Očima expertů: Má být maturita z matematiky povinná?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma | 13. 3. 2015 | 4 komentáře | 19 762
karel havlíčeklukáš kovandamatematikapavel kohoutvzdělánívzdělávání

Maturitní zkouška z matematiky se možná brzy znovu stane strašákem mnoha středoškolských studentů. Bude povinná. Je to potřeba a je to k dobrému? Ptáme se ministra školství, zástupců vzdělávacích organizací, učitelů a také ekonomů a podnikatelů.

Očima expertů: Má být maturita z matematiky povinná?

Jedni tvrdí, že se člověk v životě bez dobré znalosti matematiky neobejde. Druzí oponují, že matematiku, aspoň takovou, jaká se učí na středních školách, vlastně nikdy pořádně nepotřebovali. První většinou považují povinnou maturitu z matematiky za samozřejmost, pro druhé je taková představa absurdní. Nutno dodat, že oba pohledy jsou značně zjednodušené. Pojďme to zkusit trochu jinak.

Ministr školství Marcel Chládek by rád prosadil povinnou maturitu z matematiky už od roku 2019. Sklízí za to potlesk i pískot. Ministr argumentuje, že maturita neměla být procházka v růžové zahradě. Měla by prý studenty prověřit pořádně, třeba i povinným překonáním úskalí matematických. Opravdu by se s nimi ale měl potýkat úplně každý, kdo chce mít doma maturitní vysvědčení? A učí se dnes vůbec na školách matematika taková a takovým způsobem, aby opravdu rozvíjela exaktní myšlení?

Když se podíváme na loňské výsledky maturantů, není to veselé čtení. Každý čtvrtý, který si maturitu z matematiky dobrovolně zvolil, z tohoto předmětu propadl. Jak by to asi vypadalo, kdyby se matematika týkala všech maturantů? Budeme snad posouvat laťku dolů?

Co si myslí politici, podnikatelé, ekonomové, zástupci vzdělávacích organizací a učitelé? Souhlasí s tím, aby se v Česku zavedla povinná maturita z matematiky?

Marcel Chládek

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Marcel Chládek
+8
+
-

Ano, jako ministr se zasazuji o povinnou maturitu z matematiky. Spolu s českým a cizím jazykem tvoří základ, který je klíčový pro drtivou většinu škol. Pokud má mít maturitní vysvědčení nějakou úroveň, tak by jeho součástí maturita z matematiky měla být.

Tomáš Feřtek

odborný konzultant, obecně prospěšná společnost EDUin

Tomáš Feřtek
+8
+
-

Přijde mi zaznamenáníhodné, že proti povinné maturitě z matematiky jsou prakticky všichni matematici, které znám a kteří matematiku učí zajímavě a umí motivovat žáky a studenty. Rozumím jejich hlavnímu argumentu, že výuka matematiky se u nás vyvinula v nácvik formálních postupů, které využije jen malá část studentské populace. A jen minimálně se u nás zabýváme matematikou jako způsobem poznávání, pojmenování a uchopování světa, což je věc naopak užitečná prakticky pro každého. A pokud zavedeme povinnou matematiku, logicky se bude skládat z oněch nacvičených formálních postupů. Fakticky tak zabrzdí rozvoj matematického myšlení, které tak nadějně narůstá na základních školách postupným zaváděním Hejného matematiky.

A pokud se domníváme, že povinné zkoušky z matematiky posílí ochotu studentů věnovat se technickým a manuálním oborům, vsadil bych se, že to bude přesně naopak. Školy se soustředí na přeskočení intelektuální laťky, všechno ostatní bude ve výuce ještě méně důležité, než je dnes.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Karel Havlíček
+10
+
-

Povinná maturita z matematiky je zcela v pořádku. Základy exaktního uvažování začínají mladé generaci chybět. A vůbec nejde jen o to, jestli někdo chce či nechce jít na technické obory. Je ovšem třeba si ale uvědomit, že pouhým uzákoněním matematiky v maturitě to nevyřešíme. Předpokladem je to, že jak na základních, tak středních školách se naprosto změní přístup k výuce tohoto předmětu. To, co dnes někdy předvádějí učitelé ve výuce, je tragikomedie. Místo toho, aby žákům přiblížili tento předmět v praktické a uchopitelné podobě a učili studenty exaktně přemýšlet, přistupují k výuce jak ve středověku.

Ondřej Šteffl

ředitel společnosti Scio

Ondřej Šteffl
+8
+
-

Anketa

Máte maturitu z matiky?

Nesouhlasím. Povinná maturita z matematiky by pomohla rozvíjet a kultivovat myšlení, ale jen tehdy, pokud by matematika byla vyučována dobře. V České republice se ale matematika vyučuje převážně nevhodně. Za současné situace by povinná maturita ještě zvětšila škody, které už tak špatná výuka matematiky páchá. Jednak by potvrdila a upevnila nevhodnou výuku jako správnou a žádoucí a zároveň by umrtvila jakékoliv snahy učinit výuku matematiky lepší. Prosím všechny, kteří matematiku umějí a povinnou maturitu z matematiky hájí či prosazují, aby si (přesně logicky) rozmysleli toto: To, že vy matematiku umíte a že rozvinula a kultivovala vaše myšlení, nijak neimplikuje, že to tak musí být u každého. To, že vás učili matematiku vhodně, opravdu neznamená, že se učí vhodně pro všechny. Neučí! O tom se lze ostatně snadno přesvědčit, když se podíváte kolem sebe, jistě ve svém okolí najdete bystré, chytré, pracovité, schopné lidi, kteří matematiku neumějí, rádi ji nemají (nebo ji dokonce nenávidí), a přece žijí smysluplný život a jsou to skvělí lidé. Ano, možná i jim by maturita z matematiky nějak pomohla, ale jen pokud by byla mateamtika správně vyučována (pro ně, ne pro vás!). A to zatím není. A to po zavedení povinné maturity z matematiky nikdy nebude. O tomto tématu jsem podrobně psal také na svém blogu.

Michal Pitín

pedagog

Michal Pitín
+8
+
-

Se zavedením povinné maturity z matematiky souhlasím. Matematika by totiž neměla být strašákem studentů, měla by je především obohacovat a rozvíjet jejich myšlení. Jde sice o těžký předmět, ale zároveň může být klíčem k budoucnosti studenta. Stačí se podívat na to, jak široká paleta vysokých škol se maturantům nabízí, pokud mají dobré matematické znalosti. A nemusí jít hned o matfyz nebo strojárnu.

V matematice navíc platí, že co se nenaučíme na střední škole, později už do hlavy nedostaneme. Samozřejmě pomineme-li studenty a absolventy technických oborů. Angličtina, dějepis, informatika nebo třeba literatura – k tomu všemu se různými cestami vracíme. Proto si myslím, že především gymnázia by měla nabízet všeobecný přehled, ke kterému zkrátka matematika patří. I za cenu toho, že je pro mnohé tvrdým oříškem. 

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Roklen24.cz

Lukáš Kovanda
+8
+
-

Středoškolská matematika určitě patří k pilířům vzdělávání na daném stupni. Myslím si ovšem, že není vyučována správně. Měla by být více zaměřena na praktické osvojení si „výpočtů všedního dne“, jakým je třeba složené úročení. Pokud studenti uvidí, že má pro ně smysl matematiku umět, protože je pak třeba jen tak nepřeveze nějaký neseriózní terénní provizní prodejce bankovních produktů (rozuměj: „finanční zprostředkovatel“) nebo si prostě víc vydělají, sami se ji budou mít motivaci učit. Tím však, že zavedeme povinnou maturitu, aniž bychom zásadně změnili způsob výuky, matematiku mladým lidem jenom dále zprotivíme.

Pavel Kohout

ekonom, Partners

Pavel Kohout
+8
+
-

Anketa

Kdo podle vás odpověděl nejlíp?

Otázce povinné maturity z matematiky by měla předcházet otázka jiná: proč vůbec maturita? V dřívějších staletích maturita sloužila jako vstupenka na vysokou školu pro extrémně vybranou intelektuální elitu národa. Však také maturitní zkouška před sto lety – ale i před pouhými padesáti lety – byla mnohem přísnější než dnes. Od dob, kdy socialistické školství zavedlo učební obory s maturitou, ji však bere vážně jen málokdo. Maturitu má téměř každý, kdo se dokáže podepsat.

Inflace postihla kdysi elitní zkoušku tak, že dnes již nic neznamená. Máme ji opět zpřísnit? Ne. Raději úplně zrušit. Studenti obdrží na konci střední školy závěrečné vysvědčení. Pro účely přijímání na vysoké školy nechť slouží mezinárodně uznávané zkoušky typu SAT nebo GMAT. Kdo se bude hlásit na práva, bude zkoušen z něčeho jiného než zájemci o matematicko-fyzikální fakultu.

Pokud jde o matematiku, ta se na středních školách stejně neučí. Učí se jen trochu pokročilejší počty, které zahrnují memorování goniometrických vzorců (proč, proboha?) a jen velmi nesmělé základy diferenciálního počtu a maticové algebry. Veškerá středoškolská matematika se vejde do jediné opakovací přednášky na začátku prvního semestru kterékoli vysoké technické školy. Takže proč se zbytečně trápit? Stejně tak dobře by bylo možné trvat na povinné maturitě z antické filosofie, neboť i toto je jeden z pilířů naší civilizace.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.