Zbroják má v Česku tři sta tisíc lidí. Kdo a jak ho získá?

Petra Dlouhá
Petra Dlouhá | 28. 4. 2016 | 8 komentářů | 25 549
Ministerstvo vnitrapoliciezbraně

Na konci roku 2015 drželo v Česku zbrojní průkaz celkem 292 022 lidí. Počet registrovaných, legálně držených zbraní: 806 895 kusů. Zatímco počty střelců v posledních letech klesají, množství držených zbraní roste. Kdo a jak může zbrojní průkaz získat? Nabízíme přehledného průvodce.

Zbroják má v Česku tři sta tisíc lidí. Kdo a jak ho získá?

Zbrojní průkaz je doklad, který člověka opravňuje k  držení zbraně. Průkazy se v Česku dělí do pěti skupin podle rozsahu oprávnění. V první fázi si tedy zájemce o získání zbrojního průkazu musí ujasnit, k jakým účelům průkaz (a zbraň) chce a potřebuje:

  • A – ke sběratelským účelům
  • B – ke sportovním účelům
  • C – k loveckým účelům
  • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
  • E – k ochraně života, zdraví nebo majetku
  • F – k provádění pyrotechnického průzkumu

Anketa

Máte kvér?

Zbrojní průkaz: Co musíte splnit

Abyste mohli na získání zbrojního průkazu pomýšlet, musíte mít místo trvalého (v případě cizinců alespoň přechodného) pobytu v České republice a dosáhnout požadované věkové hranice.

Člen sdružení, které se zabývá střelbou, může užívat sportovní zbraň už od patnácti let. Zbrojní průkaz na lov můžete dostat už v šestnácti, pokud navštěvujete školu či učiliště, kde se vyučuje myslivost. Nezletilí každopádně potřebují souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného sportovního sdružení nebo školy.

V ostatních případech je pro držení sportovní i lovecké zbraně nutné dosáhnout osmnácti let. Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F se vydává jen starším jednadvaceti let. Když žadatel o průkaz studuje školu, kde je v osnovách výuka puškařského oboru nebo střeliva, může získat průkaz skupiny D už po osmnáctinách. 

Dalšími podmínkami pro získání zbrojního průkazu jsou zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, svéprávnost, trestní bezúhonnost a „spolehlivost“, což mimo jiné znamená, že nesmíte prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo mít „na triku“ určité typy přestupků.

Zkouška odborné způsobilosti: Co vás čeká

Jestli si nejste jistí svou zdravotní způsobilostí, začněte návštěvou lékaře – abyste další kroky nepodnikali zbytečně. Jestli jste víceméně zdraví a fit, je nejlepší začít na policejním oddělení, kde podáte přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Konkrétně se obraťte na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve svém okrese. Za podání přihlášky zaplatíte stokorunový poplatek; platí se kolky, které musíte předem koupit na poště. Formuláře jsou k dispozici na místě, můžete je ale klidně vytisknout a vyplnit už doma, žádost je ke stažení na webu Ministerstva vnitra.

Tip

Žádost je třeba podat na policejním oddělení příslušném podle trvalého bydliště. Pokud se ale převážně zdržujete jinde, můžete policii požádat, aby zkoušku přeložila do jiného kraje.

Policie vás pozve na střelnici na zkoušku, která se v každém kraji koná zhruba jednou za měsíc či dva. S sebou vezměte platný průkaz totožnosti. Na místě zaplatíte poplatek za vykonání zkoušky. Skládá se z odměny zkušebnímu komisaři ve výši šest set korun a poplatku střelnici za její služby: střelivo, terče, zapůjčení zbraní a prostoru. Dohromady s odměnou pro komisaře si nachystejte přibližně dva tisíce.

Také zkouška se skládá ze dvou částí: Abyste byli připuštěni k praktické části, musíte zvládnout test z teorie, který prověří znalost zákonů a vyhlášek týkajících se zbraní. Ze souboru 485 otázek jich dostanete třicet. Učebnice teorie s kompletní sadou otázek se prodávají na střelnicích a ve specializovaných prodejnách.

V praktické části vás čeká střelba na terč a manipulace se zbraní. Komisaře musíte přesvědčit, že dokážete se zbraní bezpečně zacházet, poradíte si s nejčastějšími závadami a dokážete ji rozebrat a vyčistit.

Tip

Začátečníci se před zkouškou neobejdou bez přípravného kurzu. Jeho absolvování ale není podmínkou, záleží na vás. Přípravné kurzy teorie i praxe nabízejí střelnice, cena začíná zhruba u tisícikoruny, vyšplhá se ale i na několik tisíc.

Po složení teoretické i praktické zkoušky dostanete od komisaře Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu. Platí jeden rok.

Když u zkoušky propadnete, můžete se znovu přihlásit tři měsíce po neúspěšném pokusu. Pokud požádáte o výměnu komisaře, policie vám vyhoví. Když nezvládnete jen praktickou část, můžete ji jednou zopakovat do dvou měsíců od neúspěšného pokusu.

Vláda chce přitvrdit

Vláda schválila novelu zákona o zbraních, který má zpřísnit podmínky držení zbrojního průkazu a zamezit nebezpečným excesům. Vládní návrh aktuálně ve Sněmovně čeká na projednání poslanců. Pokud projde, zkrátí se platnost zbrojního průkazu z dnešních deseti let na pět. Všichni držitelé zbrojních průkazů by tak každých pět let procházeli zdravotní prohlídkou. Lékaři by také nově měli získat přístup do registru zbraní, aby v případě vážné zdravotní změny držitele průkazu mohli policii neprodleně informovat. Povinné psychologické testy pro všechny žadatele o zbrojní průkaz novela neobsahuje.

Další cesta: K doktorovi

Jakmile zvládnete zkoušku, zamiřte ke svému praktickému lékaři. Budete od něj potřebovat potvrzení, že jste k držení zbraně zdravotně způsobilí. Za vydání potvrzení doktorovi zaplatíte zhruba sto až pět set korun. Když se lékaři něco nebude pozdávat, vyžádá si ještě posudek od psychologa, který budete samozřejmě muset také zaplatit. Tady už počítejte minimálně s tisícikorunou, ale klidně i dvoj- nebo trojnásobkem. Paušálně psychotesty povinné nejsou. Posudek nemá pevně daný formulář, doktor může formu zvolit podle svého. Až lékařské potvrzení dostanete, nezapomeňte, že platí jen tři měsíce.

O potvrzení o bezúhonnosti se starat nemusíte, opis z evidence rejstříku trestů si policie obstará sama. Ale pozor – k případnému zahlazení odsouzení podle trestního řádu se v tomto případě nepřihlíží.

A znovu na policii

Jakmile budete mít všechny vyložené podklady po kupě, vypravte se znovu na policejní oddělení, kde jste podávali přihlášku ke zkoušce. Tentokrát už žádat o vydání zbrojního průkazu. Žádost dostanete na místě, ale můžete ji stáhnout a vyplnit i předem.

Kromě zmíněných dokladů budete potřebovat jednu aktuální pasovou fotku. Poplatek za vydání zbrojního průkazu dělá sedm set korun za každou skupinu. Platí se v kolcích – nezapomeňte se vybavit předem. Zbrojní průkaz byste měli dostat do třiceti dní. Platí deset let, pokud tedy lékař neurčil ve zdravotním posudku jinak, pak by mohla být platnost průkazu zkrácena.

Zbrojní průkaz vám policie vystaví nejpozději do třiceti dnů, obvykle ale už do dvou týdnů.

Šikovné je podat na policii zároveň žádost o povolení k nabytí, držení nebo nošení zbraně. Potřebovat k tomu budete kolek v hodnotě dvou stovek. Podrobněji se budeme možnostem nákupu a nošení zbraní podle jednotlivých kategorií věnovat příště.

Jak na prodloužení zbrojního průkazu

Jestli se blíží konec platnosti vašeho zbrojáku a chcete ho vlastnit dál, podejte si před vypršením platnosti na policii žádost o prodloužení. Formulář můžete stahovat na ministerského webu. Potřebovat budete čerstvý posudek o zdravotní způsobilosti a jednu pasovou fotku. Správní poplatek dělá čtyři sta korun, opět se platí v kolcích, které si musíte koupit předem. Ke kontrole na policii budete muset předložit také (nenabité) zbraně, které máte v držení a průkaz zbraní. Určitě přineste i dosavadní zbrojní průkaz.

Police také znovu ověří, zda jste bezúhonní a spolehliví – tedy nemáte nějaký problematický vroubek.

Jestli jste v období po vydání dřívějšího zbrojáku strávili nepřetržitě víc než šest měsíců v zahraničí, měli byste policii dodat doklad, který je obdobou našeho opisu z evidence rejstříku trestů, přeložený do češtiny tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Pokud země, kde jste pobývali, taková potvrzení nevydává, doložíte alespoň čestné prohlášení, že jste v zahraničí nebyli uznáni vinným ze spáchání trestného činu nebo přestupku, na základě kterých byste nemohli být považováni za bezúhonné a spolehlivé.

Pozor!

Pokud žádost o nový zbrojní průkaz podáte až po konci platnosti předchozího průkazu, tedy ho necháte „propadnout“, musíte žádat o nový průkaz a celé to, včetně zkoušek, absolvovat od začátku.

Pokud máte opačné starosti, tedy chcete se zbrojního průkazu zbavit, odevzdejte ho na policejním oddělení, které vám průkaz vydalo. Předem ovšem bude třeba vyřešit, co se zbraněmi, které vlastníte – můžete je prodat, převést na někoho jiného nebo odevzdat policistům.   

Chcete zbraň? Vězte, že nemůžete jen tak nakráčet do nejbližšího obchodu a vylézt ověšený jak Arnold Schwarzenegger v Commandu. My vám poradíme, jak na to – a na vás bude pořídit si tu fyzičku, abyste dokázali unést to co Arnie.

Autor článku

Petra Dlouhá

Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag.