Stejně na ten strom vylezou

Monika VeselíkováOndřej Tůma
Monika Veselíková, Ondřej Tůma | 22. 10. 2016 | 9 komentářů | 18 190
dětirodičovstvíškolstvívzdělánívzdělávánízaměstnání

Ondřej Šteffl patří mezi největší kritiky českého školství. Sám už víc než čtvrt století dokazuje, že vzdělávání může vypadat jinak. Začínal se středoškoláky, teď se soustředí na základní školy, tam prý děti ještě nejsou tolik „pokažené“.

Stejně na ten strom vylezou

Známkování, unifikované třídy se školními lavicemi a učitelé s předem nalajnovanými osnovami jednotlivých předmětů? Zapomeňte na to! Zakladatel prestižního gymnázia PORG a šéf společnosti Scio Ondřej Šteffl chce ukázat rodičům, že pro jejich děti je v dnešním světě přínosnější alternativní způsob vzdělávání. A jsou to prý právě rodiče, kdo je dnes největší brzdou změn v českém školství. „Bohužel jsou hrozně konzervativní. Na současném systému nevidí nic špatného, vždyť jím přece taky prošli. Vůbec pak nepřemýšlejí nad tím, že to jde dělat i jinak,“ říká vystudovaný matematik a fyzik, který u nás po revoluci založil první soukromou školu od roku 1948. Rodiče by se podle něj neměli snažit děti v otázkách vzdělávání řídit, vnitřní motivaci si prý jejich ratolesti najdou samy. Ta vnější, u nás často v podobě odměn a trestů, jim ze školy naopak udělá nepříjemnou povinnost. 

Ondřej Šteffl

Ondřej Šteffl

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a je také kandidátem věd v sociologii. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás – První obnovené reálné gymnázium (PORG). V roce 1995 založil společnost Scio, kterou dodnes vede. Ta se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké a střední školy a obecně se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců. V posledních letech zdůrazňuje význam a možnosti alternativních způsobů vzdělávání. V září 2015 založil první ScioŠkolu. Letos v září se k ní přidaly další tři. K jeho zájmům a zálibám patří snowboarding, windsurfing nebo vaření.

ScioŠkola má za sebou první rok, jak ho hodnotíte?

Myslím, že děti i rodiče jsou spokojení. Vím o řadě rodičů, kteří u nás mají dítě a chtěli by do školy dostat i jeho sourozence. A líbí se tu i lidem, kteří u nás pracují – v září jsme otevřeli další školu v Praze a v týmu jsou i partneři prvních průvodců. Z toho usuzuju, že doma asi neposlouchají, jaká je u nás otrava a dřina. Myslím, že tohle je mnohem cennější, než kdyby nás plácal po ramenou někdo, kdo náš projekt pořádně nezná.

Máte i nějaké negativní zkušenosti?

I ty se samozřejmě najdou. Řada dětí, které k nám přišly z veřejných škol, jsou systémem pokaženější víc, než jsme si představovali. Ve veřejných školách získaly řadu návyků a postojů, které se těžko mění.

Co máte konkrétně na mysli?

Obecně k nám chodí děti, které měly na státní škole nějaký problém. K některým se škola chovala nepřátelsky, a tak ji začaly vnímat jako nepřítele. Když pak přijdou k nám, jsou zmatené – školu mají zaškatulkovanou jako nepřítele, ale my se tak nechováme. Pak jim nějakou dobu trvá, než se z toho proberou.

V čem jsou vlastně vaše školy jiné než ty veřejné?

Rozdíl je už ve velikosti. Naše školy jsou maličké, snažíme se, aby počet dětí nepřesáhl sto padesát. Tohle číslo má svůj důvod – podle evolučních teorií a antropologických výzkumů je 150 lidí ideální počet. Skupina se navzájem zná a dokáže společně fungovat. Podstatnější je, že u nás nenajdete žádné třídy, děti jsou různě promíchané a přeskupují se podle projektů, na kterých pracují. A samozřejmě je rozdílný i náš přístup k výuce. Nedáváme známky, nejedeme podle nalajnovaných rozvrhů, ale dáváme dětem možnost zvolit si, co budou dělat. Někdy je to jenom na nich, jindy si vybírají z konkrétní nabídky.

Na webu popisujete ScioŠkoly jako prostředí, kde umožňujete dětem učit se stylem, který je jim vlastní. Co si pod tím představit?

Jednoduše je neřídíme jako ve veřejné škole. Necháváme je, aby se rozhodovaly samy. Vezměte si, jak se třeba skupinka malých dětí chová v lese. Některé lezou po stromech, další sbírají brouky nebo staví přehradu v potoce. Protože to dělají aktivně a se zaujetím, naučí se při tom spoustu věcí – učí se komunikovat ve skupině, dozvědí se něco o přírodě, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku. A ScioŠkoly fungují právě na tomhle principu – vytváříme prostředí, ve kterém se děti můžou samostatně rozvíjet a učit.

Rodiče zvyklé na tradiční výuku může děsit, že děti nebudou mít žádný řád…

Pak by neměli dítě do ScioŠkoly posílat. Já ani nechci tvrdit, že by všechny školy měly být založené na tomhle principu. Školy můžou být různé. Pokud rodiče upřednostňují ty, kde panuje řád a přísnost, je to jejich volba. Měli by se ale zamyslet nad světem, ve kterém budou jejich děti žít, a vybrat školu, která je na budoucnost připraví. My vycházíme z toho, že se svět bude čím dál víc a rychleji měnit a bude pořád složitější. Proto učíme děti tímhle způsobem.

Představení Scioškoly

Ve vašich školách nejsou učitelé, ale průvodci. Co to znamená?

Úkolem našich průvodců není děti učit, to velmi často zvládají samy. Průvodci je jednotlivými úkoly pouze provázejí a pomáhají jim, když narazí na nějaký problém.

Je těžké takové lidi sehnat?

Do první pražské školy se hlásilo 170 uchazečů, do druhé 140. Z takového počtu není úplně snadné vybírat, ale nakonec můžete sestavit skvělý tým.

Je podmínkou pedagogické vzdělání?

Pokud chceme dodržet zákonné podmínky, pár lidí s pedagogickou kvalifikací mít musíme. Naštěstí ji nepotřebují všichni, to bychom ani nechtěli. Lidi bez pedagogického vzdělání jsou totiž často mnohem lepší – vedoucí ze skauta umí mnohdy s dětmi zacházet líp než většina učitelů.

Co dělat?

Worf, syn Moghův

Studovat klingonštinu by chtěl dnes každý, ale kolik lidí se tím asi může uživit? Když se dnes člověk rozhoduje, čím by chtěl za pár let být, má poslouchat hlas srdce, nebo si má zkusit spočítat, kde budou za pár let, až skoční školu, k mání nějaké peníze? A dá se vůbec odhadovat, jaký obor bude mít za tři roky nebo za pět let zlaté dno a který bude na dně?

Ptali jsme se odborníků a Ondřej Šteffl mezi nimi nechyběl:

Vysoká škola: Hledáme obor budoucnosti

Kromě Prahy máte od září ScioŠkoly i v Brně a Olomouci. Do menších měst se nechystáte?

Otevírání nových škol závisí na poptávce a ta je teď největší v Praze.Rodiče, kteří hlásí děti do ScioŠkol, musí být odvážní. Jdou do něčeho, co si nemohli sami osahat, navíc proti většině. A odvážní lidé nezůstávají na maloměstě.

Nehraje v tom roli taky ekonomická stránka věci? Na kolik přijde rodiče školné?

Školné se v jednotlivých školách liší. V první pražské škole je to šest a půl tisíce korun měsíčně. V druhé bude školné sedm tisíc, v Brně pět tisíc a v Olomouci čtyři. I když to neděláme jako výdělečný podnik, potřebujeme být v černých číslech, abychom nemuseli školy dotovat.

A jaký je rozdíl v platech vašich průvodců oproti klasickým učitelům?

Průvodci v Praze mají 28 tisíc, tedy víc, než je průměrný plat učitelů v Česku. Vzhledem k tomu, že jsou všichni dost mladí, je to o hodně víc, než by dostali na normální škole. V Olomouci a Brně jsou částky o něco nižší.

Jaké nejčastější chyby dělají rodiče při výchově dětí?

Bojí se a izolují děti od okolního světa. Když nenecháte lézt dítě na strom z obavy, že se mu něco stane, jednou bude bez dozoru a na strom stejně vyleze. Jenže nebude mít žádnou zkušenost, vyleze moc vysoko a zlomí se pod ním větev. Myslím, že na děti je potřeba přenášet mnohem větší zodpovědnost. Řada rodičů děti strašně podceňuje, přitom jsou opravdu schopné zvládnout mnohem víc, než se po nich chce. Navíc zodpovědnost na ně dřív nebo později stejně padne, a pokud je na to nepřipravíme, nastanou potíže.

A chyby rodičů, které se týkají přímo školy?

Problém vidím v tom, že se zajímají hlavně o známky. Spíš než otázka Co jsi dostal za známku? je namístě otázka, co se děti naučily, co jim udělalo radost nebo s kým si popovídaly. To je z hlediska jejich budoucnosti daleko důležitější než jednička z diktátu.

Co si myslíte o tom, když rodiče tlačí děti do oborů, ve kterých sami vidí uplatnění, místo toho, aby je nechali dělat, co je baví?

To je samozřejmě špatně. Svět se strašně rychle mění a opravdu nejde odhadnout, čím se budou dnešní děti živit za dvacet let. Osm profesí, které byly před dvaceti lety nejfrekventovanější, už zaniklo.

Jste tvrdý kritik českého školství, kde je podle vás jeho největší problém?

Kromě dlouhodobého podfinancování, které se teď bohužel začíná stále víc projevovat, jsou to jednoznačně právě rodiče. Často jsou konzervativnější než samotné školy. Naprostá většina rodičů je spokojená s tím, co se ve škole děje. A když už něco řeší, tak jen jednotlivosti – třeba když je učitel hrubý na děti nebo že se v angličtině málo procvičují slovíčka. S celkovým systémem jsou ale spokojeni. Myslím, že o něm ani moc nepřemýšlejí. Důvěřují zkrátka tomu, čím sami prošli, a ani si neumí představit, že by se jejich děti mohly učit jinak. Svět se neuvěřitelně mění, a my naše děti učíme pořád stejně.

Může se postoj rodičů někdy změnit?

Myslím, že ano. Během posledních pěti let rychle přibývá rodičů, kteří takový systém nechtějí. Proto přihlásí dítě na soukromou školu nebo založí vlastní – od prvního září se v Česku otevře čtyřicet sedm nových základních škol. Děti teď totiž začíná do škol posílat generace, která vyrůstala po revoluci a nemá nic společného s totalitou. Roli určitě hraje taky věk rodičů – dnes mají první dítě kolem třicítky. Tedy v době, kdy mají něco za sebou, vystudovali, chvíli pracovali a vědí, jak svět funguje. Taky si uvědomují, že jim toho škola do života moc nedala, a chtějí pro vlastní děti něco lepšího. Jsou to navíc opinion makeři, a tak je naděje, že se postoj společnosti začne měnit.

Zmínil jste malé alternativní školy – snahy o změnu u nás často přichází zespodu. Proč se na tom víc nepodílí i Ministerstvo školství?

Podle mě by musel přijít premiér, pro kterého by bylo vzdělávání opravdu priorita. Ministři školství jsou totiž sami o sobě slabé figury. Nemůžou skoro nic, tedy kromě toho, že můžou spoustu věcí zkazit. Na ministerstvu vymýšlejí pouze jednotlivá opatření a různé předpisy, které mají dlouhodobě spíše destruktivní dopady. S něčím, co by pozitivně změnilo celý systém, už dlouho nikdo nepřišel.

FINMAG V NOVÉM DESIGNU JE TADY. CO SE V NĚM DOČTETE?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

UMĚNÍ JE BYZNYS • „Toho Picassa jsem neměl prodávat,“ říká Patrik Šimon, majitel 20 tisíc artefaktů • Proč jde cena uměleckých děl nahoru? Jaké padají rekordy v aukcích • Dokáže AI malovat jako Monet nebo Mucha?

BYZNYS JE UMĚNÍ • Mléko jako od babičky vyrábí Radim Hrůza z Vysočiny • Pivní sen, ze kterého se zatím neprobudila spolumajitelka Rodinného pivovaru Švihov Anna van der Weerden

STYL JE HRA • Dům architekta Petra Stolína jako způsob poznání • Cestovní kancelář Ježíš Kristus funguje úspěšně už stovky let • Elegie za spalovací motor

HRY, SNY, RADOSTI • „Čekala jsem to horší,“ říká třetí Češka, která vystoupala na Mount Everest • Dunajská delta je zase planetou ptáků • Proč si Martin Vajda, spolumajitel vinařství Sonberk, čte knihy feministek?


Jak by tedy podle vás mělo ministerstvo ideálně postupovat?

Kdo chce dělat změny ve velkém podniku – a to české školství je, protože zaměstnává 130 tisíc lidí – měl by si nechat vypracovat analýzy a studie proveditelnosti. Z nich vybrat nejlepší variantu a vyzkoušet ji v jednom kraji. Další kraje pak přidat, až když se vychytají chyby. Teprve ve chvíli, kdy se novinka opravdu osvědčí, ji aplikovat na celý systém. Přesně takhle to dělají ve Finsku.

Proč si z Finska nevezeme příklad?

Rozhodnutí u nás často dělají lidé, kteří modernímu školství vůbec nerozumějí. Třeba studie proveditelnosti se u nás poprvé dělaly, když se přemýšlelo o povinném zavedení posledního ročníku mateřské školy. Zkoumaly se čtyři varianty a povinný poslední ročník vyšel jako nejhorší z nich. Přesto se zavedl. Vždyť je to prostě na hlavu. Sociální demokracie to ale měla v programu.

Jak bude české školství vypadat za dvacet let?

To nedokážu odhadnout. Za tu dobu už nemusí Česko ani existovat nebo tu může vládnout nějaký diktátor, případně se dětem budou vkládat do hlavy čipy hned po narození. Svět se velmi rychle mění, takže nemá smysl cokoli předvídat. Vsadil bych ale na to, že stejně jako teď školství vypadat nebude. Myslím, že během deseti až patnácti let bude masa rodičů se stávajícím systémem natolik nespokojená, že dojde k podstatné změně. Ale k jaké, to vám neřeknu.

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá. Má ráda dobré jídlo, bílé víno, zábavné lidi a neumí si představit den bez poslechu hudby.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.