Nová polská hospodářská politika

Maciej Szymanowski
Maciej Szymanowski | 19. 7. 2016 | 8 komentářů | 3 712

Polská ekonomika roste, zahraničnímu kapitálu se ovšem daří lépe než domácímu. Vláda hledá způsob, jak to změnit.

Nová polská hospodářská politika

Dynamika rozvoje polské ekonomiky v posledních deseti letech zaznamenala průměrný roční růst +3,8 % HDP, což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropské unii. Hrubý domácí produkt je sice všeobecně nejužívanějším ukazatelem, není ale jediným měřítkem růstu. Jde o produkt vytvořený v dané zemi nezávisle na národní příslušnosti výrobních faktorů. Proto se kromě HDP berou v potaz ještě jiné ukazatele, například hrubý národní produkt (HNP). Pokud obě veličiny srovnáme, vidíme hned výši nárůstu (+) nebo úbytku (-) příjmů v dané ekonomice. V případě Polska činil rozdíl HNP proti HDP v roce 2014 -3,5 procenta. Horší výsledek zaznamenalo v regionu pouze Česko (-7,9 procenta). Pro srovnání: Německo se ve stejném období mohlo pochlubit růstem HNP +2,3 procenta, ve Švédsku to byla +3 procenta.

Z Pravého břehu

Pravý břeh přináší analýzy, články a glosy, ve kterých promýšlí témata české pravicové politiky. Podporuje politiku zdravého rozumu, staví se proti levicovým receptům na štěstí i proti prázdnému populismu středu. Pravý břeh znamená alternativu pověstnému levému břehu Seiny, symbolu evropské nové levice.

Přejděte na Pravý břeh

Domácí versus zahraniční kapitál

Teze, kterou v této souvislosti vytyčila nová polská vláda, zní: Hospodářský růst by měl být ve větší míře založen na domácím kapitálu. Tím spíš, že jeho podíl na investicích nyní činí pouze kolem čtyřiceti procent, a už takřka deset let ročně klesá zhruba o půl až jedno procento.

Toto rozhodnutí podpořily také jiné ukazatele, které prozrazují méně sympatickou tvář úspěchu polské ekonomické transformace. Polovina průmyslové produkce pochází od zahraničních firem. Dvě třetiny polského exportu generují firmy se zahraničním kapitálem. Podle žebříčku magazínu Forbes patří jen 6 polských firem mezi světovou špičku jako takzvaní champions. Pouze 13 procent malých a středních firem s polským kapitálem zavádí inovace (unijní průměr činí 31 procent). Pouze pět procent jejich exportu má inovační povahu.

Odhaduje se, že navzdory 44 novelizacím polského zákona o DPH, kteréproběhly v posledních deseti letech, zůstává na této dani nevybráno deset miliard eur ročně. Podle výpočtů, které před několika měsíci předložil vicepremiér Morawiecki, autor takzvaného Plánu zodpovědného rozvoje, činí roční transfery z Polska (počítá v ně i údajné daňové úniky zahraničních firem při odvodu DPH) 95 miliard zlotých, tedy kolem dvacíti miliard eur, což je ekvivalent pěti procent HDP.

Anketa

Jak moc je důležité, kdo vlastní podnik? Jestli je domácí, nebo cizí?

První cíl: Banky

V tomto ohledu vedou banky, které jsou ze 65 procent v rukou zahraničního kapitálu. Možná zrovna proto pocítily právě banky a pojišťovací firmy jako první na vlastní kůži změnu vládní politiky. Na začátku února letošního roku jim byla uložena zvláštní daň ve výši 0,44 procenta aktiv. Jak to funguje v praxi? Po analýze zpráv bank registrovaných na varšavské burze se lze pokusit o první závěry. Samozřejmě závěry velmi opatrné, protože se zakládají jen na údajích za první čtvrtletí platnosti nové daně.

Především mohou být příjmy státního rozpočtu z tohoto zdroje něco nižší než letos předpokládaných 5,5 miliard zlotých. Po prvním čtvrtletí odvedlo jedenáct bank registrovaných na burze – které činí zhruba polovinu finančního sektoru v Polsku – daně ve výši 518,5 milionu zlotých. Důvod? Finanční domy si snížily daňové základy tím, že nákupem státních obligací výrazně posílily svá tax-free aktiva. Položka „cenné papíry“ se u těchto bank za uplynulá čtyři čtvrtletí zvýšila o 16,1 procenta, tedy o téměř 30 miliard zlotých. V rámci celého bankovního sektoru jsou investice do dluhových nástrojů ještě vyšší, vynesly 22,6 procenta, tedy 51,4 miliardy zlotých.

Za druhé – i když mnozí komentátoři varovali, že banky přenesou svou daňovou zátěž na klienty, nestalo se tak. Poplatky a provize zůstaly, alespoň prozatím, stejné. Jedenáct registrovaných bank eviduje za první čtvrtletí tohoto roku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku příjmy z provize nižší o 4,3 procenta.

Za třetí, banky také – navzdory různým varovným prognózám – neomezily poskytování úvěrů. Hodnota půjček, které banky registrované na burze ve sledovaném období poskytly, byla o 4,2 procenta vyšší než před rokem.

Jde tedy o první konkrétní úspěch nové hospodářské politiky současné polské vlády?

Autor článku