Volný pohyb pacientů po EU. České nemocnice na něm můžou vydělat

Luboš Palata
Luboš Palata | 23. 10. 2013 | 8 086
evropská unievolný pohybzdravotní pojištěnízdravotní pojišťovnyzdravotnictví

Nová směrnice Evropské unie umožní volný pohyb pacientů mezi zdravotnickými zařízeními v Unii. Jinými slovy: pacient si bude moci opravdu svobodně vybrat, kde o sebe nechá pečovat. Na nových pravidlech můžou vydělat i čeští lékaři, úroveň zdravotnictví je u nás totiž vyšší než u sousedů na Slovensku a v Polsku.

Volný pohyb pacientů po EU. České nemocnice na něm můžou vydělat

Je to změna téměř stejně revoluční, jako když se země Evropské unie dohodly, že v schengenském prostoru budou fakticky zrušeny státní hranice a v Evropské unii bude povolen volný pohyb osob. Od 25. října tohoto roku vstupuje v platnost evropská směrnice, která také zavádí volný pohyb – tentokrát volný pohyb pacientů. Cílem předpisu je umožnit konkurenci veřejných zdravotnických zařízení po celé Evropské unii.

Zdravotní pojišťovna za vás zaplatí jen tolik, co doma

Dosud mohl občan členského státu Unie v jiném členském státě vyhledat jen akutní lékařské ošetření. Za zákrok či péči pak platila – s výjimkou na místě obvyklých poplatků – zdravotní pojišťovna. S novou směrnicí bude možné v zahraničí ve veřejném zdravotnickém zařízení domluvit a plánovat zákroky (pro příklad – typu operace kyčelního kloubu či transplantace) i dopředu. A od okamžiku, kdy začne být účinná evropská směrnice, se na úhradě plateb bude podílet i jeho zdravotní pojišťovna. Vzhledem k nerovnováze úhrad za zdravotnické výkony mezi jednotlivými členskými státy bude zákrok hrazen pacientovi jen do výše, kterou za něj vyplácí jeho zdravotní pojišťovna zařízením v jeho domovině. Dosud to bylo tak, že neakutní péči v cizím státě, pokud nebyla předem schválena zdravotní pojišťovnou, si čeští pacienti hradili celou v plné výši.

Směrnice, která začne platit po dlouhém přípravném období od 25. října, reaguje na rozsudky Evropského soudu. Ten dal na základě principu o volném pohybu služeb za pravdu těm pacientům, kteří se domáhali náhrad za operace, které byly bez předběžného souhlasu jejich domovských zdravotních pojišťoven provedeny v zahraničí.

Do nemocniční péče hrazené zdravotními pojišťovnami dosud téměř výlučně na národní bázi probíhající tak vstupuje prvek soutěže, který ulehčí život pacientům. Národní zdravotnictví naopak vystaví konkurenčnímu tlaku ze zahraničí. Levnější, ale slušně fungující nemocnice a zdravotní systémy, tak budou moci stahovat i zahraniční klientelu. Především v příhraničních regionech.

NESPOLÉHEJTE NA NÁHODU!

Čím později si sjednáte životní pojištění, tím více zaplatíte. V tom lepším případě…

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Češi mají dobrý poměr kvality a ceny

Na české zdravotnictví by to mohlo mít blahodárný vliv. Přes kritiku, kterou je často slyšet na adresu českých nemocnic, je na tom totiž v porovnání s okolními zeměmi jako Polsko nebo Slovensko české zdravotnictví dobře. V porovnání s nabídkou polských nebo slovenských nemocnic jsou služby českých nemocnic a lékařů na vyšší úrovni. Ceny jsou přitom srovnatelné při srovnatelné hladině úhrad. Podle odborníků lze především v Moravskoslezském kraji a na jihu Moravy očekávat značný zájem polských a slovenských pacientů o kvalitnější českou zdravotní péči. Podobně tomu zřejmě bude i v česko-německém a česko-rakouském pohraničí, kde budou českým zdravotním zařízením hrát do karet zase výrazně nižší ceny zdravotní péče při standardu obdobném tomu, jaký pacient dostane doma v Rakousku či Německu.

Podle směrnice si však nebudou moci zdravotní zařízení v cizině účtovat za lékařské zákroky vyšší cenu, než jakou účtují domácím pacientům. Tak se má předejít upřednostňování bohatších Evropanů proti těm chudším.

Výjimky povoleny!

Nebyla by to ovšem Evropská unie, aby tu nebylo nějaké ale. Některé státy Unie proti směrnici protestovaly a obávaly se negativního dopadu na zdravotnické rozpočty, směrnice ve své finální podobě dává každému členskému státu právo různě ji omezovat. Například v tom směru, že zdravotní pojišťovny budou v cizině hradit jen ty zákroky, které hradí v domovské zemi. V případě, že na tom bude daná země trvat, lze nadále požadovat minimálně u části zákroků v zahraničí předběžný souhlas zdravotní pojišťovny. Členské země, hlavně v případě, že by se nový systém pro ně ukázal neufinancovatelný, tak budou moci zatáhnout za záchrannou brzdu. Dá se však přesto čekat, že se „volný pohyb pacientů“ bude postupně rozšiřovat. A omezení, která některé členské země přijaly, budou mizet.

Anketa

Myslíte, že si k nám budou jezdit Němci měnit kyčle?

Česko čeká na novou vládu

Česko ke směrnici přistoupilo obvyklým způsobem: související vykonávací české předpisy do 25. října nepřijme. Nejde však tentokrát o plánovanou zdržovací taktiku. Bývalý ministr zdravotnictví Luboš Heger připravil přes odpor českých zdravotních pojišťoven plně liberální směrnici, která českým pacientům otevírala plnou škálu možností daných směrnicí, Nečasova vláda ji stihla projednat, ale Parlament už kvůli svému rozpuštění neschválil. Nový parlament, který zasedne po říjnových volbách, by to mohl zvládnout do konce tohoto či začátku příštího roku.

Do té doby tedy na směrnici nevydělají čeští pacienti, ale jen české nemocnice. Do těch začnou zřejmě už koncem října přijíždět první pacienti zpoza hranic. Pro některá zařízení, která měla vyšší kapacitu, než byl zájem českých pacientů, se může jednat o vítané finanční přilepšení.

Autor je redaktor MF DNES a Lidových novin  

Autor článku

Luboš Palata

Luboš Palata

Narodil se v roce 1967 a vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Je nositelem několika ocenění, mimo jiné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. Byl rovněž nominován na Cenu Evropského parlamentu. Novinařině se věnuje od roku 1990. Pracoval pro BBC, týdeník Respekt, Českou televizi, Lidovky a MF Dnes. Působil jako středoevropský zpravodaj Hospodářských novin, poté dva roky vykonával funkci zástupce šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Jeho články vycházejí pravidelně i v polském deníku Gazeta Wyborcza, slovenském deníku Sme, týdeníku Týždeň, v německém měsíčníku German Times nebo americkém internetovém magazínu TOL. Nyní píše pro Deník.