Věda: Přišel novej sekáč

Zdeněk Opatrný
Zdeněk Opatrný | 12. 12. 2016 | 1 komentář | 2 476

Čeká vědu podporovanou federální americkou vládu po nástupu Donalda Trumpa zemětřesení?

Věda: Přišel novej sekáč

Přišel novej, ten se nezakecá, dalo by se snad říct ve stylu cimrmanovského Vizionáře. Zámořští vědečtí VIPové ho sice nejspíš neznají, ale průběh nedávné volební kampaně jistě pečlivě sledovali. A tak pravděpodobně čekají, jestli zůstane kámen na kameni, výroky kandidáta Trumpa rozhodně zachování statu quo nenaznačovaly.

Co tedy bude teď, co bude dál, ptá se v editorialu „kultovního“ vědeckého časopisu Science Rush Holt, hlavní vydavatel Science a nejvyšší výkonný ředitel AAAS – American Association for Advancement in Science, zřejmě největší světové „nevládky“ pro podporu vědy, společnosti s téměř 170letou tradicí.

„What now for science?“ Jak zásadně bude nově zvolený prezident skutečně chtít nebo nakonec dokáže přiškrtit dosavadní federální výdaje na vědu? Tyto otázky klade Rush Holt spolu s šéfy předních amerických vědeckých organizací i přímo Donaldu Trumpovi v otevřeném dopise, daném na vědomí málem „všem vědcům“, tedy minimálně těm, které má AAAS ve svém adresáři.

Dobře, prezidentské volby vyzněly jako odmítnutí dosavadního politického establishmentu. Mělo by to ale také znamenat popření dosavadních vědeckých priorit, které byly s názorovou orientací různých federálních agentur, regulujících relevantní finanční toky, do jisté míry spojené? Stávající poznatky o společensky závažné problematice klimatických změn, ozbrojeného násilí, závislosti na narkoticích, o vyčerpání rybného bohatství moří, příčinách přírodních katastrof či léčbě nemocí přece nelze zpochybňovat či jejich další získávání zásadně omezit.

Jak se asi změní pozice aktivních vědců v dialogu s federální administrativou? Bude opravdu dialog založen na vědeckých důkazech nebo bude podléhat preferované ideologii? Budou USA podporovat společný výzkum s jinými národy, co možná volnou výměnu výzkumných pracovníků, plný přístup k vědeckým datům? Budou různé vědecké i politické subjekty, Kongresem počínaje a nejrůznějšími organizacemi konče, schopny kontrolovat různé – možná nestandardní – návrhy či rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa?

Na papíře i do čtečky

Kandidát versus prezident

Zní to z úst Rushe Holta hezky a přesvědčivě: „Věda nemusí být politicky nestranná. Ekonomické a technologické přínosy výzkumu jsou přece přitažlivé pro občany napříč politickým spektrem, a věda tak může překlenout jeho rozdíly. Otevřenost a přímočarost vědecké komunikace může být politikům nepříjemná, ale vědecká komunita musí předkládat ten nejlepší souhrn relevantních důkazů jasně, přímo – a bez povýšenosti.

Doufáme, že prezident Trump bude více zakotven v konkrétních skutečnostech, než byl kandidát Trump, a bude věnovat daleko více pozornosti procesu pečlivého a otevřeného ověřování hypotéz i závěrů.“

Inu, uvidíme. Ti dříve narození si mohou připomenout drakonické změny ve financování „státně řízeného“ výzkumu Spojeného království po nástupu vlády Margaret Thatcherové. I oblast přírodních věd dostala přímý zásah. Ti mladší můžou mít naopak v paměti kupříkladu raketový nástup al gorovských a koneckonců i obamovských trendů ve studiu témat „ekologických“. O nich se kandidát Donald Trump ve své volební kampani zmínil nejednou.

Kam se asi vychýlí misky vah americké federální vědy v časech nadcházejících?


Převzato se souhlasem tamější redakce z Neviditelného psa

Autor článku