Investovat můžete i do sebe. Jak si vedou penzijní fondy?

Jana Divinová
Jana Divinová | 1. 3. 2022 | 14 921
důchodové spořenídůchodyinvestiční fondyinvestiční univerzitaMiliardy v pohybupenze

Bez risku není zisku. Tak by se daly shrnout loňské výsledky penzijních fondů. Důvod k radosti mají pouze ti, kteří se nebáli a vložili své peníze do účastnických fondů s vyšším rizikem. Většina konzervativních penzijních fondů totiž skončila v minusu.

Investovat můžete i do sebe. Jak si vedou penzijní fondy?

Investice nejsou jen zlato, akcie či bitcoin, ale třeba i zajištění na stáří skrze penzijní fond (ilustrační foto)

Zdroj: Shutterstock

Téměř polovina Čechů (4,4 milionu) se rozhodla nespoléhat v otázce důchodového zajištění jen na stát a spoří si prostřednictvím třetího pilíře důchodového systému. Ten je známý také jako penzijní připojištění. Jen menší část z nich ale v loňském roce dosáhla zhodnocení, které by porazilo inflaci.

Třetí pilíř důchodového systému tvoří dva typy fondů. Transformované fondy, které vznikly z původního penzijního připojištění, a nové účastnické fondy. Většina spořících má své peníze v transformovaných fondech, které mají minimální zhodnocení, natož aby porazily inflaci, která se aktuálně vyšplhala až ke hranici desíti procent.

V neprospěch transformovaných fondů hraje to, že se řídí stejnými pravidly jako při založení. Náleží k nim sice státní příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele i možnost jednorázového vyrovnání či výsluhové penze, ale je u nich zachována také záruka nezáporného zhodnocení. To paradoxně v dobách vyšší inflace škodí jejich zhodnocení.

„Musí ze zákona investovat velmi konzervativně, protože nemohou dosáhnout záporných hodnot. Peníze účastníků jsou tak investovány velmi opatrně, většinou do státních dluhopisů. Jejich výnosy stěží pokryjí inflaci a v poslední době reálně spíše prodělávají,“ vysvětluje jednatel Freedom Financial Services Václav Šimek.

S novými fondy se pojí i riziko. Penzijní společnosti účastníkům už neručí za to, aby případný prodělek nesnížil jejich úspory.

Jak si vedly penzijní fondy?

Na výsledky původního penzijního připojištění se ještě čeká. Známy budou až na jaře. Vzhledem k loňskému turbulentnímu vývoji se však očekává, že budou negativní, protože peníze v nich znehodnocuje inflace. Ta loni činila v průměru 3,8 %. Z následující tabulky, která porovnává výsledky transformovaných fondů v posledních pěti letech, je vidět, že ani v předešlých letech se fondům většinou nepodařilo inflaci pokořit.

Výnosy transformovaných fondů v %
Penzijní společnost (PS)20162017201820192020
Allianz1,030,410,680,940,66
Conseq0,470,160,581,490,38
ČP0,940,841,11,751,3
Česká spořitelna0,680,510,511,71
ČSOB0,70,630,7610,7
KB0,660,490,510,60,36
NN0,660,690,610,951
Uniqa (dříve Axa)1,020,760,921,260,89
Průměr za všechny PS0,80,60,71,210,75
Inflace0,72,52,12,83,2

Zdroj: Data jednotlivých penzijních společností 

Noví účastníci do transformovaných fondů již vstoupit nemohou. Smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat jen do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 mohou uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a vstoupit tak jen do účastnických fondů u některé z devíti penzijních společností.

V čem se nové, takzvané účastnické fondy odlišují? Také k nim patří příspěvky od státu či zaměstnavatelů a daňové úlevy. Na rozdíl od transformovaných penzijních fondů u nich ale není garantováno nezáporné zhodnocení finančních výnosů, takže mohou investovat i do akcií a díky tomu zaručit vyšší zisky.

S tím je ale samozřejmě spojené také vyšší riziko: penzijní společnosti účastníkům už neručí za to, aby případný prodělek nesnížil jejich úspory. Účastníci také nemají nárok na pozůstalostní ani výsluhovou penzi. Důležitou změnou, která má chránit samotné účastníky, je oddělení majetku fondu od majetku penzijní společnosti.

Penzijní spoření je vždy důležité vnímat z dlouhodobého pohledu. Jen tak může účastníkovi přinést atraktivní zhodnocení

Konzervativním fondům se nedařilo

Lépe na tom letos nebyla ani zhruba polovina účastnických fondů. Celkem 14 ze 34 jich skončilo se záporným zhodnocením, protože každá penzijní společnost musí podle zákona nabízet i konzervativní fondy. V jejich portfoliích pak dominují vládní dluhopisy a nástroje peněžního trhu, případně jejich deriváty. A právě tyhle fondy skončily bez výjimky v minusu.

„Záporný výsledek u těchto fondů je dán především vysokou inflací, zvyšováním základních sazeb ČNB a souvisejícím vývojem trhů,“ vysvětluje Šimek. „Na druhou stranu se dramaticky navýšil výnosový potenciál těchto fondů v následujících letech právě díky růstu očekávaných výnosů dluhopisů,“ dodává k aktuálním výsledkům Václav Lokaj, obchodní a marketingový ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Penzijní spoření je podle něj vždy důležité vnímat z dlouhodobého pohledu. Jen tak může účastníkovi přinést atraktivní zhodnocení a splnit tak svou podstatu spořicího produktu na stáří.

Nenechte své peníze spát aneb Kdo hýbe miliardami v Česku

Miliardy v pohybu - investiční speciál Finmag.czShutterstock/Finmag.cz

„Dluhopisy obecně reagují na růst úrokových sazeb poklesem ceny, který se negativně projeví v hodnotě jednotky konzervativního fondu. Tak tomu bylo i v roce 2021, kdy Česká národní banka v červnu započala razantní zvyšování úrokových sazeb. To se projevilo v silném růstu výnosů státních dluhopisů a tedy propadu jejich ceny. Tento propad cen má na výkonnost konzervativního fondu okamžitý negativní vliv, zatímco s tím související pozitivní vliv vyšších výnosů se na výkonnosti projeví postupně během času,“ doplňuje tisková mluvčí Allianz pojišťovny Marie Petrovová.

Růst krátkodobých úrokových sazeb by měl v prvních měsících letošního roku ještě pokračovat. V průběhu roku by se měly úrokové sazby podle Allianz stabilizovat, což by se mělo promítnout do zlepšené výkonnosti konzervativních fondů za celý rok 2022. „V letošním roce očekáváme mírně pozitivní výkonnost konzervativních fondů. S tímto očekáváním je však spojena i velká míra nejistoty, která může vychýlit výkonnost konzervativních fondů oběma směry,“ dodává Petrovová.

Vyšší zisky za cenu vyššího rizika slibují zbylé dva druhy účastnických fondů: vyvážené penzijní fondy, kde se poměr akcií a dluhopisů pohybuje mezi třetinou a polovinou, a dynamické důchodové fondy, které do akcií investují většinou mezi 60 až 90 procenty majetku.

Následující tabulka zobrazuje výnosy účastnických fondů za posledních pět let. Společnost Freedom Financial Services jednotlivé fondy rozlišila podle rizikovosti pomocí standardizovaného ukazatele SRRI, který povinně vykazuje každý fond.

„Ukazatel SRRI může nabývat sedmi hodnot, přičemž jednička je ‚nejbezpečnější‘, respektive méně volatilní, a sedmička ‚nejrizikovější‘, tedy více volatilní. V Česku existuje pouze jeden fond, který má skutečně velmi nízkou volatilitu stupně jedna. Na opačném konci spektra stojí opět jediný fond, který se vyznačuje velmi vysokou volatilitou stupně šest,“ vysvětluje Šimek.

SRRI (volatilita)

Penzijní společnost

Fond

2017

2018

2019

2020

2021

SRRI 1

KB

Peněžní

 

 

 

0,25%

0,73%

(do 0,5 %)

SRRI 2

Conseq

Dluhopisový

‒1,04 %

‒0,09 %

4,84%

1,23%

2,02%

(0,5 % až 2 %)

Conseq

Povinný konzervativní

‒0,96 %

‒0,98 %

1,47%

0,42%

‒0,25 %

 

Rentea

Povinný konzervativní

 

 

 

 

‒0,63 %

 

Allianz

Povinný konzervativní

‒1,63 %

0,30%

2,24%

1,20%

‒1,70 %

 

KB

Povinný konzervativní

‒1,57 %

‒0,83 %

1,49%

0,77%

‒2,57 %

 

Uniqa

Povinný konzervativní

‒1,38 %

‒0,84 %

1,20%

0,64%

‒2,58 %

 

Uniqa

Dluhopisový

‒1,34 %

‒0,91 %

1,38%

1,65%

‒3,10 %

 

Generali

Povinný konzervativní

‒0,28 %

‒0,34 %

1,44%

0,53%

‒3,44 %

 

Generali

Spořicí

0,01%

‒1,35 %

3,45%

0,86%

‒3,53 %

 

NN

Povinný konzervativní

‒1,93 %

‒0,07 %

1,26%

1,36%

‒3,76 %

 

Česká spořitelna

Povinný konzervativní

‒0,48 %

‒0,08 %

2,59%

1,02%

‒4,16 %

 

KB

Povinný konzervativní

‒1,39 %

‒2,65 %

2,54%

0,91%

‒4,71 %

SRRI 3

ČSOB

Pro penzi

 

 

 

0,64%

3,38%

(2 % až 5 %)

NN

Vyvážený

‒0,99 %

‒4,42 %

9,12%

2,79%

2,50%

 

Rentea

Dluhopisový

 

 

 

 

0,19%

 

Česká spořitelna

Etický

1,00%

‒1,56 %

6,15%

3,90%

‒1,93 %

 

ČSOB

Povinný konzervativní

‒0,94 %

‒1,16 %

2,15%

1,54%

‒4,23 %

 

ČSOB

Garantovaný

‒1,41 %

‒1,53 %

1,72%

1,14%

‒4,45 %

SRRI 4

Česká spořitelna

Dynamický

9,23%

‒6,66 %

18,75%

6,14%

12,99%

(5 % až 10 %)

Allianz

Dynamický

4,07%

‒6,86 %

15,77%

7,56%

10,68%

 

ČSOB

Vyvážený

2,63%

‒5,88 %

12,96%

4,21%

7,62%

 

Uniqa

Vyvážený

‒0,11 %

‒4,24 %

11,17%

5,19%

6,52%

 

Generali

Vyvážený

4,13%

‒4,85 %

10,50%

3,13%

5,49%

 

Česká spořitelna

Vyvážený

4,27%

‒3,49 %

10,42%

4,64%

4,62%

 

KB

Vyvážený

2,90%

‒6,41 %

10,08%

2,51%

3,67%

 

Allianz

Vyvážený

‒0,72 %

‒3,62 %

9,95%

4,55%

2,12%

SRRI 5

Uniqa

Akciový

 

 

 

14,41%

24,46%

(10 % až 15 %)

Conseq

Globální akciový

9,96%

‒9,69 %

18,96%

‒3,92 %

23,40%

 

NN

Růstový

14,36%

‒9,22 %

17,58%

‒2,20 %

21,65%

 

Generali

Dynamický

8,24%

‒9,13 %

17,91%

5,38%

13,07%

 

KB

Dynamický

7,51%

‒9,51 %

16,42%

3,42%

12,91%

 

Rentea

Akciový

 

 

 

 

6,79%

SRRI 6

ČSOB

Dynamický

5,53%

‒10,09 %

25,31%

6,51%

22,40%

(15 % až 25 %)

Zdroj: Freedom Financial Services

Pozn. 1: Analýza vychází z údajů a dat zveřejněných jednotlivými penzijními společnostmi dostupných k datu zpracování, kritériem pro zatřídění byla hodnota ukazatele SRRI k 31. 12. 2021

Pozn. 2: Stupeň SRRI a tomu odpovídající volatilita

Kam dál? Investice na Finmagu:

JARNÍ FINMAG JE NA STÁNCÍCH. CO V NĚM NAJDETE?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

„Když měl jít pan Drobný do důchodu, zjistilo se, že grif, kterým dělal vázu Hruška, je nemožné předat dál. Unikátní řemeslný um s ním odešel,“ přiznala v rozhovoru Kateřina Zapletalová.

FIN. Jak investovat, když inflace pádí vzhůru • Česko a Slovensko slaví 30 let. Která země vzkvétá víc? • Kateřina Věra Holna provedla Vinograf covidovou krizí a připravila vstup investorů. Teď míří na šampaňské • Existují novodobí Baťové? • Ondřej Vicena vrací Česko na mapu brýlového designu • V hlavě viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara

MAG. „Zjistit, kdo je chudý, je dost těžké a je tu spousta nejasností,“ říká sociolog Daniel Prokop • Mladá krev českých designérů umí zasáhnout srdce i peněženku zahraničních investorů • Trhák: Tenký červený proužek, který vám denně zachraňuje nervy, kdysi zachránil celý svět. Možná

Autor článku

Jana Divinová

Jana Divinová

Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a dobré jídlo. Když zrovna nechodí po horách nebo se nekochá památkami, čte, píše a tvoří.