Covid a válka. Mají dnes developeři kde brát?

Lucie  Weissová
Lucie Weissová | 26. 4. 2022 | 3 202
developeřiinvesticeKdo hýbe miliardamiMiliardy v pohyburealityRonda invest

Ekonomické nejistoty v popandemickém oživení a po ruské agresi na Ukrajině významně ovlivňují i oblast developmentu. Investorská činnost na tomto poli se tak může zdát jako krok špatným směrem, díky setrvačnosti sektoru tomu tak ovšem není. „Při už rozběhnutém developerském projektu je obtížné čekat na ustálení situace,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest.

Covid a válka. Mají dnes developeři kde brát?

Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest

Zdroj: Ronda Invest

Ronda Invest poskytuje úvěry malým a středním podnikatelům především z řad developerů. Zároveň klientům umožňuje do těchto úvěrů investovat. Loni například společnostem půjčila 400 milionů korun.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, aktuální situace firmě v lecčems hraje do karet. „Ceny rostou vesměs ve všech oblastech ekonomiky, úrokové sazby nevyjímaje,“ naznačuje hlavní výhodu Blažek. Mírou úroků se tak firma blíží bankovnímu sektoru, což oslovuje nové klienty.

S obchodním ředitelem Ronda Invest jsme ovšem v rozhovoru neprobírali jen aktuální situaci na realitním trhu, ale i budoucnost firmy samotné. Letos například chce expandovat na Slovensko a pokud se to podaří, u našich východních sousedů skončit rozhodně nehodlá.

Ceny rostou vesměs ve všech oblastech ekonomiky, úrokové sazby nevyjímaje.

Jak se podle vás promítne do tuzemského realitního trhu válka na Ukrajině?

Válka ovlivní tuzemský realitní trh více způsoby. Jedním z nich je odliv ruského kapitálu, který zasáhne hlavně Karlovy Vary. Na cenách nemovitostí v ostatních lokalitách se to ale výrazně neprojeví. Druhý efekt je celková nejistota lidí a její dopad na poptávku po nemovitostech. Třetím je příliv uprchlíků z Ukrajiny a s tím související zvýšená poptávka po nájmech a opětovný růst jejich cen.

Lukáš Blažek

Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest
Ronda Invest

Obchodní ředitel společnosti Ronda Invest má dvacetiletou praxi v bankovním i nebankovním sektoru. Je absolventem inženýrského studia na Fakultě dopravní ČVUT a doktorského studijního programu na Fakultě podnikohospodářské na VŠE. Kromě obchodní činnosti také vystupuje na odborných seminářích a aktivně se podílí na vývoji produktů.

Na druhou stranu to může zvýšit tlak na novelizaci stavebního zákona, který by měl urychlit vyřizování stavebních povolení, a pozitivně ovlivnit i nabídku nemovitostí na trhu. Efekt nebude samozřejmě okamžitý, ale rozpohybovat nabídku by to mělo.

Co mluví pro to, aby si v dnešní době developerské firmy braly úvěr? Není lepší počkat, když téměř vše – včetně úrokových sazeb a energií – vystřelilo vzhůru?

Ceny rostou vesměs ve všech oblastech ekonomiky, úrokové sazby nevyjímaje. Na druhé straně může růst těchto nákladů kompenzovat růst prodejních cen. Při už rozběhnutém projektu je obtížné čekat na ustálení situace, i proto našim klientům dáváme větší volnost. U developerských projektů například nelpíme na generálním dodavateli nebo zasmluvnění finálních prodejů, což klientům umožňuje pružněji reagovat na změny, ušetřit na nákladech, upravit prodejní ceny.

Mluvíte o rozběhnutých developerských projektech. Je ale rozumné právě teď rozjíždět nové?

Developerský projekt je běh na delší trať. První fáze je takzvaná papírová válka, kdy musíte pro vydání rozhodnutí pro výstavbu nebo rekonstrukci získat vyjádření od mnoha subjektů. Začít tuto fázi projektů smysl má, jelikož je v tuzemsku nedostatek bydlení a poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. Navíc na tuto úvodní část nemá vliv růst cen materiálů a úrokových sazeb.

U projektů, které se nacházejí před zahájením výstavby, což je nákladově nejtěžší etapa, je rozumné počkat na vyjasnění situace, a to jak na straně vstupních nákladů, tak prodejních cen. S příchodem covidu-19 jsme viděli extrémní nárůst cen nemovitostí, ale prudké zdražení hypoték se bude muset dříve či později na poptávce po bydlení odrazit.

Nenechte své peníze spát aneb Kdo hýbe miliardami v Česku

Miliardy v pohybu - investiční speciál Finmag.czShutterstock/Finmag.cz

Samozřejmě tam, kde už stavební práce začaly, je přerušení značně složité. Pokud se ale podíváte na cenové indexy rezidenčních nemovitostí, je zřejmé, že tento typ aktiv vykazuje dlouhodobý růst i přes určitá období stagnace. Firmy pro své podnikání úvěry potřebují. Jsou nezbytné k jejich rozvoji a růstu. Nikdo neví, co bude, ale dobře promyšlené podnikatelské projekty počítají s riziky a mohou dávat smysl i v době, kdy jsou vyšší úrokové sazby, ceny energií a na trhu panuje určitá nejistota.

Projevily se nějak zmíněné faktory na zájmu o úvěry ze strany firem?

Nejznatelnější vliv má růst úrokových sazeb, které banky velice rychle promítly do svých sazeb. Naše sazby na úvěrech se tak těm bankovním přiblížily a stáváme se reálnější konkurencí k bankovnímu financování. My sazby také zvýšili, ale ne tak markantně.

Kdybych měl shrnout loňský rok, byl náročný a poznamenaný pokračující pandemií. Růstový plán jsme přesto splnili a poskytli dobře zajištěné úvěry ve výši cca 400 milionů korun.

Ani letos nejsme skromní a máme nastavené plány nad úrovní minulého roku. Některé vnější faktory nám nahrávají, třeba právě sblížení úrokových sazeb s bankami na úvěrech, jiné nikoliv – nejistota v důsledku války. Nejdeme ale cestou poskytování úvěru za cenu zvýšeného rizika. Naše priorita, bezpečnost poskytnutých úvěrů, zůstává neměnná.

RONDA INVEST

Ronda InvestRonda Invest

Platforma RONDA INVEST nabízí klientům možnost investovat do podnikatelských úvěrů zajištěných nemovitostí. Roční zhodnocení se pohybuje mezi 4,5 až 7 %. Délka investice je na jeden až tři roky. Každý investor má vlastní účet a grafický přehled svých investic.

Zvládají tedy developeři své závazky plnit? Neevidujete problémy se splácením?

Jak již zaznělo, naše nastavení developerských úvěrů dává větší flexibilitu reagovat na vnější vlivy, jako je růst prodejních cen. Například zapojení vlastních zdrojů na začátku projektu umožňuje jejich refinancování v pozdější fázi, samozřejmě při zachování bezpečné hranice rizika pro nás. Obecně si zakládáme na otevřené komunikaci s našimi klienty a v momentě, kdy by vznikla kritická situace, koordinovali bychom postup společně a snažili se najít schůdné řešení, přinejhorším prodat předmět zajištění.

Co se ale týká schopnosti našich dlužníků dostát svým závazkům, tedy splácet již poskytnuté úvěry, žádný negativní vliv jsme nezaznamenali. Historicky se dostal do druhotní platební neschopnosti jediný klient a jednomu nevyšel jeho záměr v oblasti gastronomie, nicméně se problémy podařilo vyřešit odprodejem majetku. Nikdo z investorů nepřišel o kapitál a klient se po prodeji finančně zotavil.

Jak vypadá váš typický klient – žadatel? Jaký typ projektu potřebuje financovat?

Aktuálně k nám nejčastěji přicházejí klienti, kteří narazili na nepružnost bank a mají potřebu přenastavit podmínky úvěrů tak, aby více reflektovaly vnější prostředí. Samozřejmě si z těchto klientů vybíráme a financujeme pouze projekty, které splňují naše požadavky, co se týká smysluplnosti a reálnosti záměru. Velký důraz klademe na zajištění i na to, aby se nemovitosti nacházely v lokalitách s velkou likviditou, případně v lokalitách se značným růstovým potenciálem. Co do záměru upřednostňujeme menší nebo vícefázové projekty, při nichž klient neuvádí na trh příliš velkou nabídku najednou, respektive nepodstupuje příliš velká rizika.

Co je klíčové pro to, aby úvěr získal?

Náš úvěrový proces je velice podobný tomu bankovnímu, ale snažíme se být více flexibilní a schopní řešit to, čím se banky zabývají až u výrazně větších objemů, typicky například finanční asistenci. Je pro nás zásadní komplexně zhodnotit záměr klienta, pochopit rizika realizovaného projektu. Nadstandardní zajištění pak představuje garanci, aby naši investoři nepřišli o žádnou část vložených prostředků.

Zatím byla řeč je o tuzemském realitním trhu. Mohou vás ohledně financování oslovovat i klienti ze zahraničí, případně se zahraničními projekty?

Máme klienty, kteří pocházejí z různých zemí. Své příjmy generují z podnikatelských aktivit v České republice, maximálně Evropské unie. Nyní plánujeme rozšířit naši činnost na území Slovenska. Jedná se o zemi nám nejbližší, s podobnou mentalitou a s právní úpravou postavenou na stejných základech. V tuto chvíli jsme na Slovensku poskytli prvních několik úvěrů. Do budoucna chceme expandovat dál a získat i klienty v jiných evropských zemích, podobně jako jiné P2P platformy. Pokukujeme po baltských zemích a Německu.

Text vyšel v rámci investičního speciálu magazínu Finmag a Finmag.cz Miliardy v pohybu, jehož je společnost RONDA INVEST hlavním partnerem.

Kam dál? Investice na Finmagu:

Autor článku

Lucie  Weissová

Lucie Weissová

Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media. Kromě Finmagu přispívá na web Peníze.cz a do časopisu Heroine. Ráda jí, proto hodně běhá.