších zemích světa zúžila z 28 na 19 let. V důsledku toho je nerovnost co do délky života nižší než v posledních dvou staletích.

FINMAG NA PRÁZDNINY!

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

Na internetu naletíš hned, říká Mikýř. Jakub Jetmar se ptá, jak je Martinu Mikyskovi v dresu strážce webové morálky, který drtí internetové pokrytce i prodejce hrnců

Start me up! Pavel Jégl zkoumá, jak chystáme půdu startupům • Michal Hron s Andrejem Kiskou ml. na lovu jednorožce • Martin Vlnas se ptá šéfa CzechInvestu, co má pro startupery • Jak se stal z Izraelců startup nation?

Drogy vyhrály. Před 50 lety Richard Nixon vyhlásil válku drogám. Prohrály USA, prohrály země, které do vojny zatáhly. Ale zas to stálo hodně peněz

FIN. Bitcoin drž, utrácej špatné peníze. Dominik Stroukal představuje kryptomilionáře z chatrče • Josef Tětek ví, že bitcoin není bio. Ale zelená, neb se to vyplatí • Rádce Petra Kučery, šéfa Peníze.cz


Globální obchod a hospodářský růst proměňují životy v rozsahu, jaký byl kdysi nepředstavitelný. Před dvěma sty lety žilo v bídě zhruba 94 procent planety. V roce 2015 Světová banka zjistila, že v krajní chudobě vůbec poprvé žije méně než 10 procent světové populace. Od roku 1990 do dneška se počet lidí žijících v krajní chudobě snížil o víc než miliardu.

Soudobí malthusiánci se staví proti šíření těchto obrovských přínosů do dalších částí světa, protože mají za to, že globální oteplování bude tak zlé, že zastavení růstu ospravedlňuje. To protiřečí Mezivládnímu panelu Organizace spojených národů ke změně klimatu (IPCC), který uvádí, že „ve většině hospodářských odvětví bude dopad změny klimatu malý ve srovnání s vlivy jiných jevů“ – třeba změn počtu obyvatel, věku, příjmů a technologií.

Podle IPCC celkový dopad klimatických změn dosahuje v současnosti celkem zhruba nula procent HDP a v roce 2100 vyjde na 2–4 procenta HDP. To je sice problém, ale ani zdaleka to není důvod, abychom lidem brali příležitost zbavit se chudoby.

Řešení změny klimatu – tak jako v případě mnoha jiných problémů – přinese technika. Musíme vynaložit mnohem větší úsilí, které zajistí, že zelená energetika bude levnější a účinnější než fosilní paliva, abychom i bez vypouštění oxidu uhličitého dokázali dál zbavovat miliony lidí chudoby.

Akademici se zaslepenou analýzou a mylnými obavami v zásadě říkají, že abychom mírně snížili globální oteplování, měli bychom skoncovat s růstem, který dokáže pozvednout stamiliony lidí z chudoby, předejít milionům úmrtí v důsledku znečištění vzduchu a dát miliardám příležitost k lepšímu životu díky pokroku v oblasti zdravotnictví, bydlení, školství a příjmů.

Je cosi hluboce znepokojivého na vědcích, kteří říkají ostatním, aby se vzdali výhod, jimž se sami těší. Co svět opravdu potřebuje, je mnohem víc růstu a mnohem méně pokrytectví.

Z angličtiny pro Finmag přeložil David Daduč

Copyright: Project Syndicate, 2018

Autor článku

Bjørn Lomborg

Bjørn Lomborg

Hostující profesor Kodaňské obchodní fakulty a ředitel think tanku Centra Kodaňského konsensu. Napsal mimo jiné knihy The Skeptical Environmentalist (Skeptický ekolog), Cool It (Zchlaďte hlavy), How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place (Jak utratit 75 miliard dolarů, aby byl svět lepší místo), The Nobel Laureates’ Guide to the Smartest Targets for the World (Průvodce nositelů Nobelovy ceny po nejchytřejších cílech pro svět) a naposledy Prioritizing Development (Jak prioritizovat rozvoj).