Snové zhodnocení s vysokým rizikem. Investice do firem a startupů očima expertů

Michal HronOndřej Tůma
Michal Hron, Ondřej Tůma | 4. 6. 2021 | 4 491
anketaočima expertůprivate equityventure kapitál

Startupy či nadějné firmy jsou v hledáčku celé řady investorů. Věnuje se jim tak stále víc private eguity a venture fondů. Hledání pověstného „jednorožce“, tedy společnosti s tržní kapitalizací vyšší než jedna miliarda amerických dolarů, je ale vysoce riziková zábava. V čem jsou tyto investice specifické a pro koho jsou vhodné?

Snové zhodnocení s vysokým rizikem. Investice do firem a startupů očima expertů

Zdroj: Shutterstock

Investice do private equity neboli privátního majetku není v principu nic jiného než poskytování peněz společnostem, jejichž rozvoji investor dostatečně věří. Tyto firmy však nejsou veřejně obchodované na burzách a dostat se k nim lze jen přes specializované fondy. Pozici v nich investoři drží nejčastěji tři až sedm let.

V poslední době však roste obliba takzvaných venture investic, což je jen jistá forma private equity. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco private equity fondy se zaměřují hlavně na větší a stabilní společnosti s růstovým potenciálem, venture fondy přímo vyhledávají mladé, často neznámé a začínající firmy – startupy. Těm pak poskytuje potřebný kapitál i know-how pro jejich rozjezd.

Platí přitom, že v čím ranější fázi do těchto nadějných nových firem investor stihne vstoupit, a získat tím i příslušný podíl, tím vyšších výnosů může v případě úspěchu firmy i dosáhnout. Riziko neúspěchu je tu ovšem mnohem větší.

V čem konkrétně jsou tedy pro investory výhody (i případné nevýhody) fondů, které se zaměřují na private equity a venture investice? V čem jsou tyto investice specifické a pro koho jsou vhodné? A podle čeho se mezi nimi orientovat a jak vybírat?

Jan Svoboda

spoluzakladatel a Managing Partner Prime Fund

Jan Svoboda
+7
+
-

Vedle často zmiňované diverzifikace vidím osobně ve venture kapitálových a private equity investicích a fondech příležitost, jak být nablízku progresivnímu světu mladých a ambiciozních firem. Ačkoli se často jedná o rizikovější investice, nabízí investorům možnost být součástí velkých příběhů a prodejů, které se v našich končinách začínají objevovat. Nyní přichází doba, kdy ekosystém technologických firem i fondů dospěl a dalším cílem bude najít cesty spolupráce těchto mladých a progresivních firem s etablovanými hráči z řad firem a korporací, které mají prostředky a vybudovaný trh.

Dnešní trh nabízí dostatek příležitostí jak těm, kteří chtějí investovat napřímo - jako takzvaní andělští investoři - nebo chtějí dát své peníze do profesionálně spravovaných fondů. Pakliže investor nechce trávit hodiny posuzováním pitch decků, jsou pro něj fondy vždy jednodušší cestou. Při výběru fondu by měl rozhodovat track record a kompetence lidí ve fondu a také investiční strategie, která by měla s investorem souznít.

Marek Moravec

managing partner Nation 1

Marek Moravec
+6
+
-

Investice do venture kapitálu představují zajímavou možnost diverzifikace financí i celkového portfolia. Fondy zaměřené na private equity a venture investice představují příležitost, ke které by se investor nemusel samostatně dostat. Současně se v investici nemusí aktivně angažovat – vyhledávání příležitostí, vyjednávání o investici i její správa jsou v rukou managementu daného fondu. Investor také skrze fond získá úspěšné a zkušené odborníky, kteří své zkušenosti umí využít ve prospěch fondu a jeho investorů.

Při výběru je dobré znát background jednotlivých partnerů fondu, na kterých záleží důležitá rozhodnutí a do jisté míry sdílet společnou vizi. Do jakých odvětví hodlá fond investovat? Jaké má k dispozici specialisty z oboru? Ve které fázi plánuje do startupů vstupovat? To je jen několik z mnoha otázek, na které je potřeba znát odpovědi. Protože například platí, že čím ranější fáze startupu, tím větší riziko – ale i vyšší potenciální výnosnost.

Jde o rizikové investice, nejsou proto vhodné pro nezkušené investory, ani ty, kteří vyhledávají likvidní příležitosti. Délka návratnosti investice závisí na investičním horizontu fondu. Na druhou stranu, kdo by nechtěl být u zrodu budoucích hvězd?

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Martin Mašát
+12
+
-

Hlavní výhodou a spíše i specifikem těchto fondů je, že investují prostředky klientů do velmi nelikvidních projektů, často do firem v počáteční fázi podnikání, do kterých se standardními investičními nástroji nelze dostat. Samozřejmě je s tím spojeno obrovské riziko neúspěchu, které přesahuje 50 procent. To znamená, že například z deseti projektů jen čtyři přežijí a dva se stanou vysoce výnosnými.

S tímto druhem investování je tedy spojeno vedle nelikvidity obrovské riziko ztráty investovaných prostředků, ale s potenciálem, že bude i obrovský zisk rovnající se násobku investované částky. Často to ovšem chce i štěstí trefit v počáteční fázi podnikání onu budoucí superstar. Ve výsledku jsou výsledky velmi volatilní a lze jen těžko předvídat nějakou průměrnou dlouhodobou výkonnost.

Investice do podobného typu projektů jsou vhodné opravdu jen pro velmi bonitní klienty, kteří mají zkušenosti s podnikáním a uvědomují si rizika ztráty celé investice. Navíc se jedná o investici, která je na dlouhá léta nelikvidní a lze tedy jen stěží její výši přizpůsobovat změnám v portfoliu či v rizikovém profilu investora.

Pokud je na výběr z několika podobných fondů, tak asi nejdůležitější bude jejich dlouhodobá výkonnost, která ukáže, jak kvalitně se dokážou manažeři orientovat na trhu nových firem a jakou mají úspěšnost. Druhým faktorem budou poplatky, protože ty se u podobného typu fondů pohybují vysoko, a to mluvíme jak o vstupních poplatcích, tak o poplatcích za správu či odměně za výkonnost.

Michal Dědek

CEO SFG Holding

Michal Dědek
+10
+
-

Investice do mladých firem vnímám jako cestu podpořit nadějné podnikatele, jejichž produkt může změnit svět k lepšímu. Investice do prospěšných, často i do takzvaně impactových projektů, považuji za cestu, jak propojit vydělávání peněz s dobrým úmyslem pomáhat.

Značnou nevýhodou samozřejmě je, že pakliže člověk investuje sám a napřímo, zabírá to hodně času. K investici se totiž hodí pouze opravdu malé množství projektů z těch, které přijdou. Stěžejní je samozřejmě také fáze, v níž chce investor startupy podpořit. V počáteční fázi těchto firem je riziko největší, protože často neexistuje ještě produkt a byznys model se stále upravuje. Stačí ale investovat menší peníze. V pozdějších fázích se potom neuplatní menší investoři, protože technologické firmy hledají výrazně více peněz, jimiž disponují právě fondy.

Bohumil Pavlica

člen správní rady BHS Private Equity Fondu

Bohumil Pavlica
+23
+
-

V prvé řadě je nutné podotknout, že venture kapitálové a private equity fondy jsou sice příbuzné, avšak stále se jedná o jinou disciplínu. Venture kapitálové fondy vkládají rizikový kapitál zpravidla do vlastního kapitálu veřejně neobchodovaných společností v raných fázích jejich životního cyklu s cílem financovat jejich počáteční činnost. Tyto fondy lze dále dělit dle specializace na odvětví cílových společností či fáze rozvoje společnosti, dle které se může jednat například o fondy zaměřené na poskytování předstartovního financování (seed capital), startovního financování (start-up capital), financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) či rozvojového financování (second stage capital). Investice do venture kapitálových fondů se obecně pojí s vysokým rizikem, nicméně také s potenciálně velice nadstandardním výnosem.

Na druhé straně private equity fondy investují do maturovaných soukromých společností v pokročilejších fázích jejich životního cyklu s cílem financovat a aktivně jim pomoci (personálně, strategicky apod.) s dalším růstem a tvorbou hodnoty. Tyto fondy lze znovu dělit dle jejich specializace na odvětví cílových společností či velikost společností. Mohou do společností vstupovat různými způsoby, přičemž se může jednat například o odkupy na úvěrovou páku, poskytování růstového kapitálu či manažerské odkupy. Investoři, kteří investují do private equity fondů, sice podstupují menší riziko než v případě venture kapitálových fondů, nicméně stále jsou riziko ale i výnos nadstandardní oproti jiným typům investic. Portfolio private equity fondů na rozdíl od venture kapitálových fondů většinou nesnese žádnou či pouze málo společností, které v budoucnu zkrachují.

Investory těchto fondů jsou často institucionální investoři. Nicméně, mohou do nich investovat také fyzické osoby, které se považují za zkušenější a majetnější investory a hledají možnosti pro další diverzifikaci svého portfolia. V obou případech fondů se často jedná o aktivní investiční strategie, a tak by investoři měli vybírat hlavně podle zkušeností, výsledků a reputace fondů a jejich týmů. V zahraničí u renomovaných fondů se dokonce stává, že si tyto fondy své investory vybírají a na mnoho investorů se i vzhledem k cílové velikosti fondu vůbec nedostane (zpravidla dají přednost již zmiňovaným institucionálním investorům či renomovaným fyzickým osobám).

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

Lukáš Kovanda
+5
+
-

Investice do venture fondů jsou „více česky“ investicemi do fondů rizikového kapitálu. Oprávněně. Rizikovost je značná. V příštích letech však jinak než rizikově své úspory nerozmnožíme. Spořená částka bude ukusována buď negativním nominálním úrokem na běžných či spořících účtech, nebo poměrně vysokou spotřebitelskou inflací.

Fondy rizikového kapitálu jsou také fondy pro kvalifikované investory. Nejde jen o slovíčkaření. Do těchto fondů by měl investor dávat své peníze teprve tehdy, kdy už má uspokojivě „kvalifikovaně“ investováno tradičněji, tedy v nemovitostech, realitních fondech, fondech akciových, vládních i firemních dluhopisech, zlatu či kryptu.

Smysluplná investice do fondu rizikového kapitálu vyžaduje zpravidla citelně vyšší objem investované sumy, než je tomu u tradičnějších investic, ale také jaksi aktivnější přístup a pevnější nervy. Venture fondy investují do řady startupů, mladých firem, z nichž nakonec na trhu uspějí jen některé – třeba jedna z deseti, jedna z dvaceti, nebo také žádná.

Anketa

Kdo poradil nejlíp?

Venture investor mívá silnější slovo ohledně dalšího ubírání (mladé) firmy než klasický akciový investor. Odměnou za podstoupené riziko a mnohdy i aktivnější přístup je potenciálně dramaticky vyšší výnos než u tradičních investic, zvláště tehdy, pokud investor vsadí na správného „jednorožce“. Venture investice je tedy záhodno promýšlet v kontextu diverzifikace v rámci investiční třídy startupů. Je třeba mít portfolio namícháno tak, že maximalizuje tu šanci, že alespoň jedna ze zainvestovaných mladých nadějí uspěje a její vzlet pokryje a více než kompenzuje souhrnnou ztrátu z krachů zbylých zmařených nadějí.

Investování do startupů tedy není pro každého, tím méně ve věkové skupině nad 55 let, kde už se investiční horizont přece jenom zkracuje. Klesá tak i šance, že si investor peníze ze správné sázky na správnou naději opravdu užije.

Autor článku

Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel do Finmagu z týdeníku Euro, předtím vedl sdruženou domácí redakci Hospodářských novin, Aktuálně.cz a iHNed.cz a působil jako editor zpravodajství na portálech iDnes.cz a Novinky.cz.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.