Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Sedm důvodů, proč by vám mělo záležet na ekonomické svobodě

Ben Johnson
Ben Johnson | 25. 10. 2018 | 23 komentářů | 7 869

Když křesťan horuje pro svobodný trh, klaní se Mamonu, falešnému bohu? Ben Johnson je pravoslavný duchovní, zároveň ale také „protržní“ aktivista. Jak to tedy vidí on?

Sedm důvodů, proč by vám mělo záležet na ekonomické svobodě

Křesťané, kteří podporují svobodný trh, se často setkávají s obviněním, že uctívají – slovy New York Times – „falešný idol“. Je to myšlenka, kterou sdílí znepokojivý počet jak evangelikálů, tak katolíků. Pravda je přesně opačná. Těžko vyvratitelné důkazy o tom právě teď zazněly ze dvou naprosto odlišných míst. A zarezonovaly doslova po celém světě.

Ekonomická svoboda zvyšuje kvalitu života

První zpráva přišla z neokázalého, akademického prostředí. Kanadský libertariánský think tank Institut Fraser zveřejnil předminulé úterý svou každoroční zprávu, která dopodrobna rozebírá stav ekonomické svobody ve světě. Její autoři nám nabízejí křížové propojení výsledků vlastních bádání s dalšími ukazateli kvality života a docházejí k závěru, že volný trh světu prospívá minimálně sedmerým způsobem:

  1. Zvyšuje se délka předpokládaného dožití a lidé žijí déle: Podle Indikátorů světového rozvoje Světové banky (World development indicators) se průměrný jedinec, který žije v některém z hospodářsky nejsvobodnějších států, dožívá věku o patnáct let delšího než průměrný člověk ve státech nejmíň svobodných (79,5 roku ve dvaceti procentech nejsvobodnějších států oproti 64,4 roku ve spodním kvartilu).
  2. Míra dětské úmrtnosti klesá – a děti žijí: Pravděpodobnost dětského úmrtí do jednoho roku je v nejnesvobodnějších státech sedmkrát vyšší než ve státech svobodných. (V zemích, které do chodu ekonomiky nejvíc zasahují, umírá během prvního roku života 42,25 dítěte z tisíce, v těch zemích, které ekonomiku nechávají nejvíc na pokoji, je to 6,28 dítěte z tisíce.) Snižující se počet úmrtí – a nárůst počtu dětí, které dostanou šanci vyrůst a nabídnout světu jedinečné dary, které jim byly dány do vínku – jde podle dat z Indikátorů světového rozvoje ruku v ruce s rostoucí ekonomickou svobodou.
  3. Daří se obyčejným lidem: Typický jedinec v ekonomicky nejsvobodnějších zemích v roce 2016 vydělal 40 376 dolarů (915 000 korun), člověk, který žije ve dvaceti procentech nejmíň svobodných zemí měl příjem sedminový (5649 dolarů – 128 000 korun).
  4. Chudoba prudce klesá: Člověk v zemi s nesvobodnou ekonomikou mají podle Indikátorů světového rozvoje 21krát vyšší pravděpodobnost, že budou žít v extrémní chudobě (příjem menší než dolar a devadesát centů na den) a 12krát vyšší pravděpodobnost, že budou žít v chudobě (denní příjem 3 dolary dvacet centů). Když se ekonomická svoboda zvedne o dvacet procent, míra chudoby klesne o víc než polovičku.
  5. Rozvíjejí se politické svobody: Lidé ze zemí, kde se neintervenuje do ekonomiky, se těší také větší politické a občanské svobodě, uvádí zpráva Svoboda ve světě 2017 institutu Freedom House. (Podobně: Nadace pro podporu svobody – Foundation for the Advancement of Liberty zjišťuje, že s ekonomickou svobodou pozitivně koreluje svoboda volební. A svoboda vyznání, svoboda tisku a angloamerický kulturní vliv.)
  6. Vyšší rovnost pohlaví: V žebříčku Index genderové nerovnosti OSN si ženy ze zemí s ekonomickou svobodou stojí dvaapůlkrát líp než ženy ve většině intervencionistických (socialistických nebo komunistických) zemí.
  7. Štěstí:Lidé, kteří žijí v hospodářsky svobodných zemích, se umisťují významně výš ve Zprávě o světovém štěstí OSN. Dává to smysl, svobodná společnost nebrání svým členům, aby prosazovali své touhy a užívali svého nezadatelného práva „usilovat o vlastní štěstí“.

Finmag na léto

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

„Jsem mizerný makléř,“ řekl Adéle Vopěnkové Prokop Svoboda. A tak místo aby prodával domy sám, vybudoval realitní kancelář, kde to ostatní dělají za něj. A výborně.

FIN. Dominik Stroukal dodá investorům naději po propadu trhů • V kanceláři šéfky České spořitelny • V hlavě lovce jednorožců Andreje Kisky ml. • Jakub Žofčák o byznysu s deskovými hrami • Robert Vlach o creator economy a podnikání s obsahem

MAG. Parkování zdarma je lidské právo. Co z pravičáka dělá soudruha • Nejbližší moře? Pět hodin jízdy. Se správným bourákem. Na ropu • Jako umami. V restauraci Jana Knedly umějí moderně míchat chuti i v české klasice • Kardiochirurg. Srdcař. A překvapivě dobrý spisovatel Josef Veselka


Fred McMahon z Institutu Fraser to říká takhle: „Lidé, kteří mají svobodu rozvíjet příležitosti, které je potkají, a svobodně si vybírat z různých možností, vedou bohatší, šťastnější i zdravější životy.“

Rozdíly v těch nejzákladnějších ukazatelích kvality života můžeme pozorovat nejen mezi zeměmi navzájem, ale i mezi různými obdobími v dějinách jedné a téže země – jak ekonomická svoboda roste, nebo je oklešťována.

Případová studie: Venezuela

Z úplně jiného prostředí dorazila o den později jiná zpráva. A přišel s ní úplně jiný posel – nebylo to ani neokázalé a skromné, ani se to neneslo v akademickém duchu. Prezident Donald Trump ve své řeči před Spojenými národy zmínil hrůzy socialismu.

Jejich nyní nejvýraznějším příkladem je změna, která se udála v zemi, ve které podle zprávy Institutu Fraser ekonomická svoboda zemřela, ve Venezuele. (Severní Korea a Kuba ve zprávě chybí, nejsou data.)

„Právě teď, řekl prezident, jsme svědky lidské tragédie, která se odehrává ve Venezuele. Přes dva miliony lidí uteklo před utrpením, které způsobil socialistický Madurův režim a jeho kubánští sponzoři.“

Pak shrnul přeměnu Venezuely ze svobodné země na socialistickou:

Venezuela byla jednou z nejbohatších zemí na světě. Dnes socialismus zemi bohatou na ropu dovedl k bankrotu a její lidi do naprosté chudoby. Úplně všude, kde socialismus nebo komunismus vyzkoušeli, plodil utrpení, korupci a úpadek. Socialistická žízeň po moci vede k rozpínavosti, invazím a útlaku. Všechny národy světa by měly stát proti socialismu a bídě, kterou lidem přináší. Požádali jsme v tomto duchu země, které se tu shromáždily, aby se k nám připojily ve volání po návratu demokracie do Venezuely. Dnes oznamujeme nové doplňující sankce proti represivnímu režimu, kterými cílíme na okruh lidí kolem Madura a jeho blízké rádce.

Trumpova řeč dodala číslům Institutu Fraser lidský rozměr. Pod ekonomickými daty se skrývají myriády lidských tragédií.

Nikdo, komu záleží na prospěchu lidstva, politické svobodě, rovnosti pohlaví nebo právu nově narozených dětí dožít se dospělosti, nemůže zavírat oči před tím, co znamená ekonomická svoboda. Bohatá výroba znamená, že průměrný člověk jde nahoru, že ti, kteří měli menší štěstí, na tom nejsou tak bídně, že zranitelní na okrajích společnosti přežijí. Pro ty, kteří jsou na tom či onom konci životní cesty, to může být doslova rozdíl mezi životem a smrtí.

A jak podotkl Ian Vasquez v jednom z denních podcastů Institutu Cato, země, které se letos umístily v top ten nejsvobodnějších, jsou nejen ze Severní Ameriky a Evropy, ale i z Oceánie, Asie a Afriky. Svoboda prospívá lidem i kulturám bez rozdílu. Přináší stabilitu, bezpečnost a nezávislost, které jsou nezbytné, pokud lidé chtějí naplnit svá „pozemská povolání“.

Empirické důkazy tedy prokazují, že ekonomická svoboda umožňuje všem Božím dětem rozvíjet svůj potenciál, od kolébky do hrobu – a každou radostnou vteřinu mezi tím.

originálu, který vyšel na FEE.org, pro Finmag přeložil Gabriel Pleska

Autor článku

Ben Johnson

Ben Johnson

Reverend Ben Johnson je seniorní editor v thinktanku Acton Institute. Jeho články vyšly v Guardianu, Human Events, The Stream, Real Clear Policy, Conservative Review i jinde. Napsal dvě knihy. A stará se o dvě pravoslavné farnosti.