Revoluce v regulaci kryptoměn. Jaké změny přinese evropské nařízení MiCA?

Michal Hron
Michal Hron | 8. 8. 2022 | 3 komentáře | 16 096
Bitcoininvesticeinvestiční univerzitakryptoměnyMiliardy v pohyburegulace

Svět kryptoměn čekají velké změny. Po letech volného přístupu a do jisté míry i právního vakua přichází první výrazná regulace nazvaná Markets in crypto-assets (MiCA). Mimo zavedení jednotných pravidel pro členské státy EU slibuje především ochranu uživatelů. Co všechno se tedy změní?

Revoluce v regulaci kryptoměn. Jaké změny přinese evropské nařízení MiCA?

Evropské nařízení MiCA si klade za cíl zkultivovat svět kryptoměn (ilustrační foto)

Zdroj: Shutterstock

Co si budeme, svět kryptoměn je dnes jeden velký punk. Na pravidla téměř nikdo nedohlíží, nové měny vznikají a zanikají rychleji, než Andrej Babiš sbírá dotace, a příběhů důvěřivých investorů, kteří přišli o všechno, přibývá (vzpomeňme na nedávný krach kryptoměny Luna).

Kryptoměny jsou obecně známy svou volatilitou, tedy že v jeden jediný den mohou růst či padat o desítky procent. Lidé pak často vsadí na jednu kartu a čekají, že zázračně zbohatnou. Jenže stejně jako může nastat raketový růst, může daná kryptoměna prožít i strmý pád.

Vývoj kurzu hlavní kryptoměny bitcoin

Zdroj: peníze.cz

Současný svět kryptoměn je navíc opřen především o důvěru: cena je úměrná tomu, kolik lidí a firem dané alternativní měně věří. Od toho se pak odvíjí i její tržní kapitalizace. Množství různých projektů ovšem lidem ztěžuje orientaci v tom, co je a co není brak.

A právě tenhle punk se logicky nelíbí úřadům: volnomyšlenkářství a svobodu kryptosvěta chtějí svázat pravidly. Mimo jiné i proto, že státům mezi prsty utíkají nemalé částky na daních. Podle jedněch nutnost, podle druhých konec krypta jako takového. Co se tedy změní a kdy?

Dosud jsou metodiky v jednotlivých zemích odlišné a to způsobuje zmatek jak pro kryptoprůmysl, tak pro investory.

Regulace kryptoměn

O nutnosti regulace kryptoměn se dnes mluví po celém světě. A zatímco se pod hlavičkou Rady pro finanční stabilitu (FSB) rodí plán na globální pravidla, USA či Evropa už chystají pravidla vlastní. A Evropa je dokonce ještě o kus dál: legislativa nazvaná jako Markets in crypto-assets (MiCA) v červnu dospěla k finální podobě a nyní ji čeká formální schválení. To by mělo nastat pravděpodobně na konci roku 2024 a nařízení by mělo být účinné od roku 2025 či 2026.

Regulace kryptoměn
Shutterstock

Zregulovat, nebo nechat žít? Kryptoměny očima expertů

Obliba kryptoměn roste spolu s růstem jejich hodnoty. Nepříliš regulované a státem nedozorované obchodování, které se opírá čistě o důvěru investorů, se však zajídá nejen EU a USA, které už chystají regulace, ale třeba i Číně. Ta hlavní kryptoměnu bitcoin rovnou zakázala. Je to správně?

„Nová opatření MiCA zásadně změní fungování kryptoměnového trhu. Pro podnikatele v kryptu je důležité, že se konečně alespoň v rámci EU nastaví jednotná pravidla pro vydávání kryptoaktiv, obchodování a poskytování služeb. Dosud jsou metodiky v jednotlivých zemích odlišné, a to způsobuje zmatek jak pro kryptoprůmysl, tak pro investory,“ říká Adam Neuberger, odborník na kryptoměny a spoluzakladatel projektu Probinex.

Nová pravidla podle něj také významně posilují ochranu investorů a tím posilují adopci kryptoaktiv pro násobně víc lidí. „Na druhou stranu vidím v rámci MiCA řadu sporných bodů, jako například příliš omezující pravidla pro stablecoiny či zákaz Proof-of-Work technologie,“ dodává Neuberger.

Že striktní zákazy problém nevyřeší, podle něj ukazuje například přístup Číny. Ta těžbu kryptoměn loni zcela zakázala, což ale způsobilo jen to, že se těžaři přesunuli jinam. A i když se podařilo z návrhu odstranit úplný zákaz Proof-of-Work technologie, stále obsahuje ustanovení, která jeho zákaz či omezení jen přesouvají do chystané evropské taxonomie udržitelnosti.

Oblast, kterou licence CASP obsáhne, bude široká a bude dávat jistotu, že subjekty dodržují stanovená pravidla.

Co je to MiCA

Co se tedy s evropským nařízením změní? Vybrali jsme pět zásadních bodů, které nová legislativa upravuje a nastavuje tak společná pravidla hry na poli virtuálních měn. Jsou to:

  • Jednotné podmínky pro všechny státy EU
  • Zavedení pravidla Spotřebitel na prvním místě
  • Sankce za porušení nastavených pravidel
  • Přitažení opratí takzvaným stablecoinům
  • Větší ochrana trhu a předcházení jeho zneužívání

Ale popořadě. Už dneska krypto do jisté míry nějaké té regulaci fakticky podléhá. Evropské státy mají například povinnost zařadit subjekty poskytující služby s virtuálními aktivy jako osoby povinné dle zákona AML (viz box níž), tedy opatření proti praní špinavých peněz. Jenže kvůli různému pohledu na věc se úprava dané legislativy v každém členském státě liší.

Jednotné podmínky pro všechny státy EU by právě tenhle chaos měly zrušit. Měla by se tím napravit současná situace, kdy některé členské země nevyžadují licence žádné, zatímco jiné poskytují pouze jednoduchá vymezení na nejběžnější služby typu směnárna či peněženka a vedle toho jsou i takové, které vydávají velmi komplexní licence zahrnující například i investiční služby.

AML od CML

Otazník
Shutterstock

Co je to to AML? Mrkejte, co nám o něm říká Wikipedia, centrální mozek lidstva (CML): AML neboli Anti money laundering je zkratka pro soubor bankovních pravidel pro zamezení praní špinavých peněz. Jako direktiva EU 91/308/EHS (o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz) byla vypracována a zavedena v 90. letech. Skládá se z identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů a uchovávání těchto údajů po stanovenou dobu, neprovedení neobvyklého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci, zachovávání mlčenlivosti o podniknutých opatřeních a vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách) umožňujících odhalování praní špinavých peněz.

Právě nejednotnost prostředí by regulace MiCA, na jejímž základě bude fungovat jednotná licence Crypto-Asset Services Providers (CASP) platná po celou EU, měla vyřešit. Licence CASP bude pokrývat několik obchodních modelů pro podnikání v odvětví kryptoměn. Mimo jiné sem budou spadat burzy zprostředkovávající transakce z kryptoměny do kryptoměny, z kryptoměny do fiat měny a podobně. A týkat se to bude například i kryptopeněženek a jiných platformy umožňující správu, administraci či další nakládání s kryptoaktivy.

Tím však výčet nekončí. Oblast, kterou licence CASP obsáhne, bude široká a bude dávat jistotu, že dotčené subjekty dodržují stanovená pravidla. A když ne, patřičně za to zaplatí (viz box Nedodržuješ? Zaplať!).

Nová pravidla se mají týkat i trhu jako takového, protože ač je kryptosvět stále relativně malý, točí se v něm velké peníze.

Regulace stablecoinů

Zvláštní přístup si v rámci MiCA zasloužil i svět takzvaných stablecoinů, což jsou kryptoaktiva navázaná na konkrétní podkladová aktiva; v tomto případě především na dolary a jiné měny. Tyhle virtuální mince si EU na rozdíl od ostatních kryptoaktiv vyhodnotila jako rizikovější jak pro stabilitu finančních trhů, tak i pro investory a spotřebitele samotné.

Nedodržuješ? Zaplať!

S každými pravidly je spojena i vymahatelnost jejich dodržování. I na to evropská regulace kryptoměn MiCA myslí. Stanovuje například minimální hodnotu horní hranice pokuty za porušování nařízení, která se může pohybovat až v řádech milionů eur nebo v procentech z ročního obratu. Hříšníkům hrozí taky zveřejnění oznámení, že porušují nařízení MiCA, či pokuta ve výši násobků zisku, který získali díky porušení nařízení. Stejné pravidlo pak bude platit i při ztrátě, které nedodržení platných pravidel způsobilo.

Vydavatelé stablecoinů proto budou muset disponovat příslušnými povoleními a obecně se na ně bude vztahovat mnohem víc povinností než na vydavatele obyčejných kryptoaktiv. Velmi důležitý je fakt, že regulace stablecoinů je navíc účinná už platností nařízení. Není zde tedy prodleva mezi nabytím platnosti a účinnosti předpisu – takzvaná legisvakanční doba.

Nová pravidla se mají týkat i trhu jako takového, protože ač je kryptosvět stále relativně malý, už dneska se v něm točí velké peníze. Vždyť jen hlavní kryptoměna bitcoin se aktuálně může chlubit tržní kapitalizací dosahující téměř 450 miliard dolarů (skoro 11 bilionů Kč) a byly doby, kdy v tomto měřítku překročil dokonce i hranici bilionu dolarů (asi 24 bilionů Kč).

Stejně jako trhy je tak i tenhle segment náchylný k takzvané neoprávněné manipulaci. MiCA proto zavádí třeba zákaz insider tradingu charakterizovaného zneužitím nezveřejněných informací pro vlastní nebo cizí prospěch. Současně obsahuje sankce za nedovolené zveřejňování vnitřních informací nebo neoprávněné manipulace s trhem.

MiCA reguluje například i obsah takzvaného whitepaperu: základního dokumentu, který popisuje krytoměnový projekt.

Spotřebitel first

A škodný samozřejmě nezůstane ani spotřebitel. Fakt, že se kryptoměny od počátku svého fungování pohybovaly v jakési šedé zóně, mělo na jeho ochranu výrazný vliv. Často zde pak platilo nepsané pravidlo, že co není zakázáno, je povoleno. A toho logicky využívali různí lapkové a podvodníčci, kteří zneužili neznalost uživatelů ve svůj prospěch.

Anketa

Má se krypto svázat?

MiCA proto klade na ochranu koncových spotřebitelů velký důraz. Reguluje například obsah takzvaného whitepaperu: základního dokumentu, který má do detailu popsat jednotlivý krytoměnový projekt. MiCA nově stanovuje, co má takový dokument obsahovat, aby se zájemce o dané kryptoaktivum mohl fundovaně rozhodnout, zda do něj jít, nebo ho raději nechat dál plavat virutálním světem.

V plánu je také také zřídit rejstřík vedený Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Každý spotřebitel si pak bude moct informace nezávisle ověřit. V rejstříku bude možné dohledat například, zda má daná firma patřičná povolení k činnosti či zda vydavatel kryptoaktiva vydal výše zmíněný whitepaper.

Miliardy v pohybu - investiční speciál Finmag.czNextPage Media

Kam dál? Kryptoměny na Finmagu:

FINMAG V NOVÉM DESIGNU JE TADY. CO SE V NĚM DOČTETE?

„Všechny ty kecy o bohémství jsou na nic. Musíte makat!“ Martin Krajc ve svém vinohradském ateliéru vysvětlil Ireně Jirků, proč s partou výtvarníků založil FIRMU.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

UMĚNÍ JE BYZNYS • „Toho Picassa jsem neměl prodávat,“ říká Patrik Šimon, majitel 20 tisíc artefaktů • Proč jde cena uměleckých děl nahoru? Jaké padají rekordy v aukcích • Dokáže AI malovat jako Monet nebo Mucha?

BYZNYS JE UMĚNÍ • Mléko jako od babičky vyrábí Radim Hrůza z Vysočiny • Pivní sen, ze kterého se zatím neprobudila spolumajitelka Rodinného pivovaru Švihov Anna van der Weerden

STYL JE HRA • Dům architekta Petra Stolína jako způsob poznání • Cestovní kancelář Ježíš Kristus funguje úspěšně už stovky let • Elegie za spalovací motor

HRY, SNY, RADOSTI • „Čekala jsem to horší,“ říká třetí Češka, která vystoupala na Mount Everest • Dunajská delta je zase planetou ptáků • Proč si Martin Vajda, spolumajitel vinařství Sonberk, čte knihy feministek?

Autor článku

Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel do Finmagu z týdeníku Euro, předtím vedl sdruženou domácí redakci Hospodářských novin, Aktuálně.cz a iHNed.cz a působil jako editor zpravodajství na portálech iDnes.cz a Novinky.cz.