Jak zrovnoprávnit dívky?

Bjørn Lomborg
Bjørn Lomborg | 25. 10. 2017 | 3 komentáře | 4 483

Narodit se jako žena v chudé zemi znamená v loterii života ocitnout se hned ve dvojí nevýhodě. Ze všech demografických skupin po celém světě je nejvyšší výskyt chudoby právě mezi ženami z chudých států, k tomu nejhorší zdravotní podmínky, nejhorší dostupnost vzdělání a nejvyšší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi násilí.

Jak zrovnoprávnit dívky?

Nerovnost pohlaví připravuje svět – v důsledku vyčleňování z pracovního procesu a nižší mzdy – o ohromujících 15,5 procenta HDP. Upíráme-li ženám příležitosti k rozvoji jejich potenciálu, znamená to, že se jako společnost zříkáme jejich příspěvku. Frustrující je fakt, že efektivní řešení nerovnosti pohlaví se nalézají jen těžko.

Obřízka

Na nejzazším konci škály bezmoci je 30 milionů dívek, kterým v příštím desetiletí hrozí zmrzačení ženských orgánů. V Somálsku, Guineji, Džibutsku, Egyptě, Eritreji, Mali, Sierra Leone a Súdánu se tento zákrok provádí téměř plošně. Světová zdravotnická organizace varuje, že takto postižené ženy trpí dlouhodobými zdravotními problémy a vyšší porodní úmrtností.

Popsat tento problém je ale snazší než ho vyřešit. Právní reformy mají jen malý dopad. Dokonce i ve Velké Británii, kde ženská obřízka stojí už 30 let mimo zákon, nebyl za její porušení úspěšně souzen jediný člověk. Z vůbec prvních doložených údajů, které byly zveřejněny v červenci, vyplývá, že od dubna 2015 do března 2016 se v Anglii objevilo 5702 nových případů. Nejméně 18 mladých žen a dívek bylo obřezáno přímo ve Velké Británii, většina ostatních byla zákroku podrobena v Africe.

Počet ženských obřízek v posledních třiceti letech celkově klesá. Ne všechny země však zaznamenávají pokrok. Při zachování současných trendů naopak počet dívek a žen podstupujících obřízku v příštích 15 letech výrazně vzroste.

Tím nechci říci, že dobročinné organizace a vlády pracující v této oblasti neodvádějí skvělou práci. Potřebujeme ale víc kvalitních studií, které nám pomůžou najít a případně podpořit programy které fungují.

Dětské sňatky

Dalším nepřijatelným zvykem, který připravuje dívky o příležitosti, jsou sňatky dětí. Od roku 2011 do roku 2020 se dětskými nevěstami – což Organizace spojených národů definuje jako sňatek před dosažením 18 let věku – stalo nebo stane více než 140 milionů dívek z celého světa. V devíti zemích – Nigeru, Středoafrické republice, Čadu, Bangladéši, Mali, Guineji, Jižním Súdánu, Burkině Faso a Malawi – dokonce UNICEF odhaduje, že podíl dětských sňatků přesahuje 50 procent.

Pro mladé nevěsty to má dalekosáhlé důsledky: nižší dosažené vzdělání a celoživotní výdělky, vyšší míru domácího násilí, zvýšené riziko úmrtí během těhotenství či porodu a vyšší úmrtnost jejich dětí.

Stejně jako u ženské obřízky ani zde samotné zákony na vyřešení problému nestačí. Vezměme si Bangladéš, kde je 52 procent dívek provdáno před dosažením před plnoletostí – před osmnáctým rokem. Řada zákonů zakazujících sňatky dětí a věno má nedostatečný efekt, a 18 procent dívek – což je nejvíce na světě – dokonce vstoupí do manželství před dovršením 15 let. Programy komunitních skupin, které se snaží poskytnout dospívajícím dívkám životní dovednosti a výcvik, mají jen omezený dopad.

Analýza situace v Bangladéši, kterou vypracovali ekonomové z Akční laboratoře chudoby Abdula Latifa Jameela při Dukeově univerzitě a MIT, naznačuje, že nejúčinnější strategií by mohlo být poskytování finančních pobídek k odkladu manželství. U dívek představujících nejchudších 20 procent globální populace totiž existuje více než dvojnásobné riziko sňatku v mladém věku než u nejbohatších 20 procent.

Jeden slibný program v jižním Bangladéši poskytoval rodičům neprovdaných dívek olej na vaření. Každé čtyři měsíce obdrželi účastníci programu čtyři litry oleje, pokud jejich dohlížitel potvrdil, že dívky jsou stále neprovdané.

Tato skromná pobídka zabrala: u dcer příjemců oleje se o 30 procent snížila pravděpodobnost, že se vdají před dovršením 16 let věku, což znamenalo přínos ve výši čtyřnásobku nákladů. Slibné je, že program zlepšil také úroveň vzdělání dotyčných dívek: u dcer příjemců bylo o 22 procent pravděpodobnější, že zůstanou ve škole.

Nerovný přístup ke vzdělání

Tohle je důležité, jedním z klíčových rozvojových cílů tisíciletí, které vypršely v roce 2015, bylo eliminovat nerovnost pohlaví v oblasti základního a středního vzdělání. U základního vzdělání bylo dosaženo slušného pokroku, ale u středoškolského a vysokoškolského vzdělání přetrvává značná nerovnost. Rozdíly v přijímání do základních škol se ve všech regionech snížily, nicméně subsaharská Afrika, Blízký východ a severní Afrika stále zaostávají.

Přínosy spojené se snížením nerovnosti pohlaví v oblasti školství by se týkaly i příští generace. Lepší vzdělání pro dívky totiž znamená lepší zdraví a výživu pro jejich děti.

Odpověď na otázku, jak toho dosáhnout, se bude lišit. Například poskytnutí bezplatných školních uniforem na některých místech pomůže, ale ne všude. V Bangladéši měla intervence s cílem omezit sňatky dětí vedlejší přínosy v podobě podpory středního vzdělání. Nový výzkum ukazuje, že v celosvětovém měřítku znamenají peníze vynaložené na snížení nerovnosti pohlaví v oblasti vzdělání přínos v hodnotě zhruba pětinásobku vynaložených nákladů.

Stejná práva

Hodně dobře míněných, ba i nesporně dobrých nápadů, jak snížit nerovnost pohlaví, se analyzuje a kvantifikuje hůře. Zajistit, aby ženy měly stejné právo jako muži zdědit majetek, podepsat smlouvu, založit si firmu nebo si otevřít bankovní účet, by nestálo mnoho a mohlo by být nesmírně přínosné. Navzdory problémům se sběrem dat označil panel složený z nositelů Nobelovy ceny a sestavený Kodaňským konsensem taková opatření za jeden z 19 nejlepších rozvojových cílů, kterých bychom se měli snažit dosáhnout – jeden vynaložený dolar zde vytváří užitek v hodnotě přesahující 15 dolarů.

Antikoncepce

Víme, jak vyřešit jeden problém – a máme dostatek údajů o nákladech a přínosech. Přibližně 225 milionů žen, které se chtějí vyhnout těhotenství, nepoužívá bezpečné a účinné metody plánování rodičovství. Důvody jsou různé, od nedostatečného přístupu k informacím či službám až po absenci podpory ze strany partnerů nebo společnosti

Zajistit všeobecný přístup k antikoncepci by stálo 3,6 miliardy dolarů ročně, ale znamenalo by o 150 000 úmrtí matek méně a o 600 000 méně sirotků. Demografická dividenda spojená s nižším počtem závislých osob a vyšším počtem lidí zapojených do trhu práce by navíc urychlila hospodářský růst. Celkové přínosy pak převyšují náklady o závratný stodvacetinásobek.

Na řešení nerovnosti pohlaví neexistují rychlé recepty, ale jedna věc je zřejmá: ne všechny přístupy jsou stejně dobré nebo podložené spolehlivými údaji. Z morálních i ekonomických důvodů by politici měli přijímat taková opatření, která poskytnou dívkám a ženám nejvíce práv.

Z angličtiny přeložil pro Finmag Jiří Kobělka
Copyright: Project Syndicate 2017, www.project-syndicate.org

Autor článku

Bjørn Lomborg

Bjørn Lomborg

Prezident think tanku Centra Kodaňského konsensu a hostující pracovník Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě. Napsal mimo jiné knihy The Skeptical Environmentalist (Skeptický ekolog), Cool It (Zchlaďte hlavy), How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place (Jak utratit 75 miliard dolarů, aby byl svět lepší místo), The Nobel Laureates’ Guide to the Smartest Targets for the World (Průvodce nositelů Nobelovy ceny po nejchytřejších cílech pro svět) a naposledy Prioritizing Development (Jak prioritizovat rozvoj). Jeho nejnovější kniha se jmenuje False Alarm a pojednává o tom, jak nás panika kolem změny klimatu stojí biliony, škodí chudým a nevede k nápravě.