Očima expertů: Nová dávka pro čerstvé tatínky

Gabriel Pleska
Gabriel Pleska | 20. 5. 2016 | 95 komentářů | 23 465
aleš tůmadětilukáš kovandamateřská dovolenáministerstvo práce a sociálních věcímpsv

Ministryně práce a sociálních věcí může slavit. Přes původní zásadní nesouhlas Ministerstva financí propasírovala přes vládu svou novelu zákona o nemocenském pojištění, kterou chce – mimo jiné – zavést novou týdenní dávku pro novopečené otce. Pro člověka s průměrnou mzdou to bude týden za čtyři a půl tisíce. Státní rozpočet by měla otcovská přijít na 400 až 600 milionů korun ročně.

Očima expertů: Nová dávka pro čerstvé tatínky

Nová dávka nemocenského pojištění se má jmenovat otcovská poporodní péče, což je pro dávku poněkud zvláštní název, a má novopečeným tatínkům usnadnit být v době po porodu s maminkou a miminem. Možná je k tomu i trochu namotivovat. Protože jen tehdy, když si vezmou volno, budou moci s tímhle přilepšením k rodinnému rozpočtu počítat.

Otcovská se bude vyplácet jeden týden, člověk se o ni musí přihlásit někdy během šesti týdnů následujících po porodu a počítat se bude jako peněžitá pomoc v mateřství. Můžete tedy vyzkoušet na naší kalkulačce, kolik byste dostali – kalkulačka umí spočítat denní dávku a násobení sedmi je docela banální početní úkol. Pokud ne pro vás, tak pro každý kalkulátor.

Orientační výpočetPřesný výpočet

Ne týden navíc, placený týden navíc

Samozřejmě už dnes platí, že pokud tatínek s novou rodinou chce být, velice snadno může. Může si prostě naplánovat standardní dovolenou (času na plánování má dost) a může si vybrat (neplacenou) dovolenou rodičovskou. Na tu ho zaměstnavatel musí do tří let dítěte pustit kdykoli a vůbec při tom nezáleží, jestli je zároveň na mateřské nebo rodičovské dovolené i maminka. Nová dávka je tak vlastně prostředek, jak z jednoho týdne neplaceného volna udělat týden volna s určitou podporou.

Podmínkou pro vyplácení dávky je kromě čerstvého mimina a kromě toho, že o ni tatínek zažádá a že zároveň nedostává žádné peníze z práce (mzdu nebo náhradu mzdy za dovolenou), také placení nemocenského pojištění. Zaměstnancům stačí, že jsou zaměstnaní, a tedy z hlediska nemocenského pojištění pojištěnci (pojistné za ně odvádí zaměstnavatel), osoby samostatně výdělečně činné si musí platit pojistné aspoň za tři měsíce před nástupem na otcovskou – což je dá se asi říci vstřícné.

Zdroje jsou

Proti otcovské bylo zásadně Ministerstvo financí. Nakonec povolilo, možná proto, že systém nemocenského pojištění, by měl výplatu dávek bezpečně unést. Odhadované roční náklady na výplatu otcovských jsou někde mezi 400 a 900 miliony korun, systém je ale od roku 2010 pokaždé několik miliard v plusu. Rozhodující slovo ovšem budou mít zákonodárci. I pro ně jsme se pokusili oslovit několik odborníků – ekonomů a lidí tak či onak profesně a odborně spjatých s rodičovstvím a sociálním systémem, abychom získali paletu fundovaných názorů.

Ptáme se jednoduše:

Má podle vás plánovaná dávka jménem otcovská poporodní péče smysl? Jaký?

Zuzana Jentschke Stőcklová

náměstkyně ministryně sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku

Zuzana Jentschke Stöckelová
-13
+
-

Smyslem otcovské poporodní péče je umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě. Zapojení otců pomůže matce v kritické fázi šestinedělí a zároveň posílí vztah mezi dítětem a jeho oběma rodiči. Lze předpokládat, že větší zapojení otců do péče o novorozence podpoří jejich sebevědomí a angažovanost v oblasti rodičovství. Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že zapojení obou partnerů do péče má velký význam jak pro funkčnost rodinných vztahů, ale i pro rozvoj dítěte.

Dávka otcovské poporodní péče, která nahradí otci ucházející mzdu, aniž musel čerpat pracovní dovolenou, bude pro rodiny s novorozencem samozřejmě i finančním přínosem.

Marta Nováková

prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Marta Nováková
+48
+
-

Podle mě je to předvolební populistický tah sociální demokracie, a protože je to „sexy“ komunikační téma, bude se myšlenka dobře prodávat. Máme daleko závažnější sociální témata k řešení – třeba reformu důchodového systému, ale to je moc pracné a nepopulární téma, u kterého je navíc zapotřebí hledat politický konsensus! Rodičem je téměř každý, a tak každý rozumí tomu, že tatínek by měl být doma s čerstvě narozeným miminkem za peníze nás všech…

Jiný smysl než chytrý předvolební tah v tom nevidím.

Věra Jourová

evropská komisařka

Věra jourová
-25
+
-

Je to velmi důležitý návrh. Symbolizuje mnoho, mimo jiné zajištění ochrany zaměstnaných otců novorozených dětí před případnou ztrátou zaměstnání, když zůstanou krátce po narození dítěte doma. Je to trend, že tátové se chtějí aktivněji věnovat potomkům, a toto opatření jde trendu naproti. Nenechává pochybnosti o tom, že na péči o dítě se mohou kvalitně podílet oba rodiče.

Věřím také, že spolu s dalšími návrhy z pera paní ministryně Markskové, například s návrhem povinného zajištění místa ve školce pro děti od dvou let [novelu školského zákona ovšem prezident na začátku května vetoval] – pozn. red.] nebo definicí podmínek pro flexibilní formy práce, významně přispěje k tak často zmiňovanému, ale v praxi tak těžko dosažitelnému skloubení soukromého a pracovního života pracujících rodičů. Naše společnost děti potřebuje a měli bychom udělat maximum, abychom rodičům umožnili profesní a rodinný život spojit. Nástroje a prostředky k tomu už existují, teď bychom je měli uvést do praxe.

Alice Rossi

šéfredaktorka časopisu Maminka

Alice Rossi
+46
+
-

Podobnou otázku jsme nedávno položili i našim čtenářkám a byla jsem překvapená, že tento návrh vnímají víceméně stejně jako my v redakci – jako populistický. Nechci vůbec zpochybňovat důležitou roli otce v prvních dnech po narození dítěte, je bezesporu pro novopečenou maminku důležitou oporou a pomocníkem. Jsem ale přesvědčená, že velká většina tatínků si na to období může vybrat řádnou dovolenou, na kterou má nárok každý zaměstnanec. Ostatně na příchod dítěte se připravujete devět měsíců, od začátku znáte termín porodu, takže naplánovat si dovolenou není problém. Podle mého názoru je to jen další zbytečný zásah do už tak napnutého státního rozpočtu.

Naďa Johanisová

ekonomka a pedagožka

Naďa Johanisová
-11
+
-

Tento příspěvek pro otce velmi vítám. Budou to dobře investované peníze. Příspěvek má smysl pro otce, který tak má šanci (pokud se rozhodne příspěvek čerpat – není to povinné) být s rodinou v důležitém čase nového přírůstku. Ale i pro matku – doba po návratu z porodnice je náročná jak pro maminku prvního miminka, tak pro matku více dětí, a vlastně i pro sourozence čerstvého miminka, kteří se musí přizpůsobit nové situaci. Otec může partnerce poskytnout zázemí, věnovat se ostatním dětem, a radovat se z nového potomka. Může tak pomoci stabilizovat situaci a ulehčit partnerce start mateřské dovolené zejména tam, kde není k dispozici babička a podobně. V době, kdy jsem sama měla miminko, byl manžel prvních čtrnáct dní doma a pro mě to znamenalo hodně, dodalo mi to jistotu a jemu to pomohlo se k dítěti citově přiblížit.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+66
+
-

Další dávka. Další dávka, proti které snad ani nemá smysl protestovat. Vždyť kdo by tatínkům chtěl upřít týden volna s novorozenětem a maminkou? Pokud ale na věc hledíme principiálně, protest má smysl. Jde o dodatečné přerozdělování. Takže se například i neplodné páry, které trpí tím, že dítě mít nemohou, na tuto novou dávku pro šťastnější budou skládat. Ano, teď trochu hraji na city. Jenže ministerstvo nedělá nic jiného! Je to průhledné jako sklo. Kdo by to tatínkům nedopřál, že?

Ať se otcové dál domlouvají se svým zaměstnavatelem bez intervence státu. Celá desetiletí, pokud ne staletí, to tak fungovalo. Lidé umí tyto situace řešit bez státu a bez dodatečného přerozdělování. Jenže politikům jde pochopitelně o něco úplně jiného než o blaho tatínků. Jde jim o nákup voličských hlasů. Takhle se vyhrávají volby.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vít Samek
-18
+
-

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje každou změnu, která může přispět ke zlepšení podmínek pro zakládání rodin, zvýšení porodnosti a k lepší péči o děti. Zapojení otců do péče o děti od prvních dnů jejich života může pomoci těchto cílů dosáhnout.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Aleš Tůma
+52
+
-

No proč ne, mně to žíly netrhá. Aktuálně mi je trhá spíš to, že jakási „expertní“ skupina (zase) navrhuje rušení víceletých gymnázií, aby se zprůměrovala úroveň dětí na II. stupni základních škol. Takže jsem vlastně rád, že mi stát umožní být s miminkem po narození o něco déle. Aspoň si ho užiju, než mi z něj vychovají pitomce.

Vzkaz pro všechny sociální inženýry bez ohledu na to, která odnož státu je zaměstnává: zahrabejte se někam sto metrů pod zem a přestaňte se lidem montovat do života. Tentokrát jde sice „jen“ o bohulibý týden dovolené, ale všichni víme, co je to salámová metoda.

Anketa

Která odpověď se vám nejvíc líbi?

Autor článku

Gabriel Pleska

Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává pro Heroine, Finmag i Peníze.cz. A pro ty už zase edituje.