Chci zbraň. Jak na to

Petra Dlouhá
Petra Dlouhá | 9. 5. 2016 | 2 komentáře | 50 180
policiezbraně

Uvažujete, že byste si pořídili zbraň? Jestli má jít o zbraň legálně drženou, oceníte náš návod. Provedeme vás pravidly krok za krokem.

Chci zbraň. Jak na to

První předpoklad legálního nákupu zbraně: zbrojní průkaz. Liší se podle rozsahu oprávnění a účelu, ke kterému chcete zbraň využívat:

Také zbraně se podle zákona dělí do několika kategorií, každá má svá pravidla.

Kategorie A: Zakázané zbraně

Do kategorie A se řadí zbraně vojenské, včetně odpalovacích zařízení. Dále zbraně samočinné nebo zákeřné (tedy takové, které jsou maskované za jiné předměty), nástražná zařízení, zaměřovače s nočním viděním, tlumiče či laserové značkovače. Kompletní výčet zbraní a střeliva kategorie A najdete v zákoně (§4).

Nabývání těchto zbraní, jejich držení a nošení, je zakázané – až na výjimky. Zbraň této kategorie si může pořídit pouze člověk, který vlastní zbrojní průkaz kategorie A nebo C a dostane výjimku od policie, která ji běžným smrtelníkům uděluje obvykle jen tehdy, když zbraň chtějí čistě ke sběratelským účelům, a ani v tom případě ne automaticky.

Pokud povolení získáte a zbraň koupíte, musíte ji do deseti pracovních dnů zaregistrovat – jak na to, si detailněji rozebereme níž.

Anketa

Umíte zacházet se střelnou zbraní?

Kategorie B: Zbraně „na povolení“

Do kategorie B se řadí většina zbraní, které běžného zájemce budou zajímat. Pistole, pušky, revolvery, kulovnice, brokovnice s hlavní kratší než 60 centimetrů, většina samonabíjecích zbraní, některé signální zbraně. Celý seznam najdete v zákoně (§5).

Kdo si chce koupit kousek z této kategorie, potřebuje mít příslušný zbrojní průkaz nebo zrbojní licenci a povolení od policie k nabytí, držení, případně nošení zbraně. Formulář žádosti o povolení můžete stahovat na webu Ministerstva vnitra, k dispozici je ale i přímo na policii – obraťte se na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve svém kraji (podle trvalého bydliště), stejné oddělení, kde jste žádali o zbrojní průkaz. Šikovné je podat obě žádosti (o zbrojní průkaz a povolení k nákupu) současně. K žádosti o povolení k nákupu zbraně budete potřebovat kolek v hodnotě dvou stě korun, předem ho kupte na poště.

V části formuláře, která se ptá na zbraň, kterou si hodláte pořídit, stačí uvést druh; konkrétní model a značku si můžete vybrat později. Zaškrtnout je třeba také účel (nebo účely), ke kterým zbraň chcete. V nabídce je několik možností – od sběratelství, sportu, přes ostrahu majetku až k ochraně života.

Když o povolení k nákupu zbraně požádáte až po vydání zbrojáku, vystaví vám policie po udělení povolení nový zbrojní průkaz. Budete muset přinést novou fotku, poplatek za vydání zbrojáku se ale znovu neplatí.

Jakmile vám policie nákupní povolení vydá (počkáte si na něj zhruba týden až měsíc), bude platné jeden rok a dá se uplatnit pouze na nákup jedné zbraně. Až budete zbraň kupovat, budete ho prodávajícímu muset ukázat.

Do deseti pracovních dnů od koupě musíte zbraň registrovat. Může se stát, že si policie při registraci vyžádá originál povolení k nákupu zpět; pro jistotu si obstarejte kopii.

Pozor!

Nosit zbraň smíte jen s povolením

Nosit zbraň je něco jiného než zbraň nabýt a držet ve vlastnictví. Nošení zbraně vám musí policie výslovně povolit. Hned na začátku tiskopisu, na který odkazujeme v textu, uvádíte, o jaké povolení vlastně žádáte, nabídce je: nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně. Vy jednoduše škrtnete, k čemu povolení nechcete.

Kategorie C: Zbraně „na ohlášení“

Do kategorie C patří opakovací pušky, opakovací perkusní zbraně, dlouhé brokovnice, dlouhé malorážky a některé plynové zbraně. Kompletní výčet v zákoně (§6).

Jestli mátě příslušný zbrojní průkaz, můžete si zbraň této kategorie pořídit a držet ji a nemusíte předem žádat policii o povolení. Jen ji do deseti pracovních dnů od koupě registrujte.

Kupujete kvér?

A umíte to s ním dobře?

Než přinesete domů střelnou zbraň, zkontrolujte, jestli jsou všichni pojištění. A jestli máte nějaký míšeňský porcelán, myslete i na něj.

Kategorie D: Ostatní zbraně

Do této kategorie spadají vzduchovky, větrovky a plynovky, paintballové a airsoftové zbraně, jednoranové, dvouranové doutnákové, kolečkové, křesadlové nebo perkusní zbraně a flobertky. Dál například zbraně historické a znehodnocené. Detailněji v zákoně (§7).

Ke koupi a držení zbraně této kategorie nepotřebujete policejní povolení, zbrojní průkaz ani registraci. Musí vám být aspoň osmnáct a musíte být způsobilí k právním úkonům. Nakládání se zbraní kategorie D je ovšem jasně omezeno zákonem:

Například z historických zbraní smíte střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí. S dalšími zbraněmi z kategorie smíte střílet jen na bezpečném a jasně označeném místě, kde nikoho neohrožujete na majetku ani na zdraví. Jinak je zbraň skupiny D zakázáno nosit na veřejná místa a veřejně s nimi manipulovat. Další podmínky v zákoně (§15).

Registrace: Jak postupovat

Každou zbraň kategorie A, B nebo C musíte u policie registrovat nejpozději do deseti pracovních dnů od nabytí. Když zbraň zdědíte, rozebíhá se lhůta v den, kdy nabyde soudní rozhodnutí o dědictví právní moci. Zbraň smíte nosit až po registraci – a vždy jen v rozsahu svého zbrojního oprávnění.

Registraci provedete na formuláři Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně na příslušném policejním oddělení, tiskopis můžete stáhnout předem na webu Ministerstva vnitra. Současně předložíte ke kontrole nenabitou zbraň. A zaplatíte poplatek kolkem v hodnotě tří stovek (respektive stokoruny v případě sportovních střelců a myslivců).

Po registraci dostanete průkaz zbraně, který vás opravňuje k jejímu držení nebo nošení.

Chci zbraň prodat

Když zbraň prodáváte, musíte podle zákona povinně ověřit, že kupující má platné oprávnění takovou zbraň vlastnit. Což, jak jsme popisovali výš, znamená mít zbrojní průkaz, povolení k nákupu zbraně, případně jen splňovat věkový limit – záleží, o zbraň které kategorie se jedná. Určitě se vyplatí sepsat o prodeji kvalitní smlouvu, abyste se vyhnuli pozdějšímu popotahování. Ideálně si od kupce vyžádejte také kopii jeho nákupního povolení. Jakmile zbraň prodáte, nezapomeňte to do deseti pracovních dnů oznámit policii a odevzdat průkaz zbraně. Opět využijete tiskopis Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně.

Autor článku

Petra Dlouhá

Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag.