CARE Česká republika podporuje podnikání v uprchlickém táboře v Zambii

PR článek
PR článek | 22. 4. 2019

Model spořicích kooperativ se systémem půjček na drobné podnikání a vzděláváním ukazuje svou vysokou úspěšnost v Africe, kde pomáhá účinně bojovat proti chudobě. Jedním z příkladů je i Zambie.

CARE Česká republika podporuje podnikání v uprchlickém táboře v Zambii

Představte si, že jste žena žijící v rozvojové zemi, ve vesnici s mizivou šancí na získání práce. Nebo musíte ze své země utéct, protože váš život ohrožují ozbrojené skupiny. Nemáte žádný příjem. Žádná banka vám nepůjčí, protože jste příliš chudá, a neumíte číst ani psát, protože jste nikdy nechodila do školy. Jak byste uživila svojí rodinu?

Jedním z řešení je stát se členkou spořících kooperativ a půjček (Village Savings and Loan Associations – VSLAs), jejichž vznik podporuje mezinárodní organizace CARE v 46 rozvojových zemích světa.

Sušení nepálených cihel. Foto: Marshall Foster/CARE

Jak fungují spořicí kooperativy VSLA?

Ženy jsou ohroženy chudobou víc než muži a VSLA jsou proto z 81 procent tvořeny ženami  obvykle v počtu 20–30 členek. Společně se v nich učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy. Členky ve spolku získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka. VSLA ženám pomáhají stát se finančně nezávislými osobnostmi, které uživí sebe i své děti.

CARE poskytuje každému družstvu pokladničku, do které si jeho členky ukládají peníze. Do kooperativy vkládají počáteční kapitál většinou ve stejné výši. Sumy bývají z našeho pohledu velmi nízké – např. jeden dolar. Ale pokud se složí skupina 30 lidí, jejich kapitál činí 30 dolarů a to je již částka, se kterou mohou úspěšně operovat. Vždy se jedná o kolektivní rozhodnutí, která členka dostane půjčku na své drobné podnikání. A v případě, že se některá z členek dostane do krizové situace, může být kooperativou finančně podpořena. Vzájemná pomoc činí všechny členky skupiny silnější, finančně soběstačnější a sebevědomější.

Model spořících kooperativ má bezkonkurenční udržitelnost – 85 procent skupin funguje dalších pět let i poté, co s nimi CARE přestane spolupracovat. Navíc byl model implementován více než 26 dalšími neziskovými organizacemi a několik vlád ho využilo v rámci svých vlastních rozvojových projektů. Model je tak využíván více než 15,2 milionu lidí na světě.

Tábor Mantapala

V roce 2019 podporuje CARE Česká republika podnikání v uprchlickém táboře Mantapala v Zambii. Ta hostí téměř 80 000 uprchlíků ze sousedních zemí. Více než polovina pochází z Demokratické republiky Kongo. V minulých letech zemi zasáhl krvavý konflikt, největší od druhé světové války. Vyžádal si na šest milionů obětí, které zemřely důsledkem boje, nemocí a podvýživy. Ačkoliv země není již oficiálně ve válce a česká média o tamní situaci informují nedostatečně, boje o enormní nerostné bohatství probíhají dál.

Tábor Mantapala má prozatím více než 15 000 obyvatel a CARE Česká republika pomůže za přispění českých dárců a Ministerstva zahraničních věcí České republiky k lepšímu životu 12 000 z nich.

Lidé v takových táborech většinou zůstávají i desetiletí, jsou odkázáni na pomoc zvnějšku a bydlí v provizorních přístřešcích. Je zde závažný nedostatek latrín a špatné hygienické podmínky zvyšují riziko přenosu nemocí.

CARE Česká republika školí v roce 2019 obyvatele tábora a okolní komunity k finanční soběstačnosti, vysvětluje principy tržního fungování a iniciuje zakládání spořících kooperativ VSLA. Učí například obyvatele tábora vyrábět dvě žádané komodity – nepálené cihly a betonové poklopy na latríny. Tím se stávají finančně nezávislými a zároveň budují místní infrastrukturu. CARE ČR také podpoří vznik 1400 důstojných příbytků, 2100 latrín a částečné zalesnění oblasti.

Děkujeme, že pomáháte s CARE na www.balikypomoci.cz.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací na světě. Po celém světě zachraňuje životy, podílí se na odstraňování chudoby a zasazuje se o genderovou rovnost. Byla založena v roce 1945 v USA, kdy začala posílat první balíky s potravinovou pomocí do válkou postižené Evropy. Jen Československu poskytla CARE v letech 1946–1950 pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. Dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. Díky úspěšnosti modelu spořících kooperativ si CARE vybudovala celosvětovou reputaci lídra v úsporách a finančního začleňování v Africe. S nástupem komunismu se povědomí o CARE v České republice vytratilo, dnes však můžeme pomáhat také my. Pobočka CARE Česká republika byla založena v roce 2007. I díky laskavosti českých dárců podpořila CARE v roce 2018 více než 56 milionů lidí v 95 zemích světa.

Úvodní snímek: Schůzka členek spořicí kooperativy. Foto: Josh Estey/CARE