Svobodou pohybu pracovních sil k rozpadu Evropské unie

Luboš Palata
Luboš Palata | 22. 3. 2017 | 13 komentářů | 4 381

Rozšířená Evropská unie nedokáže unést volný pohyb pracovních sil. Zatím přinesl amputaci Británie, může ji ale dovést k úplnému zániku. Pokud její politici nezvolní a nedají členským zemím možnost přijmout dočasná omezení.

Svobodou pohybu pracovních sil k rozpadu Evropské unie

Velká Británie se příští středu začne oddělovat od Evropské unie A je to jen kvůli jednomu velkému nedorozumění. Kdyby si premiér David Cameron býval jasně řekl, že chce, aby Velká Británie mohla omezit příliv přistěhovalců za prací z východní Evropy, že jinak vyhlásí referendum o vystoupení z Evropské unie, byl by to možná dosáhl svého. Protože řekněme si to popravdě, cena, kterou Evropská unie za toto striktní dodržování volnosti pohybu osob v podobě ztráty Velké Británie zaplatí, je mnohem vyšší, než by platila, kdyby dala Británii možnost jednostranně a s nějakým rozumným časovým omezením regulovat. Řekněme například, že by si Britové „opožděně vybrali“ Británie sedmiletou ochrannou lhůtu, jakou uplatňovali po vstupu nových zemí Rakušané nebo Němci.

Poučit se z brexitu

Cameron si ovšem myslel, že to s voliči nějak uhraje, Unie si zase myslela, že britská kaše nebude až tak moc horká, všichni se zabývali sto padesáti jinými problémy a britské referendum brali jako nějakou přeháňku, po které vítr rozfouká mraky a zase bude dobře. Nestalo se.

Evropská unie odchod Velké Británie může přežít. Asi jako člověk přežije, když mu amputují končetinu. Přinejlepším bude nadlouho, ne-li navždy zmrzačena – Británie je důležitá, ne-li klíčová součást Unie a její odchod je katastrofa pro obě strany, pro Unii i pro Británii.

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jeden z našich nejpřemýšlivějších vrcholných politiků – nemusíte s ním souhlasit, ale vždycky je o čem se s ním bavit – řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že Evropská unie by se z brexitu měla poučit. A že by neměla za každou cenu trvat na bezbřehé svobodě pohybu pracovních sil. Jinak, podle Zaorálka, nemusí být Velká Británie poslední, kdo z Unie odejde.

Co také řekl Zaorálek

Lubomír Zaorálek

„My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto našim zásadám může Evropská unie rozpadat. Britové nám jasně řekli, že prostě nesouhlasí s tím, aby neměli kontrolu nad tím, když jim přijdou dva miliony lidí. A co řeknou občané, je klíčové.“

Zdroj: iHNed.cz

Vnitřní exodus

Evropská unie má s pohybem lidí přes hranice států dva problémy, jeden představuje migrace zvenčí, druhý migrace vnitřní.

Problém s volným pohybem uvnitř Unie přišel s rozšířením Evropské unie na východ. S rozšířením o země s tak nízkými platy a tak nízkými sociálními standardy, že to prostě v případě nemohlo nevyvolat menší stěhování národů z Východu na Západ. 

V Česku to tak snad necítíme, úbytek pracovních sil vyvažují gastarbeiteři i přistěhovalci z východu, Slovenskem počínaje, naše populace díky nim dokonce roste. V Pobaltí, Polsku, Bulharsku, Rumunsku a v posledních letech i v Maďarsku jde ale o odchod milionů lidí, který zasahuje celou společnost. A obrovské problémy vytváří jak v domovských zemích, tak v cílových státech na západě Evropy.

Legální i nelegální Imigrace zvenčí, ze zemí mimo Evropskou unii, se rozměrem (s výjimkou roku 2015) exodu z východní části Unie do Západní ani neblíží. A státy mají přece jen nějaký vliv na to, koho z migrantů na své území přijmou a koho ne. Snaha Bruselu, dát tomu v rámci unijní solidarity nadnárodní rámec, v naší části Evropy tvrdě narazila. O to víc ale trváme na tom, že nás miliony z východní Evropy můžou volně odcházet žít a pracovat na Západ, se všemi právy tam narozených lidí. A že žádná omezení na to nesmí platit.

Pauzu

Jenže přesuny lidí uvnitř Unie dosahují nebývalých rozměrů a populisté ho s lehkostí zneužívají proti Evropské unii jako takové.

Zaorálek má nepochybně pravdu, pokud říká, že je to reálný problém, s nímž musíme něco dělat.

Tak jako je špatně, že se Evropská unie nebyla schopna podělit o dva milióny běženců a 90 procent z nich je na bedrech Německa, Rakouska a Švédska, pokud neuvízli v Řecku a Itálii, je špatně, pokud se miliony lidí zcela nekontrolovaně přemísťují z východu Evropy na západ. Na západě Unie to působí sociální a-politické problémy a podněcuje odpor části tamních obyvatel vůči Unii, východní část Unie to vylidňuje a degraduje.

Musíme si tedy položit otázku, jakou cenu jsme ochotni a připraveni za bezbřehou svobodu pohybu a pobytu zaplatit. Pokud otázka stojí, že buď se Unie rozpadne, nebo dáme jejím státům možnost tuto svobodu dočasně omezit, pak je na místě zvolit druhou možnost. Dokud se částečně nesrovnají platy, dokud se příliv nezmění v přirozené prorůstání.

Autor je redaktor MF DNES  

 

Autor článku

Luboš Palata

Luboš Palata

Narodil se v roce 1967 a vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Je nositelem několika ocenění, mimo jiné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. Byl rovněž nominován na Cenu Evropského parlamentu. Novinařině se věnuje od roku 1990. Pracoval pro BBC, týdeník Respekt, Českou televizi, Lidovky a MF Dnes. Působil jako středoevropský zpravodaj Hospodářských novin, poté dva roky vykonával funkci zástupce šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Jeho články vycházejí pravidelně i v polském deníku Gazeta Wyborcza, slovenském deníku Sme, týdeníku Týždeň, v německém měsíčníku German Times nebo americkém internetovém magazínu TOL. Nyní píše pro Deník.