Zlaté dno neláká. V Česku mizí řemeslníci

Tereza Mynářová
Tereza Mynářová | 14. 3. 2017 | 6 komentářů | 15 184
řemeslovzdělánízaměstnání

Staří řemeslníci podle statistik ubývají, nově vyučených je rok od roku míň a míň. A to si firmy ještě leckdy stěžují na nevalnou úroveň jejich vzdělání.

Zlaté dno neláká. V Česku mizí řemeslníci

Že má řemeslo zlaté dno, mladí Češi evidentně moc nevěří. Alespoň podle Analýzy absolventů a trendů řemeslných živností, kterou zveřejnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zatímco čerstvě vyučených elektrikářů vyšlo loni ze škol „jen“ o 23 procent méně než v roce 2005, v řadě řemeslných oborů klesl počet absolventů o víc než polovinu.

Podobně velký úbytek zaznamenala například učiliště, která připravují budoucí pokrývače. V roce 2005 jich dokončilo školu 74, loni jich bylo 24, čili o 78 procent méně. Počet čalouníků klesl o 85 procent a na oboru „sladovník-pivovarník“ nebyl podle posledních dat dokonce žádný absolvent. Výjimku mezi vybranými řemesly tvoří pouze učební obory tesař a obráběč kovů, kde se počet absolventů v uplynulé dekádě zvýšil.

„Před deseti lety končilo na našich učilištích téměř dvacet tisíc absolventů ročně, nyní je to již jen jedenáct tisíc,“ shrnuje předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Vývoj počtu absolventů mezi lety 2005 a 2016

Řemeslný obor

Počet absolventů

Relace k roku 2005

2005

2016

Zedník

705

430

61 %

Pokrývač

74

24

32 %

Podlahář

31

24

77 %

Instalatér

1070

814

76 %

Malíř a lakýrník

135

102

76 %

Kameník

11

5

45 %

Tesař

231

272

118 %

Montér suchých staveb

84

37

44 %

Truhlář

2596

836

32 %

Čalouník

163

25

15 %

Pekař

210

165

79 %

Cukrář

1349

1 017

75 %

Řezník-uzenář

235

81

34 %

Sladovník-pivovarník

14

0 (r. 2015)

0 %

Elektrikář

2140

1650

77 %

Autoelektrikář

763

234

31 %

Automechanik, opravář motorových vozidel

3073

1878

61 %

Obráběč kovů

817

1015

124 %

Elektromechanik

788

398

51 %

Nástrojář

417

289

69 %

Strojní mechanik, zámečník

1273

896

70 %

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Anketa

Je dneska těžké ulovit řemeslníka?

Přímo zástupci firem si ale ještě víc než na úbytek studentů stěžují na jejich úroveň. „Doba, kdy se na obor automechanik hlásili žáci základních škol s průměrným prospěchem kolem dvou, je už minulostí. Dnes to jsou trojkaři i horší,“ kritizuje prezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky Josef Lhoták. Zároveň podle něj v Česku vyučuje autoobory až příliš mnoho škol (zhruba 140) a značná část z nich nemá ani odpovídající vybavení, ani kvalitní vyučující. „Jejich absolventi jsou pak v praxi jen omezeně použitelní. Nebo si je autoservisy musí takzvaně doučit,“ doplňuje Lhoták.

Ubývá zaměstnanců i živnostníků

Že zájem o řemeslo klesá, nepotvrzují jen data ze středních odborných učilišť, ale také statistika počtu živnostníků. Těch s řemeslným oprávněním je v Česku totiž stále méně. „Zatímco za posledních 15 let byl průměr víc než 24 tisíc nových řemeslných živností za rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc,“ uvádí asociace v loňské Analýze absolventů a trendů řemeslných živností.

Stejně tak je zmíněný trend patrný z Informačního systému o průměrném výdělku, který nesleduje živnostníky, nýbrž zaměstnance. S výjimkou obráběčů kovů a nástrojářů došlo od roku 2011 ve všech dalších vybraných řemeslech, pro která byla potřebná data k dispozici, k úbytku zaměstnanců. Například zedníků pracovalo v České republice v roce 2015 o 39 procent méně než v roce 2011.

Vývoj počtu zaměstnanců

Řemeslný obor

Počet zaměstnanců

Relace k roku 2011

2011

2015

Zedník

27 000

16 400

61 %

Instalatér

19 700

14 600

74 %

Truhlář

19 800

14 500

73 %

Pekař

5300

5000

94 %

Elektrikář

9500

7700

81 %

Automechanik

27 200

25 500

94 %

Obráběč kovů

56 500

60 400

107 %

Nástrojář

78 600

86 200

110 %

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku

Která řemesla stárnou

Máme se tedy bát, že dané profese v Česku postupně zaniknou, protože absolventů bude stále méně a zkušení odborníci postupně odejdou do důchodu? Věkovou strukturu řemeslníků-zaměstnanců zkoumal v roce 2012 Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu Koncept.

V oborech automechanik a truhlář tvořili podle dat z roku 2010 více než třetinu řemeslníků mladí pracovníci do 34 let a demografické riziko, které vyjadřuje podíl zaměstnanců nad 55 let, tu bylo v době průzkumu nízké. Vysoké a velmi vysoké riziko naopak autoři hlásili u oborů nástrojář a obráběč kovů. Tady byl podíl starších pracovníků stejný nebo dokonce vyšší než těch mladých. Je ale potřeba vzít v potaz, že uvedené šetření pochází z počátku desetiletí. Z novějších dat ISPV je patrné, že právě u zmíněných dvou oborů počet zaměstnanců mezi lety 2011 až 2015 rostl. Od zveřejnění výsledků Národního ústavu pro vzdělávání se tedy situace už mohla zlepšit.

Kolika zaměstnancům je méně než 34 let

Řemeslný obor

Podíl mladých zaměstnanců

Zedník

31 %

Instalatér

32 %

Truhlář

41 %

Pekař

33 %

Elektrikář

27 %

Automechanik

40 %

Obráběč kovů

25 %

Nástrojář

22 %

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Přesný počet řemeslníků, kteří v nejbližších deseti letech odejdou do důchodu, přitom neznají ani AMSP ČR, ani jednotlivá oborová sdružení. Přesto zástupci oslovených svazů či cechů „bijí na poplach“, že je situace kritická.

„Máme jasné signály z pekáren, že nedostatek kvalifikovaných pekařů je v současné době jejich největší problém. A to tak velký, že ohrožuje samu existenci jejich podnikání,“ říká například předseda Svazu pekařů Jaromír Dřízal. „Podle našeho odhadu chybí v pekárnách v průměru okolo pěti až sedmi procent zaměstnanců, zejména těch vyučených a kvalifikovaných,“ dodává. Výrazný nedostatek pekařů se podle něj v Česku začal projevovat hlavně v posledních pěti letech a souvisí s ekonomickým oživením. „Mnoho zaměstnanců odešlo z pekáren za vyšším výdělkem do jiných oborů a obchodních organizací,“ předpokládá.

Přitáhnou je peníze?

Informačního systému o průměrném výdělku je také patrné, že firmy na postupný úbytek řemeslníků reagují – ve srovnání s rokem 2011 vydělávali předloni až na automechaniky všichni zaměstnanci víc. Výdělky instalatérů, truhlářů, elektrikářů a obráběčů kovů navíc rostly rychleji než medián hrubé měsíční mzdy v celé mzdové sféře. Ten se mezi lety 2011 a 2015 zvýšil o 8,2 procenta.

Výdělek ve vybraných řemeslných oborech

Řemeslný obor

Medián hrubé měsíční mzdy [Kč]

Relace k roku 2011

2011

2015

Zedník

17 411

18 412

106 %

Instalatér

21 071

23 578

112 %

Truhlář

14 586

16 382

112 %

Pekař

14 568

15 504

106 %

Elektrikář

21 580

24 413

113 %

Automechanik

19 760

19 799

100 %

Obráběč kovů

23 410

25 842

110 %

Nástrojář

21 338

22 835

107 %

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku

Autor článku

Tereza Mynářová

Tereza Mynářová

Vystudovala hospodářskou politiku a učitelství ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze a žurnalistiku na Karlově univerzitě, v rámci Erasmu strávila rok na Mykolo Romerio University v litevském Vilnu.Od července 2016 působí ve společnosti TREXIMA, kde se věnuje odborné publicistice a analýze trhů práce. Předtím působila pět let jako redaktorka ekonomické rubriky Aktuálně.cz, devět let byla také redaktorkou a editorkou nezávislého časopisu iList na VŠE. K jejím zájmům patří cestování na východ Evropy, hra na ukulele, němčina, poezie, všechno okolo Černobylu a Jana Masaryka.