Prezidentský dotazník č. 11: Jiří Dienstbier

Finmag.cz
Finmag.cz | 2. 12. 2012 | 3 358
církevní restituceJiří Dienstbierpenzijní reformaprezidentské volbyprezidentský dotazníkRPSN

Kolem prezidentských voleb asi ještě bude mela. Koho by ale neměla strhnout, to je určitě kandidát, který má v zádech momentálně nejsilnější českou partaj. I když – ne vždycky byl Jiří Dienstbier v ČSSD prorokem...

Prezidentský dotazník č. 11: Jiří Dienstbier

Série prezidentských dotazníků se pomalu chýlí ke konci. Své otázky jsme položili každému, kdo nakonec podal přihlášku, ba i několika kandidátům na prezidentské kandidáty, kteří s ní nakonec na ministerstvo vnitra neběželi. Příští pondělí přineseme odpovědi jednoho z favoritů – Jana Fischera – a to bude všechno. Nejprve nás ale dnes čeká syn slavného otce a kandidát vyslaný do souboje o prezidentskou sesli momentálně nejsilnější politickou stranou v zemi. Jiří Dienstbier. 

Předchozí prezidentské dotazníky: 

Podpořil byste zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Podporuji zodpovědné hospodaření jako takové. Nemyslím si ale, že by měl být vyrovnaný rozpočet uzákoněn. Sestavování a schvalování rozpočtu je významná politická disciplína a sotva ji lze nahradit rigidním zákonem.

Jaký je váš názor na církevní restituce?

Pro jakékoliv vyrovnání státu s církvemi byla vybrána vládou Petra Nečase ta nejmíň vhodná doba, kdy se škrtá a šetří všude (zdravotnictví, věda, výzkum, vzdělání, kultura, sociální systém). Preferuji alternativní koncepci: zřízení církevního fondu, do kterého by byl převeden majetek, který by se měl vracet, církve by s ním pod dohledem státu hospodařily a z výnosů by byly financovány.

Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

Školné odmítám. Mladí lidé mají studovat, pokud na to mají hlavu, a ne pokud na to mají peníze. Jsem pro rovný přístup ke vzdělání pro všechny, kteří studovat chtějí, na všech stupních škol.

Měly by mít děti možnost spořit v rámci povinných sociálních odvodů na důchod svých rodičů?

V současné době funguje důchodový systém na průběžném financování, což znamená, že ekonomicky aktivní občané (pracující) spoří na důchody těm, kteří již nepracují a jsou v důchodu. Tento systém je založen na mezigenerační solidaritě mladých se starými, a je to tak správně. Pokud chtějí děti finančně vypomoci konkrétně svým rodičům, mělo by to být učiněno na základě jejich slušného vychování.

Jste pro zavedení majetkové odpovědnosti úředníků?

Náš právní systém zná občanskoprávní odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost za spáchaný trestný čin, odpovědnost za přestupky a odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Nevidím tedy důvod zavádění dalšího druhu tzv. úřednické odpovědnosti, když škoda způsobená úředníkem je pokryta druhy odpovědnosti, které právní řád již zná. Víc mi leží na srdci profesionalizace státní správy a aplikování zákona o státní službě, který by minimalizoval riziko, že se na důležitých postech objeví nekompetentní jedinci.

Jste pro zákonné omezení horní hranice RPSN u půjček? Pokud ano, v jaké výši?

Ano a to v řádu desítek procent.

Jste pro zavedení účelovosti u stavebního spoření?

Stavební spoření je důležitým prostředkem, který lidi motivuje spořit v době, kdy se to již vůbec nevyplácí. Pokud vím, když si někdo bere úvěr ze stavebního spoření, musí dokládat, na co peníze použil (bydlení, stavba). Jinak je každého věcí, na co si v rámci stavebního spoření našetří peníze.

Jste pro legalizaci a zdanění prostituce?

Jsem především pro její regulaci.

Je vám bližší Václav Klaus, nebo Václav Havel?

Václav Havel

Kdo byl podle vás nejlepším polistopadovým premiérem?

Vladimír Špidla.

Kdo má u vás doma pod palcem rodinné finance? Víte, kolik za měsíc průměrně utratíte?

Rodinné finance řešíme společně s partnerkou.

Jak si spoříte na stáří?

Mám důchodové připojištění v tzv. třetím pilíři a investoval jsem do koupi nemovitosti, nebytové jednotky.

Vstoupíte do druhého pilíře penzijního systému?

Nevstoupím.

Kolik maximálně plánujete utratit za předvolební kampaň a z čeho náklady pokryjete?

Na volební kampaň mám 15 milionů korun od České strany sociálně demokratické a z darů od občanů mi na transparentní účet přišlo několik desítek tisíc korun.

Čtete Peníze.cz nebo Finmag?

Webové stránky Peníze.cz znám a občas je navštívím.


 

Jiří DienstbierJiří Dienstbier

Vystudoval práva a dlouhá léta se advokacii věnuje. Dlouho předtím se v roce 1989, ve svých dvaceti letech významně podílel na organizaci listopadových demonstrací, od roku 1990 pak byl dva roky poslancem Federálního shromáždění v barvách Občanského fóra a Občanského hnutí. Působí v pražské komunální politice. Od roku 2011 je senátorem za ČSSD. Ve straně je rovněž místopředsedou a stínovým ministrem spravedlnosti.

Autor článku