Vliv války na investiční trhy? Chladná hlava vítězí

Radim Zelený
Radim Zelený | 14. 3. 2022 | 2 349
fingoodinvesticeKdo hýbe miliardamimiliardy v pohybu

Aktuální dění na Ukrajině se určitým způsobem dotklo každého z nás. Zajímavý pohled se nabízí i na aktuální vývoj na investičních trzích. Podobná situace se v minulosti už několikrát opakovala. Jak na ni investiční trhy reagovaly?

Vliv války na investiční trhy? Chladná hlava vítězí

Válka a investiční trhy? Chladná hlava vítězí (ilustrační foto)

Zdroj: Shutterstock

Jak na celou situaci reagují investiční trhy, je nyní velmi zajímavé sledovat. Prvotní panika a šok totiž vedly u některých investorů ke zkratkovitému a iracionálnímu chování.

V tomhle ohledu jsou nám špatným sluhou moderní technologie, jejichž rychlost sehrává roli katalyzátoru. Z vteřiny na vteřinu jsou lidé schopni změnit svůj investiční směr a tím ještě více podpořit vzniklý tržní zmatek.

Ekonomická přezíravost

Investiční trh obdobné situace zažil už několikrát a většinou na ně reaguje poměrně chladně. Při bližším pohledu do minulosti lze velmi snadno vypozorovat opakující se trend.

Právě pohled na minulé vývoje tržní a investiční situace mohou dát mnoha investorům jasnou nápovědu. Po prvotním ochlazení a do jisté míry až šokovému poklesu, se trh začne velmi rychle „oklepávat“ a často se pomyslná ručička vah překlopí na skokový růst.

Z ekonomického pohledu je současná situace, ač z lidského hlediska velmi těžko vstřebatelná, pouhým geopolitickým rizikem. Trh a ekonomika obecně na něj nahlíží jinou optikou, chladnou a bez emocí. Z jejich pohledu je to situace, s jakou se trh již mnohokrát potýkal a vyrovnal. Trhy a celkově ekonomika své principy nemění a aplikuje je s jasnými pravidly.

Investice s chladnou hlavou

Zcela logicky nahrává současná situace unáhleným rozhodnutím. Ovšem při pozorném pohledu do historie se vždy ukázalo, že investoři, kteří zachovali chladnou hlavu a nepodléhali svým emocím, vyšli z celé situace lépe než ti, kteří jednali pod jejich vlivem. 

Současná Evropa je navíc svírána v neúprosném klinči inflace. Pokud se zaměříme jen na tuzemsko, kde inflace již několik měsíců překračuje historické hranice, tak chladná hlava je v oblasti investic více než na místě. Z podobných situací vždy vycházejí se vztyčenou hlavou ti investoři, kteří se dlouhodobě drží svého jasného investičního plánu.

„Určitý pokles investic jsme zpočátku zaznamenali. Jsme ovšem přesvědčeni, že investoři si zachovají chladnou hlavu a jejich investiční apetit se jim opět navrátí,“ komentuje stávající situaci Vít Endler, CEO crowdfundingové investiční platformy finGOOD.cz.

#ZaUkrajinu

FinGOOD reagoval na vzniklou politickou situaci finančním darem. Část svých březnových poplatků zašle na pomoc Ukrajině. V tomto ohledu spojil síly s jiným druhem crowdfundingu. Konkrétně se jedná o příspěvkovou crowdfundingovou platformu Donio. Jejím prostřednictvím zašle peníze na pomoc lidem, kterých se současná situace na Ukrajině přímo dotýká.

„Crowdfunding tu odjakživa byl pro lidi, a i my ve finGOODu cítíme za svou povinnost v této situaci pomoci,“ vysvětluje Endler, co společnost k tomuto kroku vedlo.

Každá z investic od individuálních investorů tak nabude zcela nový rozměr a přes 5 100 investorů se bude moci podílet zprostředkovaně na pomoci ukrajinským lidem, kterým se ze dne na den otočil život o 180 stupňů. Investice na finGOOD.cz tak v průběhu celého měsíce března dostanou nový a mnohem větší smysl než kdykoliv předtím.

Zajištění investice nadevše

Zcela logicky dávají nyní investoři přednost zajištěným investicím, které nabízejí jistotu. V tomto ohledu finGOOD razí již dlouhodobě velmi jasnou politiku maximální ochrany investorů. Investice na finGOODu jsou zajištěny zástavou nemovitého i movitého majetku, který slouží jako pomyslná bezpečnostní pojistka. 

Dobrou zprávou pro investory na finGOODu je výše LTV (loan to value), česky označované jako půjčka proti hodnotě. Toto zajištění se zejména u developerských projektů na finGOODu pohybuje na vysokých hodnotách a dodává investicím výborné zajištění. To až do takové míry, které se ostatní investiční nástroje ani nepřiblíží. Tyto vysoké zástavy dávají investorům jistotu, jako v případě možného nesplacení úvěru, kdy je tento zastavený majetek prodán a získané prostředky se rozdělí mezi jednotlivé zainteresované investory.

Ve zkratce lze tak současnou situaci zhodnotit tak, že chladná hlava přesně stanovaný investiční plán jsou více než na místě.

Kam dál? Investice na Finmagu:

Autor článku

Radim Zelený

Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách.