Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Volební speciál 2017: Ivan Bartoš a Piráti

Gabriel PleskaOndřej Tůma
Gabriel Pleska, Ondřej Tůma | 2. 10. 2017 | 10 komentářů | 26 723
česká pirátská stranadaněivan bartošpirátistátní rozpočetvolby

První půltucet předvolebních dotazníků uzavírá předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.

Volební speciál 2017: Ivan Bartoš a Piráti

Když jsme zveřejnili vyplněný předvolební dotazník předsedy Pirátů Ivana Bartoše před volbami v roce 2013, anonymní čtenář ho komentoval větou: „Ten mládenec by si měl tak maximálně dobít kredit na Ulož.to, aby se mu dobře a rychle stahovalo. Do větších věcí ať se nepouští.“ To byla slabší reakce už tenkrát, dá se předpokládat, že se čtením odpovědí komentující čas neztrácel, ale asi to ilustrovalo, jakou představu strana s piráty v názvu v lidech mohla po pár letech existence vzbuzovat. Za čtyři uplynulé roky ale Piráti mimo jiné dosáhli na zajímavá místa v obecních zastupitelstvech a ukázalo se, že nejsou jen plavci ve vodách internetu, ale že se dokážou docela dobře pohybovat po pevné zemi.

Ve velké politice mají zatím Piráti třetinu senátora Libora Michálka (nezávislý, kandidoval s podporou Pirátů, lidovců a Zelených). Letos předvolební průzkumy ukazují, že by Česká pritáská strana mohla zahákovat i Sněmovnu a provést výsadek.

-1
+
-

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

ANO. Navýšením jsme se pouze dostali na úroveň Slovenska a Polska. Minimální mzda by měla být ve výši poloviny mediánové mzdy, ideálně automaticky ročně navyšována, pokud roste průměrná mzda. Minimální mzda musí být motivací pro to, aby lidi nespoléhali na dávky a příspěvky od státu.


-6
+
-

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

ANO. Výhledově s tím počítáme. V následujícím období chceme připravit celkovou analýzu našeho komplikovaného sociálního systému. K nepodmíněnému příjmu chceme směřovat postupným zjednodušováním a zefektivňováním sociálního systému. Plné zavedení je nyní ekonomicky nereálné, budeme prosazovat postupný náběh na úrovni celé Evropské unie.


+38
+
-

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

NE. Švarcsystém je problém, který je potřeba omezit, nikoliv mu vyhlásit totální válku. Je potřeba zaměřit se na zaměstnávání přes pracovní agentury a dodržování zákoníku práce. Kategorie pro daňové paušály by měly být přesněji vymezené, aby lépe odpovídaly reálným nákladům v jednotlivých oborech.


+45
+
-

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

NE, ale – chceme systémově sjednotit zdanění práce (včetně odvodů na pojistné) do jedné sazby. Zdanění práce zaměstnanců snížíme o 1,6 procentního bodu ze současných 48,6 na 47 procent. Rozpočítáni této částky na daň a pojistné si bude stát provádět sám. Živnostníkům nabídneme stejné zjednodušení, ale jednotná sazba bude nižší, aby daňová zátěž zůstala stejná jako dnes. Výhledově chceme zdanění práce zaměstnanců dále snižovat, aby se rozdíl mezi zdaněním práce zaměstnanců a živnostníků zmenšil – ideálně o jeden procentní bod ročně.


+2
+
-

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

NE úplně. Dočasné zachování EET podmiňujeme zastavením dalšího rozšiřování a výjimkami pro drobné podnikatele. Kontrolovat by se měly především větší úniky, a to pomocí sjednocení informací z daňových přiznání, finančních výkazů, katastru nemovitostí, registru vozidel atd. EET je předražený projekt zadaný bez výběrového řízení.


+8
+
-

Zrušíte stravenky?

Nyní NE. Stravenky jsou často jediným benefitem, který nad rámec nutných výdajů zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje. Pro oba subjekty, zaměstnance i zaměstnavatele, je to výhodné. Jedná se v podstatě o paralelní měnu, která by z podstaty nemusela existovat, ale současně nechceme zaměstnance o tento benefit připravit. Diskuzi o možném nahrazení stravenek v budoucnu vyšší slevou na dani na poplatníka se nebráníme.


+61
+
-

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

NE. Chceme systémově sjednotit zdanění práce (daň z příjmu plus pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem) do jedné sazby, stejné pro všechny příjmové kategorie. Zdanění práce snížíme o 1,6 procentního bodu ze současných 48,6 na 47 procent a v závislosti na úspěšnosti dalších opatření chceme v tomto trendu pokračovat, ideálně tempem jedno procento za rok. Oproti současnému stavu bohatší zaplatí víc, neboť současná solidární daň plně nekompenzuje výši zastropovaného sociálního pojištění.


-2
+
-

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

ANO. Podobně jako v okolních státech zavedeme sektorovou daň pro banky. Její výtěžek půjde do zvláštního fondu, který bude určen na zaplacení povinného příspěvku do Evropského stabilizačního mechanismu v případě vstupu České republiky do eurozóny nebo na úhradu pojištěných vkladů v případě krachu větší banky. U telekomunikací je naší prioritou snížit ceny za datové tarify, ve vodárenství podpořit návrat vodovodní infrastruktury zpět do rukou obcí. Zahraniční vlastnictví nehraje roli, stejně bychom postupovali, kdyby tato odvětví ovládaly české firmy.


+36
+
-

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (S placením daní počítáme jako se samozřejmostí.)

ANO. Chceme jasně definovat postavení podnikatele (profesionála) na těchto platformách a stejná férová pravidla bez ohledu na platformu. Uživatel by měl být výslovně upozorněn, zda jsou mu nabízeny profesionální či neprofesionální služby. Příležitostné poskytování služeb prostřednictvím neprofesionálů nesmí být předmětem přílišné a neadekvátní regulace.


+50
+
-

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

ANO. Především je třeba směřovat toto spoření k jeho účelu. Výše státní podpory ve skutečnosti vytváří neférovou konkurenční výhodu tomuto produktu.


+4
+
-

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

ANO. O zpřísnění nebo uvolnění pravidel však nemá rozhodovat zákon nebo poslanci, ale Česká národní banka. Úvěrové bubliny jsou pro ekonomiku velkým nebezpečím, ČNB by měla mít dostatečné nástroje pro jejich včasné zmírnění, a proto její návrhy podpoříme.


+65
+
-

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

ANO. Piráti mají připravený návrh na reformu zdravotního pojištění, která umožní každému si zvolit rozsah svého zdravotního pojištění a spoluúčasti od nuly do zákonného limitu. Tím si pacienti zvolí zároveň i nadstandard, za který si budou chtít připlácet nebo se na něj připojistit. K tomuto nadstandardu může patřit i volba konkrétního lékaře, pokud to bude možné. VZP bude zachována beze změn jako státní garant „bezplatné“ péče ve stávajícím rozsahu.


+19
+
-

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO. Piráti jsou proevropská strana, která si váží výhod, které nám Evropská unie přinesla. Chceme ale také sebevědomě prosazovat svoji představu o Unii – chceme omezovat byrokracii a bojovat proti nesmyslným dotacím a plýtvání v Evropské unii. Prosazujeme vyšší zapojení občanů a Evropského parlamentu do rozhodování.


+48
+
-

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

NE. Přijetí eura podmiňujeme reformami a strukturálními změnami jak na straně Česka, tak Evropské unie. Na české straně je to především přijetí kvalitní finanční ústavy nebo zákony, na straně Evropské unie by měla existovat jasná evropská pravidla pro bankroty států a bank, která budou ekonomicky i morálně přijatelná pro české občany. Přijetí eura je důležité politické rozhodnutí, které vyžaduje konsenzus, podporu veřejnosti a záruky pro občany, aby v budoucnosti nemuseli doplácet například jako Slováci na Řecko.


+14
+
-

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

NE. Ruská vláda neplní závazky vyplývající z minských dohod. Sankce nejsou pro Česko příjemné, ale v danou chvíli jsou nutným zlem.


+14
+
-

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO. Chceme se zaměřit na zlepšení kvality ovzduší a snížit plýtvání uhlím v zastaralých uhelných elektrárnách. Spalování uhlí, ropy a plynu mají na znečišťování ovzduší podíl 95 procent. Jsme proti prolomení limitů na těžbu uhlí. Chceme vyvážený energetický mix.


+73
+
-

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Kvóty nepovažujeme za vhodný nástroj ani v politice genderové, ani v politice zastoupení menšin. Podporujeme vyšší zastoupení žen i minorit v politice, ale bez direktivních metod. Dlouhodobě vytváří tento systém společenské problémy – ve Spojených státech je pozitivní diskriminace Afroameričanů ve vzdělání předmětem tvrdé kritiky samotných Afroameričanů, kteří svého vzdělání a profesionální úrovně dosáhli díky své píli a schopnostem.


+36
+
-

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

ANO. Nemáme sice přesná čísla, ale chceme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch menších obcí. Ty chceme podpořit i rychlejším rozvojem infrastruktury – dostavbou hlavních dopravních tepen, pokrytí venkova vysokorychlostním internetem, vyšší podporou drobných zemědělců namísto nadnárodních korporací.


+67
+
-

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

Určitě NE. Stát by se měl v těchto případech starat o propuštěné zaměstnance a svou pomoc směřovat jim. Stát ukázal dobrou vůli při prodeji bytů OKD, ale doplatil na to. Další finanční podpora skupině Zdeňka Bakaly by byla bláznovství.


+66
+
-

Legalizujete nějaké drogy?

ANO. Zavedení léčebného konopí bylo v České republice bohužel provedeno velmi špatně a reálně tak není pacientům dostupné. Piráti navrhují regulovanou legalizaci konopí pro léčebné i rekreační účely. Kromě 3,25 miliardy na daních ročně přinese správně provedená legalizace také omezení přístupu k rekreačnímu konopí pro děti, ve kterém jsme bohužel první v Evropě.

Autor článku

Gabriel Pleska

Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Píše recenze na knížky pro děti a texty pro svoji rockovou skupinu.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. Od roku 2010 pracuje pro největší český finanční portál Peníze.cz, zároveň působí jako šéfredaktor časopisu Finmag. Když zrovna neťuká do klávesnice, čte si detektivky, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.