Jak vydělat na pokroku, ukazuje fond Global Disruptive Opportunities

PR článek
PR článek | 11. 2. 2021

Na aktuálních trendech zvyšujících kvalitu života se dá i vydělat. Že se investorům vyplácí vsadit na inovativní společnosti, respektive firmy prosazující převratné inovace, dokazuje svou výkonností akciový fond CPR Invest Global Disruptive Opportunities společnosti Amundi.

Jak vydělat na pokroku, ukazuje fond Global Disruptive Opportunities

Zdroj: Shutterstock

Fond zaměřený na disruptivní změny nejenže odolal nepříznivým tržním podmínkám loňského roku, ale zaznamenal i atraktivní výnosový potenciál a výkonnost 42 %. Koronakrize prověřila finanční trhy i nervy investorů, současně ale v mnoha oblastech urychlila technologický vývoj. S přesunem našeho života z kanceláří do domácností se začaly násobně rychleji inovovat informační a komunikační technologie. Právě digitální ekonomika se stala tahounem úspěchu fondu až z 63 %. Ostré tempo změn společnosti se projevilo také ve vědě a zdravotnictví, moderním průmyslu či enviromentální sféře.

Global Disruptive Opportunities
Zdroj:Amundi

Prostřednictvím fondu Global Disruptive Opportunities se lidé mohou podílet na vlastnictví společností, které se zabývají tématy, jako jsou technologické inovace, environmentální výzvy, ale i globalizace a změny v demografii. Mezi firmami, které se přičinily na úspěchu fondu, vynikají například Crowdstrike, věnující se kybernetické bezpečnosti, Solar Edge, přední dodavatel na poli solární energie, nebo třeba BioNTech, zabývající se imunoterapií, vývojem průkopnických léčebných postupů v boji s rakovinou a v neposlední řadě výrobou vakcíny proti covidu-19.

Nové fenomény lze spatřit zvlášť ve zdravotnictví. „Pozorujeme rychlé sbližování technologií a medicíny, vzniká zde úplně nová kategorie společností v oblasti zdravotnických technologií, která boří tradiční model zdravotní péče. Z několika významných oblastí můžeme zmínit například výzkum umělé inteligence, digitální terapeutiku, diagnostiku apod.,“ vysvětluje převratné změny hlavní manažer fondu Wesley Lebeau.

Například zmiňovaná německá společnost BioNTech je z pohledu investorů perspektivní především díky komplexnosti medicínského a technologického vývoje a schopnosti řešit většinu agendy tzv. in-house (od diagnózy po optimální určení léčby na míru daného jedince). Vznikla před 12 lety a za tu dobu vyvinula 6 různých technologických platforem a imunoterapií pro léčbu pacientů s onkologickými problémy či infekčními chorobami. Pozornost širší veřejnosti si BioNTech vysloužil zásluhou tzv. mediátorové RNA (mRNA) vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinul společně se společností Pfizer a která představuje průlom v boji proti pandemii koronaviru. Využití mRNA by v budoucnu mohlo pomoci i pacientům se zhoubným melanomem, což dokazují slibné výsledky předběžných testů i pozitivní reakce imunitního systému na koronavirovou vakcínu.

Úspěch fondu Global Disruptive Opportunities dobře demonstruje i fakt, že ve všech cyklech loňského roku porazil světový akciový index MSCI World, se kterým se porovnává. Aktiva pod správou fondu dosahovala na konci roku 4,7 miliardy eur. Fond byl oceněn pěti hvězdami, tedy nejvyšším možným ratingem od agentury Morningstar, a v kategorii podílových fondů mu patří i prvenství v prestižní anketě Zlatá koruna.

„Letos má fond ambici navázat na úspěch z loňského roku. Bude ovšem čelit náročnému volatilnímu prostředí, které bude reagovat na obchodní napětí mezi USA a Čínou, nová antimonopolní opatření nebo výši úrokových sazeb. Základem proto bude i nadále kvalitní diverzifikace portfolia, tedy rozložení a snížení rizika díky investici do celého spektra disruptivních sektorů spojených s digitální ekonomikou, průmyslem 4.0, obnovitelnými zdroji či zdravotnictvím a životním stylem,“ dodává na závěr Lebeau.

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.