Duální vysílání: Co řekl místopředseda doopravdy

Václav  Rambousek
Václav Rambousek | 24. 3. 2016 | 1 komentář | 3 578

Když má mluvit politik, dopředu víte, co bude říkat. Nemluví za sebe, jeho ústy promlouvá strana. Zrovna z toho důvodu jsem chtěl v televizi ztišit jednoho místopředsedu, jenže omylem jsem zmáčknul knoflík pro duální vysílání. A tam to bylo: z druhé zvukové stopy se linulo, co místopředseda doopravdy říkal, než to bryskně přeložit do správného politického žargonu.

Duální vysílání: Co řekl místopředseda doopravdy

Stručný přepis rozhovoru předkládám a za případné nepřesnosti, způsobené chvatem při jeho pořizování, se omlouvám.


Začněme, pane místopředsedo, situaci kolem migrace. Jaké by podle vás mělo být její řešení?

Ano, jistě, začněme. Začněme od toho nejdůležitějšího a to nejdůležitější je, abych byl místopředseda strany. Abych já byl tenhle místopředseda. To je v současné situaci to nejdůležitější.

Zdá se, že se Evropská unie, přinejmenším Schengenský prostor, tak trochu otřásá v základech. Co by podle vás měl stát jako Česká republika učinit pro jejich posílení? Anebo má o to vůbec usilovat?

Víte, paní redaktorko, abych byl dál místopředsedou naší strany a ministrem, musí být naše strana v parlamentu. Přinejhorším můžu být taky poslanec. V první řadě musím být na volitelném místě. Na naší kandidátce. Potom se dají řešit otázky nějakého toho prostoru, případně je prostor pro řešení jakýchkoli otázek. Všechno se pak dá řešit.

Jak odhadujete výsledek britského referenda o Evropské unii a jaké by podle vás případně byly důsledky odchodu Británie z Unie, takzvaného Brexitu?

Teprve čas ukáže, co si vlastně britští voliči přejí. Naši voliči si především přejí, abychom těm ostatním napařili co nejvyšší daně. Naši voliči jsou ti chudší, míň vzdělaní a vůbec ti – zkrátka… takoví prostě jsou. Nevím tedy, proč zrovna my máme takové voliče, ale je to prostě tak. A co chce takový náš chudý a nevzdělaný volič z nějaké díry? – především nechce být chudý. A protože se mu zároveň nelíbí, když je někdo jiný bohatší, je logicky ideální cesta napařit bohatším vyšší daně a našim voličům pak nějakou formou něco z těch peněz přihrát.

To jsou naši voliči. Oni už takoví zkrátka jsou. Ty, paní redaktorko, nepředěláte. Právě tak to řekl náš Předseda: „Ty, hoši, ty naše voliče, ty nepředěláme. To jsou naši voliči. A my je taky předělávat nebudeme! Protože kdybysme je předělali, už by to nemuseli být naši voliči.“ Právě tak to řekl náš Předseda.

Počkejte, pane místopředsedo, ale to jste mi nějak utekl od toho britského referenda k daním…

Ano, rozumím, paní redaktorko. Když vybereme na daních hodně peněz a rozdáme je našim voličům, tak jich budeme mít spoustu a já budu tím místopředsedou. Náš program určují naši voliči a ti říkají Seberte těm pacholkům co nejvíc a dejte to nám. Na plakáty to samozřejmě takhle nepíšeme, ale je to řekněme nepsané heslo Strany.

Já nevím, jaký názor mají naši voliči na britské referendum, pochybuji, že vůbec nějaký, nevím ani, jaký mám na to referendum názor já. Já mám názor jako Strana a Předseda. Jestli řekli, že bude penzijní reforma, tak jsem pro reformu, jestli řekli, že školné se platit nebude, je školné nehoráznost. Jaký dopad bude mít tohle opatření nebo támhleten zákon, je mi fuk. Jako loajálnímu členovi strany mi to vlastně musí být fuk. Co mi ale fuk být nemůže, jestli zase dostanu toho místopředsedu.

Tak tedy, když už jste definitivně přešel k domácí politice a ekonomice – někteří odborníci soudí, že když teď ekonomika roste, měli bychom se snažit o co nejrychlejší snižování schodku rozpočtu, vy ale mluvíte spíš o rozdávání…

Schodek rozpočtu? Jistě, ten může být nižší. Nebo taky vyšší.  Na volitelné místo se dostanu, když to budu mít dobré s Předsedou a s výborem naší okresní a krajské organizace. To není tak snadné: já mám sice dost kamarádů a dost členů, co mi mají být za co vděční, jenže jsou zase další lidi v partaji, taky mají dost kamarádů a dost členů, kteří jim můžou být vděční. Nebo kteří jim budou chtít být za něco vděčni. Jestli mi rozumíte.

Jednou z vašich programových priorit byla podpora vědy a výzkumu. Co jste pro ni zatím udělali?

No podporujeme. Já například podporuji každého, kdo podporuje mě. Víte, říká se…, že nikdo není nenahraditelný. Je to sice blbost, ale říká se to. Ovšem ve Straně – ale i v ostatních stranách – to platí stoprocentně. Tam jo. Člověk je tak nahraditelný, že za sebou kolikrát ani nestačí zavřít dveře!

Stálým tématem je boj s korupcí a ukazuje se, že je to dlouhodobý problém, který zřejmě nemá jednoduché řešení. Jaký je váš názor?

V krajním případě můžu být i šéfem odborů. Vím, co to je. Už jsem byl v čele odborů. Předák. Zní to dobře, že jo? A není to špatné, nemyslete si. Předně máte volnou pracovní dobu. Musíte být stále v terénu. Mezi lidmi. Mezi lidmi nebo v terénu nebo zkrátka někde jinde. A musíte mít auto a řidiče.

To není špatná práce. Prakticky nikdy nikdo neví, kde ten předák právě je. Jenom musíte dělat to, co po vás členstvo chce. Členstvo není náročný. Oni po vás nechtějí žádné intelektuální výkony. Projevy, rozbory, analýzy. Chtějí jen co nejvíc peněz za co nejmíň práce. Chtějí jít co nejdřív do důchodu. A mít co největší důchod. To je všechno, co chtějí. Přesně opak toho, co chce jejich zaměstnavatel. Vy jako odborář, jako jejich předák musíte o tohle bojovat.

Ale kromě toho takový předák musí mít taky nějaký volný čas. Třeba vás pozvou myslivci na hon, tuhle třeba jiní na vinobraní...

A taky můžete třeba i na měsíc zmizet. Ale jste pořád předák. I na dva měsíce můžete zmizet. Třeba takové Thajsko je dobrá země na turistiku – nebo raději na Bali. Především se tam nepoflakují naši členové. Na Bali. Oni to nikdy ani neslyšeli. To je pro předáka podstatné. Aby se někde tam neváleli naši členové. Nebo Bahamy. To je taky dobrá štace.

Nejčerstvěji vzbudil rozruch návrh zákona zakazujícího politikům vlastnit větší podíly ve firmách a podnikat. Dokonce to vyvolalo dosti značné napětí v koalici.

My dobře známe naše voliče. Je mezi nimi hodně hypochondrů. Nevíme proč, ale je. Máme jich víc než jiné strany. A naši voliči jsou taky hodně podezřívaví. Podezřívají kdekoho. Neříkají z čeho, ale kdekoho podezřívají. Naši voliči si zkrátka myslí, že všichni ostatní jsou pěkní pacholci. A podle toho se já musím chovat, podle toho, co si myslí naši voliči – protože jinak – sbohem místopředsedo, hajdy zpátky strkat se v hlučícím davu! S voliči!

Autor článku

Václav  Rambousek

Václav Rambousek

Po absolvování Vysoké školy ekonomické a několika zaměstnáních pracoval od roku 1993 jako ekonomický analytik v Kanceláři prezidenta republiky. Nechuť Václava Havla k ekonomii se mu odstranit nepodařilo. Dál pracoval na Velvyslanectví ČR v Moskvě, na Ministerstvu zahraničních věcí a posléze jako obchodní rada na velvyslanectví v Kyjevě. Napsal novelu Zasmějte se a Protistátní román, jehož děj se odehrává na Hradě, ve Strakově akademii a na velvyslanectví v Rusku a zachycuje jejich reálné fungování – ač mnozí čtenáři nevěří, že nejde o nadsázku. Později vydal knížku Všežravý stát, která analyzuje svět politiky způsobem nemajícím nic společného s politologií.